POZVÁNKA

Pozývame Vás na 21. Celoslovenský Zjazd Anonymných Alkoholikov (AA), ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici, Študentský domov, Pod Bánošom 80 v dňoch 17.8. až 19.8 2018 . Presné informácie a prihlášku nájdete na webovej stránke Anonymných Alkoholikov /AA/.

Súčasťou zjazdu budú aj samostatné stretnutia rodinných príslušníkov alkoholikov Al-Anon a Alateen a ďalších 12-krokových svojpomocných spoločenstiev.

Podujatie začína akreditáciou dňa 17.8.2018 o 10,00 hod. a končí 19.8.2018 Záverečným mítingom so začiatkom o11,30 hod.

Všetci ste srdečne vítaní.OZNAM

Pravidelné stretnutie Al-Anonv Bratislave na Cukrovej ulici 4, sa dňa 17.8. 2018 NEUSKUTOČNÍ z dôvodu účasti členov Al-Anon na Celoslovenskom Zjazde AA v Banskej Bystrici.

Ďalšie stretnutie Al-Anon bude dňa 24.8. 2018 v piatok o 17,00 hod.


OZNAM

Pravidelné stretnutie Al-Anon v Bratislave vo Františkánskom kláštore , sa dňa 22.8. 2018 NEUSKUTOČNÍ .

Ďalšie stretnutie Al-Anon bude dňa 29.8. 2018 v stredu o 17,00 hod.