OZNAMY


ALANON a AA a ALATEEN VÁS POZÝVAJÚ NA SPOLOČNÉ STRETNUTIE
12. MÁJA 2018 /11:00-12:30/ BRATISLAVA, RAČIANSKA 80, VCHOD Z DVORA
/I. POSCHODIE MIESTNOSŤ 122/ /200 M OD ŽEL. STANICE VINOHRADY/

Ružomberská skupina Al-Anon srdečne pozýva na 10. výročné stretnutie,
ktoré sa bude konať dňa 23.5.2018 v priestoroch BJB na ul. A.Bernoláka č.18.
Stretnutie je otvorené a začína o 16,00 hod.