Miesta pravidelných stretnutí svojpomocných skupín Al-Anon:

Mailová skupina Nádej v Al-Anon

Kontakt: Saša
mervnuages@gmail.com
0915 707 339

Skype míting
Každú stredu o 20,00 hod, skype adresa: Al Anon Sk
Kontakt: Vivi 0910 998 624

Banská Bystrica

Každý párny utorok o 16.30 hod. Miesto stretávania: Kostol BJB, Horná Strieborná 5.

Kontakt: Alena 0905 112 302

Bratislava

1. Každý piatok o 17.00 hod. Miesto stretávania: Cirkev bratská, Cukrová 4.

Kontakt: Daša 0902 394 614

2. Každú stredu o 17:00, Miesto konania Franťiškánsky kostol, Františkánska 2
kontakt:
Mirka 0907 208 510
Vivi: 0910 998 624

Košice

každú stredu od 16:30- 17:30, na Hlavnej 89 , prízemie teologickej fakulty. Kontakt: Monic - 0904 258 169
Iveta - 0948 784 847

Poprad

Každý štvrtok o 17.30 hod. Miesto stretávania: Kostol BJB, Jahodná 5, Veľká (bočný vchod).

Kontakt: Jana 0908 699 767

Prievidza

Každý nepárny štvrtok o 17:00 hod. Miesto stretávania: Pastoračné centrum sv. Terezie z Lisieux, Fándlyho 4.

Kontakt:
Helenka: 0908 733 469

Púchov

Každý nepárny štvrtok v mesiaci o 18:00 hod. Miesto stretávania: Nový Dom kultúry, učebňa č. 2.

Kontakt:
Helena 0907 779 131
Andrea 0907 744 289

Prešov

Každý piatok o 18.15 hod. Miesto stretávania: Katolícky kruh, Jarkova 77.

Kontakt: Milka 0905 855 858

Ružomberok

Každú stredu o 17.00 hod. Miesto stretávania: Kostol BJB, Bernolákova 18.

Kontakt: Maja 0908 928 270

Trenčín

Každú stredu o 18:00 hod. na adrese Horný šianec 17

Kontakt:
Helena 0907 779 131
Zuzana 0904 535 615
Lenka 0903 836 888

Zlaté Moravce

Každý štvrtok o 17.00 hod. Miesto stretávania: Kláštor Tešiteľov, Hviezdoslavova 77 (vchod z Mojmírovej ulice).

Kontakt: Beata 0902 267 952