OZNAMY

P O Z V Á N K A

na stretnutie s verejnosťou

Rodinné skupiny Al-Anon– skupiny pre rodinných príslušníkov a priateľov alkoholikov

vás srdečne pozývajú na informatívne stretnutie pre verejnosť.

Stretnutie sa uskutoční na adrese Bratislava, Veterná 1629/1, Dom QuoVadis,

dňa 19.novembra 2019 v utorok od 18,00 do 19,30 hod.

Stretnutie je určené pre širokú verejnosťa bude obsahovať základné informácie o Rodinných skupinách Al-Anon /čo je Al-Anon, pre koho je, ako nám pomáha pri uzdravovaní, miesta našich stretnutí.../.

Všetci ste srdečne vítaní a tešíme sa na stretnutie s Vami.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

inv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------