OZNAM


Stretnutie Al-Anon v Bratislave na Cukrovej ulici 4, sa dňa 2 .3. 2018 NEUSKUTOČNÍ z dôvodu organizovania iného podujatia v priestoroch budovy. Ďalšie stretnutie Al-Anon bude dňa 9. 3. 2018 v piatok o 17,00 hod.

2. Z dôvodu Veľkonočných sviatkov sa dňa 30. 3. 2018 NEUSKUTOČNÍ stretnutie Al-anon na Cukrovej ulici 4. Nasledujúce stretnutie Al-Anon sa uskutoční dňa 6.4.2018 v piatok o 17,00 hod.