Bratislava - Alateen

Každú sobotu o 11,00, Miesto konania: Račianska 80, vchod z dvora 1. Poschodie miestnosť č. 120/121/122
Kontakt: Martina 0905 577 127