POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na Krokový seminár Anonymných Alkoholikov (AA), ktorý sa uskutoční v Psychiatrickej nemocnici Philipa Pinela v Pezinku, Malacká cesta 63,

dňa 8. decembra 2018 v čase od 10,00 do 17,00 hod.

súčasťou seminára bude aj stretnutie Al-Anon.

Presné informácie a celý program nájdete na webovej stránke Anonymných Alkoholikov /AA/.

Podujatie je otvorené a bezplatné. Všetci, sú srdečne vítaní.POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na Informatívne stretnutie

Rodinných skupín Al-Anon / rodinných príslušníkov a priateľov alkoholikov / pre verejnosť v Bratislave.

Stretnutie sa uskutoční na adrese Bratislava, Veterná 1629/1, Dom Quo Vadis,

dňa 18.decembra 2018 v utorok o 18,00 hod.

Stretnutie je pre širokú verejnosť a bude obsahovať základné informácie o Rodinných skupinách Al-Anon. / Čo je Al-Anon, pre koho je, ako nám pomáha pri uzdravovaní, miesta našich stretnutí.../.

Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na stretnutie s Vami.