Miesta pravidelných stretnutí svojpomocných skupín Al-Anon:


Skype míting

Každú stredu o 20,00 hod, skype adresa: Al Anon Sk
Kontakt: Vivi 0910 998 624


Mailová skupina Nádej v Al-Anon

katarina3674@gmail.com

Kontakt: Katka 0917 845 440


Banská Bystrica

Každý párny utorok o 16.30 hod. Miesto stretávania: Kostol BJB, Horná Strieborná 5.
Kontakt: Alena 0905 112 302


Bratislava

1. Každý piatok o 17.00 hod. Miesto stretávania: Cirkev bratská, Cukrová 4.
Kontakt: Daša 0902 394 614

2. Každú stredu od 17,00 hod. do 18,30 hod Miesto stretávania: Františkánsky kláštor, Františkánske nám. č.2, vchod z Františkánskeho námestia, vedľa predajne František
Kontakt: Helenka 0907 550 187

3. Každú sobotu o 11,00, Miesto konania: Račianska 80, vchod z dvora 1. Poschodie miestnosť č. 120/121/122:
Kontakt:Zuzana 0918 742 140

4. Každý utorok - od 16:45 - 17:45 Utorkové RSA
Miesto konania: Daliborovo Námestie 1. 85101 Ba. (Petržalka - na fare pri kostole Povýšenia Sv. Kríža)
kontakt1: Vierka 0911 736 912
kontakt2:Maťa 0904 578 177

5. (Aktuálne od septembra 2019)
Každý štvrtok o 17:00
Miesto konania: kino IMCA na Karpatskej ulici, Poschodie č. 2, miestnosť č. 270
Kontakt:1:Elen 0903 057 240


Košice

každý pondelok od 16:30 - 17:30, na Hlavnej 89 , prízemie teologickej fakulty.
kontakt1:Monic 0904 258 169
kontakt2:Iveta 0948 784 847


Poprad

Každý štvrtok o 17.30 hod. Miesto stretávania: Kostol BJB, Jahodná 5, Veľká (bočný vchod).
Kontakt: Jana 0908 699 767


Prievidza

Každý nepárny štvrtok o 17:00 hod. Miesto stretávania: Pastoračné centrum sv. Terezie z Lisieux, Fándlyho 4.
Kontakt:Helenka 0908 733 469


Púchov

Každý nepárny štvrtok v mesiaci o 18:00 hod. Miesto stretávania: Nový Dom kultúry, učebňa č. 2.
kontakt1:Helena 0907 779 131
kontakt2:Andrea 0907 744 289


Prešov

Každý piatok o 18.15 hod. Miesto stretávania: Katolícky kruh, Jarkova 77.
Kontakt: Milka 0905 855 858


Ružomberok

Každú stredu o 17.00 hod. Miesto stretávania: Kostol BJB, Bernolákova 18.
Kontakt: Maja 0908 928 270


Rožňava

Každý štvrtok o 16,30 hod. Miesto stretávania:Jovická 66 (pri knižnici na Juhu).
Kontakt: Ľubka 0918 416 369


Trenčín

Každú stredu o 18:00 hod. na adrese Horný šianec 17
Kontakt: Janka 0910 937 799


Zlaté Moravce

Každý štvrtok o 17.00 hod. Miesto stretávania: Kláštor Tešiteľov, Hviezdoslavova 77 (vchod z Mojmírovej ulice).
Kontakt: Beata 0902 267 952Bratislava - Alateen

Každú sobotu o 11,00, Miesto konania: Račianska 80, vchod z dvora 1. Poschodie miestnosť č. 120/121/122
Kontakt: Martina 0905 577 127