OZNAMY- Zmena termínu stretnutia

Pravidelné stretnutie Al-Anonv Bratislave vo Františkánskom kláštore

sa dňa 26.decembra 2018 NEUSKUTOČNÍ .

Ďalšie stretnutie Al-Anon bude dňa 2.januára 2018 v stredu o 17,00 hod.