1. január

Tento rok je knihou čistých stránok, na ktoré si budem zapisovať záznamy svojich skúseností a môjho rastu cez každodenné používanie programu Al-Anon. K Al-Anonu som sa obrátila ako k poslednému východisku, pretože som žila s problémom, ktorý bol pre mňa príliš veľký. Viem, že tento problém dokážem zvládať každodenným aplikovaním programu Al-Anon na seba, na moje myšlienky a činy. Ak dovolím, aby ma ovplyvnilo to, čo alkoholik hovorí a robí, urobí to škvrny a fľaky na stránkach môjho roka. Tomu sa budem snažiť za každú cenu vyhnúť.

Pripomienka na dnešný deň

Svoj život môžem žiť len deň po dni. Môj zmätok a zúfalstvo môžu byť však také veľké, že ho možno budem musieť žiť len hodinu po hodine alebo minútu po minúte a neustále si budem pripomínať, že mám právomoc len nad svojim vlastným životom, nie nad životami iných.

„Uvedomujúc si, že ma nič nemôže zraniť, keď sa opieram o svoju vyššiu moc, žiadam, aby som bola vedená hodinami a minútami každého dňa. Dovoľ mi, aby som si pripomínala, že mám každý problém priniesť k Nemu, lebo viem, že On mi ukáže cestu, po ktorej mám ísť.“

2. január

Keby som si mala sadnúť na tiché miesto a pozrieť sa späť na všetko, čo sa v mojom zložitom živote stalo tak, akoby som skúmala život niekoho iného, alebo keby som o tom čítala v knihe, ako by sa mi to javilo? Viem, že to môžem robiť len tak, že sa budem strážiť pred každým seba-ospravedlňovaním a čestne sa budem pozerať na všetky fakty. Urobila alebo povedala som niečo v zhone, hneve alebo zúfalstve, čo moju situáciu len zhoršilo? Sú veci, na ktoré si spomínam a ktoré ľutujem? Učíme sa len zo skúseností a len tým, že sa rozhodneme, že chyby z minulosti už nebudeme opakovať.

Pripomienka na dnešný deň

Neprepadnem alkoholikovej túžbe po treste kvôli tomu, aby sa mu uľavilo. Nebudem nadávať a nariekať, pretože mi to nepomôže prekonať ťažkosti, do ktorých sme uviazli. Budem sa usilovať zvládať moje každodenné ťažkosti tichým postojom a neustále si budem pripomínať, že to robím kvôli sebe.

„Keď mám pokušenie alebo podlieham tlaku iracionálneho správania, modlím sa, aby som sa mohla zastaviť a rozmýšľať skôr, než niečo urobím alebo poviem. Prosím Boha, aby tieto impulzy odstránil a pomohol mi rásť a stať sa človekom, akým chcem byť.“

3. január

Prečo mrhám svojim drahocenným časom a energiou v snahe zistiť, prečo vlastne alkoholik pije, prečo neberie do úvahy svoju rodinu, svoje povinnosti, svoju dobrú povesť? Všetko, čo potrebujem vedieť je, že trpí chorobou - alkoholizmom, nutkaním piť. Prečo by som nemala mať súcit s ním a s jeho chorobou, keď som pripravená súcitiť s ľuďmi, ktorí majú iné choroby? Obviňujem ich? Prečo ich obviňujem? Môžem ho vyliečiť tým, že ho budem kárať? Môžem sa pozrieť do jeho srdca, aby som tam videla skutočnú podstatu jeho utrpenia?

Pripomienka na dnešný deň

Skutočnosť, že som partnerkou/partnerom, dieťaťom, rodičom alebo priateľom alkoholika mi nedáva právo snažiť sa ho kontrolovať. Situáciu môžem len zhoršiť tým, že sa k nemu budem správať ako k nezodpovednému a neposlušnému dieťaťu.

„V tento deň sľubujem Bohu a sebe, že sa vzdám problému, ktorý ničí môj pokoj mysle. Modlím sa za odpútanie od situácie, ale nie od trpiaceho alkoholika, ktorému by sa dalo pomôcť, aby našiel cestu k triezvosti cez zmenu v mojom postoji, láske a súcite, ktorý môžem voči nemu prejaviť.“

4. január

Ak si poviem „Sama nedokážem urobiť nič“, prehlasujem tým, že mám v úmysle hľadať pomoc. Kde je pomoc pre môj problém súvisiaci s tým, že žijem s alkoholikom? Nájdem ju spolu s mojimi spolučlenmi v Al-Anon. Tam nájdem pochopenie, silu a nádej. Tam sa naučím prijímať veci, ktoré nemôžem zmeniť a odvahu zmeniť veci, ktoré môžem. Môj prvý krok bude obsahovať program: Pôjdem na všetky dostupné stretnutia Al-Anon, budem čítať literatúru Al-Anon, budem mať otvorenú myseľ, do svojho každodenného života budem aplikovať to, čo sa učím.

Pripomienka na dnešný deň

Môj vlastný spôsob myslenia ma často podvádza. Dokážem pred sebou vidieť len malý kúsok cesty. Keď si uvedomujem, že ľudia po celom svete sa snažia vyriešiť svoje problémy vo viac ako 12 500 skupinách Al-Anon, nebol by to pre mňa zbytočný trest, keby som odmietla tento úžasný spôsob života?

„Zdieľanie sa so skúsenosťami rozširuje horizonty človeka a otvára mu nové a lepšie spôsoby na riešenie ťažkostí. Nie je dôvod, aby ich človek riešil sám.“

5. január

Dnešný deň sa sústredím na najhlbší význam príkazu „Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba“. Príjmem samú seba, pretože to je primárna podmienka, pri ktorej môže rásť dobro, ktoré je vo mne. Ak nemám pokoj s Božím dieťaťom, ktorým som ja sama, nemôžem milovať ani pomáhať môjmu blížnemu. Prejavy ľútosti sú zbytočné. Krížia cestu dobrému, ktoré môžem urobiť dnes, tomu, aby som sa stala lepším človekom, ktorým chcem byť zajtra.

Pripomienka na dnešný deň

Odsudzovať samých seba za chyby, ktoré sme urobili, je rovnako zlé ako odsudzovať ostatných za ich chyby. Nie sme vyzbrojení k tomu, aby sme posudzovali; nemáme posudzovať ani samých seba.

Thomas A´Kempis povedal: „Každá dokonalosť v tomto živote je navštevovaná nejakou nedokonalosťou a každý náš pohľad do diaľky nie je bez nejasností.“

„Dnes sa modlím za múdrosť budovať lepší zajtrajšok na chybách a skúsenostiach zo včerajška.“

6. január

Predtým, než som prišla do Al-Anon, myslela som si, že nikto nemá taký zložitý problém ako ja. To mi dávalo veľa dôvodov k tomu, aby som samú seba ľutovala, aby som sa rozhorčovala nad tým, čo robí alkoholik a trpela kvôli jeho chybám a nedostatkom.

Keď som začala chodiť na stretnutia Al-Anon, začali sa mi otvárať oči. Keď som videla problémy iných, moje problémy sa mi zrazu zdali malé a títo ľudia im napriek tomu čelili s odvahou a dôverou. Iní boli uväznení v rovnako zložitých situáciách, ako bola tá moja, ale svoje problémy niesli s väčšou statočnosťou; prijali skutočnosť, že alkoholik trpel kvôli chorobe. Našla som veľa dôvodov, prečo byť vďačná za to, že môj údel nebol ťažší. Moje bremeno sa začalo nadľahčovať.

Pripomienka na dnešný deň

Keď veci vyzerajú najčernejšie, mám silu ich zjasniť pomocou svetla porozumenia a vďačnosti. Uvedomujem si, ako veľmi záleží na tom, ako to vnímam; moje vlastné nesprávne návyky myslenia a konania musia byť napravené a to môžem urobiť iba ja.

„Nedovoľ, aby som očakávala jednoduché riešenia mojich problémov. Daj, aby som si uvedomila, že veľa zo svojich problémov som si vyrobila sama, svojimi vlastnými reakciami na to, čo sa dialo v mojom každodennom živote. Prosím len o to, aby si moje kroky viedol k lepšej ceste.“

7. január

Niekto o mne povedal niečo neláskavé. Zranilo to moje pocity? Áno. Malo to tak byť? Nie. Ako dokážem prekonať túto bolesť? Tak, že sa od toho odpútam a budem sa snažiť zistiť, čo je za tým. Ak to bola reakcia na nejakú moju neláskavosť, dovoľ mi to napraviť. Ak nie, nenesiem za tú vec nijakú zodpovednosť. Mala by som to ignorovať alebo to rozoberať? Nie, vzdám sa toho; nechám to tak. Čím menej sa o tom nahovorí, tým skôr sa to napraví. Nič ma nemôže zraniť, ak tomu nedám priestor. Keď ma bolí niečo, čo sa deje mimo mňa, nie je to tá vec, čo ma zraňuje, ale spôsob, ako to vnímam a prežívam.

Pripomienka na dnešný deň

Nedovoľ, aby som si pripúšťala a trpela kvôli činom a reakciám iných ľudí. Nezodpovedám za ostatných dospelých bez ohľadu na to, ako úzko sú naše životy späté. Nedovolím, aby som sa trápila kvôli niekomu inému; môj jediný problém je zlepšiť svoj vlastný spôsob života a to, ako ho vnímam.

„Bože, uč ma odpútavať moju myseľ od toho, čo hovoria a robia ostatní okrem toho, aby som od nich mohla čerpať poučné lekcie a smerovanie.“

8. január

Keď bol alkoholik požehnaný darom tiezvosti, môžem byť vďačná za veľa dobrých dôsledkov, ktoré táto zmena priniesla: som schopná závisieť na tom, že príde domov načas, aby si rodina mohla spolu sadnúť za stôl; som schopná pozvať priateľov bez strachu zo zahanbenia; som schopná mať zaplatené účty, aby sme nemuseli chodiť so zvesenou hlavou.

Keby som niekedy mala pokušenie a podľahla mu v súvislosti s touto novonájdenou triezvosťou, budem sa usilovať o dôveru; moja dôvera mu pomôže udržať si triezvosť a mne rozvážnosť.

Pripomienka na dnešný deň

Aj keď existuje ešte veľa problémov, ktoré treba vyriešiť, využijem čo najviac toho, čo prináša triezvosť. Budem uplatňovať program Al-Anon a budem na ňom závislá, aby mi pomohol vyriešiť akékoľvek problémy, ktoré ešte majú prísť.

„Modlím sa, aby som sa naučila tešiť sa z dobra, ktoré prináša každý deň a aby som sa neznepokojovala kvôli budúcnosti, ktorá je v Božích rukách.“

9. január

Keď ma život s alkoholikom celkom premohol, nevedela som, kam sa mám obrátiť alebo ako sa rozhodnúť. Odmietala som Boha, pretože som mala odpor k tomu, čo som považovala na neférový trest. Napriek tomu som zistila, že ak to nechám tak, veci sa ešte zhoršia. V ešte neskoršom štádiu beznádeje som sa k nemu znovu obrátila a odovzdala som do jeho rúk svoj život aj svoju vôľu. Keď som sa mu celkom vzdala a úplne som mu začala dôverovať, moje bremeno sa nadľahčilo. Neviem pochopiť, ako sa to stane; nikdy nechcem zabudnúť na to, že On je pripravený sa so mnou priateliť, ale len do tej miery, do akej mu budem dôverovať.

Pripomienka na dnešný deň

Ak namiesto dôvery v Boha dôverujem svojej vlastnej inteligencii, sile a prezieravosti, nenájdem cestu k nemu a k jeho pomoci. On mi ponúkol dar viery. Ak ho príjmem, musím dať nabok svoju ľudskú vôľu a musím dôverovať Jemu. Dante v Božskej komédii napísal: „V jeho vôli je náš pokoj.“

„Dôveruj Bohu celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho spoznávaj a On bude viesť tvoje kroky.“ (Príslovia)

10. január

Do Al-Anon chodíme preto, aby sme sa návzájom delili so „skúsenosťami, silou a nádejou“. Zo začiatku tu väčšina z nás prichádza preto, aby brala a nie dávala alebo sa delila. To, čo si chceme zobrať, je triezvosť pre alkoholika. Onedlho zistíme, že v tom sme bezmocní. Chodíme tam, aby sme cez dávanie a zdieľanie sa našli pokoj pre seba.

Niekedy ľudia, ktorí prichádzajú do Al-Anon zúfalí a bezmocní, podieľajú sa na uzdravujúcej skúsenosti skupiny a potom, keď alkoholik vytriezvie, myslia si, že Al-Anon už viac nepotrebujú. Keď prekonajú svoj vlastný problém, zabudnú na svoju povinnosť pomáhať ostatným.

Pripomienka na dnešný deň

Žiť s alkoholikom neznamená len žiť s alkoholikom, ktorý stále pije; takisto to znamená žiť s človekom, ktorý mení svoj život a chce žiť bez alkoholu. Keď sme v akomkoľvek období potrebovali Al-Anon, táto potreba nezmizne vtedy, keď sa dostaví triezvosť.

Tým, že aj naďalej odovzdávame niečo zo seba, zároveň aj niečo prijímame. Tým, že pomáhame iným, naďalej obohacujeme svoje vlastné životy.

„Tým, ktorým prináleží dobro, v jeho prijímaní nebráň, ak je to v moci tvojich rúk“, hovorí Biblia. Modlím sa, aby som nemala pokušenie svojou ľahostajnosťou alebo sebectvom stáť v ceste tomu, aby iní dostali pomoc, ktorú som dostala ja.“

11. január

Žila raz jedna žena, ktorá bola veľmi nešťastná. Keby ste sa jej opýtali, prečo je taká nešťastná, zúfalo by vám odpovedala: „Kvôli všetkému!“ A potom by prešla do tých najmučivejších podrobností o svojom utrpení, o hrozných veciach, ktoré urobil jej manžel, o starostiach, ktoré mala so svojimi deťmi. V jej tvári bol vyrytý ustrašený žalostný výraz. Hoci bola pekným dievčaťm, nevidela dôvod v tom, aby sa o seba starala a vyzerala pekne; okrem toho na to nemala čas. Kým svoju pozornosť upierala na temnú stránku, komunikácia a láska medzi ňou a jej rodinou sa stále zmenšovala. Vyhýbali sa jej aj jej priatelia, čo ešte zvýšilo jej krivdu naproti životu. Samozrejme, že by bolo všetko v poriadku, keby jej manžel prestal piť, a to mu pripomínala každý deň.

Raz za čas ju niekto priviedol na stretnutie Al-Anon, ale ona vnímala, že všetci prítomní sú tam len kvôli tomu, aby si vypočuli jej posledné katastrofické správy.

Raz večer jedna členka Al-Anon, rozhodnutá pomôcť jej, ak sa to bude dať, vyložila karty na stôl. Povedala jej, že všetci prítomní majú veľa problémov, ale s pomocou Al-Anon a vzájomnou pomocou sa naučili tieto problémy nezveličovať. „Prečo sa nepokúsiš pre zmenu usmievať a potom uvidíš, čo sa stane? Možno to pre tvojho manžela bude šok, keď uvidí, že prežívaš radosť, a rozbehne sa do AA.“

Či tomu veríte alebo nie, po čase sa to stalo!

12. január

Dnes budem skúmať svoje myšlienky o radosti. Žialim nad skutočnosťou, že sa v mojom živote radosť a potešenie nenachádza? Závisí ich prítomnosť od večierkov, cestovania, tanca, filmov, televízie? Cítim sa deprimovaná, pretože mám veľa práce okolo domu, detí a v zamestnaní, a nemám voľný čas, aby som sa usilovala o nejaký relax? Ak je to tak, naučím sa, že je čas, aby som sa začala tešiť z tisícov drobných vecí, ktoré sa objavujú v mojom každodennom živote, ako je východ slnka, spev vtákov, dlhé prechádzky, všímanie si množstva zaujímavých vecí, ktoré okolo seba vidím, hudbu, dobrú knihu, očarujúcu odpoveď dieťaťa, dojímavý príbeh na stretnutí AA, dobre vykonanú drobnú domácu prácu, úžasné jedlo, ktoré som uvarila.

Pripomienka na dnešný deň

Ak mám otvorené oči a srdce, aby som prijímala nové podnety, každý deň sa stane novým dobrodružstvom. Hoci je môj život monotónny, nijaké dva dni nie sú úplne rovnaké a rozdiely medzi nimi mi odkryjú reťazec nových radostí – ak budem ochotná.

„Prosím Boha, aby mi dal ochotu vidieť jasne moje každodenné skúsenosti, aby zaostril moje vnímanie na to, z koľkých vecí sa môžem tešiť, aj keď sa jedná o bežné záležitosti. Daj, aby som bola vnímavá. Obnov vo mne schopnosť vnímať zázraky.“

13. január

Kedy si uvedomím, že nemusím dovoľovať správaniu alkoholika, aby môj život privádzalo do zmätku a ničilo pokoj mojej mysle? Kedy sa naučím, že v zákone a etike neexistuje nátlak, ktorý by ma nútil prijať ponižovanie, neistotu a beznádej? Prijala som to snáď preto, lebo mám nevedomú túžbu po martýrstve? Teším sa tajne z pocitu, keď môžem samú seba ľutovať a vyžadovať súcit od iných?

Pripomienka na dnešný deň

Mám právo oslobodiť sa od akejkoľvek situácie, ktorá mi prekáža v tom, aby som mala slušný život a príjemné skúsenosti. Každá ľudská bytosť má právo žiť bez strachu, neistoty a nepokoja. Mala by som sa pevne postaviť a držať sa akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré urobím, aby som pomohla nie len sebe a svojej rodine, ale aj trpiacemu alkoholikovi. Neustále kolísanie mi môže zabrániť len v tom, aby som prelomila moje súčasné šablóny myslenia.

„Bože, veď ma k tomu, aby som robila správne rozhodnutia a daj mi silu držať sa ich napriek všetkým tlakom a názorom.“

14. január

Ak ma niekto nemá rád alebo sa mu nepáči niečo, čo som urobila, najprv by som mala zvážiť, či som to bola ja, kto zapríčinil tento jeho postoj. Bolo to niečo, čo som urobila? Je to niečo, čo by som mala napraviť? Ak je to tak, mám sklony ospravedlňovať si to, čo som urobila, aj keď to naozaj nebolo správne? Odpovede na tieto otázky mi pomôžu v tom, aby som bola k sebe čestná.

Ak som niekoho zranila a toto správanie sa snažím ospravedlniť, budujem tým druhú stenu medzi mnou a človekom, ktorému som ublížila. Daj, aby som mohla zbúrať prvú stenu tým, že budem úprimná a úprimne si priznám svoju chybu.

Pripomienka na dnešný deň

Aká je to úľava uznať si, že som len človek, že robím chyby a že som ochotná ich napraviť. Nemôžem si pomôcť, ale budem sa mať radšej, keď bude opäť „čistý vzduch“. V upevnení priateľstva sa stanem lepším priateľom aj sama sebe.

„Bože, pomôž mi vyhýbať sa pokušeniu podvádzať samú seba ospravedlňovaním vlastných činov, keď nie sú správne. Urob ma dosť silnou, aby som mohla robiť to, čo by som mala, aby som bola vyrovnaná.

15. január

Prosíme o triezvosť pre alkoholika, pretože veríme, že tým sa vyriešia všetky naše problémy. To je ilúzia. Triezvosť je len prvý krok pri budovaní dobrého života. Ak sa nebudeme obidvaja snažiť prekonať citové konflikty, ktoré sú v nás, zostávame v nečinnosti. Naše problémy sa budú prejavovať len v nových formách, pretože nevyrastali z alkoholizmu, ale z osobných chýb, ktoré alkoholizmus spôsobil a z našich iracionálnych reakcií na ne. Aj vtedy, keď alkoholik potlačil nutkanie piť, musím pamätať na to, že sa mám ešte veľa učiť o tom, aby som sa dokázala prispôsobiť triezvemu alkoholikovi.

Pripomienka na dnešný deň

Nebudem si navrávať, že triezvosť je jediný cieľ. S každým problémom, ktorý sa vyskytne, budem jednať s pomocou dvanástich krokov a s pomocou láskyplného zdieľania sa s mojimi priateľmi v Al-Anon.

„Modlím sa za múdrosť mať racionálny a tolerantný postoj k všetkým problémom, s ktorými sa každý deň stretávam.“

16. január

Ako si môžem neustále uvedomovať, že moje slabnúce prijímanie neprijateľnej situácie je odrazom mojej vlastnej sebaúcty? Som nejaká padavka alebo otrok, aby som bola ovládaná vôľou chorej osobnosti? Dosiahne moje dlhodobé utrpenie nejaké dobré výsledky alebo len upevní alkoholika v jeho presvedčení, že môže situáciu manipulovať, aby to dopadlo tak, ako chce on? Mám k nemu férový postoj, ak mu umožňujem, aby mnou manévroval pri každej zmene? Bude sa usilovať o triezvosť, ak mu k tomu nedám nijaký závažný dôvod a to nie len kvôli nemu, ale aj kvôli sebe?

Pripomienka na dnešný deň

Som jednotlivec s právom na dobrý život. Nemôžem svoj pohľad upierať na nikoho iného, aby mi ten dobrý život umožnil; musím to urobiť sama. Podviedla som samú seba myslením, že je mojím údelom prijímať všetko, čo sa mi život rozhodne podať, nech je to akokoľvek ponižujúce alebo degradujúce?

„Modlím sa, aby som sa naučila vidieť seba ako Božie dieťa a v srdci a mysli si niesla dôstojnosť a milosť, ktorú udelil každému zo svojich detí. Dovoľ mi naučiť sa žiť podľa tohto obrazu dokonalosti – len po malých krôčikoch, ale vždy napredovať správnym smerom.“

17. január

V Al-Anon sa učím, že úprimný pohľad na to, ako zvládam situáciu s alkoholikom, mi môže zrazu ukázať, že vlastním a používam celý rad vražedných zbraní. Sú to rovnaké zbrane, ktoré používajú mnohí životní partneri: pobúrenie vyjadrené prenikavým, hlučným hlasom, nezodpovedné obviňovanie, provokovanie, slzy a hysterické scény, samospravodlivosť a ešte oveľa viac. Tieto zbrane sú zabijáci. Zabíjajú túžbu alkoholika nájsť lepší spôsob života. Zabíjajú lásku a rešpekt. Zabíjajú alkoholika zvyšovaním jeho už aj tak neznesiteľnej viny. A ničia aj nás, ktorí tieto zbrane používame.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa snažiť vyčistiť svoj život a myseľ od všetkých ničiacich zbraní, ktoré používam. Viem, že moju situáciu nemôžu nijako zlepšiť. Budem sa učiť používať novú sadu nástrojov: toleranciu, láskavosť, trpezlivosť, cnosť, lásku a humor a pevné rozhodnutie robiť to, čo je potrebné pre zlepšenie môjho života.

„Boh, v ktorom je všetko dobro a celá múdrosť, mi dáva nástroje, ktoré sú užitočné pri prekonávaní mojich ťažkostí. Prajem si, aby som bola ochotná ich používať.“

18. január

Patrím do Al-Anon, aby som sa naučila, ako žiť v pokoji so sebou a s inými. Voči mojej skupine mám zodpovednosť nikdy neodkryť ničie tajomstvo. Musím chrániť anonymitu ostatných členov a ich rodín. Len týmto spôsobom môžem pomôcť svojej skupine, aby rástla v schopnosti pomáhať iným. Najdôležitejšie je, aby som nikdy nepovedala nijaký príbeh s uvedením konkrétneho mena. Rovnako, ako chcem mať istotu, že ostatní nebudú nikde inde opakovať to, čo som povedala na stretnutí alebo čo povie niekto iný, aj ja budem strážiť diskrétnosť.

Pripomienka na dnešný deň

„Anonymita je duchovným základom všetkých našich tradícií, ktoré nám stále pripomínajú, aby sme kladli princípy nad osobnosti. Túto dvanástu tradíciu, ktorú sa snažíme dodržiavať, by sme mali mať neustále na mysli. Je to tajomstvo úspechu v spôsobe života Al-Anon.

„Klebetný človek odkrýva tajomstvá, ale ten, kto má verného ducha, záležitosť ukrýva.“ (Príslovia)

19. január

Bez ohľadu na problémy, ktoré sa snažíme zvládnuť, hlavným dôvodom našej frustrácie je snaha obsiahnuť naraz príliš veľa. Zabúdame, že potrebujeme prežívať len jeden deň po druhom a snažíme sa vtesnať príliš veľa do hodín jedného dňa, alebo dokonca prekračujeme bod znesiteľnosti. Každú hodinu môžeme využiť oveľa lepšie a viac aj dosiahneme, ak sa budeme snažiť zvládnuť za jeden deň len toľko, koľko je možné.

V malej brožúrke s názvom Len pre dnešok (Just for Today) nachádzame veľmi uvoľňujúcu radu, ktorá nám okrem iného hovorí nasledovné:

Pripomienka na dnešný deň

„Len pre dnešok budem prežívať tento deň a nebudem sa zaoberať naraz všetkými svojimi problémami. Dvanásť hodín môžem robiť niečo, čo by ma desilo, keby som si myslela, že to musím robiť po celý život.“

Zmiernim svoje tempo. Ak som pod tlakom, kladiem si termíny a trápim sa kvôli zajtrajšku, na niekoľko minút sa zastavím a budem rozmýšľať – len o dnešnom dni a o tom, čo s ním môžem urobiť.

„Každá vec má svoj čas.“ (Kniha Kazateľ)

20. január

Nemôžem ublížiť iným bez toho, aby som neublížila sebe. Toto je dôsť vážny dôvod k tomu, aby som sa zamyslela skôr, ako zo svojich úst vypustím slová, ktoré by mohli spustiť rozhorčenú výmenu názorov. Uvažovala som niekedy nad tým, že impulz k tomu, aby som povedala niečo neláskavé, vychádza z mojej vlastnej viny a stiesnenosti, ktoré spôsobujú výbuchy namierené proti iným?

Pre mňa to môže byť ako momentálne uvoľnenie, ale vracia sa to ako bumerang, ktorý len zvýši môj vlastný nekľud. Netrpezlivosť s inými len vyvoláva ich netrpezlivosť so mnou. Impulzívna kritika na stretnutiach Al-Anon môže ovplyvniť jednotu skupiny, od ktorej závisí moja pomoc.

Pripomienka na dnešný deň

Keby som sa tak vedela naučiť upokojiť svoju myseľ predtým, ako niečo poviem. Nechcem jednať netrpezlivo a nepriateľsky, pretože viem, že to vyvolá protichodnú reakciu. Je chybou myslieť si, že si to vyžaduje sebakontrolu; trpezlivosť sa dá dosiahnuť tým, že sa naučíme vzdať sa zanovitosti.

Jonathan Swift povedal: „Ktokoľvek prestane byť trpezlivý, nevlastní svoju dušu. Ľudia sa nesmú zmeniť na včely, ktoré zabíjajú seba tým, že bodajú iných.“

21. január

Ak dokážem sama seba jasne a úprimne vidieť vo vzťahu k mojim súčasným okolnostiam, nestanem sa obeťou sebaľútosti alebo nevôle. Ak budem robiť to, čo mám, budem prežívať pokoj.

Len vtedy, keď budem porovnávať svoj životný údel s údelom ostatných, pohltí ma deštruktívna emócia sebaľútosti. Len keď sa budem urážať nad tým, čo robia iní, budem trpieť rozhorčením. Ak budem cítiť, že to, čo robím, je správne, nebudem závislá na obdive alebo pochvale iných. Je to síce príjemné, ale nie podstatné preto, aby som bola spokojná.

Budem sa učiť posudzovať svoje vlastné motívy, hodnotiť vlastné činy, aby som ich kúsok po kúsku zladila s mojimi normami a ideálmi.

Pripomienka na dnešný deň

Nič nemá moc zraniť moje city a rozvíriť nezdravé emócie, ak to nepripustím. Budem robiť to, čo mám. Budem to robiť, ako najlepšie viem. To bude moja vnútorná záruka, proti ktorej bude všetko vonkajšie týranie bezmocné.

„Nepracuj tak, ako ten, kto je biedny, ani ako taký, koho ľutujú alebo obdivujú. Usiluj sa smerovať len k jednej veci – začni konať a neustále sa kontroluj.“ (Marcus Aurelius: Meditácie)

22. január

V Al-Anon si často pripomíname, že to, za čo sa modlíme, nemusí byť pre nás to najlepšie. Sme schopní vidieť len kúsok cesty pred sebou a naše videnie je zatienené našou súčasnou situáciou a každodennými udalosťami a rozptýleniami.

Ak sa mi zdá, že problémy, ktorým musím čeliť, presahujú moju vytrvalosť, nemusím ich Bohu vysvetľovať; On to už vie. Nepoviem mu, čo od neho očakávam, aby urobil s mojimi problémami; On vie, čo je pre mňa najlepšie.

Keď čelím niečomu, čo nedokážem urobiť, rozhodnúť alebo zvládnuť, nebudem sa s tým boriť sama. Poprosím Ho, aby mi ukázal, aké kroky mám urobiť. Toto bude moja modlitba: nežiadať o nič, len o vedenie.

Pripomienka na dnešný deň

„Každá skutočná modlitba nejakým spôsobom vyznáva našu absolútnu závislosť na Bohu. Je to živý kontakt s ním. Až vtedy, keď sa naozaj modlíme, naozaj existujeme. Zo svojich modlitieb prijímame smerovanie, ktoré potom používame ... v našich problémoch a ťažkostiach.

(Thomas Merton: Nijaký človek nie je ostrov – No Man Is an Island)

„My, ktorí sami seba ignorujeme, často žobroníme o vlastné škody, ktoré nám múdra moc odopiera kvôli nášmu dobru; a tak nachádzame úžitok v tom, že nedostávame to, o čo v modlitbách prosíme.“ (Shakespeare: Antónius a Kleopatra)

23. január

Naučiť sa program Al-Anon s celým jeho hlbokým významom a jeho aplikovanie do môjho každodenného života nie je jednoduchou záležitosťou, ktorá spočíva v tom, že občas zájdem na stretnutie. Predpokladajme, že som sa rozhodla naučiť sa cudzí jazyk, študovať nejaké umenie alebo vedný odbor. Musela by som na tom pracovať každý deň a praktizovať veci, ktoré som sa naučila, až kým sa nestanú mojou súčasťou. Filozof alebo umelec študujú roky každý deň, aby sa zdokonalili. Ako môžem dúfať, že sa zdokonalím v spôsobe života podľa Al-Anon, ak ho nebudem každý deň praktizovať?

Pripomienka na dnešný deň

Práve teraz čítam niečo, čo mi pomôže pochopiť filozofiu Al-Anon. Práve teraz si určím program čítania literatúry Al-Anon, čo mi pomôže pochopiť môj problém a zlepšiť môj pohľad na život. Potom budem pripravená riešiť moje problémy, keď sa vyskytnú; potom budem vedieť, kedy ustúpiť bokom a umožniť im, aby sa vyriešili bez môjho pričinenia.

„Porozumenie je stálym zdrojom života pre toho, kto ho má“ (Príslovia)

Modlím sa za vytrvalosť, aby som každý deň čítala niečo, čo mi pomôže získať porozumenie.

24. január

Keď som prišla do Al-Anon, uvedomila som si, že alkoholizmus nie je niečo, čo by mohol pijan kontrolovať púhou silou vôle? Jasné, že nie! Ale keď som znovu a znovu počula, že alkoholik trpí chorobou, prečo sa s ním ešte stále rozprávam a správam sa k nemu tak, akoby zámerne konal zle? Viem, že keď o tom rozmýšľam, viem, že alkoholik je v podstate dobrá a citlivá ľudská bytosť; no kým sa táto myšlienka hlboko upevní v mojej mysli, nebudem schopná odrážať ju v mojich činoch.

Pripomienka na dnešný deň

Argumenty sú proti chorobe zbytočné. Súcit a porozumenie na mojej strane môžu mať silu uzdraviť, pretože ma naučia netrestať. Aj keď vyrovnanosť, ktorú získavam v Al-Anon, neprináša pre alkoholika nijakú zmenu, aspoň ma posilní, aby som dokázala čeliť problémom uvážlivejšie.

„Modlím sa, aby som si pamätala každý deň, každú hodinu a to hlavne v čase krízy, že nepriateľské správanie z mojej strany len pridá benzín do ohňa, ktorý môže zničiť nás oboch.“

25. január

Skôr, ako do života alkoholika príde AA a skôr, ako nám Al-Anon odkryje nový spôsob života, zdá sa, že naprávanie niečich chýb celkom závisí na sile vôle, ktorá je smerovaná na ich eliminovanie.

Zlozvyky a nutkania sa nedajú poraziť stanovenými predsavzatiami alebo sľubmi, že nebudeme robiť to či ono. Nedajú sa vykoreniť, lebo čo by potom zaplnilo toto vákuum? Musia byť niečim nahradené – ich protikladmi. Tajomstvo spočíva v nahradení negatívneho pozitívnym.

Pripomienka na dnešný deň

Ak som nevrlá a nespokojná, zámerne budem rozvíjať pozitívne myšlienky. Ak mám sklony kritizovať, budem sa usilovať o to, čo je dobré a príjemné a na to sútredím svoju myseľ. Svoje neplodné pochybnosti a obavy nahradím vierou a dôverou. Ak sa budem nudiť, naučím sa niečo nové – napr. aj nový spôsob, ako vykonávať tie isté staré domáce práce príjemnejším spôsobom.

„Prestala som skúšať nútiť samú seba k odstráneniu svojich chýb, keď som zistila, že to nefunguje. Potom som si uvedomila, že ich musím nahradiť niečim lepším.“

26. január

Ako často vidíme, že manželky, manželia a partneri prichádzajú do Al-Anon preto, lebo dosiahli bod zúfalstva kvôli pitiu člena svojej rodiny!

Keď sa dozvedia, že zmyslom Al-Anon nie je zabezpečiť alkoholikovi triezvosť, ale priniesť pokoj mysle a duševné zdravie im samým, zo začiatku je to pre nich veľmi ťažké. Postupne túto filozofiu začnú chápať a problém začínajú vnímať jasnejšie. Napriek tomu ak alkoholik začne chodiť do AA a darí sa mu celkom dobre, často prežívajú, že už je to v poriadku a Al-Anon pre nich stráca dôležitosť. Neuvedomujú si, že Al-Anon potrebujú ako trvalý spôsob života.

Pripomienka na dnešný deň

Al-Anon je pre všetkých tých, ktorí žijú s alkoholikom, či v súčasnosti pije alebo abstinuje. Ak si to neuvedomíme a nežijeme podľa toho, unikol nám celý zmysel tejto filozofie. Pre tých, ktorí z nej naozaj ťažia, je to skutočný spôsob života.

„Nech nikdy nezabudnem, ako veľmi mi môže Al-Anon pomôcť k tomu, aby som sa stala lepším človekom s bohatším a plnším životom. Poskytuje mi prostriedky a múdrosť ako slúžiť iným, čo musím mať, aby som mohla žiť plný život.“

27. január

Niektorí z nás ešte stále znášajú agóniu života s aktívnym alkoholikom. Rozmýšľame, prečo si alkoholik nedokáže uvedomiť, čo spôsobuje pitie jeho rodine. Pochybujeme, že mu na tom vôbec záleží. Keby to tak bolo, ako by sa mohol správať tak nerozumne?

V Al-Anon sa učíme, že je to nesprávny uzáver; nemôžeme vedieť, ako hrozne trpí, pretože prežíva vinu za bolesti, ktoré spôsobuje. Jediný spôsob, ako tejto vine uniknúť, je opäť sa napiť.

My mu môžeme pomôcť tak, že mu pomôžeme uvedomiť si, aký je chorý a ako zraňuje sám seba dôsledkami svojho pitia. Výčitky a slzy to len zhoršujú. Môžeme byť trpezliví a súcitní bez toho, aby sme mu boli oporou, aby získal silu a hľadal pomoc sám pre seba.

Pripomienka na dnešný deň

Ak sami sebe hovoríme: „Ako dlho, Bože, ešte ako dlho?“, hovieme si v sebaľútosti. Máme k dispozícii prostriedky k tomu, aby sme sa vyšplhali z tejto jamy, ak ich naozaj využijeme.

„.... odvahu zmeniť veci, ktoré môžeme.“

28. január

Život s alkoholikom nás môže priviesť do takého zúfalstva, že budeme mať pocit, že nás Boh opustil. Naše deti sú tým postihnuté, naše dlhy narastajú, máme problémy s políciou, väzením, neverou a telesným násilím. Čo môžeme robiť? Vieme, že je čas konať, ale aké kroky máme podniknúť? Naše myslenie je také popletené, že nie sme schopní urobiť nijaké rozhodnutia. V takejto kríze by sme mali hľadať nezaujatú radu odborníka: duchovného, sociálnej agentúry alebo poradne pre rodiny. No najdôležitejšie je využiť radu Al-Anon: „Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu.“

Pripomienka na dnešný deň

Viem, že som bezmocná vyriešiť svoj problém sama. Čím viac sa snažím dostať sa z toho, tým sa stáva zložitejším. Viem, že vyššia moc dokáže vyriešiť veci, ktoré ja nezvládam. Pokúsim sa vyprázdniť svoju myseľ od všetkého strachu.

„Boh nás nepripravuje o svoju lásku; my ho pripravujeme o Jeho spoluprácu. Boh by ma nikdy neodmietol, keby som predtým neodmietol Jeho lásku.“ (Svätý František de Sales)

29. január

Samozrejme, že som povinná zo súcitu a humanity pomáhať iným. No to neznamená, že by som mala robiť za nich to, čo majú urobiť oni sami. Nemám nijaké právo zbavovať niekoho povinnosti za to, aby prevzal svoju vlastnú zodpovednosť. Hoci vzájomná závislosť je jedným z povzbudení a odmien manželského života, každý z partnerov musí vykonávať svoju vlastnú prácu a niesť vlastný podiel bremena. Ak alkoholik v rodine vo svojich povinnostiach zlyháva, keď ich vezmem namiesto neho na seba, to len oslabí jeho vôľu prijať svoj podiel zodpovednosti.

Pripomienka na dnešný deň

Ako môžem najlepšie pomôcť alkoholikovi? Tým, že keď sa dostane do ťažkostí, nezasiahnem. Musím sa odpútať od jeho nedostatkov a nemôžem zaňho veci doháňať, ani ho kritizovať. Musím sa naučiť, čo je moja úloha a tú jeho nechať naňho. Ak v nej zlyhá, toto zlyhanie nie je moje bez ohľadu na to, čo si o tom ostatní myslia alebo hovoria.

„Hoci sme stvorení jeden pre druhého, napriek tomu má každý svoje vlastné úlohy. Ináč by mi uškodili zlyhania iných, čo nie je podľa Božej vôle, lebo moje šťastie nezáleží na druhom človeku.“ (Markus Aurelius: Meditácie)

30. január

Väčšina z nás sa obracia o pomoc na Al-Anon ako na poslednú možnosť. Už sme vyskúšali všetko ostatné. Možno sme videli jeho účinky na iných; zdalo sa nám, že to funguje ako kúzlo, preto chceme niečo z toho aj pre seba! Potom zistíme, že to nie je nijaké kúzlo, ale určitý druh duchovného zdravého uvažovania, o ktoré sa musíme opierať a naučiť sa ho.

Začíname ako deti v prvej triede prvým krokom: Priznali sme, že sme nad alkoholom bezmocní a že naše životy sa stali nezvládateľné. Druhú časť tohto kroku si priznáme ľahko, ale prvú obyčajne vyrieknu len naše pery. Je pre nás veľmi ťažké vzdať sa myšlienke, že my – kompetentní, ktorí sme sa snažili zvládnuť alkoholikovu situáciu v skutočnosti nevieme, ako ju správne zvládať.

Pripomienka na dnešný deň

Prvý krok sa musím naučiť a opakovať ho dovtedy, kým sa nestane mojou súčasťou. Kedykoľvek sa poddám prirodzenému nutkaniu a zvyku vziať to do svojich rúk a snažiť sa vynútiť zmenu, znovu sa dostávam do problémov. Viem, že sa to môže zlepšiť len vtedy, keď tomu skutočne uverím a vo svojom živote budem uplatňovať prvý krok.

„Modlím sa, aby som bola oslobodená od nutkania ovládať moju situáciu. Tak často som dokázala, že to nedokážem. Dovoľ, aby som rozmýšľala, poznala a cítila svoju bezmocnosť; potom sa aspoň naučím, ako sa toho vzdať a odovzdať to Bohu.“

31. január

Jeden z problémov, ktorý zažili mnohí z nás, keď sa alkoholik odvrátil od fľaše k AA je skutočnosť, že s ním môžeme prežívať rovnako málo spoločenstva, ako to bolo predtým. Sťažujeme sa: „Načo je to dobré, keď nikdy večer nie je doma; je to jedno, či sedí v krčme alebo na stretnutí AA!“

V tomto nám veľmi môže pomôcť Al-Anon, vďaka ktorému sa náš pohľad na vec upraví. Učíme sa vidieť tento nový spôsob života v jeho pravom svetle: ako príležitosť zbaviť sa pocitu zodpovednosti za alkoholika a rozpoznať a stavať na vnútorných prostriedkoch, na ktorých závisí naša osobná vyrovnanosť.

Pripomienka na dnešný deň

Modlila som sa za triezvosť a teraz sa to stalo. Využívam to len na to, aby som našla nové dôvody, prečo sa ľutovať? Nebola by som oveľa šťastnejšia, keby som mohla obrátiť svoju pozornosť k tomu, aby som našla spôsoby, ako sa z tohto nového života tešiť?

„Modlím sa, aby som pochopila, že prispôsobenie sa triezvosti nie je pre mňa o nič ťažšie ako pre alkoholika. Dovoľ, aby som na tejto novej životnej ceste vyhľadávala dobré veci.“

1. február

Urobiť prvý krok nie je záležitosťou toho, že si prečítam slová „priznali sme, že sme bezmocní ...“, ale záležitosťou toho, že si ich vštiepime tak hlboko do nášho vedomia, že toto priznanie bude súčasťou nášho spôsobu myslenia a cítenia.

Tento krok môžeme čítať a opakovať stokrát a napriek tomu ho vo svojom živote nebudeme uplatňovať. Ak skutočne príjmeme fakt, že nemáme nijakú moc nad iným človekom, nebudeme sa snažiť nútiť alkoholika, aby robil to, čo od neho chceme.

Dosiahla som už takéto zmýšľanie? Dokážem sa tohto problému vzdať?

Pripomienka na dnešný deň

Pozriem sa späť na všetky veci, ktoré som urobila preto, aby som zabránila alkoholikovi v pití. Dosiahla som tým nejaké zlepšenie v nadávkach, plači, sťažnostiach, obviňovaní, zdôvodňovaní, žiadostiach alebo vyhrážkach? Mám sa dnes lepšie preto, že som premýšľala o týchto márnych gestách? Je alkoholik bližšie k vytriezveniu alebo je situácia ešte horšia?

„Modlím sa za múdrosť uvedomiť si, že pokrok začína len vtedy, keď som pripravená odpútať sa od myšlienky, že ja sama môžem ovládať a vyriešiť problém niekoho iného.“

2. február

Druhý krok otvára dvere pochopeniu a rastu. Keď sme si priznali svoju bezmocnosť a neschopnosť ovládať svoje životy, potom sme pripravení „uveriť, že sila väčšia ako sme my nám môže navrátiť duševné zdravie.“

Je pre mňa šokujúce priznať si, že moje myslenie nebolo zdravé a že som na alkoholikove aktivity reagovala nerozumne? Aby som to dokázala, musím sa pozrieť naspäť na prvý krok. No teraz si uvedomujem, že mám k dispozícii moc, ku ktorej sa môžem obrátiť o pomoc. Toto je moc väčšia ako sme my. Ak to príjmeme, získame realistickejší pohľad na náš vzťah k celému svetu.

Pripomienka na dnešný deň

Môžem dosiahnuť skutočnú dôstojnosť, dôležitosť a individualitu len tým, keď si priznám svoju závislosť na moci, ktorá je väčšia a lepšia, než čokoľvek, čo si dokážem predstaviť alebo pochopiť. Chcem túto pomoc využiť pri každom svojom rozhodovaní. Hoci moja ľudská myseľ nemôže zistiť, aký bude výsledok, verím, že čokoľvek sa stane, bude nakoniec pre moje dobro.

„Vďaka Bohu nie som sama závislá na vlastných zdrojoch. Skúšala som do svojho života priniesť poriadok a zmysel bez Božej pomoci, ale teraz odstúpim na bok a dovolím mu, aby to urobil On.“

3. február

Keď si poviem, že všetky svoje problémy odovzdám Bohu, neznamená to, že sa budem vyhýbať svojim zodpovednostiam. Dostala som určité nástroje, pomocou ktorých mám žiť svoj život a dostala som aj slobodnú vôľu na ich využívanie. Patrí medzi ne posudzovanie, inteligencia, dobrá vôľa a sila uvažovať. Možno, že veľa z mojich problémov vychádza z toho, že som tieto nástroje využívala zle. Posudzovanie mohlo byť zdeformované hnevom, inteligencia zlyhaním úprimne čeliť životným záležitostiam. Dobrú vôľu môžeme stratiť vtedy, keď nie sme schopní tolerovať zlyhania iných. Sila rozmýšľať môže byť otupená, keď zlyháme v tom, že sa nedokážeme odpútať od emocionálneho obsahu daného problému.

Pripomienka na dnešný deň

Keď som dostatočne zúfalá na to, aby som požiadala o pomoc, nebudem očakávať, že príde vo forme ľahkého riešenia. V riešení svojich problémov musím hrať svoju úlohu, ale moja vyššia moc mi poskytne vedenie a silu konať správne kroky.

„Modlím sa o múdrosť, aby som chápala svoje ťažkosti jasne a čestne. A za silu urobiť s tým niečo konštruktívne. Viem, že v tom môžem rátať s Božou pomocou.“

4. február

Ako často si myslíme, že skúšky, ktorým čelíme, boli spôsobené vonkajšou silou, osudom alebo Bohom. Sme príliš horliví hľadať príčinu nášho nešťastia mimo seba, a pritom náš skutočný nepriateľ je to, že podvádzame samých seba. Môžeme byť chudobní, zbavení nevyhnutností, ktoré potrebujeme pre svoj život, frustrovaní vecami, o ktorých si myslíme, že ich chceme robiť. Je veľmi ľahké obviniť z toho všetkého alkoholika. No nech nám alkoholik sťažuje život akokoľvek, môžeme urobiť veľmi veľa preto, aby sme túto škodu vykompenzovali tým, že svoje skúšky a kritiku obrátime na seba a urobíme pevné kroky, aby sme napravili to, čo si myslíme a robíme.

Pripomienka na dnešný deň

Budem skúmať svoje postoje a činy a čeliť skutočnosti, že veľa z toho, čo robím – alebo nerobím – prispieva k môjmu utrpeniu. Rovnako ako alkoholik mám aj ja nespoznaný pocit viny, ktorý by som mohla prekonať tým, že napravím to, čo je u mňa nesprávne. Mojou prvou povinnosťou je zastaviť svoj sebaklam a prestať ospravedlňovať svoje vlastné nedostatky.

„Ak hovoríme, že sme bez viny, podvádzame samých seba a nie je v nás pravda.“ (Prvý list Jánov)

5. február

Keď odkrývam svoje nedostatky a začnem im čeliť, odkryjú sa mi aj moje mnohé dobré kvality a budú mi pripomínať, že sú rovnako reálne ako moje zlyhania. Chcem si ich ceniť, lebo nielen kompenzujú moje zlyhania, ale poskytujú mi aj základ, na ktorom môžem rásť. Ak spoznám, že som milá, tolerantná, štedrá, čestná a trpezlivá, budem sa z týchto konštruktívnych kvalít tešiť. Umožňujú, aby som samú seba prijala priateľsky; sú to úžasní spojenci pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré sú prekážkami mojej vyrovnanosti.

Pripomienka na dnešný deň

Je rovnako klamlivé prehliadať to, čo je v nás dobré, ako ospravedlňovať to, čo dobré nie je. Je to falošná pokora, ktorá je rovnakou brzdou ako arogancia! Zmyslom skúmania našich charakterov s čo najväčšou možnou čestnosťou a odpútaním nie je zvyšovať vinu za to, čo nám chýba, ale využívať to dobré na prekonanie zlyhaní.

„Dovoľ mi naučiť sa chápať najprv seba; to ma tak plne zamestná, že nebudem mať čas na to, aby som rozmýšľala nad analýzou a kritikou alkoholika.“

6. február

Aj keď alkoholik prestane piť, môj život nebude zbavený problémov a starostí. Budem prijímať bežné ťažkosti, ktoré sa budú vyskytovať v mojom rodinnom živote a uvedomovať si, že teraz ich môžem vnímať ostrejšie, pretože už nie sú zakrývané fľašou.

Budem prijímať aj sklamania, ktoré prídu, a vždy si budem pripomínať, že obdarovanie triezvosťou by malo ich prijímanie uľahčiť, ak ich príjmem ako obohacujúcu skúsenosť. Tento postoj na mojej strane pomôže našu rodinu stmeliť.

Pripomienka na dnešný deň

Problémy sú príležitosťami ďalej rásť, urobiť nás lepšími a nie zatrpknutejšími. Ak sa správne využijú, môžeme sa z nich naučiť to, aby sme svoje chyby viac neopakovali. Keď budeme oslobodení od problému aktívneho alkoholizmu, budeme mať slobodu venovať sa riešeniu všetkých ostatných problémov, ktoré sa vyskytnú.

„Nech nikdy nezabudnem byť vďačným za dobré veci v mojom živote a hlavne za triezvosť, ktorá pomôže prinavrátiť celej našej rodine duševné zdravie a vyrovnanosť.“

7. február

Keď počujem príbehy iných členov Al-Anon, pomáha mi to ľahšie prežívať svoje ťažkosti. Zdieľanie sa so skúsenosťami, silou a nádejou pôsobí ako liek ducha a poskytuje nám lepší pohľad na seba a svoje trápenia. Uvedomujeme si, ako sú na tom iní ešte horšie a tým, že ich počúvame a dávame im silu, ktorú sme získali z programu Al-Anon, im môžeme aj pomôcť. To, že sa tu stretávajú rôzne osobnosti a názory, ktoré si odpovedajú vo svetle filozofie Al-Anon, je veľmi reálnou liečbou.

Pripomienka na dnešný deň

Keď som „príliš unavená“, aby som išla na stretnutie Al-Anon, uvedomujem si, že sa pripravujem o stimuláciu a občerstvenie ducha? Môže mi uniknúť jediná fráza s príležitosťou, ktorá by na môj problém vrhla nové svetlo alebo mi môže uniknúť príležitosť niekomu pomôcť.

„Modlím sa, aby každý deň posunul dopredu moje kroky na ceste porozumenia; aby som nenechala nič nedokončené, čo by mohlo zmeniť smerovanie môjho života k lepšiemu.“

8. február

Keď na Al-Anon prídeme po prvýkrát, žasneme nad množstvom radostných a usmievajúcich sa ľudí, ktorých vidíme v skupine. Myslíme si, že nie je možné, aby mali rovnaké problémy ako my, no čoskoro zistíme, že mnohí z nich sú na tom oveľa horšie ako sme my.

Po určitom čase, keď absolvujeme väčší počet stretnutí, začneme objavovať, prečo títo ľudia vyzerali tak optimisticky, pretože sa s nimi začneme deliť o ich tajomstvo a používať ho v našich každodenných životoch.

Pripomienka na dnešný deň

To, čo urobil program Al-Anon pre iných, môže urobiť aj pre mňa – ak budem počúvať a prijímať to, čo počúvam a budem to každý deň používať. Nechodím tam len preto, aby som sa zbavila svojich vlastných problémov, ale aby som sa od druhých naučila, ako ich zvládať.

„Modlím sa, aby som bola vedená do nového spôsobu zmýšľania o problémoch, ktorým musím čeliť. Nový uhol pohľadu ich posunie do novej perspektívy a zmenší do únosnej miery. Modlím sa hlavne za to, aby som sa vyhýbala zveličovaniu svojich problémov až do takej miery, že by ma celkom premohli.“

9. február

Pomohlo by mi, keby som vedela, prečo alkoholik pije až do takej miery, že všetko okolo neho je nejakým spôsobom poškodené? Ak pije preto, aby sa zbavil bolesti z ostrasných zážitkov z detstva, ktoré si dokonca ani nepamätá, ako môže byť takáto bolesť lokalizovaná a odstránená? Určite to nedokážeme my, pretože my sme amatéri, ktorí sú navyše do tejto veci ešte citovo zapletení. Trvalo by to dlhé roky a stálo tisícky dolárov hodných psychiatrie a dokonca ešte aj vtedy by výsledok bol neistý. No aspoň poznanie, že trpí, by mi malo brániť v tom, aby som ho odsudzovala.

Pripomienka na dnešný deň

Stačí mi vedieť, že tento nešťastný alkoholik môže získať pomoc v AA, kde našlo uspokojivú triezvosť toľko veľa alkoholikov. Stačí mi vedieť, že svoj zmätok môžem prekonať programom Al-Anon.

“Dovoľ mi správať sa takým spôsobom, aby som nemala dôvod vyčítať si to, že som zlú situáciu ešte zhoršila. Aspoň toto mám vo svojej moci: zlepšiť to.”

10. február

Do Al-Anon som išla – tak ako mnohí z nás – s prekonávajúcou túžbou vyliať svoje problémy a vyrozprávať sa. Bolo to ako zahataná rieka, na ktorej zrazu uvoľnia hrádzu. A hoci som pocítila určitú úľavu, zanechalo to za sebou prázdnotu, akési neuspokojenie.

Potom som si jedného dňa uvedomila, prečo to bolo tak. Keď neustále rozprávam, nič nové neprijímam. Využívam ten istý starý deštruktívny myšlienkový materiál, ktorý mi tak dlho bránil v tom, aby som sa niekam pohla.

Keď som chcela získať nové nápady, musela som mať zatvorené ústa a otvorené uši. Zistila som, že mi to dáva nový pohľad na moje problémy a riešenia prichádzajú oveľa ľahšie.

Pripomienka na dnešný deň

Stretnutia Al-Anon sú prameňmi nápomocných myšlienok; ak nepočúvam, nemôžem ich prijímať. Neustále rozprávanie by mi zabránilo v získaní pomoci, ktorú v Al-Anon hľadám. Mala by som zostať tak a nerobiť s tým nič?

“Modlím sa, aby som si neustále pripomínala, že Al-Anon má pre mňa dôležité dary, ktoré môžem prijať len tým, že si budem udržiavať pokoj a dovolím ostatným, aby rozprávali.”

11. február

Prvý krok je jasné a zvučné vyjadrenie pravdivého stavu alkoholikovej situácie. Nemali by sme vôbec pochybovať o tom, kde sa nachádzame. Čítanie prvej polovice tohto kroku – priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom – môže v našich mysliach vyvolávať neustály odpor. Naša automatická reakcia môže vyzerať: “Ja nie, ja nie som bezmocná. Ja to dám do poriadku.” No tento krok pokračuje ďalej: “naše životy sa stali nezvládateľné”. To popiera skutočnosť, že by sme boli schopní niečo s tým urobiť. Neprejavili sme už dosť jasne, že nemáme schopnosť zvládať svoj život?

Pripomienka na dnešný deň

Prvý krok nie je v nijakom prípade zúfalým výkrikom. Jednoducho poukazuje na naše ľudské ohraničenie. Pripravuje nás na to, aby sme sa stali pokornými a tak našli duchovné odpovede, ktoré umiestnia naše životy na celkom inú rovinu. Pripravuje nás na vyslobodenie z problémov, s ktorými si sami neporadíme.

“Nedovoľ, aby moja tvrdohlavosť stála v ceste dosiahnutiu vyrovnanosti. Skôr, ako niečo môžem dosiahnuť, musím prijať skutočnosť, že potrebujem pomoc.”

12. február

Čo sa stane, keď mi všetky konštruktívne nápady z Al-Anon jednoducho z môjho vedomia uniknú? Prečo celkom moju myseľ nepreniknú? Prečo ich nemôžem absorbovať, aby u mňa skutočne fungovali?

Jeden z našich sloganov pozostáva z jediného slova: ROZMÝŠĽAJ! Ako to môžem robiť, ak nerobím nič iné, len rozprávam? Úžitok z krokov a sloganov môžem mať len vtedy, keď o nich budem premýšľať. Od iných sa môžem učiť len vtedy, ak sa naučím byť ticho a rozmýšľať o tom, čo počúvam. Impulzívni rečníci medzi nami sú tí, ktorí prijímajú z program Al-Anon najmenšiu pomoc a zároveň najmenej napredujú.

Pripomienka na dnešný deň

Podiel svojej konverzácie budem premyslene budovať a pamätať na to, že jej cieľom je pomôcť niekomu inému a zároveň pomôcť mne rozmýšľať oveľa jasnejšie. Budem počúvať iných a z toho, čo povedia, budem ťažiť nápomocné a poučné nápady.

“Modlím sa, aby som získala návyk počúvať a vo svojich rečiach sa obmedziť na niečo, čo by mohlo ostatným pomôcť. Uč ma využívať ticho."

13. február

Na všetkých stretnutiach Al-Anon začíname tým, že sa zbavujeme všetkých nánosov zo svojich vlastných chýb. Učíme sa rozpoznávať, čím sme sami prispeli k zničeniu života v našej domácnosti.

Nebolo to žiadne vákuum v ktorom sme žili a nebol to len alkoholik, kto robil všetku tú škodu. Aj my sme nesprávne reagovali a veci sme ešte zhoršovali. Tu v Al-Anon nás žiadajú, aby sme uvažovali o svojom vlastnom správaní. Hovorili sme príliš veľa, príliš hlasno a hystericky, keď sme mali mlčať? Trápili sme v stave vytriezvenia nešťastného alkoholika ešte viac tým, že sme boli nevrlí a tichí, keď mohlo niekoľko milých slov zmeniť jeho myslenie k tomu, aby hľadal pomoc?

Pripomienka na dnešný deň

Aké je ťažké čeliť našim vlastným chybám! O koľko je to ľahšie, keď im čelíme spolu v Al-Anon, keďže mnohí z nás sú vinní – bez toho, aby si to uvedomovali – z rovnakých chýb.

“Nech som vďačná za to, že som našla cestu zo svojich problémov cez program seba-porozumenia v Al-Anon. Nech som dosť pokorná k tomu, aby som mohla prijať nový a racionálnejší pohľad na svoj život.”

14. február

V Al-Anon používame vyjadrenie uplatňovať program. Znamená to presne to, čo sa tam hovorí: z programu máme úžitok presne do tej miery, do akej ho uplatňujeme.

Čo znamená uplatňovanie programu? Znamená to verne navštevovať stretnutia, každý deň čítať literatúru Al-Anon a aplikovať do svojho každodenného života to, čo sme sa naučili. Veľmi dôležité je aj to, aby sme sa s inými delili s tým, čo sa učíme a používame a s otvorenou mysľou prijímali to, o čo sa oni delia s nami.

Na stretnutia Al-Anon neprichádzame preto, aby sme sa zabávali na historkách alebo aby nás tieto historky naopak šokovali, ale aby sme diskutovali o myšlienkach programu Al-Anon – aby sme hlboko uvažovali o tom, čo počujeme a rozprávali konštruktívne a jasne so zámerom pomôcť ostatným.

Pripomienka na dnešný deň

Svoju dôveru som vložila do Al-Anon. Nebudem vzhliadať k iným, aby za mňa urobili moju prácu, zatiaľ čo som “príliš zaneprázdnená” alebo “príliš unavená”, aby som si čítala literatúru, navštevovala stretnutia a bola v kontakte s ostatnými členmi Al-Anon. Al-Anon môže pre mňa urobiť veľa, ale aj ja pri tom musím pomáhať.

“Modlím sa, aby som bola oslobodená od ľahostajnosti. Potrebujem silné presvedčenie, že Al-Anon môže dať najviac tým, ktorí o pomoc naozaj stoja.”

15. február

Jednou z najinšpirujúcejších a najpovzbudzujúcejších vecí, ktoré sa dejú na stretnutiach Al-Anon, je vyjadrenie úprimnej vďačnosti nejakého člena. Pre tých, ktorí prežívajú beznádej a zúfalstvo, prináša takýto odkaz predzvesť o uľahčení bremien:

“Odkedy som začala chodiť do Al-Anon, život mi začal dávať oveľa väčší zmysel. Svet začína odkrývať svoju krásu, ktorá bola veľmi dlho zastieraná moji trápením nad vlastnými problémami. Teraz sa s nimi učím zaobchádzať a to, čo je ľahšie, je skutočnosť, že sa zaoberám len tými problémami, ktoré sú moje. Učím sa, že nemôžem niesť bremená iných bez ohľadu na to, ako veľmi ich milujem.”

Pripomienka na dnešný deň

Jeden z najdôležitejších okrajových úžitkov Al-Anon je to, že zvyšuje moje povedomie o svete okolo mňa tak, aby som ho mohla vnímať a tešiť sa z neho. Toto mi pomáha stlmiť ťažkosti, na ktoré som sa predtým sústreďovala a vytvárala si tak vlastné utrpenie.

“Po čase v Al-Anon zistíme, že získavame zmysel pre realitu, ktorý je pre vyrovnanosť absolútne nevyhnutný.”

16. február

Alkoholizmus je choroba – tento výrok počúvame stále dookola. Väčšina z nás to veľmi ťažko prijíma, pretože ho nedokážeme dať do spojitosti s baktériami alebo vírusmi tak, ako je to v prípade iných “riadnych” chorôb. Napriek tomu uvidíme pri sebe značný pokrok, keď si uvedomíme, že je to fyzická, duševná a duchovná choroba, ktorá nemá nijakú izolovanú príčinu. Nemôžeme ju zastaviť o nič viac ako nemôžeme docieliť to, aby sa chorý človek uzdravil.

Pitie je vonkajším prejavom alkoholikovej vnútornej skľúčenosti; ak to pokračuje ďalej, stane sa zničujúcim cyklom úpadku. Ak mu chcem pomôcť, musím v prvom rade prijať alkoholizmus ako chorobu.

Pripomienka na dnešný deň

Ako na mňa vplýva poznanie, že alkoholik je chorý? Mení to môj postoj naproti nemu. Môj hnev a frustrovanosť nahrádza tichou trpezlivosťou. Umožňuje mi vybrať si ten správny okamih k tomu, aby som mu navrhla AA vtedy, keď je naozaj zúfalý a ochotný uznať, že potrebuje pomoc.

“Modlím sa, aby som si uvedomovala, že alkoholik je chorý a zúfalý, a prosím, aby som dostala silu pomôcť mu správnym a konštruktívnym spôsobom.”

17. február

Keď doma dochádza k agresívnym hádkam, obidvaja rodičia zlyhávajú v tom, aby si uvedomili, že ich intenzívna zápletka môže zničiť to, čo by malo byť posvätným vzťahom. Pri tých, ktorí sú k nám najbližšie, máme najväčšie sklony zabúdať na ohľaduplnosť, ktorú si navzájom dlhujeme. V Al-Anon sa učíme, že vo svojej domácnosti môžeme “zaviesť” novú atmosféru takou jednoduchou vecou, akou je ohľaduplnosť – neustála, jemná ohľaduplnosť voči každému členovi rodiny vrátane tých najmenších.

Pripomienka na dnešný deň

Tichá, vyrovnaná reakcia na rozzúrený útok môže útočníkovi “vziať vietor z plachiet”. Čo môžem stratiť tým, že to vyskúšam? Prinajmenšom mi to pridá na mojej dôstojnosti a úrovni, keď nepoviem nič, čo by som mohla neskôr ľutovať.

“Och, ohľaduplnosť: je to oveľa menej ako odvaha srdca alebo svätosť. Napriek tomu sa mi zdá, že Božia milosť je v ohľaduplnosti.” (Hilaire Belloc: Ohľaduplnosť)

18. február

Program Al-Anon bude fungovať u každého, kto k nemu bude pristupovať s otvorenou mysľou. Nikto nemôže očakávať, že za jednu noc sa stane zázrak; trvalo celé roky, kým sa vytvorila situácia, v ktorej sa dnes nachádzame.

Budem aj naďalej vnímavá a budem počúvať. Nebudem rýchlo súdiť a hovoriť: “Áno, ale u mňa je to celkom iné.” Podrobnosti sa môžu líšiť, ale môj príbeh je v podstate ten istý ako príbehy tých, ktorí žijú s problémom alkoholizmu.

Musím sa držať tejto jednej myšlienky: Al-Anon môže môj život zmeniť – ak mu dám šancu.

Pripomienka na dnešný deň

Ak si každý deň privlastním aj najmenšiu myšlienku, ktorú sa dozviem na stretnutí alebo si prečítam v literatúre Al-Anon, urobím pokrok. Veci možno nepôjdu tak, ako by som chcela ja, ale ako sa bude meniť môj pohľad, bude sa meniť aj to, čo som si myslela, že chcem. Moje konečné uspokojenie nezávisí na tom, že všetko sa udeje podľa toho, ako to chcem ja.

“Možno si myslíme, že veci okolo seba môžeme meniť podľa našich túžob, ale keď príde riešenie, zistíme, že to boli naše túžby, ktoré sa zmenili.”

19. február

Jedného dňa prišla na stretnutie Al-Anon vystrašená žena so šokujúcim príbehom. Jej manžel bol násilník a často ju bil, nikdy nemali peniaze na jedlo, mali problémy s políciou a sem-tam ich vysťahovali z bytu, pretože neplatili nájom.

Na stretnutie Al-Anon by sa možno nikdy nebola odvážila prísť, keby jej manžel nebol vo väzení.

Keď začala postupne získavať trochu dôvery, premýšľala, či by nebolo napokon lepšie urobiť radikálne riešenie. Jedného dňa sa svojho sponzora opýtala: “Mám sa rozviesť?”

Jej sponzor povedal: “Toto rozhodnutie môžeš urobiť len ty. Iné ženy by to možno boli vzdali už dávno. Si na to pripravená? Čo ti hovorí tvoje srdce?”

Žena bez váhania odpovedala: “Mám všetky dôvody a právo na to, aby som sa od neho navždy odlúčila, ale viete, ja ho milujem.”

Našla svoju vlastnú odpoveď, ako to musí urobiť každý z nás. Kto to môže pochopiť? Kto je dostatočne múdry na to, aby rozhodol za niekoho iného? Určite nikto z nás v Al-Anon, pretože sa tu učíme, že nijaká situácia nie je naozaj beznádejná.

Ako sa ukázalo, ani táto nebola. Keď žena prekonala svoj strach z manžela, opustila ju aj sebaľútosť. Prestala sa zapletať do jeho nešťastných situácií a zúčastňovať sa hádok, ktoré obyčajne končili násilne. Jej manžel bol nútený čeliť vlastným problémom a je radostné, že sa to naučil v AA.

20. február

Žijem s alkoholikom. Bez ohľadu na to, či pije alebo nie, situácia si vyžaduje trpezlivosť, prijatie a odhodlanie. Ako si osvojujem a praktizujem tieto kvality? Tým, že sa citovo odpútavam od problémov, ktorým každý deň čelím alebo inak povedané, tým, že sama sebe nedovolím citovo sa do nich zaangažovať.

Nie je to ľahké. Budem sa snažiť byť objektívnejšia a nebudem brať osobne všetko, čo sa povie alebo urobí. Budem čítať všetku literatúru Al-Anon, ktorá bude dostupná, aby som mala viac informácií zmeniť moje vlastné návyky zmýšľania.

Pripomienka na dnešný deň

Každý deň si zopakujem svoj pokrok v oblasti citového odpútania. Čo som povedala a nemala som to povedať? Urobila som svoje odpútanie vo forme diskrétnej, priateľskej tichosti alebo vyčítania a nevrlosti? Ušla mi príležitosť povedať v správnej chvíli nápomocné slovo?

“Modlím sa za múdrosť, aby moje odpútanie nebolo kruté, ale láskyplné. Nech medzi nami nie je múr, ale puto vzájomnej úcty k individualite každého z nás.”

21. február

Sami seba trestáme oveľa viac, ako nás kedy trestá život. Trvá to určitý čas, kým si uvedomíme, že máme značnú moc zmeniť svoj život, ak sme ju ochotní využiť.

Začnem tým, že vykorením pochybnosti a obavy, ktoré tak veľmi narástli, keď môj manžel pil. Dokonca aj dlho potom, čo prestal piť, nedávam si občas otázku, či to vydrží? Ak sa oneskorí, nezmocnia sa ma pochybnosti, že “niečo nie je v poriadku?” Prečo sama seba trestám? Prečo nepríjmem Boží dar duševnej triezvosti, ktorý si môžem vziať spolu so spokojnosťou a vyrovnanosťou?

Pripomienka na dnešný deň

Duševná triezvosť je stavom súdnosti, racionálneho úsudku, rovnováhy. Je emocionálnou chorobou, keď sme aj naďalej znepokojení a úzkostliví, aj keď nemáme nijaký dôvod pochybovať.

“Dnes aj každý deň sa budem modliť za úprimné a zdravé zmýšľanie, aby som si sama nevyrábala problémy.”

22. február

Pripomínam si občas, že nováčik, ktorý prišiel do Al-Anon, je zúfalý, osamelý a zmätený? Keď vidím na stretnutí novú tvár a mám sa zapojiť do debaty, mám na mysli aj tohto nováčika a poviem niečo, čo v ňom podnieti nádej?

Tí, ktorí rozumejú jazyku Al-Anon a jeho konceptom majú sklony zabúdať, že u nováčikov môžu vyvolať zmätok namiesto toho, aby ho povzbudili k opätovnej návšteve a získaniu pomoci.

Chcem okolo seba podporovať uvedomovanie si tých okolo mňa; aj pre mňa je lepšie, keď si ujasním myšlienky skôr, ako niečo poviem.

Pripomienka na dnešný deň

Chcem mať stále na mysli, že liečba Al-Anon je výmenná. Čím viac pomoci odovzdám, tým viac jej dostanem. Ak sa naučím všímať si iných a budem si uvedomovať ich reakcie, táto prax mi pomôže zlepšiť aj moje vzťahy doma.

“Ústa spravodlivého prinášajú múdrosť, pery spravodlivého vedia, čo je prijateľné.” (Príslovia)

23. február

“Odpútaj sa!” To nám hovoria v Al-Anon. To neznamená, že odpútame samých seba, svoju lásku a súcit od alkoholika. Odpútanie v zmysle Al-Anon znamená uvedomiť si, že sme jednotlivci. Nemáme morálnu povinnosť niesť zodpovednosti alkoholika.

Odpútanie od problémov spôsobených nutkavým pitím nám ukazuje zbytočnosť zakrývania alkoholika, udržiava nás v tom, aby sme tomu statočne čelili, bráni nám v tom, aby sme sa hanbili alebo ospravedlňovali za situácie, ktoré sme nespôsobili. Keď sa nám to podarí, budeme mať nový pocit slobody a sily.

Pripomienka na dnešný deň

Nedovolím, aby som sa stala citovo zapojenou do záležitostí, o ktoré by som sa nemala znepokojovať. Nebudem sa pliesť do urovnávania ťažkostí niekoho iného, nech mi je akokoľvek drahý a blízky. Odpútanie je podstatné pre každý zdravý vzťah medzi ľuďmi. Každý z nás je slobodný jednotlivec a nemôže nikoho ovládať.

Či ty, žena, vieš, či zachrániš muža? Alebo či ty, muž, vieš, či zachrániš ženu? Len nech každý žije v tom, čo mu udelil Pán a ako ho Boh povolal.” (Prvý list Korintským)

24. február

Snažila som sa niekedy nájsť tú malinkú iskričku, ktorá spôsobila v rodine výbuch a ten sa prejavil škaredými slovami a násilníckym vzájomným obviňovaním? Dokážem si priznať, že som to mohla spôsobiť ja tým, že som príliš rýchlo reagovala na absurdné obvinenie alebo nadávky? Beriem všetko, čo hovorí alkoholik vo svojom frustrovanom hneve proti samému sebe ako svoju urážku?

Keď alkoholik vybuchne, musím si uvedomiť, že tento výbuch je vždy nasmerovaný na tých, čo sú mu najbližšie a často sú to práve tí najdrahší ľudia. Chcem si pripomínať, že takéto výbuchy len odkrývajú alkoholikovo nešťastie. Nebudem zhoršovať situáciu tým, čo v takej situácii alkoholik povie.

Pripomienka na dnešný deň

Riekanka z detstva poskytuje jednoduchú odpoveď: “Palice a kamene mi môžu polámať kosti, ale nadávky ma nikdy nemôžu zraniť.” Len vtedy, ak to dovolíme.

“Dovoľ mi naučiť sa zachovať pokoj mlčaním, keď nie je správny čas povedať to, čo mi práve príde na myseľ.”

“Je čas mlčať a čas hovoriť.” (Kazateľ)

25. február

Príjmem skutočnosť, že triezvosť neprináša úplnú premenu. Napokon alkoholik je stále v podstate tou istou osobou. Jeden rozdiel je samozrejme v tom, že jeho osobnosť nie je pokrivená pitím. No keď je niekedy náladový a nekomunikuje, budem si uvedomovať, že má problém prispôsobiť sa svojmu novému spôsobu života. Nezabudnem, ako ho v minulosti takéto ťažkosti mohli viesť späť k fľaši. Budem vďačná za jeho triezvosť. Je to prvý podstatný krok v obnovení nás oboch do uspokojivého, normálneho stavu.

Pripomienka na dnešný deň

Keď ma v našom vzťahu teraz trápia iné veci, budem pamätať na to, ako vrúcne som si priala a modlila sa za to, aby bol alkoholik oslobodený od nutkania piť. Teraz, keď sa to stalo, budem trpezlivá napriek všetkému, čo ma vyrušuje. Bez ohľadu na to, aké iné ťažkosti sa postavia medzi mňa a moju vyrovnanosť, budem sa držať viery v konečné dobro.

“ ... skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok.” (List Jakuba)

26. február

Keď sa niekto z členov Al-Anon stane obeťou krutosti a násilia, naše sympatie voči nemu nás často pokúšajú, aby sme mu radili. Môžeme vidieť veľmi jasne, že táto situácia presahuje hranice ľudskej dôstojnosti, no napriek tomu si musíme uvedomiť, že nie každý má silu urobiť rozhodný krok alebo radikálne zmeny v spôsobe života.

Ak niekoho nabádam k tomu, aby urobil, čo si myslím, že by som urobila ja v podobnej situácii a dotyčný sa podľa toho bude správať, výsledkom môže byť dokonca ešte väčšia tragédia, za ktorú ponesiem zodpovednosť.

Pomoc, ktorú môžem ponúknuť je myšlienka, že nikto sa nemusí cítiť ako v pasci a že v každej situácii máme na výber.

Pripomienka na dnešný deň

Neviem, aký krok je správny pre niekoho druhého. Môžem ponúknuť len útechu a súcit a dobrý životný príklad, ktorý sa sama snažím vybudovať.

A napokon: všetci buďte jednej mysle, súcitní, milovníci bratstva, milosrdní, pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí.” (Prvý list Petrov)

27. február

Ak budem na stretnutiach pozorne počúvať a sústredene čítať literatúru Al-Anon, nakoniec získam nový pohľad, ktorý potrebujem. Keď sa budem pýtať: “Prečo pije, keď vie, že to škodí jemu aj jeho rodine?” V skutočnosti tým myslím: “Ako môže ospravedlňovať to, čo robí?” a zároveň posudzujem, na čo nemám nijaké právo. Al-Anon ma učí, že alkoholik nevie o svojom nutkaní o nič viac ako ja. A viem, že kvôli tomu trpí aj on. Nebudem mrhať čas a energiu na to, aby som to vyriešila. Sústredím sa na to, aby som zistila, prečo robím to, čo robím.

Pripomienka na dnešný deň

Snaha analyzovať prečo druhý človek zotrváva v deštruktívnom správaní mi nemôže pomôcť dostať sa z mojich vlastných problémov. Môžem ich prekonať len tým, že svoje myšlienky nasmerujem na seba a budem čeliť vlastným chybám a učiť sa, ako sa môžem zlepšiť. Alkoholik nie je môj problém. Môj problém som ja.

“Hoci majú všetci ľudia rovnaký osud, každý jednotlivec si musí sám vyriešiť svoju osobnú záchranu ... Vzájomne si môžeme pomáhať nájsť zmysel života ... Ale v konečnom dôsledku je každý zodpovedný za to, aby “našiel sám seba”. (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)

28. február

Radia nám, aby sme svoje mysle a emócie odpútali od problémov, ktoré vytvoril alkoholizmus. To neznamená odpútať sa od alkoholika, ktorý potrebuje naše porozumenie. Keď sa naučím oddeliť od problému, bude oveľa ľahšie o ňom rozmýšľať. Pripomeniem si, že sa mám zastaviť a analyzovať ho. Toto mi zabráni v tom, aby som robila impulzívne rozhodnutia a poskytne mi čas nájsť konštruktívny postup. Zakaždým, keď sa to stane, môže sa to zdať ako malé víťazstvo, ktoré mi pomôže vybudovať vyváženú stabilitu.

Pripomienka na dnešný deň

Teším sa na čas, kedy budem môcť s dôverou povedať: “V Al-Anon som sa naučila zvládať realitu svojho života.”

K skutočnému chápaniu reality dochádza len vtedy, keď dokážeme umiestniť všetky prvky našich životov do tej správnej perspektívy.

“Bože, veď moje myšlienky a nech oni vedú moje činy.”

29. február

Nie je prekvapujúce, že mnohí z nás považujú úžasné zmeny, ktoré vidíme na svojich priateľoch v Al-Anon, za zázraky. Je to živý dôkaz o tom, že Al-Anon funguje. Mení zúfalých, nešťastných ľudí na radostných a prospešných a často sa to stane dlho predtým, ako dôjde k odhodlanej zmene v situácii alkoholika.

Al-Anon produkuje zmenu postoja v nás; dáva nám perspektívny pohľad na naše problémy a zmenšuje ich na zvládateľnú veľkosť. Keď sa učíme byť závislí na svojej vyššej moci aplikovaním programu Al-Anon do našich životov, strach a neistota je nahradená vierou a istotou. To je zázrak, ktorý môžeme dosiahnuť.

Pripomienka na dnešný deň

Dnešný deň a každý deň sa vložím do rúk Boha s istým vedomím, že On ma nesklame, ak urobím to, čo mám urobiť.

“Vyviedol moju dušu v pokoji z boja proti mne, lebo so mnou boli mnohí.” (Žalmy)

1. marec

V Al-Anon sa dozvedáme, že bez pokory nemôže dôjsť k pokroku. Táto myšlienka je pre mnohých najprv zavádzajúca a takmer vždy v nás spôsobuje tvrdohlavý odpor. Hovoríme: “Čože?! Mám byť poslušným otrokom mojej situácie a prijať všetko, čo príde, nech je to akokoľvek ponižujúce?” Nie. Skutočná pokora neznamená poddať sa nepeknému, deštruktívnemu spôsobu života. Znamená to poddať sa Božej vôli, čo je veľmi odlišné. Pokora nás pripravuje na to, aby sme si uvedomili, aká je pre nás Božia vôľa; ukazuje nám úžitok, ktorý získavame z toho, keď nekonáme svojvoľne. Konečne pochopíme, ako naša svojvôľa zvyšovala naše utrpenie.

Pripomienka na dnešný deň

Postoj skutočnej pokory nám udeľuje dôstojnosť a nadhľad a dáva nám silu uskutočniť inteligentný duchovný krok v riešení našich problémov.

“Pokorte sa teda pod mocnú ruku Božiu ... všetky svoje starostli zverte Jemu, lebo On sa o vás stará. On dáva pokorným milosť.” (Prvý list Petrov)

2. marec

Stretnutia Al-Anon sú plné prekvapení. Ľudia, ktorí sa usmievajú a vďačne si pripomínajú svoje požehnania môžu byť tí, ktorí majú doma tie najhoršie problémy. Napriek tomu majú odvahu odvrátiť od nich svoju myseľ a prísť do Al-Anon, aby sa tu učili a pomáhali iným. Ako mohli nájsť túto vyrovnanosť? Musí to byť preto, lebo nie sú závislí na svojich ohraničených možnostiach, ale na sile, ktorá je väčšia ako sú oni a ktorej dôverujú. Budem robiť všetko pre dosiahnutie tohto daru vyrovnanosti a dohliadnem, aby všetky moje činy hovorili o mojej vnútornej dôvere.

Pripomienka na dnešný deň

Je to rozdiel v ľuďoch a nie tvrdosť ich skúšok, čo sa najdramatickejšie prejavuje v Al-Anon. Toto by mi malo potvrdiť, že spôsob, ako pristupujeme k svojim problémom je dôležitý aj napriek tomu, že nás mohli zdolať predtým, než sme sa naučili, ako ich riešiť.

“S Božou pomocou príjmem to, čo zmeniť nemôžem – s odvahou, vyrovnanosťou a dobrým humorom.”

3. marec

Počas desivých dní pitia bol pre nás strach z toho, čo sa deje s našou rodinou, určite tou najdôležitejšou vecou na svete. Ako by to mohlo byť ináč? Zžili sme sa s tým. Vedeli sme, že vonku je iný svet, kde žijú ľudia v určitom poriadku a pokoji, ale keď sme si na to pomysleli, bolo to len s bolestivým závistlivým bodnutím. Tápali sme v problémoch, ktoré nedávali nijaký priestor na to, aby sme mysleli na niečo iné.

V Al-Anon zisťujeme, že existuje východisko zo situácie, ktorá sa javí ako beznádejná. Nachádzame priateľov, ktorí nám pomáhajú a povzbudzujú nás; nachádzame aj príležitosť, aby sme pomáhali iným. A tak sa pomaly šplháme von z diery, o ktorej sme sa domnievali, že sme v nej pochovaní.

Pripomienka na dnešný deň

Keď nám konečne došlo, že Al-Anon má niečo, čo môžeme využiť, vyskakujeme z beznádeje k nádeji a dôvere. Vzdávame sa zúfalstva, chytáme záblesk nádeje – a potom to už vieme. Je na nás, aby sme to vo svojich životoch uplatňovali.

“Dovoľ mi uvedomiť si, že program Al-Anon nie je zázračným liekom, ktorý okamžite vylieči všetky moje neduhy, ale je to návod ako žiť, ktorý mi poslúži presne do tej miery, do akej ho budem uplatňovať.”

4. marec

Nebudem zdrvená, ak život nebude plynúť hladko, hoci som si istá, že aktívna fáza alkoholizmu je už minulosťou a každý z nás si vo svojom živote rozvíja program dvanástich krokov – ja v Al-Anon a môj manžel v AA. Hoci mnohé spory a nezhody mohli medzi nami spôsobiť trhlinu, teraz sa môžeme tešiť na nový život ako rodina.

Stále sa musím brániť pred netrpezlivosťou, zlyhaním, keď samú seba ľutujem, pred odporom voči slovám a činom iných. Nadovšetko si nesmiem dovoliť mučivé výlety do trpkej minulosti. Teraz, keď vnímam signály nebezpečenstva, viem, že sa každý deň zlepšujem.

Pripomienka na dnešný deň

Každý deň začnem modlitbami vďaky za to, že sa splnilo toľko veľa. Viem, že moja vyššia moc bude aj naďalej poskytovať svetlo múdrosti do môjho úsilia o vyrovnanosť.

“Svetlo je naozaj príjemné a očiam je milé pozerať sa na slnko.” (Kazateľ)

5. marec

Trvalo mi dosť dlho, kým som si uvedomila, že dvanásť krokov a modlitba vyrovnanosti by sa dali aplikovať do všetkých mojich problémov bez ohľadu na to, či súviseli s alkoholizmom alebo nie. Teraz, keď sa tieto pomôcky snažím využívať každý deň, zdá sa mi, akoby sa môj život presúval od jedného zázraku k druhému! Poznám radosť z toho, že môžem každý deň začínať s očakávaním v dôvere, že má pre mňa dobré veci. Ak sa vyskytne kríza alebo nejaký problém, postavím ho do svetla modlitby vyrovnanosti a vytiahnem z neho žihadlo skôr, ako mi môže ublížiť.

Pripomienka na dnešný deň

Keď sme posilňovaní filozofiou Al-Anon, zisťujeme, že sme schopní pozerať sa na veci správnym pohľadom. Nedovolíme, aby sa k nám príliš priblížili pre prípad, že by na seba vzali hrôzostrašné rozmery, ktoré neodrážajú ich skutočný charakter.

“Modlím sa, aby som prijala s vyrovnanou mysľou veci, ktoré nemôžem zmeniť s vedomím, že je zbytočné neustupovať tomu, čo je neodvratné. Modlím sa, aby som postupovala rozhodne pri veciach, ktoré sa musia zmeniť.”

6. marec

Boli raz tri manželky alkoholikov, ktoré sa rozhodli stretávať, aby sa naučili niečo o Al-Anon. Onedlho sa k nim pridali ďalšie, ktoré mali podobný problém a stala sa z nich veľká skupina. Veľa členiek, ktoré tento program naozaj uplatňovali, prežívalo radosť z toho, že videli, ako sa ich manželia pripojili k AA.

Potom jedna z nich prestala chodiť na stretnutia, potom ďalšia a ešte ďalšia. Keď im niektorá zavolala, aby zistila prečo, povedali, že ich Al-Anon sklamal, lebo sa tam šírili veci o osobných a dôverných záležitostiach, čo spôsobovalo v rodinách veľké problémy.

Keď sa našla vinníčka, prekvapene reagovala: “Veď ja som to povedala len svojmu manželovi!”

To, čo na stretnutiach Al-Anon počúvame a čo sa v súkromí dozvedáme od našich priateľov z Al-Anon, je len nato, aby to pomáhalo nám. Musíme si to zamknúť vo svojom srdci rovnako ako chceme, aby si ostatní uzamkli to, čo im povieme my.

Mimo nášho spoločenstva dovolím len to, aby som hovorila len o princípoch Al-Anon a nikdy nie o osobách. Môj úspech v tomto programe závisí na diskrétnosti každej jednej osoby.

“Anonymita je duchovným základom všetkých našich tradícií, čo nám neustále pripomína, že princípy stoja nad osobnosťami.” (Dvanásta tradícia)

7. marec

Mnohí dlhodobí členovia Al-Anon spozorovali, že nováčik, ktorý má to, čo slávni teológovia nazývajú “dar viery”, má schopnosť uchopiť program Al-Anon oveľa ľahšie než tí, ktorí sa svoj problém pokúšajú pomocou komplikovanej odhodlanosti vyriešiť sami.

Viera v moc vyššiu ako sme my nám pomáha používať myšlienky Al-Anon s väčšou dôverou a výsledkom. Tým z nás, ktorí svoju vieru stratili alebo ktorí sa stále boria bez nej, často pomôže jednoducho prijať ju slepo a bez akýchkoľvek výhrad. V prvom rade nepotrebujeme veriť, ale potrebujeme byť presvedčení. Ak to dokážeme prijať, zistíme, že si postupne uvedomujeme silu smerujúcu k dobrému, ktorá je nám vždy k dispozícii.

Pripomienka na dnešný deň

Samotný čin vzdania sa Bohu, ktorý je múdrejší a mocnejší ako sme my, nám môže pomôcť priniesť do nášho života poriadok. Slúži ako neochvejný vplyv a neustály sprievodca k správnym rozhodnutiam.

“Lebo čo, ak niektorí neuverili? Spôsobí ich nevera, že Božia viera bude bez účinku?” (List Rímskym)

8. marec

Keď bolo moje srdce a myseľ plné sklamania, nemala som nijaké miesto, aby som sa mohla zaujímať o iných. Denne som sa mučila, rozmýšľala stále dookola o tom istom a rozhodovala najprv o jednom márnom postupe a potom o druhom. Medzi mnou a mojim problémom nebol nijaký vzduch, nijaký priestor na dýchanie; boli sme zamotaní a popletení. Nič som nevidela priamo a jasne, nič nebolo zjavené v jeho skutočných farbách, len plameň červenej, plameň neustálej hystérie a obáv. Nájsť východisko z tohto myslenia je samé o sebe zázrakom; tento zázrak som našla v Al-Anon. Zamerala som sa na moje vlastné problémy ich porovnaním s problémami ostatných. Zistila som, že by som im mohla venovať nejakú myšlienku a súcit a potom som začala prežívať pokoj mysle.

Pripomienka na dnešný deň

Je to delenie sa so skúsenosťami a nádejou, čo spôsobuje, že naše kontakty v Al-Anon sú pre nás také dôležité. Zakaždým, keď čítame niečo o tom, ako Al-Anon funguje, zakaždým, keď navštívime stretnutie alebo s s niekym z Al-Anon telefonicky rozprávame, rastieme vo vyrovnanosti a sile.

“Dovoľ mi prijať všetku útechu, ktorú mi poskytuje tento spôsob života, pretože viem, že mi môže pomôcť vo všetkých životných skúškach.”

9. marec

Strata sebaovládania, môžeme ju nazvať aj “útokom hnevu”, môže byť takisto chorobou. Postihuje mnohých z nás predtým (a často aj potom), než prídeme do Al-Anon. Túto chorobu sa snažíme vyliečiť aplikovaním programu Al-Anon do nášho myslenia. Symptóm choroby hnevu je nekontrolovateľným impulzom súdiť a odsudzovať niekoho iného. V tomto emocionálnom výbuchu naozaj uplatňujem, že všetko to, čo si myslím a robím je správne a všetko, čo robí niekto iný, je nesprávne. Keby som nebola chorá, keď som odsudzovala a obviňovala, aspoň by som si uvedomila, že momentálna úľava, ktorú získam z mojich výbuchov, je veľmi zlou mzdou za následky, ktoré musím niesť.

Pripomienka na dnešný deň

V Al-Anon sa učím byť dobrá sama k sebe. Nie som chorá, keď dovoľujem, aby hnev zničil moju duševnú rovnováhu a pokoj mysle? Keď strácam kontrolu, neodovzdávam ju tomu, ku komu sa správam ako k svojmu protivníkovi? Dokáže hnev niekedy vyjadriť lásku?

“Modlím sa za pokoj, aby mi pomohol vyliečiť moju vlastnú citovú nestabilitu. Dovoľ mi využiť vyrovnanosť, aby som ňou mohla zmierniť účinok čohokoľvek, čo sa udeje mimo mňa.”

10. marec

Prečo som prišla do Al-Anon? Väčšina z nás prišla preto, lebo sme boli zúfalí, osamelí, zmätení správaním alkoholika.

Dôležitá vec, ktorú je potrebné zvážiť, je táto: Som dostatočne zúfalá na to, aby som vyskúšala dvanásť krokov, aj keď neverím, že so mnou niečo nie je v poriadku? Prišla som, lebo som chcela vedieť, ako zmeniť môjho manžela a prvá vec, ktorú som sa tu dozvedela bolo to, že jediný človek, ktorý sa môže zmeniť, som ja. Ak chcem naozaj nový spôsob života, najprv sa pozriem hlboko do seba a priznám si svoje vlastné nedostatky.

Pripomienka na dnešný deň

Nie je to alkoholik, za koho som zodpovedná. Mojou povinnosťou je urobiť niečo so svojimi vlastnými chybami, svojim podielom v chaose, akým sa stal náš život. Dokážem si priznať, že moje vlastné iracionálne správanie mi pomohlo tento chaos vytvoriť? Som si istá, že si to časom s pomocou Al-Anon uvedomím.

“Modlím sa za pokoru prijať skutočnosť, že potrebujem pomoc, a za neochvejnosť zámeru uskutočniť to. V snahe za lepším spôsobom života prosím o pomoc svoju vyššiu moc.”

11. marec

Počas dní aktívneho alkoholizmu sa každý problém javil ako taký veľký, že ma to celkom premáhalo. Bola to tá najdôležitejšia vec na svete. Bola to úplná katastrofa. Vládla hystéria. Musela som vedieť, že mimo toho existuje reálny svet – zdravý, normálny spôsob života. Ale to bolo ďaleko za mnou, kým som zápasila s mojimi každodennými porážkami a zúfalstvom. Teraz, keď som našla Al-Anon, pozerám sa na svoje problémy s lepším vnímaním ich rozmerov a rovnováhy. Vidím problémy, ktoré sú horšie ako tie moje, ktoré moji priatelia z Al-Anon zvládajú s rovnováhou a celkom vyrovnaní. Takto sa moje ťažkosti zmenšujú na normálnu veľkosť; viem, že si s nimi poradím.

Pripomienka na dnešný deň

Teraz, keď som v Al-Anon, nie som už viac sama. Naučila som sa utešovať a povzbudzovať iných a to mi dáva čerstvý prístup k mojim vlastným problémom. Môžem pomáhať iným a oni môžu pomáhať mne.

“Beda tomu, kto je sám, lebo keď padne, nemá nikoho, kto by mu pomohol.”

(Múdrosť Šalamúnova – Apokryfy)

12. marec

Čím dlhšie som v Al-Anon, tým jasnejšie si uvedomujem, že alkoholizmus je naozaj choroba, nutkanie, posadnutosť. Ale nebola som aj ja postihnutá chorým nutkaním? Nebola som rozhodnutá “zachrániť” alkoholika do rovnakého stupňa, do akého bol závislý na alkohole? Niet divu, že sa situácia stala bezvýchodiskovou s neodolateľnou silou, mnou, pokúšajúcou sa pohnúť nepohnuteľným – alkoholizmom.

Musím si každý deň pripomínať, že zachrániť môžem len samú seba. Pre moje dobro a pre dobro mojej rodiny je nevyhnutné, aby som sa vyhýbala ceste sebaľútosti, hnevu a zúfalstva. Dnes viem, že nemôžem žiť život niekoho iného.

Pripomienka na dnešný deň

Keď sa sústredím na opravu vlastných nedostatkov a chýb, nemôže to mať nijaký nepriaznivý účinok na alkoholika. On má rovnaké právo a povinnosť vyriešiť si svoje problémy tak, ako som si ja vyriešila tie moje. Politika “ruky preč”, ktorú navrhuje Al-Anon, oveľa pravdepodobnejšie posilní jeho túžbu vyhľadať pomoc.

“Modlím sa, aby som sa naučila, že mojou úlohou nie je sme smerovať alebo ovládať inú osobu, nech mi je akokoľvek blízka. Takisto ju prestanem zachraňovať. Nemôžem žiť život nikoho iného, len svoj.”

13. marec

Pochybnosti a obavy z toho, že triezvy alkoholik si svoju triezvosť nemusí udržať, sú v protiklade so zmýšľaním podľa Al-Anon. Pripúšťame si pochybnosti o tom, či sa mu podarí zvládnuť program? Prežívame obavy, keď príde domov neskôr ako obvykle? Rýchle urobíme uzáver, že s tým opäť začal? Toto všetko musíme prekonať! Takýto postoj nemôžeme utajiť a nedostatok našej dôvery môže spôsobiť neopísateľnú škodu. Osoba, ktorá sa usiluje udržať si triezvosť, potrebuje našu láskyplnú dôveru. Aj keby malo dôjsť k relapsu, nezraní to nás, ale toho nešťastníka, ktorého znovu prekonala túžba piť. Toto je čas, kedy máme stať bokom, byť trpezliví a mať s ním súcit. Nedovoľme, aby sme trestali alkoholika alebo seba.

Pripomienka na dnešný deň

Pozorne budem strážiť svoju vlastnú mentálnu triezvosť. Tento dar od mojej vyššej moci vyjadrí sám seba tichým, rozumným postojom bez ohľadu na to, čo sa stane.

“Modlím sa, aby som neupadla do omylu očakávania problémov. Ak sa to stane, dovoľ mi, aby som to prijala pokojne a s láskou.”

14. marec

Aj tí z nás, ktorí nemáme nijakú náboženskú vieru alebo sme ju stratili, môžeme zažiť také skúsenosti, v ktorých budeme zúfalo volať o pomoc. Modlíme sa nedobrovoľne, modlíme sa k niečomu, k nejakej neznámej sile, aby sa nám vo svojom neznesiteľnom trápení uľavilo.

Predtým, ako som prišla do Al-Anon, som vo svojom zmätku a zúfalstve presne takým spôsobom volala o pomoc, ale hneď nato som sa znovu začala trápiť nad tým, čo sa stane potom. Ak nakoniec požiadame o Božiu pomoc, musíme to urobiť s absolútnou dôverou. Je zbytočné znovu brať do svojich rúk problém, ktorý sme predtým kvôli svojej bezmocnosti odovzdali Bohu.

Pripomienka na dnešný deň

Sme uväznení svojou vlastnou neschopnosťou alebo neochotou poprosiť o pomoc silu väčšiu ako sme my. Oslobodím sa z väzenia svojvôle a pýchy, ktoré som si sama postavila. Príjmem slobodu.

“S pomocou svojho Boha preskočím hradby.” (Kniha spoločnej modlitby)

15. marec

Keď som v Al-Anon začínala, vnímala som stretnutia len ako miesto, kde sa môžem zbaviť svojich problémov. No onedlho som sa naučila, že sťažovanie na svoje trápenie a nedôstojné správanie spôsobuje, že sa znova vynárajú vo väčšej sile a sú znepokojujúcejšie. Toto mi bolo zrazu jasné, keď som počula ostatných členov, ako okupovali čas a pozornosť skupiny nedôstojnými a biednymi sólovými nárekmi nad zlým správaním alkoholika. Viem, že to nebolo “uplatňovanie programu Al-Anon”. Učím sa vyložiť nedostatky iných zo svojej mysle a konštruktívne rozmýšľať o uplatňovaní myšlienok Al-Anon vo svojom živote.

Pripomienka na dnešný deň

Do Al-Anon chodím preto, aby som sa zbavila sebaľútosti a rozhorčenia a nie preto, aby sa ich sila ešte zvýšila a tak ma zničila. Chodím tam, aby som sa naučila, ako ostatní riešili svoje problémy, aby som túto múdrosť mohla aplikovať do svojho vlastného života.

“Prosím Boha, aby mi nedovolil zväčšovať svoje problémy tým, že si ich budem neustále pripomínať”.

16. marec

Prijatie a kapitulovanie sú dva postoje, ktoré otvárajú dvere životu podľa Al-Anon. Napriek tomu ich väčšina z nás dosahuje len veľmi ťažko. Bez ohľadu na naše zmýšľanie o tom, ako veľmi nás život bil, stále sa pridŕžame myšlienky, že prijatie a kapitulovanie sú akýmsi beznádejným vzdaním sa, akousi charakterovou slabosťou. Nie je to tak! Prijatie znamená jednoducho naše priznanie, že existujú veci, ktoré nemôžeme zmeniť. Ich prijatie dáva bodku za našimi márnymi zápasmi a oslobodzuje naše myšlienky a energiu k práci na veciach, ktoré sa dajú zmeniť. Kapitulovanie znamená opustiť vlastnú vôľu a prijať Božiu vôľu a Jeho pomoc.

Pripomienka na dnešný deň

Nemusím prijať neustále utrpenie, ktoré sprevádza alkoholizmus. Nepoddám sa vrtochom a machináciám alkoholika. Nikto nemôže zdeformovať moje myslenie, ak to nedovolím.

“Bože, pomôž mi prijať zodpovednosť za nájdenie lepšieho spôsobu života prostredníctvom toho, že sa vzdám Tebe a Tvojmu vedeniu.”

17. marec

Bola raz jedna skupinka Al-Anon, kde nikdy nebolo viac ako deväť členov, hoci v jej blízkom okolí boli štyri skupiny AA.

Všetci okrem troch z deviatich (tých troch, ktorí skupinu založili), sa veľmi často striedali. Keď tam prestali chodiť, “zakladatelia” skupinky krčili ramenami a hovorili: “Čo sa dá robiť? Jednoducho si neuvedomujú, ako im Al-Anon môže pomôcť!”

Na stretnutiach sa obyčajne hovorilo veľa hrôzostrašných príbehov o tom, čo alkoholici povedali alebo urobili a všetko utrpenie bolo veľmi dopodrobna opisované. Všetko to bolo celkom vzrušujúce, no nedialo sa tam nič, čo by nováčikom priblížilo program Al-Anon a to, ako by ho mohli aplikovať do svojho života. Medzi stretnutiami nikto nenadväzoval nijaký kontakt, okrem troch “zakladateľov”.

Al-Anon je program sebazdokonaľovania. Funguje na základe priateľstva a záujmu jedných o druhých, takisto hlbokou diskusiou, princípmi Al-Anon, ktoré sa nachádzajú v dvanástich krokoch, dvanástich tradíciách a sloganoch.

“Ak je môj život v zmätku, príčinu aj uzdravenie budem hľadať v sebe a dvanásť krokov využijem k tomu, aby som svoje nedostatky vylepšila. Ak naša skupina nie je živá, fungujúca jednotka, príčinu a uzdravenie budeme hľadať v našich dvanástich tradíciách.”

18. marec

Život s alkoholikom moje myslenie rôznym spôsobom zdeformoval, ale týkalo sa to hlavne jednej oblasti: Všetky svoje problémy som zvaľovala na fľašu! Teraz sa v Al-Anon učím pozerať priamo na každý problém a neusilujem sa nájsť nejakého vinníka, ale objaviť, ako môj postoj pomohol k vytvoreniu môjho problému alebo k jeho zostreniu.

Musím sa naučiť čeliť následkom mojich vlastných činov a slov a keď urobím chybu, musím to napraviť. Prijímať zodpovednosť je nevyhnutné, ak chce byť človek dospelý. Bez ohľadu na to, či alkoholik pije, nebudem vyhľadávať obetného baránka, aby som si tak ospravedlnila svoje vlastné chyby.

Pripomienka na dnešný deň

Keď budem sama seba podvádzať, len aby som unikla dôsledkom svojich vlastných chýb, nie je v tom nijaká výhoda, úžitok, ani rast. Keď si to uvedomím, viem, že sa posuniem dopredu.

“Musíme byť pravdiví vo svojom vnútri, pravdiví k sebe predtým, než môžeme spoznať pravdu, ktorá je mimo nás. No pravdivými vo svojom vnútri sa stávame tým, že prejavujeme pravdu tak, ako ju vidíme.” (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)

19. marec

Kto dokáže povedať, či zajtrajší deň bude dobrý alebo nie? Napriek tomu my, ktorí žijeme s alkoholikmi, sme veľmi náchylní k tomu, aby sme očakávali to najhoršie!

Al-Anon je program na 24 hodín. To nám dáva upokojujúcu istotu, že sa nepotrebujeme zaťažovať trápením z minulosti, ani predvídať tie, ktoré môžu prísť v budúcnosti.

Vždy budem mať na mysli, že sa mám zaujímať len o dnešok a že ho môžem urobiť takým dobrým, ako sa len dá. Tento malý časový úsek je môj a využijem ho k tomu, aby som robila veci, ktoré potrebujem a trochu času si nechám aj na potešenie a uvažovanie.

Pripomienka na dnešný deň

Žiť jeden deň za druhým a vedome svoj čas deliť medzi užitočné a uspokojivé aktivity mi môže poskytnúť pestrosť, o ktorej sa hovorí, že je korením života. Toto má aj ďalší úžitok toho, že svoju myseľ si nebudem zaťažovať problémami, čo sa často ukazuje ako ten najľahší a najlogickejší spôsob na ich vyriešenie!

“Tento deň bude šťastný, lebo ja sama môžem rozhodnúť o tom, aký to bude deň.”

20. marec

Vyššia moc, o ktorej čítame v dvanástich krokoch, je duchovný pojem. Môžeme o nej rozmýšľať ako o Bohu – Dobrote, Moci, Láske, Duchu, Otcovi a Priateľovi alebo to môže byť jednoducho len skupina Al-Anon, kde sme sa konečne našli. Keďže sme ochotní uznať, že niečo alebo niekto je väčší ako sme my, stáva sa z toho duchovná záležitosť. Samotná skutočnosť nášho kapitulovania, našej pokory spôsobuje, že je to duchovná oblasť. Veci sa v našom živote začnú diať vtedy, keď príjmeme skutočnosť, že eixtuje moc, ktorá je vyššia a múdrejšia ako sme my. Niečo sa začne diať vtedy, keď sa pre naše každodenné vedenie obrátime na duchovnú moc.

Pripomienka na dnešný deň

Je to moja dôvera vo vyššiu moc, ktorá vo mne pracuje, čo uvoľňuje a aktivuje moju schopnosť urobiť môj život radostnejším a uspokojujúcejším. Nemôžem to dosiahnuť tým, že sa budem spoliehať na seba a na svoje ohraničené myšlienky.

“Nech je každá duša poddaná vyššej moci, lebo nie je nijakej moci okrem Boha.” (List Rímskym)

21. marec

Ľudia, ktorých ich problémy priviedli do bodu zúfalstva, často skúšajú Al-Anon ako svoje posledné východisko. Naplnení myšlienkami o svojom nešťastí je ich jediným záujmom vyrozprávať sa, dostať to zo seba von. Šťastný je ten nováčik, ktorý nájde skupinu, čo mu umožní takúto úľavu. Ostatným to poskytuje niečo, podľa čoho môžu merať svoj vlastný pokrok. Dáva im to príležitosť vyjadriť súcit, povzbudenie a nádej. Ešte šťastnejší je nováčik v skupine, ktorá mu nedovolí, aby to pokračovalo aj naďalej jedno stretnutie za druhým. Treba urobiť potrebnú prácu, naučiť sa nové veci a kvôli tomu musia byť z cesty odstránené problémy včerajška a obavy zo zajtrajška.

Pripomienka na dnešný deň

Al-Anon nie je reproduktorom na to, aby sme si neustále pripomínali svoje biedy, ale spôsob, ako sa naučiť odpútať sa od nich. Budem sa učiť tým, že budem počúvať, čítať literatúru Al-Anon a skúšať žiť podľa dvanástich krokov.

“Čím viac sa zahĺbim do učenia Al-Anon, tým viac z toho získam a tým viac môžem pomôcť ostatným.”

22. marec

Ustarostenosť je bežný stav, v ktorom sa nachádzajú tí, čo sú v Al-Anon nováčikmi. Na ustarostenosť sme si tak zvykli, že sa jej nemôžeme striasť ani vtedy, keď sú naše mysle presvedčené o tom, že k ničomu nevedie. Rozmýšľame o tom, čo sa stalo včera a sme si istí, že je to vodítkom k hrozným veciam, ktoré sa určite udejú zajtra. Členovia AA nám ukázali dobrý príklad, ako žiť deň po dni. Ak na tom budeme v Al-Anon pracovať, môžeme sa oslobodiť od včerajška aj zajtrajška. Dnešok je len krátkym súborom 24 hodín, čo je slušne zvládnuteľný časový úsek, na ktorý sa môžeme sústrediť, aby sme ho dobre využili.

Pripomienka na dnešný deň

Nedovolím, aby ma zasypali myšlienky na veci, ktoré sú minulosťou. Nebudem sa trápiť kvôli zajtrajšku až dovtedy, kým sa nestane dneškom. Čím lepšie využijem dnešný deň, tým je pravdepodobnejšie, že zajtrajšok bude jasnejší.

“Nech ma moje myšlienkové fantazírovanie nevedie k predvídaniu problémov, pretože nemôžem dopredu vedieť, čo prinesie budúcnosť.”

23. marec

Ako často na stretnutiach počúvame, že alkoholik je odborník v umení potmehúdstva a manipulovania, aby presadil to, čo chce a aby sa dostal z problémov. No uvedomujeme si, že my sami sme často vinní presne z tej istej veci? Nevyskúšali sme všetky možné triky len za tým účelom, aby sme naňho vyzreli – aby prestal piť, pridal sa k AA, chodil na viac stretnutí alebo na menej stretnutí? Som čestná a férová, keď zasahujem a manipulujem našou situáciou? Dovoľujem naozaj alkoholikovi, aby si žil svoj vlastný život alebo sa ešte stále pokúšam byť jeho šéfom?

Pripomienka na dnešný deň

Princípy Al-Anon mi ukazujú model: pracovať na sebe a prestať sa miešať do iných. Slová pre túto procedúru znejú: “Ruky preč!”

“Keď sa budem zaoberať vlastnými vecami, zabráni mi to v tom, aby som sa stala otrokom situácie; preto sa do toho prílišne nezamotám. Toto mi dá slobodu pracovať na svojej vlastnej záchrane.”

24. marec

Niekedy znovu upadám do starých zvykov, ktoré zvykli ovládať moje myslenie a pocity predtým, ako som spoznala Al-Anon. Bola som zdrvená a porazená každodenným týraním života s alkoholikom. Bála som sa všetkého a každého.

Potom tým, že som začala chodiť na stretnutia a čítať knihu Al-Anon čelí alkoholizmu, začala do mňa opäť prenikať odvaha. Napriek tomu niekedy, keď čelím novej kríze alebo výzve, napr. keď ma požiadajú, aby som na stretnutí niečo povedala, začínajú sa vracať všetky staré pochybnosti a obavy, ale len na moment. Spomeniem si na všetko, čo som sa naučila v Al-Anon a tiež na novú dôstojnosť a dôveru, ktorú som tam získala.

Pripomienka na dnešný deň

Keď som schopná prijať pomoc mojej vyššej moci, cítim sa schopná robiť čokoľvek, čo mám. Prekonávam svoj strach. Získavam novú dôveru.

“Odvaha je strach, ktorý vyriekol svoje modlitby.”

25. marec

Zamyslím sa nad konceptom mlčania. Keď sa používa počas uvažovania a meditácie, je to požehnanie. No dá sa použiť aj inokedy a vtedy už nie je také užitočné. Na stretnutiach Al-Anon počúvame: “Snažte sa alkoholikovi nenedávať ani ho nekarhať. Na jeho hnevlivé výbuchy, vyvolané pocitom viny, nereagujte ostrými slovami.” Táto dobrá rada sa niekedy vykladá nesprávne. Členka Al-Anon, ktorá si myslí, že už to všetko vie, pyšne prehlási: “Bola som ticho. Nepovedala som mu nič.” Desivé mlčanie môže byť zdrvujúcejšie a zraňujúcejšie ako nevľúdne slová. Takýto druh mlčania je motivovaný túžbou potrestať. Je to ovocie zatrpknutosti a rozhorčenia.

Pripomienka na dnešný deň

Mlčanie môže byť dvojsečná zbraň. Ublíži mi, ak ju využijem na to, aby som ublížila niekomu inému. Mlčanie môže byť aj požehnaním, ak doňho vstúpim vyrovnane, aby som preskúmala samú seba a rozmýšľala o tom, ako sa môžem zlepšiť.

“Bože, pomôž mi uvedomovať si, že mlčanie, rovnako ako hovorenie, môže odrážať moje vnútorné pocity. Pomôž mi ho využívať nie ako zátku, ktorá zabráni výbuchu môjho hnevu, ale na vyjadrenie uzdravujúceho ticha môjho ducha.”

26. marec

Prečo je také ťažké priznať svoju bezmocnosť nad alkoholom tak, ako nám to hovorí prvý krok? Všetci sme počuli a podieľali sa na diskusiách v Al-Anon o tom, či sa to má vykladať ako “alkohol” alebo “alkoholik”. Nemáme nijakú moc ani nad jedným. Nikto nemôže ovládať zákerné účinky alkoholu ani jeho moc zničiť krásu a slušnosť života. Nikto nemôže ovládať alkoholikovo nutkanie piť. Ale predsa len máme moc, ktorú čerpáme od Boha, a to je moc meniť svoje vlastné životy. Prijatie neznamená poddať sa ponižujúcej situácii. Znamená to prijať skutočnosť danej situácie a potom sa rozhodnúť, čo s tým urobíme.

Pripomienka na dnešný deň

Progres sa začína vtedy, keď sa prestaneme pokúšať ovládať neovládateľné a keď budeme aj naďalej naprávať to, čo máme právo zmeniť. Ak príjmeme situáciu plní utrpenia a neistoty, nie je to chyba nikoho iného len nás. S tým môžeme niečo urobiť!

“Bojovať so zbytočnosťou je len mrhaním energie, Samanta. Buď s tým niečo urob, alebo sa prestaň trápiť.” (Celebra Tueli)

27. marec

Občas chodím na stretnutia Al-Anon v zádrapčivej, kritickej nálade, čo si ani neuvedomujem. Neobyčajnou zhodou okolností sa stáva, že ma všetci vytáčajú. Tento hovorí príliš veľa, tento nemá ani kúsok tolerancie voči iným, iný povedal alebo urobil niečo, čo považujem za neláskavé. Môže to by tak, že je to môj postoj, ktorý je v tejto veci vinný? Vrátim sa späť k základom Al-Anon. O čo sa vlastne usilujem? O pomoc a múdrosť. Nájdem to, ak budem u iných hľadať len chyby? Musím pamätať na to, že som tu len preto, aby som zlepšila samú seba a svoj spôsob života a na každom stretnutí môžem získať niečo dobré bez ohľadu na to, čo sa tu povie alebo urobí.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa brániť voči tomu, aby som na iných hľadala chyby; budem sa snažiť vidieť to, čo je v nich dobré. Do Al-Anon chodím preto, aby som sa učila a každé stretnutie je veľmi cenné.

“Naučil som sa mlčať od tých, čo hovoria veľa;

tolerovať od tých, čo sú netolerantní

a byť vľúdny od tých, čo sú neláskaví.

Týmto učiteľom by som nemal byť nevďačný.” (Kahlil Gibran: Piesok a pena)

28. marec

Naše stretnutia sa obyčajne začínajú privítaním, kde je vysvetlený zmysel nášho spoločenstva. Hovorí nám, že sme tu preto, aby sme sa delili so svojimi skúsenosťami, silou a nádejou. Máme sa deliť so svojimi skúsenosťami pri aplikovaní programu Al-Anon do svojich životov. Sila, o ktorú sa s inými delíme, dáva každému z nás trochu viac odvahy čeliť problémom každodenného života. A delíme sa aj o svoju nádej, aby sme nepochybovali o tom, že pred nami je lepší život.

Pripomienka na dnešný deň

Uvažujem o troch prvkoch súdržnosti Al-Anon vždy predtým, ako začnem hovoriť alebo využívam čas na stretnutí k tomu, aby som sa posťažovala na chyby alkoholika? Odkrývajú moje slová, môj hlas a moje správanie moju sebaľútosť a rozhorčenie alebo sa snažím prispieť svojim priateľom v Al-Anon dobrými vecami – skúsenosťami, silou a nádejou?

“Nebudem očakávať, že na stretnutí budú všetci počúvať moje nariekanie. Modlím sa za to, aby to, čo tam prinesiem, pomohlo a nadchlo iných alebo nadhodilo problém, na základe ktorého si všetci zlepšíme svoje chápanie.”

29. marec

Keďže sme v živote zažili viac problémov než to, čo cítime, že sme si zaslúžili, niektorí z nás sa otočili Bohu chrbtom a rozhodli sa ísť svojou vlastnou cestou vo svojej vlastnej moci. Je to ako dieťa, ktoré vojde do tmavej miestnosti a odmietne zažnúť. Keď o niečo zakopne a zraní sa, má z toho obviňovať tmu? Ak niekam cestujeme a odmietame silu, ktorú má vlak alebo auto, ktoré by nás tam doviezli, čia je to chyba, že sa tak veľmi oneskoríme?

Keď čelíme zložitosti situácie, v ktorej sa nachádza alkoholik a snažíme sa ju vyriešiť vo vlastnej sile, tvrdohlavo odmietame pomoc, ktorú by sme mohli prijať v Al-Anon. Čia je to potom vina, keď sa veci zhoršujú namiesto toho, aby sa zlepšovali?

Pripomienka na dnešný deň

Keď stojím tvárou v tvár problému, pokojne sa budem usilovať nájsť tie najinteligentnejšie prostriedky na jeho vyriešenie. Použijem spôsoby, ktoré pomohli už mnohým iným s rovnakým problémom, ako mám ja. Program Al-Anon bude mojim každodenným sprievodcom, ktorý ma bude viesť z chaosu do pokoja.

“Ak nemilujem svoje mučenie a nelipnem na ňom, nemusím byť sama pri oslobodzovaní sa z toho, čo ma trápi.”

30. marec

Môj starý nepriateľ – moja zaťatosť, sa zvykla schovávať za zdôvodňovanie typu: “Prečo by som sa mala opierať na Boha a zaťažovať Ho mojimi vlastnými problémami, keď som už od Neho dostala inteligenciu a dokážem o sebe rozmýšľať?” Skúsenosti ma naučili, že sa vôbec neposuniem dopredu, keď sa budem spoliehať na svoje vlastné metódy a nezískam očakávané výsledky. Zdalo sa, že nič nefunguje a výsledky boli niekedy katastrofálne. Samozrejme, že som z toho neobviňovala seba! Myslela som, že šťastie sa obrátilo proti mne alebo ma Boh sklamal alebo bol alkoholik veľmi vzdorovitý. Veci jednoducho nefungovali podľa toho, ako som si to želala. Teraz, keď viem, že potrebujem vedenie a som ochotná ho prijať, veci sa zlepšujú rovnako, ako sa zlepšujem ja.

Pripomienka na dnešný deň

Nie som sebestačná. Nepoznám všetky odpovede. Odpovede, ktoré dostávam, ku mne v skutočnosti prichádzajú vtedy, keď ich prijímam. Vedenie prichádza od skupiny, z niečoho, čo si prečítam a dokonca aj z niečich slov, ktoré Božím riadením napĺňajú moje potreby.

“Boh je našim útočiskom a silou, pomocou v problémoch, ktorá je vždy pripravená.” (Žalmy)

31. marec

Je dosť čudné, že veľa vecí, ktoré sa učím v Al-Anon, dávajú nasledovný zmysel: “Buď k sebe dobrá”. Toto je rada, ktorú môžeme čerpať z pripomienok Al-Anon na každý deň, že máme žiť deň za dňom. Učí nás, aby sme odhodili nešťastné spomienky minulosti a uchránili sa pred bolesťou predstavivosti na to, čo by sa mohlo stať zajtra. Ani s jedným nemôžeme urobiť nič. Sme k sebe dobrí, keď sa odmietame nechať vyrušiť čímkoľvek, čo alkoholik povie alebo urobí. Môžeme to urobiť, ak budeme pamätať na to, že útoky na nás mu poskytujú len ventilovanie jeho vlastnej mučivej viny. Sme k sebe dobrí, keď pomáhame iným a keď svoje životy napĺňame príjemnými a užitočnými aktivitami.

Pripomienka na dnešný deň

Odteraz budem k sebe dobrá. Nedovolím, aby som padla do víru sužujúceho zmýšľania o alkoholizme a o jeho výsledkoch. Dôvera a nádej spôsobia, že budem voči tomu imúnna.

“Prosím o pomoc, aby som splnila zodpovednosť, ktorú mám voči sebe; lebo len vtedy budem schopná pomôcť iným.”

1. apríl

Spokojný a vyrovnaný človek nemá nijakú potrebu vyhľadávať u iných nedostatky. Ak v našom myslení vedie jedna kritická myšlienka k ďalšej, zvyk nepriaznivo posudzovať iných môže narásť do nadmerného kritizovania. Takáto kritika vytláča lásku a na druhej strane nás vedie k tomu, že sami seba ľutujeme, pretože ľudia na nás nereagujú tak, ako by sme chceli.

Nemôžem zmeniť druhého človeka a nemám nijaké právo na to, aby som to skúšala. To, čo môžem zmeniť, je môj náhľad na život, aby som dokázala vnímať dobré a príjemné kvality iných. Môžem to robiť tak, že budem žiť podľa programu Al-Anon.

Pripomienka na dnešný deň

S pomocou Al-Anon môžem zmeniť svoj starý zničený svet na nový a žiarivý. Často som videla, že sa to podarilo mnohým, ktorých som stretla v Al-Anon. Keď takéto zmeny vidím, viem, že sa to môže stať aj mne.

„Prosím o pomoc vyššiu moc, aby mi pomohla zmeniť moje malé víťazstvá na väčšie tým, že budem každý deň žiť tak, ako najlepšie viem kvôli sebe aj kvôli ostatným, s ktorými prídem do styku.“

2. apríl

Program Al-Anon naozaj funguje, lebo nám pomáha oslobodiť sa od samých seba. Keď neustále premýšľame o svojich krivdách a o „chybách“ alkoholika, naše mysle sú v príliš veľkom zmätku a nedokážu prijať nové myšlienky.

Zanechám toto bezcenné trápenie a sústredím sa na to, aby som posilnila samú seba a prijímala každý deň spolu s tým, čo prinesie. Keď bude moja myseľ a moje emócie posilnené tým, že budú uplatňovať jeden z dvanástich krokov alebo sloganov (napr. „Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu“), budem schopná lepšie vnímať svoje ťažkosti v tej správnej perspektíve.

Pripomienka na dnešný deň

Keď sa budem menej sústreďovať na seba, budem sa lepšie brániť ranám opovrhovania a nespravodlivosti. Menšie krízy sa mi nebudú javiť ako veľké, pretože ich nebudem zbytočne zveličovať a pripisovať im dôležitosť.

„Modlím sa, aby som rástla v schopnosti využívať každý deň s duševnou rovnováhou, múdrosťou a trochou humoru. S Božou pomocou sa môžem naučiť, aby som malé trápenia nemenila na veľké.“

3. apríl

V Al-Anon naozaj nie je veľmi ťažké veriť v zázraky. Takéto zázračné zmeny vidíme v ľuďoch, ktorí tu ako nováčikovia prišli naplnení sebaľútosťou a hnevom a trápení strachom. Čo sa týka alkoholickej situácie u nich doma, nemuselo tam ani dôjsť k zlepšeniu, ale to, čo sa v Al-Anon naučili, spôsobilo ohromný rozdiel v ich pohľade na vec. Získali dôveru a duševnú rovnováhu, vyšli zo svojej ulity a zaujímajú sa o iných, ktorí majú podobné problémy.

Všetko to sa dá pripísať zdravému duchovnému obsahu Al-Anon, ale „zázrak“ je určite vhodné slovo na opísanie výsledkov.

Pripomienka na dnešný deň

Prvý dar, ktorý nováčik dostane z kontaktu s Al-Anon, je nádej. Keď vidí, ako sa iní povznášajú nad svoje problémy, keď počúva situácie, ktoré sú oveľa horšie ako tá jeho, absorbuje atmosféru lásky a dobrej vôle a to všetko mu dodáva novú chuť do života.

„Chcem byť vždy ochotná viesť nováčika za ruku a priviesť ho k svetlu skrytej odvahy a dôvery, ktorá existuje v každom z nás. Takýmto sponzorstvom chcem pomôcť k tomu, aby Al-Anon spôsobil ďalší zázrak.“

4. apríl

Každý z nás pozná neznesiteľnú frustrovanosť v snahe zmocniť sa pijana, keď je v moci alkoholického zmätku, ktorý nemôže preniknúť ani triezve uvažovanie, ani slzy, ani nadávky.

Je hlúpe vítať napitého alkoholika, ktorý prichádza domov so zlým svedomím, paľbou hnevlivých slov. Reakcia alkoholika nebude v takýchto okamihoch o nič logickejšia ako naša.

Išla by som do cudziny s tým, že ľudia ma budú rozumieť napriek tomu, že hovorím svojim jazykom? Pijanovi v akútnej fáze by to dávalo rovnaký zmysel. Nedokážeme hovoriť jeho jazykom a alkoholik nemôže rozumieť nás.

Pripomienka na dnešný deň

Zlepšovať svoju situáciu, ktorá sa zdá byť beznádejná začnem vtedy, keď situácia nie je veľmi zložitá. Toto je veľký okamih – NIE pre činy a neuvážené reči, ale pre nečinnosť a ticho, ktoré nebude skalené mrzutosťou a sebaľútosťou. Toto je naozaj ten moment, keď sa toho treba vzdať a odovzdať to Bohu.

„Mnohými vecami musíš prejsť ako hluchý a myslieť radšej na veci, ktoré vedú k tvojmu pokoju. Je užitočnejšie odvrátiť svoje oko od vecí, ktoré sa ti nepáčia ako byť otrokom v spore.“ (Thomas A´Kempis)

5. apríl

Jeden člen Al-Anon raz povedal: „Dvanásť krokov bolo zostavených pre zúfalých ľudí ako sme my – ako skratka k Bohu. Keď ich príjmeme a budeme ich používať, zistíme, že otvárajú cesty k používaniu nám Bohom daných schopností, ktorým sme dovolili, aby boli v nečinnosti.“

Kroky sú ako lieky, ktoré mnohí z nás nechcú brať, hoci vieme, že môžu uzdraviť naše zúfalstvo, frustráciu, rozhorčenie a sebaľútosť. Prečo je to tak? Môže to byť preto, lebo hlboko v sebe máme zakorenenú túžbu po martýrstve. Vedome premýšľame o tom, že chceme pomoc, ale akýsi tmavý a ukrytý pocit viny spôsobuje, že túžime po treste viac ako po úľave zo svojich nemocí.

Pripomienka na dnešný deň

Nikto naozaj nepotrebuje trpieť a byť nešťastný a nespokojný, ani nemusí byť zbavený dobrých vecí, ktoré život prináša. Východisko môžeme nájsť tým, že budeme každý deň študovať dvanásť krokov. Táto zdravá duchovná filozofia nám pomôže nájsť cestu k dobrému životu.

„Modlím sa za ochotu prijímať ťažký tréning dvanástich krokov. Život s takýmto sprievodcom je stále hodnotnejší.“

6. apríl

Pre svoje vlastné dobro budem chodiť na stretnutia Al-Anon s otvorenou mysľou pripravená prijímať nové myšlienky. Pre svoje vlastné dobro ich budem aplikovať vo svojom živote.

Ak budem chodiť na stretnutia s pevne zavretou mysľou a budem neustále pripravená kritizovať to, čo počujem, je to akoby som držala lyžičku pod Niagarským vodopádom v snahe získať vodu a uhasiť svoj smäd.

Na každom stretnutí Al-Anon môžu prítomní získať niečo dôležité, ale musím byť ochotná počúvať a zdieľať sa.

Pripomienka na dnešný deň

Budem pamätať, že do Al-Anon chodím kvôli usmerneniu a emocionálnej podpore, ktorú inde nenájdem. Dostanem pomoc od iných, ktorí chápu moje utrpenie; budem prosiť o ich vedenie, čo sa týka mojich nedostatkov, ktoré možno sama ťažko rozoznávam. Viem, že nemusím prijať všetko, čo sa tam hovorí, ale mysliaci proces, ktorý tam vzniká, ma nasmeruje na tú správnu cestu.

„Modlím sa, aby som mohla stále prinášať uzdravujúcu zvesť ostatným členom v Al-Anon a modlím sa za ochotu hľadať dobro v tom, čo mi budú hovoriť.“

7. apríl

Niekto na stretnutiach Al-Anon hovorí: „Ale ja musím alkoholika kryť, veď čo by si o mne mysleli susedia a príbuzní, keby som to nerobila?“ Iná priznáva, že musí manžela u šéfa ospravedlňovať, ináč by alkoholik prišiel o zamestnanie. Iná chodí do práce preto, aby mohla platiť šeky, čo by malo byť zodpovednosťou hlavy rodiny.

Môžeme si naozaj navrávať, že takéto núdzové riešenia budú fungovať? Vieme si predstaviť, že nespôsobia nič okrem toho, že predĺžia agóniu alkoholika, keďže vieme, že jeho choroba je progresívna? Urobili by sme dobre, keby sme si uvedomili, že nevyhnutný kolaps môže byť oveľa horší než to, keby sme alkoholikovi umožnili, aby sám čelil svojim zodpovednostiam a chybám bez nášho zasahovania.

Pripomienka na dnešný deň

Ak nijakým spôsobom nebudem chrániť alkoholika pred následkami jeho pitia a dovolím, aby ho premohla pohroma, potom zodpovednosť za to, čo sa stane, nenesiem. Nemala by som vytvárať krízu, aby som „alkoholika priviedla k rozumu“, ale musím mať odvahu držať od neho ruky preč a umožniť, aby ku kríze naozaj došlo.

„Modlím sa, aby mi Boh pomohol pochopiť, že osud alkoholika nie je v mojich rukách. V Jeho rukách nechám všetko, čo treba urobiť a budem sa mať na pozore, aby som sa nemiešala do toho, keď Boh bude uplatňovať svoj plán pre nás.“

8. apríl

Budem stáť na brehu a rovnako ako kráľ Kanuta zo starobylej legendy sa budem snažiť rozkazovať vlnám? Je rovnako zbytočné snažiť sa ovládať alkoholika. Napriek tomu by som robila presne to, keby som sa snažila vnútiť mu triezvosť silou svojej vôle.

Musím úprimne priznať, že nie som schopná ovládať ani len svoje vlastné myšlienky, slová a činy. Musím sa v tom veľmi zlepšiť. Mojou prvoradou povinnosťou je žiť život, ktorý bude uspokojovať v prvom rade mňa. Preto, aby to tak bolo, musím pracovať na svojich chybách a byť zadobre so sebou a s tými, ktorí sú okolo mňa.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa venovať prekonaniu svojich charakterových chýb a kontrole svojich impulzívnych slov a činov. Potom nebudem mať čas na to, aby som sa znepokojovala a chcela preformovať alkoholika.

Keď sa vzdám svojho zasahovania a ochrany, alkoholik si možno uvedomí, že triezvosť musí byť jeho osobný problém, ktorý za neho nemôže vyriešiť nikto iný.

„Modlím sa o múdrosť, aby som vedela, že záchrana nijakého iného človeka nezáleží na mne, ale na ňom samom a na Bohu.“

9. apríl

Niekedy sa nachádzame v takej ťažkej situácii, že sa to zdá byť ako dlhodobá a vyčerpávajúca kríza; nevieme to vyriešiť a niet z toho úniku. Takýto problém bude naše myšlienky neustále zamestnávať a čím viac na to budeme myslieť, tým viac nás pohltí zúfalstvo.

Toto je moment, kedy si treba pripomenúť jednoduchú frázu, slogan alebo trochu z filozofie a neustále si ho opakovať, až kým nenaplní našu myseľ a nenahradí myšlienku na problém, ktorý nás ničí.

Môže to byť modlitba vyrovnanosti alebo myšlienka, akú poslal jeden z členov do časopisu Forum: „Ďakujem Ti, Bože, že môžem vidieť, že tŕne majú ruže.“

Pripomienka na dnešný deň

Dokonca aj v tých najtmavších problémoch je niečo dobré. Môžem získať zručnosť pri vyhľadávaní toho dobrého a sústrediť sa na to. Veľa závisí na mojom postoji, s akým budem pristupovať k svojim problémom – otvorene a pokojne odhadnem ich skutočnú povahu, odmietnem ich zveličovať a potom sa ich zbavím pomocou inšpirujúcej myšlienky.

„Bolestivé skúsenosti vychádzajú z tŕňov, ktoré nás zraňujú; spôsobujú, že zabúdame, že sú na nich aj ruže. Napriek tomu nemôžeme očakávať, že sa budeme tešiť z pestrosti života, z jeho krásy a vône bez toho, aby sme počítali aj s bolestivými skúsenosťami a naučili sa, ako s nimi zaobchádzať tak, ako to robíme v Al-Anon.“

10. apríl

Čo vo svojom živote naozaj hľadám? Zaujímavé činnosti? Splnenie svojich záväzkov voči rodine a priateľom? Zmenu svojho charakteru na človeka, s ktorým budem rada spolunažívať?

Možno si všetky tieto ideály neuvedomujem, ale je to radosť pracovať na nich, sledovať, ako sama rastiem kúsok po kúsku.

Jeden z vhodných spôsobov je urobiť skutočne dobrú inventúru a preskúmať svoje motívy. Musím pochopiť, prečo robím to, čo robím a hovorím to, čo hovorím. Pomôže mi to uvedomiť si, aká v skutočnosti som a poskytne mi konštruktívne nápady, aby som mohla zlepšiť to, čo sa mi na sebe nepáči.

Pripomienka na dnešný deň

Je oveľa ľahšie byť čestným voči ostatným ako k sebe. Každý z nás je do určitej miery brzdený potrebou ospravedlňovať svoje činy a slová. Priznanie svojich chýb sebe, Bohu a inému človeku, ako je to v piatom a dvanástom kroku, mi poskytne aspoň náznak toho, akým úžasným človekom by som mohla byť.

„Budem sa modliť za sebanaplnenie a pomocou vedomej snahy budem postupovať dopredu, aby som mala pokoj so sebou, čo je konečný cieľ, ktorý zahŕňa všetkých ostatných.“

11. apríl

Nováčikovia v Al-Anon sa často pýtajú, čo spôsobuje to, že alkoholik pije. Zdá sa, že viac by chceli vedieť prečo ako sa naučiť, prečo dovoľujú, aby ich nutkavé pitie iného človeka ovplyvnilo tak deštruktívne.

Príčiny zúfalej potreby alkoholika uniknúť cez alkohol sa nedajú vysvetliť ľahko dokonca ani psychiatrom.

Musíme prijať skutočnosť, že alkoholik trpí kvôli chorobe. Rodina mu môže pomôcť k tomu, aby naozaj túžil po triezvosti tým, že zmení svoj spôsob myslenia a konania. V Al-Anon sa učíme, ako zdolať svoje vlastné sebazničujúce postoje.

Pripomienka na dnešný deň

Aká je to úľava byť schopným čeliť svojim vlastným problémom s dôverou, nádejou a vyrovnanosťou. Ak dokážeme rozpoznať a priznať si svoje vlastné nedostatky s narastajúcou čestnosťou, otvára to dvere do pre nás nového sveta a často to spôsobuje aj zázračnú zmenu u alkoholika.

„Chcem sa oslobodiť od ilúzie, že môžem urobiť čokoľvek, aby som priamo zdolala chorobu, ktorou alkoholik trpí. Nepotrebujem trpieť kvôli chorobe niekoho iného, ak budem ochotná prijať pomoc pre seba. Toto nepriamo pomôže aj alkoholikovi.“

12. apríl

Zúfalstvo! Koľkí kvôli nemu trpíme! Napriek tomu si neuvedomujeme, že je to obyčajný nedostatok viery. Nemôžeme byť zúfalí, ak sme ochotní obrátiť sa k Bohu a prosiť ho o pomoc. Keď máme problémy a nevidíme východisko, je to len preto, že si predstavujeme, že naše riešenia závisia na nás. Musíme si pripomínať, že naša ľudská múdrosť a dôvtipnosť často zlyhali a nepriniesli výsledky, v ktoré sme dúfali.

Možno naše preťažké bremená spôsobili, že sme stratili vieru, ktorú sme raz mali vo vyššiu moc, ako sme my sami. Možno viera nikdy nebola súčasťou nášho života a nie sme presvedčení o tom, že ju potrebujeme.

V Al-Anon objavujeme, že realita a účinnosť viery ako sily k dobrému, môže byť naozaj prejavená. Keď sa vzdáme premáhajúceho problému a dovolíme Bohu, aby ho vyriešil za nás, zisťujeme, že v našich životoch má svoje miesto Boží princíp.

Pripomienka na dnešný deň

Prirodzená viera je skutočne darom a napriek tomu nikdy nie je odopretá tým, ktorí cítia potrebu na niečo sa upnúť a sú ochotní o to usilovať. Keď vedome podriadim svoju vôľu Božej, vidím, ako v mojom živote viera naozaj funguje.

„Budem hľadať útechu v neochvejnej viere, lebo bez nej som bezmocná a sama ...“

13. apríl

Niet divu, že AA aj Al-Anon zdôrazňujú dôležitosť žiť len jeden deň po dni. Ako veľa vzácneho často na uvažovanie premrháme tým, že sa trápime nad svojimi chybami z minulosti a premeškanými príležitosťami! Ako často nás naše krízové predstavy zrádzajú, až začneme špekulovať o tom, „čo sa teraz stane“ .

Včerajšok nemá nijakú hodnotu okrem skúseností, ktoré môžeme využiť preto, aby boli dnešok a budúcnosť oveľa plodnejšie.

Zo začiatku to môže byť zložité zbaviť sa týchto negatívnych návykov zmýšľania. No je to úľava zistiť, že sa môžeme zbaviť bremien z minulosti a očakávať budúcnosť namiesto toho, aby sme sa jej báli.

Pripomienka na dnešný deň

Cennou „ľútosťou za minulosťou“ môže byť poznanie, že sme niekoho zranili. Takýto žiaľ sa dá často vyliečiť tým, že týmto ľuďom budeme prejavovať láskavosť vždy, keď to bude možné. Žiaľ za premeškanými príležitosťami však môže byť z našich myslí odstránený tak, že odteraz sa budeme snažiť robiť múdrejšie rozhodnutia.

„Modlím sa, aby som bola zbavená nutkania trápiť sa kvôli minulosti a aby som nedovolila svojmu pesimizmu maľovať čierne obrazy toho, čo sa môže stať zajtra.“

„Maj na mysli, že žiť môžeme len v súčasnosti a že všetko ostatné je buď minulosť alebo je to neisté.“

14. apríl

Prečo sa niektorým z nás darí lepšie uplatňovať program Al-Anon a riešiť pomocou neho svoje problémy a iným horšie? Tí, ktorí z neho majú najväčší úžitok, majú odvahu čeliť svojim ťažkostiam namiesto toho, aby ich skrývali na nejakom tmavom mieste svojej mysle a spôsobili si tak hlodavú bolesť ducha.

Väčšina z nás si myslí, že vie, čo je našim problémom; ale skutočne to vieme? Jedným zo spôsobov ako objaviť jeho skutočnú podstatu, je podrobne ho rozpísať. Keď položíme slová na papier, kde sa na ne môžeme pozerať a opravovať ich tak, ako sa bude meniť náš postoj, môže to byť najužitočnejšie v tom, aby sme to videli jasne.

Nemal by to byť nijaký katalóg krívd zo strany druchých, ale pokus o čestné vyjadrenie problému. Tým sa naučíme, že nie všetky problémy zapríčinil niekto druhý, ale aj my.

Pripomienka na dnešný deň

Zoznam dobrých a zlých vecí v mojej situácii mi poskytne nový náhľad. Začnem naprávať svoje problémy tým, že budem meniť seba. Nikdy sa nebudem usilovať nútiť niekoho iného, aby sa zmenil, lebo to by nepomohlo ani jednému z nás.

„S vedomím, že len bezvýhradná úprimnosť ma privedie k sebaporozumeniu, modlím sa k vyššej moci, aby mi pomohla a chránila ma pred tým, aby som podvádzala samú seba.“

15. apríl

Sme ospravedlnení, keď sa nahneváme na človeka v alkoholickom poblúznení? Nie, ak sme prijali pravdu, že alkoholizmus je choroba. Zlepšila sa niekedy situácia, keď sme vybuchli v hneve, výčitkách a obviňovaní? Nespôsobil takýto krok na našej strane len nárast našej vlastnej frustrovanosti?

Je pravdou, že takéto výbuchy poskytujú momentálnu úľavu našim potlačovaným pocitom, ale keď si uvedomíme, že tým sa veci len zhoršujú, môžeme samých seba presvedčiť, aby sme svoju silu presmerovali ku konštruktívnemu riešeniu. Akýkoľvek krok z našej strany, ktorého snahou je prinútiť alkoholika urobiť čokoľvek, je obyčajne odsúdený zlyhať.

Pripomienka na dnešný deň

Predtým, než niečo poviem, sa zastavím a zamyslím, aby sa môj hnev neobrátil na mňa a nespôsobil ešte väčší nárast mojich problémov. Budem vedieť, že dobre načasované ticho mi môže poskytnúť ovládanie situácie tak, akoby to prístup v hneve nikdy nedokázal.

„Nech je od teba odstránená všetka zatrpknutosť a hnev a krik a zlé reči.“ (List Efezským)

„Jemná odpoveď odvracia hnev, ale prudké slová vyvolávajú hnev.“ (Príslovia)

16. apríl

Keď sa konečne dokážem vzdať problému, ktorý ma mučil, začínajú sa predo mnou odkrývať riešenia, o akých som nikdy nesnívala. Toto by ma malo presvedčiť, že moje ľudské chápanie má svoje limity, že existujú veci, ktoré sama nevyriešim. Len vtedy sa toho vzdám a budem dôverovať vyššej moci, že mi pomôže.

Takáto skúsenosť – vnímať, že veci sa dejú bez toho, aby som sa o to pričinila – by mi mala dokázať, že činy a údel inej osoby nie sú v mojich rukách. Čím skôr to príjmem, tým skôr sa v mojom vlastnom živote začnú odkrývať dobré veci.

Pripomienka na dnešný deň

„Vzdať sa toho a odovzdať to Bohu“ je spôsob, akým nachádzame pokoj mysle. Naša tvrdohlavá svojvôľa môže len zabrániť tomu, aby sa naše problémy vyriešili. Ak chcem byť naozaj slobodná a vybudovať si pre seba uspokojujúci život, musím sa najprv vzdať alkoholika a svojej snahy smerovať a kontrolovať ho.

„Nech mám vždy na mysli, že nie som vševedúca ani všemocná. Taký je len Boh a je to On, na koho sa musím spoliehať.“

17. apríl

Často nám odporúčajú, aby sme si osvojili obľúbený slogan alebo citát a opakovali si ho, keď sa chceme preniesť zložitým obdobím. Mnohí z nás týmto spôsobom využívajú modlitbu vyrovnanosti; iní, ktorí uviazli v ťažkom rozhodovaní alebo sú pokúšaní urobiť rýchle rozhodnutie, často hovoria: „Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“

Čo môžeme urobiť vtedy, keď na nás doľahne temná depresia a o sebe a iných dokážeme rozmýšľať len negatívne? Takéto bolestivé a neduživé myslenie často vystrieda majestátnosť týchto slov zo žalmu:

„Keď rozmýšľam o Tvojich nebesiach, o práci Tvojich rúk, o mesiaci a hviezdach, ktoré si ustanovil, čo je človek, že na neho pamätáš? Lebo si ho urobil len o niečo menším ako sú anjeli a korunoval si ho slávou a úctou.“

„Dovoľ, aby som vnímala seba aj ostatných ako korunované Božie stvorenie, lebo Ten, ktorý nás stvoril, nikdy neplánoval, aby bolo niektoré z jeho detí bezvýznamné.“

18. apríl

Chorý pijan nemôže byť nikdy od svojej choroby oslobodený, keď sa k nemu budem správať pohŕdavo. A nie je to práve to, čo mnohí z nás robia? Keď sú dôstojnosť a kvality alkoholika zakryté bľabotaním alebo násilníckym správaním, nie je ľahké pamätať na to, že toto bezmocné stvorenie je Božím dieťaťom, ktoré je zranené, citlivé, choré od viny a potrebuje náš súcit.

Nech je to akokoľvek ťažké, náš vlastný pokrok musí začať nápravou nášho postoja k alkoholikovi, keď sa nachádza v akútnom štúdiu choroby.

K emocionálnej kríze dochádza aj vtedy, keď alkoholik vytriezvie. Aj vtedy sa musíme správať rovnako, ako keď pitie spôsobilo nepokoj. Keď sa stretne hnev s hnevom, výsledkom toho nie je nič konštruktívne; nikto tento zápas, v ktorom je kontrola stratená, nevyhrá.

Pripomienka na dnešný deň

Duševná rovnováha sa dá získať; a má to rozhodný účinok na pijana, ktorý dokonca aj vo svojom alkoholickom zahmlení vníma zmenu, ktorá je v nás. No čo je ešte dôležitejšie, uvoľnený postoj zabráni opotrebovanosti našich emócií a zachová nám dôstojnosť.

„Dovoľ mi odvrátiť svoje myšlienky od súženia ťažko zvládateľného okamihu a myslieť na Tvoju vždy prítomnú pomoc a podporu.“

19. apríl

Raz navštívil skupinu Al-Anon zúfalý manžel alkoholičky. Keď zistil, že všetkých ostatných dvanásť členov v skupine boli ženy, pripadal si trochu hlúpo; povedal si, že jeho problém nemôže byť rovnaký ako majú ony, a tak sa držal bokom a naďalej sa snažil vyriešiť svoje problémy tými istými starými nástrojmi, ktoré však nikdy predtým nefungovali.

Iný muž v podobnej situácii sa takisto hanbil identifikovať svoj problém v skupine žien, no rýchlo si uvedomil, že Al-Anon ponúka základné princípy, ktoré naozaj fungujú. Tak si tam priviedol priateľa a ten priateľ ďalšieho priateľa, až nakoniec si všetci s vďakou uvedomili, že všetci muži v skupine jej dodávajú životnú silu a schopnosť fungovať, čo by možno inak nikdy nezískala.

Al-Anon je pre ľudí, ktorí majú problémy a ktoré chcú riešiť tým, že sa budú deliť o svoje skúsenosti, silu a nádej s inými ľuďmi. Čím rôznejšie sú skúsenosti, tým väčšia je sila a nádej.

Bez ohľadu na to, kto si, ak niekto v tvojom živote bojuje s fľašou, Al-Anon je pre teba tá správna odpoveď.

„Boj tvojej manželky v snahe oslobodiť sa zo zovretia alkoholizmu sa bude pravdepodobne vymykať tvojim predstavám. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snaží .... dochádza u nej k rovnakému neodvratnému zlyhaniu ...“ (z brožúrky Al-Anon: Čo ďalej?)

20. apríl

Snažím sa byť vďačná, keď mi iní v skupine navrhnujú zmeny v mojom postoji k tomu či onomu problému. „Odpútaj sa od toho“, radí jeden. „Snaž sa na veci pozerať z perspektívy“, vraví iný. „Nehovor nič, keď si nahnevaná“, „Maj na mysli stále prvý krok“, ...

Toto je dobrá rada, ale veľmi ťažko sa uvádza do praxe, keď stojíte tvárou v tvár krízovej situácii. A tak dám sama sebe ďalšiu radu: „Neobviňuj sa, keď zlyháš; pokúšaj sa ísť ďalej. Vieš, že sa zlepšuješ – môžu to vidieť tvoji priatelia v Al-Anon a aj vtedy, keď si príliš blízko problémov, môžeš si byť vedomá toho, že rastieš. Všetko, čo počuješ na stretnutiach, každý kus literatúry Al-Anon, podporuje tvoje snahy urobiť to nabudúce o trochu lepšie.“

Pripomienka na dnešný deň

Najužitočnejšou zo všetkých pripomienok je starý slogan Pomaly a pokojne. Keď nemôžem urobiť všetko, čo by som chcela, keď som konfrontovaná s neúspechom a zdá sa, že nič nefunguje tak, ako má, spomeniem si na tento slogan. Nejakým spôsobom ma privádza k menej hektickému rozpoloženiu. Zmena k pohodlnejšiemu rytmu vyhládza hrbole.

„Keď sa snažím zmeniť veci a ide to príliš ťažko, keď zabúdam vzdať sa toho, keď žiadam príliš veľa a príliš skoro od seba aj iných, poprosím Boha, aby mi pripomenul robiť to pomaly a pokojne.“

21. apríl

V Al-Anon si veľmi postupne uvedomujeme vnútorný význam jeho duchovného učenia. Veľa z neho vieme už od detstva, od rodičov a z náboženskej výchovy. Napriek tomu zisťujeme, že medzi tým, čo sme sa naučili a tým, ako to aplikujeme do svojho každodenného života, je veľká priepasť.

V Al-Anon objavujem dve prekážky, ktoré mi bránili v tom, aby som videla hodnotu a útechu duchovného prístupu: sebaospravedlňovanie a samospravodlivosť. To prvé mi poskytuje rozhodujúcu istotu, že mám vždy pravdu; to druhé ma drží vo falošných predstavách, že som lepšia ako ostatní.

Pripomienka na dnešný deň

Al-Anon ponúka svoje efektívne „čaro“ v tom, že nám pomáha prekonať poškodenie, ktoré sme získali vďaka samoospravedlňovaniu a samospravodlivosti: Skúmajte svoje motívy. Aké odpovede by som dala, keby som sa zastavila uprostred takéhoto zdôvodňovania a opýtala sa samej seba: „Prečo to robím? Je toto ospravedlňovanie naozaj čestné? Sú to naozaj racionálne dôvody pre moje činy?“

„Modlím sa za pokrok, ktorý je možný vtedy, keď som k sebe bezvýhradne úprimná. Na tomto základe môžem postaviť dobrý život.“

„Ak si múdry, mal by si byť múdry k sebe ...“ (Príslovia)

22. apríl

„Ako môžem alkoholika milovať aj nenávidieť?“ Túto otázku často počuť na stretnutiach Al-Anon. Oboje je dôkazom nášho osobného záujmu o niekoho; tých, o ktorých sa nezaujímame, nemilujeme, ani ich nenávidíme. V istom zmysle sú to dve strany jednej mince; láska má príležitosť kvitnúť v spoločnom živote; nenávisť je láska prekrútená a pokrivená rozčarovaním a zúfalstvom.

Ak je toto naozaj jedna mocná základná emócia, láska môže nahradiť nenávisť, keď ju dokážem živiť nádejou a vierou vo vlastné dobro inej ľudskej bytosti.

Pripomienka na dnešný deň

Chcem rozpoznať a vážiť si dobro a cenné kvality alkoholika a nie nenávidieť jeho, ale chorobu, ktorou trpí. Jeho postupné uvedomovanie si toho, že si ho vážim ako človeka, môže znovuvybudovať jeho sebadôveru a sebahodnotu a vytvoriť túžbu po triezvosti.

„Láskou nemyslím prirodzenú jemnosť, ktorá je v ľuďoch podľa ich prirodzenosti, ale vnímam ju ako väčší princíp duše, postavený na triezvom uvažovaní a duchovnom porozumení, čo spôsobuje, že sme milí a nežní k všetkým ostatným tvorom ako k Božiemu stvoreniu.“ (William Law)

23. apríl

Medzi mnohými zbraňami, ktoré využívame na karhanie alkoholika (alebo iných ľudí, ktorých odsudzujeme), je sarkazmus. Je pravdou, že uvoľňuje naše potlačované pocity a ak sú naše poznámky naozaj ostré, poskytuje nám určité uspokojenie.

Taký protivný, akým sarkazmus sám o sebe je, stáva sa ešte oveľa ohavnejším, keď zistíme, že pochádza z gréckeho slova „sarcazo“, čo znamená trhať mäso. Je to tá forma irónie, v ktorej je hovorca motivovaný neúctou.

Keď som niekedy túto zbraň proti strápenému alkoholikovi použila, teraz si sľubujem, že už to viac neurobím. Nemám nijaké právo niekym opovrhovať, keďže nikdy nemôžem vedieť, čo vytvára potrebu správať sa tak, ako sa správa.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa usilovať spájať jemnosť s prísnosťou, pridať nádych harmónie do mojich vzťahov s inými namiesto trhania a ničenia. Uvedomím si, že rany, spôsobené sarkazmom, sa hoja veľmi pomaly, a môžu oddialiť túžobné zlepšenie v mojom živote.

„Pohŕdač hľadá múdrosť a nenájde ju. Ten, kto je pomalý do hnevu, má veľké porozumenie.“

24. apríl

Príchod do Al-Anon môže byť ako vstup do celkom nového sveta. Začínam si uvedomovať, že naozaj môžem svoj život zmeniť tým, že sa budem zbavovať svojho strachu, zatrpknutosti a rozhorčenia. To znamená, že sa musím brániť tomu, aby som súdila iných podľa mojich noriem. Znamená to, že budem tieto normy skúmať a zlepšovať a sama podľa nich žiť. Ak som zatrpknutá, je to preto, lebo som sama sebe dovolila obviňovať iných za svoj osud – môj údel, alkoholika alebo Boha za všetko, čo ma postihlo.

Áno, príchod do Al-Anon a život podľa jeho programu mi môže poskytnúť nový pohľad na môj svet tým, že mi pomôže vidieť samú seba jasnejšie a prijatím návrhu Al-Anon zmeniť seba namiesto iných.

Pripomienka na dnešný deň

Nikdy som si nepriznala, že som sa mýlila alebo bola vinná za niečo, čo sa stalo. Bolo to ako šok, keď som sa dozvedela, že sa odo mňa ako súčasť programu Al-Anon očakáva, že budem skúmať svoje vlastné nedostatky. Musím byť k sebe čestná, aby som sa mohla vydať na cestu vyrovnanosti. Dokážem to?

„Preto, že sa ti zdá určitá vec ťažká, nemysli si, že nie je možné, aby ju niekto uskutočnil. Ale čokoľvek je možné pre niekoho iného, ver, že aj ty si toho schopná.“ (Marcus Aurelius)

25. apríl

Iba alkoholik sa môže zbaviť svojho nutkania piť. Ten, čo nepije, ho nemôže donútiť, aby chcel „nepiť“, hoci mnohí z nás si myslia, že by sme mali byť schopní napraviť situáciu, ktorá nám spôsobuje toľko veľa utrpenia.

Napriek tomu čím viac sa snažím vynútiť si to pomocou sĺz, výčitiek a hrozieb, tým je to horšie.

Al-Anon mi môže pomôcť zvládnuť situáciu celkom iným spôsobom tým, že mi ukáže, ako rozpoznať a napraviť moje chybné pokusy vynútiť si riešenie.

Rovnaká filozofia sa vzťahuje na problémy, ktorým čelíme po tom, čo sa konečne dostaví dlho očakávaná triezvosť.

Pripomienka na dnešný deň

Som bezmocná nad alkoholom a nad jeho účinkami na iného človeka; nemôžem docieliť, aby prestal piť, ani nemôžem byť zodpovedná za to, že pije. Hovorí mi to prvý krok a hovorí mi aj to, že musím uznať, že môj život sa stal nezvládateľným. Mojou prvoradou úlohou je zvládnuť svoj vlastný život bez ohľadu na to, či alkoholik pije alebo nie.

„Pomôž mi nájsť pokoj mysle v sebe tým, že sa zjednotím s Božou mocou a s Jeho vedením. Toto je duchovné východisko z mojich ťažkostí – jediné isté východisko.“

26. apríl

Čo je na Al-Anon také úžasné? To, že nám pomáha vidieť samých seba takých, akými naozaj sme. Al-Anon je úžasný pre tých z nás, ktorí chcú sami seba spoznať, ktorí sú dostatočne odvážni priznať si svoje viny. Pomáha nám skúmať s odvahou a čestnosťou naše dobré a zlé kvality. Al-Anon funguje pre tých, ktorí chcú budovať na tom, čo je dobré a odstrániť to zlé, až kým sa postupne nezbavíme sebaklamov, ktoré nám bránili v raste, aby sme sa stali takými, akými chceme byť.

Čo chcem, aby Al-Anon urobil pre mňa?

Pripomienka na dnešný deň

Dvanásť krokov, slogany, modlitba vyrovnanosti a láskyplný záujem o ostatných členov Al-Anon – toto všetko mi pomôže, ak som ochotná spolupracovať. Môj podiel pri zotavovaní seba je štúdium a praktizovanie programu, meditovanie a modlitba, navštevovanie stretnutí a pomoc iným, aby pochopili program Al-Anon a žili podľa neho.

„Ľudia, ktorí chodili v tme, videli veľké svetlo; tí, čo prebývajú v krajine tieňov .... nad nimi zažiari svetlo.“ (Izaiáš)

27. apríl

Samozrejme, že je príčinou veľkej radosti, keď alkoholik konečne prestane piť. Napriek tomu mnohí z nás predpokladajú, že to znamená, že sa v našom dome natrvalo usadilo šťastie a že už zmizli všetky problémy.

To, ako ma táto novoobjavená triezvosť ovplyvní, bude z veľkej miery závisieť na tom, ako sa jej prispôsobím. Som pripravená sa stiahnuť z dominantnej úlohy, ktorú som mala vtedy, keď alkoholik nebol schopný čeliť zodpovednostiam v rodine? Uvítam jeho odovzdanie sa AA a jeho častú návštevu stretnutí? Budem skutočne spolupracovať na tomto zázraku tým, že budem aj naďalej riešiť svoje vlastné citové problémy v Al-Anon?

Pripomienka na dnešný deň

Viem, že alkoholik zdoláva svoje nutkanie piť a rastie duchovne aj emocionálne. Mojou úlohou v našom vzťahu musí byť prekonanie mojich osobných nedostatkov, aby sme spolu mohli duchovne rásť.

„Pri opätovnej inventúre som zistila, že už viac nemôžem obviňovať alkoholika vo svojom živote za nemoc mojej duše, za môj nepokoj a pocit nedostatočnosti. Príjmem svoj podiel zodpovednosti za naše problémy, pretože v Al-Anon som sa naučila, že mnoho z nich malo svoje korene v mojich vlastných chybách.“

28. apríl

Mám odvahu čeliť problémom, ktoré alkoholizmus priniesol do môjho života? Dokážem uveriť, že moja situácia naozaj nie je beznádejná a že ju môžem zlepšiť? Dokážem sa tešiť aj vtedy, keď sa zdá, že všetko ma vedie k beznádeji?

Odpoveď na všetky tieto otázky by mohla byť ÁNO, keby som odmietla prijať zodpovednosti alkoholika a nechala ich jemu bez ohľadu na následky. Svoju beznádej by som mohla prekonať tým, že otvorím svoje oči problémom, ktoré majú ostatní a ktoré sú často oveľa horšie ako tie moje. Mohla by som život vnímať v oveľa jasnejších farbách, keby som sa stále neľutovala; beznádej je často maskou pre sebaľútosť.

Pripomienka na dnešný deň

Odteraz budem každý deň praktizovať tri veci:

1) Prestanem alkoholika zachraňovať.

2) Nedovolím, aby som sa sústreďovala na problematické body v mojom súčasnom živote a budem v ňom stále hľadať dobré veci.

3) Budem si pripomínať, že sebaúcta ma môže zbaviť potreby ľutovať seba aj iných.

„ ... v tichosti a v dôvere bude naša sila ... „ (Kniha spoločných modlitieb)

29. apríl

Meditácia nad slovom odpustiť môže vrhnúť prekvapivé svetlo na to, ako toto slovo chápeme.

Máme odpúšťať tým, ktorí nám ublížili. Keby sme ich najprv neodsúdili za to, čo nám urobili, neexistoval by dôvod na to, aby sme im odpustili. Určite budeme musieť odpustiť sebe za to, že sme súdili.

Písmo hovorí: „Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ Ak súdime bez ohľadu na to, ako veľmi sme boli zranení alebo aké to bolo úkladné, sme vinní. Keď nasledujeme tento myšlienkový pochod k jeho logickému uzáveru, vidíme, že môžeme odpustiť len sebe. Ak to urobíme, takisto tým odpúšťame osobe, ktorej čin sme považovali za zlý.

Pripomienka na dnešný deň

„Milovať budeš svojho blížneho ako seba“ mi hovorí, že najskôr musím mať pokoj so sebou, keď sa chcem naučiť milovať iných. Musím si neustále pripomínať, že nikdy nepoznám motívy ani podmienky iného človeka; kvôli sebe ich musím prijímať takých, akí sú. Veľkou súšasťou tohto prijatia je láskyplná tolerancia.

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lukášovo evanjelium)

„A odpusť mi, že súdim a mstím sa. Pomôž mi odpustiť sebe; viem, že je to prvý krok k duchovnému bezpečiu.“

30. apríl

Hovorí sa, že všetko, čo ľudia robia, má sebecký motív. Členovia AA slobodne priznávajú, že ich program je sebecký. Rovnako je to aj s našim programom.

Vieme, že ponuka programu Al-Anon tým, ktorí ho potrebujú – ktorí potrebujú jeho útechu, povzbudenie a osobný záujem – z nás urobí lepších ľudí. Toto je v skutočnosti konštruktívne sebectvo.

Je najvyšší čas, aby sme zmenili svoje zmýšľanie o tomto veľmi očierňovanom slove. Najvyššou formou sebectva je dať niečo zo seba, aby sme potom mohli rozšíriť svoje chápanie a dôveru. Najväčšia odmena prichádza vtedy, keď pomáhame druhým bez toho, aby sme mysleli na odmenu.

Pripomienka na dnešný deň

Najväčšia vec, ktorú sa učíme z programu Al-Anon je to, že nemôžeme dostať nič, ak nič nedáme. A to platí rovnako o všetkých etapách života.

Tí, ktorí nie sú ochotní slúžiť skupine, ktorí sa hanbia a nezdieľajú sa s ostatnými, ktorí potrebujú pomoc, sú veľmi náchylní tomu, že budú v riešení svojich vlastných problémov frustrovaní.

„Sú takí, čo majú málo a napriek tomu sa toho vzdajú. To sú tí, čo sú v živote veriaci, čo majú veľkú odmenu a ich pokladnica nikdy nie je prázdna. (Kahlil Gibrn: Prorok)

1. máj

Al-Anon rovnako ako AA je založený na duchovnom základe, na uznaní, že sme závislí na sile, ktorá je väčšia ako sme my. Tisícky skupín Al-Anon po celom svete majú členov rôznych vyznaní; naše spoločenstvo sa neriadi podľa nijakého konkrétneho náboženského smeru.

Jednoducho prijímame myšlienku, že existuje sila, ktorá je oveľa dôležitejšia ako individualita človeka. Veríme, že sa nám nemôže dobre dariť bez toho, aby sme sa spoliehali na vyššiu moc a že musíme nasledovať etické normy správania v každej duchovnej filozofii. Pokoj mysle a skutočné naplnenie môžeme nájsť len vtedy, keď sa odovzdáme niečomu, čo nás prevyšuje.

Pripomienka na dnešný deň

Pochopenie môjho vzťahu k Bohu mi ukáže, že pokora je základným prvkom viery a skutočná pokora mi pripomie, aby som žila a nechala žiť.

Viera vo vyššiu moc mi tiež môže pomôcť prekonať moje chyby. Ak verím v moc, ktorá je vyššia ako ja, bolo by veľmi nerozumné, keby som sa správala tak, ako by som všetko vedela.

„Modlím sa, aby ma moja vyššia moc viedla pri všetkom, čo robím. Viem, že mnohé z mojich rozhodnutí som mohla urobiť múdrejšie, keby som bola prístupnejšia jej vedeniu.“

2. máj

Väčšina z nás v Al-Anon si uvedomuje dôležitosť modlitby. V modlitbe môžeme „rozmýšľať“ veľakrát cez deň: („Ďakujem Ti, Bože, za to, že si mi pomohol urobiť túto prácu“, „Prosím, dovoľ mi vidieť krásu aj v tom, čo je obyčajné a bežné: napr. strom, dieťa, východ slnka“; „Pomôž mi, aby som nerozoberala toto zranenie, ale ukáž mi, kde robím chybu“; atď.). Môžeme sa modliť večer a ráno a prosiť o vedenie pri realizovaní zmien v našich životoch alebo o svetlo v ťažkých situáciách.

Modlitba je jednoducho aktívny krok kontaktu s vyššou mocou. Je to takisto uznanie našej ľudskej bezmocnosti, čo sme často videli v našich snahách o nájdenie pokoja a bezpečia.

Pripomienka na dnešný deň

Modlitba je kontakt, ktorý uskutočňujem s Bohom vo svojich myšlienkach. Je to účinný liek ducha. Modlitby o vedenie sú snáď najsilnejšie zo všetkého a zabezpečujú, aby som bola vnímavá a takisto ochotná správať sa podľa Jeho vnuknutia.

„Každá pravdivá modlitba nejakým spôsobom vyznáva našu absolútnu závislosť na Bohu. Je to teda hlboký a nevyhnutný kontakt s Ním ... Vtedy, keď sa modlíme, skutočne aj existujeme.“ (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)

3. máj

Toto je príbeh o mužovi, ktorý svoj život zasvätil pomoci rodinám alkoholikov.

Pri istej príležitosti ho pozvali, aby predniesol reč na jednom dôležitom stretnutí Al-Anon na mieste, ktoré bolo od jeho domova vzdialené asi 700 míľ. Krátko pred touto udalosťou stratil svoju milovanú manželku.

Tí, ktorí ho pozvali, boli presvedčení o tom, že na stretnutie nepríde. Ale on prišiel.

Jednému z členov, ktorí mu prejavili svoju účasť, povedal: „Poviem vám príbeh o jednej Angličanke v čase bombardovania počas Druhej svetovej vojny. Jej manžel náhle zomrel a jej duchovný jej išiel oznámiť túto smutnú zvesť. Keď ho pozdravila, opýtala sa ho: „Prinášate mi zlú správu, keďže prichádzate v tomto nezvyčajnom čase?“ „Je to tak“, odpovedal duchovný. „Je o mojom manželovi? Je mŕtvy?“ „Áno. Mrzí ma, že vám prinášam takú smutnú správu ...“

Prerušila ho, aby mu povedala: „Poďte ďalej. Uvarím vám čaj.“ Keď sa na ňu udivene pozrel, povedala mu: „Keď som bola malá, mama ma naučila, že keď sa stane niečo hrozné, musím myslieť na to, čo by som robila, keby sa to nebolo stalo a potom to urobiť.

Všetkým prítomným na zhromaždení predniesol pohnutú a inšpirujúcu reč. Každý žasol nad jeho schopnosťou povzniesť sa nad svoj osobný smútok, ale niekoľkí si uvedomili, že ho vydestiloval na inšpiráciu pre nás ostatných.

4. máj

V určitom zmysle je všetko, čo sa mi stane, darom od Boha. Môžem cítiť odpor voči sklamaniam, rebelovať proti mnohým ranám osudu, na ktoré sa pozerám ako na nezaslúžený trest. No časom môžem pochopiť, že to všetko môžem považovať za dary osvietenia. Učia ma, že mnohé z mojich trestov som si na seba uvalila sama. V určitom ohľade, ktorý moja ľudská inteligencia nedokáže pochopiť, by moje utrpenie mohlo byť dôsledkom mojich vlastných postojov, činov alebo opomenutí.

Tento duchovný prístup k môjmu problému môže pozdvihnúť moje myslenie na úroveň, na ktorej môžem získať nový pohľad a nájsť riešenia, o ktorých sa mi ani nesnívalo.

Pripomienka na dnešný deň

Každý z nás má sklony rebelovať proti nešťastiu vo svojom živote; snažíme sa ho pochopiť a to, čo nechápeme, považujeme za zlé. Rebelantstvo len nakopí jednu frustrovanosť na druhú, až kým sa nenaučíme dostať sa spod nej, vzdať sa a dovoliť Bohu, aby sa ujal našich záležitostí.

„Keď má človek dobrej vôle problémy alebo je pokúšaný, či trpí zlými myšlienkami, potom môže lepšie pochopiť, aká veľká je jeho potreba uveriť v Boha.“ (Thomas A´Kempis)

5. máj

Existuje toľko veľa toho, za čo môžem byť vďačná, že si to ani neuvedomujem. Príliš často zabúdam premýšľať o všetkých veciach v mojom živote, z ktorých by som sa mohla tešiť a vážiť si ich.

Možno nad tým neuvažujem, lebo som príliš zamestnaná svojimi ťažkosťami. Dovoľujem, aby bola moja myseľ naplnená dôvodmi k sťažovaniu a čím viac na to myslím, tým väčšie sa mi to zdá. Namiesto toho, aby som sa vzdala Bohu a Jeho dobrote, dovoľujem, aby som bola ovládaná negatívnym myslením, k čomu sú moje myšlienky veľmi náchylné, ak ich prísne nenasmerujem k svetlejším bodom.

Pripomienka na dnešný deň

Každodenný čas meditácie je nevyhnutný pre duchovný rozvoj. Tieto „časy rozmýšľania“ kontrolujem. Ak meditujem o tom, čo je v mojom živote dobré, každý deň to bude narastať a vytlačí to sebaľútosť a rozhorčenie nad tým, čo mi chýba a čo ma zraňuje. Zrazu si uvedomím, že dokážem využívať Božiu pomoc pri zvládaní svojho života v poriadku a vyrovnanosti.

„Boh nám dal schopnosti, prostredníctvom ktorých dokážeme uniesť to, čo nás postretne bez toho, aby nás to zdrvilo alebo deprimovalo. Prečo potom sedíme a nariekame, zaslepení voči Darcovi, neuznávajúc Ho, ale poddávajúc sa sťažnostiam? (Epictetus)

6. máj

Do Al-Anon nechodíme preto, aby sme zastavili pitie alkoholika, no pravdou je, že členstvo v Al-Anon bolo dôležitým faktorom pri mnohých uzdraveniach z alkoholizmu.

Napriek tomu je našim prvoradým záujmom náš vlastný pokrok. Z tohto dôvodu nediskutujeme o krokoch a zlyhaniach našich partnerov, ale obmedzujeme sa na prekonanie napätia a úzkostí prameniacich z našich vlastných situácií. My, ktorí sme v rodinnom kruhu alkoholika, trpíme strachom a frustrovanosťou; cítime sa zbití, beznádejní a nahnevaní a to všetko s nádychom viny.

Keď si uvedomíme, že alkoholizmus je choroba a že za ňu nie sme zodpovední, môžeme ovládať svoje pocity viny a nepriateľstva. Toto často prinesie do situácie zlepšenie.

Pripomienka na dnešný deň

V diskusiách v skupine sa vyhýbame dlhým recitálom o zlom správaní alkoholika, pretože to nepodporuje náš rast. V Al-Anon sme preto, aby sme sa zbavili vlastných pocitov viny a nepriateľstva. S problémami sa dokážeme vysporiadať adekvátnejšie vtedy, keď naše srdce a myseľ nie sú zaťažené negatívnymi emóciami.

„ ... potom zmiznú všetky falošné a márne predstavy, všetky zlé výtržnosti a zbytočné starosti.“

7. máj

Hlavným zámerom Al-Anon je pomôcť tým, ktorí žijú s alkoholikom. Až do tohto bodu sa navzájom delíme so skúsenosťami, silou a nádejou.

To, čo nerobíme, a mali by sme, je deliť sa aj o svoje bremená, či sú finančné alebo emocionálne. Niekedy príliš horlivý člen, ktorý je k tomu donútený srdečnou a priateľskou túžbou pomôcť, príjme na seba zodpovednosť niekoho iného a zabezpečí mu to, čo je nutné, požičia peniaze alebo poradí, ako sa má rozhodnúť.

Toto nepomáha. Najlepšie ľuďom pomáhame tým, že ich inšpirujeme, aby rozmýšľali nad svojimi problémami a nad tým, ako ich vyriešiť. Ináč im upierame príležitosť rozvíjať skúsenosti a silu na základe toho, že budú dávať svoje veci do poriadku.

Pripomienka na dnešný deň

Potrebujem a chcem inšpiráciu a emocionálnu podporu od ľudí v mojej skupine, ale o nikoho sa nebudem opierať, aby mi pomohol. Chcem čeliť svojim vlastným problémom a nevyhýbať sa im. Rovnako sa nebudem miešať do života niekoho iného, hoci by som bola k tomu motivovaná len túžbou pomôcť.

„V preberaní cudzej povinnosti na seba je nebezpečenstvo – nebezpečenstvo, že zanedbáme svoju vlastnú povinnosť a že ho môžeme pripraviť o to, čo by sa mohol naučiť pri hľadaní vlastného riešenia.“

8. máj

Medzi mnohými darmi, ktoré nám v Al-Anon ponúkajú, je sloboda. Keď sme v Al-Anon nováčikmi, sme väzňami nášho vlastného zmätku a zúfalstva. Uplatňovanie programu nám ponúka oslobodenie, keď sa učíme chápať skutočnú prirodzenosť našej situácie. Dary Al-Anon nie sú bez cenovky; napr. sloboda sa dá dosiahnuť len tým, že zaplatíme cenu, ktorú nazývame prijatie. Ak dokážeme prijať prvý krok, sme oslobodení od potreby kontrolovať alkoholika. Ak sa dokážeme poddať Božiemu vedeniu, bude nás to stáť našu zaťatosť, ktorá je nám taká vzácna, pretože sme si stále mysleli, že môžeme vládnuť. Je na nás rozhodnúť sa, či oslobodenie z nášho zúfalstva je toho všetkého hodné. Väčšina z nás verí, že je.

Pripomienka na dnešný deň

Úspech programu Al-Anon si vyžaduje, aby sme úprimne a do hĺbky premýšľali o svojich postojoch, hodnotili svoje slová a činy. Keď sa zmenia naše postoje z nepriateľstva na odpustenie, z násilia k tichému prijatiu, naše slová a činy to budú nasledovať.

„Sloboda má veľa stránok, ale hlavne nás oslobodzuje od toho, čo nás trápilo a čo nad nami víťazilo. Modlíme sa, aby toto oslobodenie viedlo k slobode.“

9. máj

Keď manželka v Al-Anon opisuje svoje ponosy a povie, že to urobila kvôli tomu, čo urobil on, je veľmi pravdepodobné, že jej motívy sú nám oveľa jasnejšie ako jej samej. Vidíme zatrpknutosť, sebaľútosť a sebaklam, ktoré postavili múr medzi ňou a skutočnosťou. Utrpenie je skutočné, ale rozmýšľame nad tým, koľko z tejto bolesti si spôsobila sama. Môže to byť spôsobené jej tvrdohlavým odmietaním vzdať sa kontroly nad pijanom alebo môže nevedome prekrúcať a zveličovať to, čo alkoholik hovorí a robí.

Pripomienka na dnešný deň

Ostrým a čestným okom budem skúmať svoje vlastné motívy, pretože o svojich postojoch a činoch musím dlho premýšľať.

Ak mám problémy, trápim sa, som podráždená alebo frustrovaná, zdôvodňujem situáciu a obviňujem niekoho iného? Alebo môžem úprimne priznať, že to môže byť moja vina? Pokoj mojej mysle závisí na prekonaní mojich negatívnych postojov. Každý deň sa musím pokúšať byť čestná sama k sebe.

„Iných obviňujeme z malých vecí a veľké veci na sebe prehliadame; veľmi rýchlo vnímame a zvažujeme, ako veľmi trpíme kvôli iným, ale to, že kvôli nám trpia iní, prehliadame.“ (Thomas A´Kempis)

10. máj

Keď počujeme, ako člen Al-Anon hovorí: „Odpútaj sa od problému“, reagujeme rôznymi spôsobmi. Môžeme si rebelsky myslieť: „Ako môžu očakávať, že sa odpútam od svojej vlastnej manželky alebo manžela? Naše životy sú zviazané a musím pri ňom stáť bez ohľadu na to, či to chcem alebo nie.“

To je pravda, ale určité „spájanie sa s tým druhým“ môže naše ťažkosti ešte zhoršiť. Sami sebe spôsobujeme problémy, keď sa pletieme do alkoholikových aktivít a pokúšame sa zistiť, kde je, čo robil, na čo minul peniaze. Podozrievanie, vyšetrovanie a sliedivosť nás budú udržiavať v stave zmätku a situáciu ešte zhoršia, nie zlepšia.

Pripomienka na dnešný deň

To, čo máme vedieť, sa dozvieme bez toho, aby sme preto museli niečo urobiť. Toto je základná duchovná pravda, skrytá v našom slogane Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu. Keď je potrebný čin, napr. keď dôjde ku kríze, potom ju budeme pripravení lepšie riešiť.

„Ten, kto žije v dokonalom pokoji, nikoho nepodozrieva, ale ten, čo je nespokojný a nevyrovnaný, sa trápi kvôli rôznym podozreniam; nie je ticho ani on sám, a nedovoľuje ani ostatným, aby boli ticho.“ (Thomas A´Kempis)

11. máj

Čo je najväčšou prekážkou v tom, aby som dosiahla vyrovnanosť? Rozhodnosť – neochvejné odhodlanie, že so všetkým môžem niečo urobiť. Tento pocit napätia a prípravy na boj môže zmariť môj zámer. V Al-Anon sa znova a znova stovkami rôznych spôsobov učím, že sa musím vzdať. Nebude to pre mňa vôbec konštruktívne, ak sa budem oplácať za zranenia, ktorými trpím kvôli alkoholikovi. Boh ma nesplnomocnil k tomu, aby som vyrovnala skóre a aby som dosiahla to, že ostatní „zaplatia za to, čo mi urobili“. Naučím sa uvoľniť moje vzdorovité držanie sa všetkých detailov môjho trápenia a dovolím, aby sa rozlúštenie rozvinulo samé.

Pripomienka na dnešný deň

Som len malé koliesko v mašinérii celého vesmíru; moja snaha robiť si veci po svojom je odsúdená k zlyhaniu. Jasný a vyrovnaný úspech mám na dosah, keď sa naučím všetkého sa vzdať. Potom budem mať čas spočítať svoje požehnania, pracovať na mojich nedostatkoch a tešiť sa z každej minúty každého dňa.

„Čo by ti to mohlo spôsobiť, keby si to nechala tak a vôbec si to nevšímala? Mohlo by sa to vyrovnať tomu, ako keby si si z hlavy vytrhla jeden vlas?“ (Thomas A´Kempis)

12. máj

Snáď prvá vec, ktorú očakávame, že sa v Al-Anon naučíme je to, ako primäť alkoholika k tomu, aby prestal piť. Je veľmi ťažké predstaviť si, že sa máme od toho odpútať, ale ak chceme byť v Al-Anon „úspešní“, závisí to len na tom, že si uvedomíme, že triezvosť nášho partnera nie je vôbec našou vecou napriek tomu, ako veľmi to môže ovplyvňovať náš život a ničiť naše šťastie.

Kľúčovou postavou v práci Al-Anon je „ja, mňa, mne, sebe“. Tam musí dôjsť k zmene, aby sa môj pohľad mohol opäť zmeniť k lepšiemu. Keď v Al-Anon pracujeme na sebe, často to vypôsobí, že alkoholik bude chcieť triezvosť a aj ju získa. Toto je len úžasná odmena za to, že sme sa cele oddali programu Al-Anon.

Pripomienka na dnešný deň

Prestanem rozmýšľať o tom, čo robiť s alkoholikom a začnem rozmýšľať o sebe. Čo môžem urobiť preto, aby som zlepšila svoj život, aby som sa opäť navrátila k plnému životu v tomto svete? Čo mi v tom bráni a ako sa toho môžem zbaviť? Toto je podstatou programu Al-Anon a naozaj to funguje.

„Bože, pomôž mi prijať moju bezmocnosť nad alkoholom a nad jeho účinkami. Bude to usmerňovať moje snahy o zlepšenie toho života, nad ktorým mám kontrolu – môjho vlastného.“

13. máj

Čo v konečnom dôsledku donúti partnera alkoholika k tomu, aby hľadal pomoc v Al-Anon? Jeden hlavný faktor je potreba po opätovnom uistení, poznanie, že nie sme zodpovední za to, že alkoholik pije. Vieme, že sme „ničení“ obyčajne vlastnou vinou alkoholika a jeho výčitkami. Toto spôsobilo, že v nás neostal ani kúsok sebaúcty. Prichádzame ako nikto – a zúfalo si prajeme, aby sme boli niekto.

Nie je to v tom, že sa usilujeme o naklonenosť a pochvalu zo strany iných, ale že chceme vnútornú dôveru, že sme „dostatoční“ a hodní úcty. Musíme sa naučiť, že ako jednotlivci máme svoje práva bez ohľadu na to, aká pochmúrna situácia môže doma byť.

Pripomienka na dnešný deň

Obnova sebaúcty je jednou z prvoradých funkcií Al-Anon. Nepodporuje egoistický pohľad na seba, ale v tom, že nám pomáha vidieť samých seba takých, akými naozaj sme, sa učíme usporiadať svoje dobré kvality a na tomto základe budovať silnejšie a lepšie osobnosti.

„Som vďačná za to, čo pre mňa robí Al-Anon. Uľavuje sa mi, keď viem, že môžem samú seba vnímať lepšie ako vtedy, keď som prišla a že musím rešpektovať seba a mať sa rada skôr, ako začnem rásť.“

14. máj

Dlhodobý priateľ AA Dr. Harry M. Tiebout brilantne vyjasnil rozdiel medzi myšlienkou podriadenosti a odovzdania sa, ktorá je naznačená v prvom kroku.

„Pri podriadenosti jednotlivec prijíma skutočnosť vedome, nie nevedome. Prijíma ako praktickú skutočnosť, že v danom momente nemôže zvíťaziť nad realitou, ale v jeho podvedomí je ukrytý pocit: raz príde deň ... Toto nie je skutočné prijatie; boj trvá aj naďalej. S touto dočasnou poddanosťou naďalej pokračuje napätie. Ale keď schopnosť prijať funguje na podvedomej úrovni ako odovzdanie sa, neexistuje nijaký ďalší boj; je tam uvoľnenie a sloboda od napätia a konfliktu.“

Pripomienka na dnešný deň

Al-Anon mi hovorí, že úplné prijatie mojej bezmocnosti zmeniť alkoholika mi môže naozaj vytvoriť nový život. Keď sa toho naozaj vzdám a prestanem sa hrať na Boha, začnú sa diať veci, pretože v tomto bode má moja vyššia moc príležitosť napraviť to, čo sa zdalo byť také beznádejné.

„Prijatie sa javí ako stav mysle, v ktorom jednotlivec prijíma a nie odmieta alebo odoláva; je schopný veci prijímať, fungovať, spolupracovať a byť prístupným.“ (Dr. Harry M. Tiebout)

15. máj

„Najťažšia vec, ktorú sa mám naučiť“, povedala istá členka na stretnutí Al-Anon, „je prestať si predstavovať, že môžem zistiť, prečo sa môj manžel správa tak, ako sa správa.“ Takmer automaticky dochádzam k záverom o jeho aktivitách a motívoch. Vo svojom srdci viem, že mu nedokážem čítať myšlienky a že čokoľvek, čo mu pripisujem, je pravdepodobne nesprávne. Aj tie najhoršie momenty, obdobia, kedy som rozčúlená až do bodu zúrivosti, môžu byť zároveň jeho najnešťastnejšie. Ako to môžem vedieť? Prečo ho súdim?

„Nikto, len Boh rozumie, čo sa deje vnútri iného človeka. Skúsme sa prestať hrať na Boha alebo na psychiatra! Neskúmajme ich tak, ako by sme skúmali nejakého chrobáka pod mikroskopom. Vždy chcem pamätať na to, že každá ľudská bytosť musí byť rešpektovaná kvôli svojej vlastnej individualite bez ohľadu na to, aká zničená sa mi môže občas javiť.“

Pripomienka na dnešný deň

Odteraz budem skúmať svoju vlastnú úlohu v každom mojom zmätku a zúfalstve. Ak to budem robiť úprimne, uvedomím si, že nie som nevinná a že sa vo mne musí ešte veľa zmeniť.

„Ako môže rozmýšľať tak, ako rozmýšľam ja, alebo robiť presne to, čo ja? (Láska moja, každý deň si budem pripomínať, že ja nie som ty.“)

16. máj

V Al-Anon nás povzbudzujú k tomu, aby sme aj medzi jednotlivými stretnutiami zostávali v kontakte s ostatnými členmi. Keď mám depresiu a je mi úzko, je pre mňa obrovskou pomocou zavolať svojmu sponzorovi alebo inému priateľovi zo skupinky a pohovoriť si s ním. Ale chcem, aby som mala veľmi jasno v tom, čo hľadám. Chcem útechu a vyjasnenie v mojom myslení?

Alebo očakávam radu týkajúcu sa vážnej osobnej krízy? Nemôžem zaťažiť niekoho iného zodpovednosťou za to, aby mi povedal, čo mám robiť. Nikto sa nemôže rozhodnúť namiesto mňa. To je moja zodpovednosť a ak sa mi to zdá príliš ťažké, budem prosiť o pomoc moju vyššiu moc. Budem meditovať a modliť sa a budem očakávať na odpoveď.

Pripomienka na dnešný deň

Keď cítim, že musím urobiť radikálny a neodvratný krok, mala by som sa uistiť, že nie som motivovaná rozhorčením, nenávisťou a hnevom. Budem si pripomínať, že keď už raz urobím radikálny krok, nedá sa to vrátiť späť. Nemala by som sa znova pokúsiť s pomocou Boha a Al-Anon zlepšiť svoju vlastnú schopnosť poriešiť si svoje problémy?

„S čímkoľvek sa v tomto čase stretávam, viem, že Boh mi dal moc dať môj svet do poriadku.“

17. máj

Keď je choré moje telo, zoberiem si lieky, ktoré mi predpíše lekár. Keď je chorá moja duša aj srdce, potrebujem lieky v rovnakej miere, ak nie vo väčšej. Keďže žijem s alkoholikom a s mojou vlastnou neurotickou reakciou na túto situáciu, potrebujem duchovné a emocionálne lieky, ktoré mi môže poskytnúť Al-Anon. Na začiatku si neuvedomujem, ako veľmi ich potrebujem, ale keď vidím ostatných, ako sú uzdravovaní zo svojho zúfalstva, zisťujem, že som ochotná tento program akceptovať.

Ľudia sa len o niečo pripravujú, keď slepo odmietajú neustálu pomoc Al-Anon. Dokonca aj vtedy, keď alkoholik dospeje k triezvosti, aj naďalej potrebuje duchovnú podporu Al-Anon. Veľmi by im prospelo, keby „brali lieky“ dovtedy, kým zažijú ich úžitok.

Pripomienka na dnešný deň

Keď niekedy nájdem v Al-Anon úľavu od svojho súženia, keď niekedy zažijem úžasné momenty z toho, že sa cítim oveľa lepšie po tom, čo ma vedú po tejto duchovnej ceste k uzdraveniu, nevzdám sa Al-Anon tak ľahko. Všetci sa skôr alebo neskôr naučíme, že tento program sa dá aplikovať do všetkých aspektov života – teraz a navždy.

„Je upokojujúce vedieť, že nikdy nemusím čeliť svojim problémom bez pomoci Al-Anon.“

18. máj

Do Al-Anon raz prišla jedna žena, aby zistila, ako môže dosiahnuť, aby jej manžel prestal piť. O alkoholizme toho vedela naozaj veľa; prečítala o tom množstvo kníh. Teraz chcela dať príležitosť Al-Anon.

Po šiestich mesiacoch navštevovania Al-Anon a čítania jeho literatúry mohla o Al-Anon hovoriť samé pekné veci až na to, že nad ničím nebola naozaj bezmocná. Mala svoj vlastný spôsob, ako tento program používať.

Chodila aj na otvorené stretnutia AA a zoznamovala sa tam s novými ľuďmi. Predstavovala ich svojmu manželovi (keď s ňou bol schopný „zdolať“ cestu na stretnutie). Časom mu vybudovala dosť stabilnú skupinu sponzorov. Každý deň niekomu z nich zavolala, aby mu pripomenula, že má zavolať jej manželovi, že ho má prísť navštíviť alebo ho má odviezť na uzavreté stretnutie.

Jej manžela dotiahli na stretnutie sedemkrát za týždeň. Súhlasil s každým v tom, že AA je skvelá vec. Bol ako mechanizovaná bábka, ktorej dodávala silu rozhodná vôľa jeho manželky. Keď sa zistilo, že sama zorganizovala obrovskú multi-sponzorskú operáciu, sponzori z toho vycúvali.

Ona nebola bezmocná! To v žiadnom prípade. No jej manžel pil aj naďalej. To bola preňho jediná cesta, ako mohol tento úbožiak uniknúť strašnej domácej hybnej sile.

19. máj

Keď príde do Al-Anon nováčik, hľadá tam odpovede na svoj problém. Otázky často začínajú dvoma slovíčkami: „ČO AK ... ?“ Čo ak prídeme o náš domov? Čo ak bude mať autonehodu? Čo ak zostane vonku celú noc, stratí prácu, zapletie sa do bitky, pôjde do väzenia? Čo ak ...?

V Al-Anon to voláme utváranie predstáv – je to pozeranie do budúcnosti a snaha predstaviť si, čo by sa asi mohlo stať. Budúcnosť, hoci taká blízka ako zajtrajšok, je zatvorená kniha. Nemôžeme vedieť, čo prinesie a čím viac očakávame nejaké nešťastie, tým viac ho privolávame. Len preto, že minulosť nebola šťastná, neznamená to, že taká bude aj budúcnosť. To je niečo, čo vie len Boh a my urobíme dobre, ak budeme dôverovať jeho láskyplnej múdrosti a vykoreníme všetky naše myšlienky o tom, že „to nebude lepšie“.

Pripomienka na dnešný deň

Je zdravé pre myseľ aj pre telo pozerať sa do budúcnosti s dôverou. Pozdvihnúť svoje srdcia, to je lepšia príprava pre sklamania, ak majú prísť. Negatívne predvídanie iba zvyšuje dopad nešťastných udalostí. Vylepšime si tento životný postoj!

„To, čoho som sa najviac obával, na mňa prišlo ....“, hovorí Biblia. Problému, ktorý možno nikdy nepríde, nebudem pripisovať nijakú realitu.“

20. máj

V AA sa hovorí, že alkoholik, ktorý sa koncentruje na štúdium a aplikáciu dvanástich krokov, je pripravený v programe dobre napredovať.

Rovnako to platí pre nás v Al-Anon. Aj my potrebujeme každý deň stráviť určitý čas tým, že budeme uvažovať o úžasnom svetle, ktorým kroky osvetľujú všetky naše ľudské problémy. Ani alkoholik, ani nealkoholik neohraničuje svoje túžby len na triezvosť; to je len začiatok. Kroky sú vodcom k celkovému dobrému životu. Takto by sme sa pripravili o vzácne dobrodenie v tom, že by sme si neuvedomili, čo pre nás môžu urobiť.

Pripomienka na dnešný deň

Keď si prečítam jeden z krokov a hlboko o ňom premýšľam, zisťujem, že mi otvára dvere k novým náhľadom. Keď si ten istý krok prečítam znovu, opäť mi odkrýva nové duchovné pohľady. Zdá sa, akoby sa prekopávali do nášho vedomia a odkrývali nám úžasný potenciál pre dobro vo všetkých našich vzťahoch v živote.

„Keby som mala každý deň len pol hodiny na stíšenie osamote, zasvätila by som ho štúdiu dvanástich krokov, aby sa nakoniec stali integrálnou súčasťou môjho myslenia.“

21. máj

Niekedy sa môže príliš horlivý nováčik pýtať niekoľkých ľudí na radu kvôli svojmu problému alebo do nekonečna vyvolávať rôznym členom, aby získal ich názor na svoj problém. Pre takého existuje dobrá rada: „Nájdi si jedného sponzora a prestaň miasť sám seba tým, že sa budeš snažiť skoordinovať príliš veľa rôznych názorov.“

Takýto nováčik sa snaží získať všetky odpovede naraz, pretože sa veľmi ponáhľa a chce, aby začal fungovať kúzelný prútik Al-Anon. Samozrejme, že predpokladá, že bude dostatočne múdry na to, aby pre seba našiel tú správnu odpoveď v spleti osobných názorov, no celý jeho prístup ukazuje, že nie je schopný urobiť múdre rozhodnutie. Potrebuje postupovať pomaly, vzdať sa toho a nekomplikovať to.

Pripomienka na dnešný deň

Aj vtedy, keď nejaký člen Al-Anon prejavuje zmätočný alebo negatívny prístup k programu, môže to byť pre mňa ponaučením. Ak neustále používam niektorý z krokov, sloganov alebo modlitbu vyrovnanosti, môže to vyjasniť moje myslenie a pomôcť mi vyriešiť môj problém spôsobom, ktorý je pre mňa správny.

„Nech sa moje zmýšľanie nestane zmätočným tým, že budem počúvať príliš veľa názorov, ale nech každý z nich zvažujem jednotlivo, aby som videla, či mi niektorý môže pomôcť.“

22. máj

Niekto na stretnutí Al-Anon raz povedal: „Ak sa chceš dobre držať myšlienky Al-Anon, nekomplikuj to!“, pretože je to jednoduché a naše slogany to potvrdzujú. Celý zmysel Al-Anon je v tom, aby nám pomohol vyrovnať hrboľaté miesta v našom živote a to sa môže stať len tak, že budeme postupovať deň za dňom.

„Rozumiete, čo sa vám snažím povedať?“, pokračoval ďalej. „Toto sú dva z našich sloganov, súčasť našej terapie v Al-Anon: Nekomplikuj to a deň za dňom.

„Pozrime sa na ostatných a všimnime si, ako sú všetci sústredení na to, aby k tomu pristupovali uvoľnene. „Preč s ponurou odhodlanosťou, náhlením a trápením“, hovorí Al-Anon svojim zmäteným a utrápeným členom.

„Tu je to, čo úžasne uvoľňuje napätie: Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu – Pomaly a pokojne – Ži a nechaj žiť – Prvým veciam prvé miesto.

Pripomienka na dnešný deň

Každý deň a v každom čase napätia si budem pripomínať, aby som sa toho vzdala a mala uvoľnený postoj. Budem si uvedomovať, že aj vtedy, keď so svojimi problémami nerobím nič, aktívne praktizujem myšlienku Al-Anon.

„Pomaly ďalej zájdeš.“

(Venované hudobnému skladateľovi Hoagymu Carmichaelovi)

23. máj

Všetky slová, uvedené v prvom kroku, zahŕňajú celú životnú filozofiu. Mohlo by sa napísať veľa kníh o predmete osobného vzdania sa, ktoré navrhuje prvý krok: „Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom“. Ďalšie slová predstavujú uznanie, že sme sa ešte nenaučili zvládať svoje záležitosti múdro: „ ... naše životy sa stali neovládateľné“. Prvý krok nás pripravuje na nový život, ktorý môžeme dosiahnuť len tak, že sa vzdáme toho, čo nemôžeme kontrolovať a deň za dňom budeme pokračovať v obrovskej úlohe toho, že svoj svet budeme dávať do poriadku prostredníctvom zmeny v našom vlastnom myslení.

Pripomienka na dnešný deň

Múdrosť prvého kroku nebudem aplikovať len do môjho vzťahu s alkoholikom, ale do vzťahov so všetkými ľuďmi a udalosťami v mojom živote. Nebudem sa snažiť zvládnuť ani kontrolovať to, čo je jasne za hranicou mojej sily; zasvätím sa tomu, že budem zvládať len svoj vlastný život.

„Existuje jediný kút sveta, o ktorom si môžeš byť istá, že sa dá zlepšiť a to si ty.“

24. máj

Prvý krok mi hovorí, že som bezmocná nad alkoholom, ktorý je nepochybne silnejší ako ja, keďže som nijakým spôsobom nedokázala zabrániť alkoholikovi v tom, aby pil. Takisto z neho vyplýva, že zmätok, ktorý vyrastá z tejto bezmocnosti, spôsobil v mojom živote veci, ktoré nie je ľahké znášať. Potom, prejdúc k druhému kroku som objavila, že dvanásť krokov je úzko spojená reťaz, ktorá mi poskytne jasné porozumenie mojej situácii.

Je tam napísané: „Uverili sme, že len sila väčšia ako sme my nám môže navrátiť naše duševné zdravie.“ To znamená, že hoci si sami nemôžeme pomôcť, pomoc je poruke. Takisto sa vyžaduje, aby som priznala, že moje vlastné správanie nebolo rozumné. Toto je pozvanie k pokore, bez ktorej nemôže dôjsť k nijakému pokroku.

Pripomienka na dnešný deň

Poddanie sa vyššej moci a pokora, ktorá je potrebná pre to, aby toto poddanie sa bolo úplné, je prvým krokom, ktorý urobíme, aby sa nám uľavilo od neznesiteľných podmienok. Ak urobím svoj diel, môžem sa spoliehať na to, že mi moja vyššia moc otvorí oči, aby som videla riešenie a obnoví vo mne pokoj a poriadok.

„Útecha a pokojné srdce sú odmenou tých, ktorí sa spoliehajú na Jeho pomoc.“

25. máj

Prečo robím to, čo robím? Prečo som povedala to, čo som povedala? Prečo som odsunula dôležitú úlohu? Otázky tohto typu vyžadujú úprimné odpovede a to najlepšie vtedy, keď si ich položím počas tichého uvažovania. Možno o nich budem musieť hlboko porozmýšľať. Musím obísť všetko pokúšajúce sebaospravedlňovanie a „dôvody“, ktorým chýba lesk pravdy. Hovorím si, že sebapodvádzanie mi môže len poškodiť v tom, že mi poskytne zahmlený, neskutočný obraz osoby, ktorou skutočne som.

Keď si odpoviem na svoje otázky, bude to dobrý začiatok k vykoreneniu niektorých mojich nedostatkov, ktoré blokujú moje úsilie o získanie vyrovnanosti.

Pripomienka na dnešný deň

Môžem sa pripraviť na to, aby som urobila rozhodnutia len tým, že si budem uvedomovať, aký som človek, tým, že sa sama so sebou zoznámim. Viem, že musím uznať to, čo je nesprávne, ale takisto musím uznať svoje dobré kvality, pretože tie sú základom pre rast.

„Aby som robila dobré rozhodnutia, musím v sebe rozvinúť vyspelé a rozvážne porozumenie samej sebe, čo mi odkryje moje skutočné motívy a zámery.“

(Parafráza z knihy Thomasa Mertona „Žiadny človek nie je ostrov“)

26. máj

Občas počujeme o tom, že alkoholik sa „pošmykol“ a po určitom čase triezvosti sa znovu vrátil k fľaši. Odsudzujeme to, keď sa to stane v našej rodine a väčšina z nás musí vyznať, že v tomto bode s hnevom obviňujeme alkoholika z jeho poklesku. No ak o tom rozmýšľam ako o „recidíve“, pomôže mi, ak si pripomeniem, že alkoholizmus je choroba, ktorá nie je vyliečená tým, že nastúpi triezvosť. Alkoholika nemôžem obviňovať z recidívy o nič viac, ako by som ho nemohla obviňovať pri recidíve žiadnej inej choroby.

Takisto zlyhávam v realizovaní modelu Al-Anon, ktorý som tak veľmi chcela dodržať. Keď padnem do svojich starých zlozvykov sebaľútosti a výčitiek, moja recidíva je rovnako neúmyselná a odpustiteľná ako recidíva u alkoholika.

Pripomienka na dnešný deň

Aj zlé okamihy prejdú, ak ich nenafúknem do obrovských tragédií. V jednej starej populárnej piesni sa spieva: „Zdvihni sa, stras zo seba prach a začni odznova.“ Zmýšľanie Al-Anon mi môže pomôcť prijať tieto otrasy s pokojom a vyslať ma cestou k lepšiemu zajtrajšku.

„Zaujímalo by ma, či sme si my, nealkoholici, niekedy uvedomili, že recidíva je oveľa bolestivejšia pre alkoholika ako pre nás. Nerobme je ešte horšou!“

27. máj

Niekedy sa nám zdá, že musíme znášať viac ako je spravodlivý údel. Sme takí zabraní do problémov, že si nedokážeme predstaviť nijaké východisko. Je to akoby sme sa snažili dostať sa z toho vlastným pričinením a pozdvihnúť svoje myšlienky z tohto horúčkového stavu.

Môžeme to však urobiť tak, ak sa naučíme používať pôsobenie Božej pomoci. Tá je vždy s nami, pripravená nás pozdvihnúť vtedy, keď to potrebujeme. Vtedy sa stane to, že budeme schopní vidieť ďalej za horizont. V Al-Anon to nazývame získanie nadhľadu v našich problémoch namiesto toho, aby sme presne určovali svoje myslenie v daných ťažkostiach.

Pripomienka na dnešný deň

Čokoľvek sa dnes stane, budem to brať ako výzvu, ktorú dokážem dobre zvládnuť. Ak to bude dobré, vďačne to príjmem ako zvláštny dar. Ak to nebude dobré, popasujem sa s tým ako najlepšie budem vedieť s vedomím, že to prejde a nedovolím, aby ma to zdolalo. Nedovolím, aby ma to dobré urobilo samoľúbym a tiež nedovolím, aby ma to nedobré vtiahlo do zúfalstva.

„Veci vždy nejdú tak, ako by sme chceli. Sklamania prijímaj potichu; rozvíjaj dar tichosti, keď by hovorenie mohlo ťažkosti ešte vyostriť.“

28. máj

Veľké nebezpečenstvo vpustenia nevôle do našich myslí a sŕdc je v tom, že to často vedie k odvete. Cítime, že je spravodlivé „vyrovnať skóre“ a odplatiť sa niekomu za to, čo nám urobil.

Ale ako môžem logicky potrestať niekoho za to, čo mi urobil, keď nedokážem pochopiť jeho zámery alebo motívy? Možno, že to zranenie nebolo zámerné; možno som bola príliš citlivá alebo ako je to v prípade alkoholika, väčšina z nás trpela bezcitnosťou. V Al-Anon často počúvame, že správanie alkoholika k svojej rodine je v skutočnosti odporom voči jeho vlastnej vine a sebanenávisti.

Pripomienka na dnešný deň

Nikto mi nedal právo niekoho za niečo potrestať; toto právo si pre sebe nechala naša vyššia moc – „odplata patrí mne, hovorí Pán“. Z tohto dôvodu akýkoľvek pokus o odvetu za zranenie môže mať na mňa len nešťastný dopad.

„V prírode nie sú ani odmeny ani tresty – len dôsledky.“ (Robert G. Ingersoll)

29. máj

Nie je ľahké osvojiť si myšlienku Al-Anon o odpútaní. Hovoria nám, aby sme sa odpútali od problému, ale nie od trpiaceho alkoholika. No keď nás premáha jedno nešťastie za druhým, je ťažké medzi tým rozlišovať.

Niektorí sa o to pokúšajú tým, že urobia pevné rozhodnutie nerozprávať. Takéto ticho, naplnené horkosťou a hnevom, kričí hlasnejšie ako slová. Zraňuje nás a dáva alkoholikovi príčinu pre zármutok a na druhej strane nerobí nič pre komunikovanie našej lásky a súcitu.

Iní hľadajú rozptýlenie až do takého stupňa, že zanedbávajú svoje prvoradé povinnosti – povinnosti voči rodine a domovu vrátane alkoholika.

Pripomienka na dnešný deň

Odpútanie našej mysle od problému môže naozaj podporiť náš duchovný rast a zmenšiť nerozpoznanú osobnú vinu, ktorú si so sebou nesieme vo svojom vnútri. Môže našu myseľ pozdvihnúť od toho, čo náš partner robí. Takéto odpútanie nám ukazuje každý nový deň ako príležitosť oslobodiť sa od pocitu krivdy, ktorý je zmiešaný s nevôľou a sebaľútosťou.

„Keď odpútam svoju myseľ od toho, čo ma trápi, moje problémy sa často vyriešia samé alebo to môže byť tak, že ak ich prenechám Bohu, dá mu to príležitosť postarať sa o moje záležitosti.“

30. máj

Niekedy na stretnutiach Al-Anon niekto povie nenútenú poznámku, ktorá zasiahne moje svedomie a drží sa tam. Opäť a opäť mi prichádza na myseľ, pretože mi poskytla nový pohľad na veci.

Môže to byť úplne bežná fráza alebo klišé, ktoré by nemalo nijaký význam, keby sa neobjavilo v novom kontexte. Vtedy sa preberie k životu a stane sa životným nástrojom pri pochopení programu Al-Anon.

Jedna členka, ktorá vysvetľovala, ako konečne „pochopila“ myšlienku Al-Anon, povedala: „Jednoducho som prišla na to, že to všetko spočíva v štyroch slovách: Staraj sa o seba.“

Keď sa táto fráza používa bežne, má „chorú prirodzenosť“, ale v programe Al-Anon dáva dobrý zmysel.

Pripomienka na dnešný deň

Sústredím sa na veci, ktoré sa týkajú mňa a uistím sa, že sú naozaj moje. Budem sa držať bokom od záležitostí, ktoré patria iným. Nebudem sa pliesť do aktivít alkoholika, preberať jeho zodpovednosti alebo ho chrániť pred následkami toho, čo robí.

„Keď ste dotknutí vinou niekoho iného, obráťte sa k sebe a skúmajte svoje vlastné zlyhania. Keď sa nimi budete zaoberať, zabudnete na svoj hnev a naučíte sa žiť múdro.“ (Marcus Aurelius)

31. máj

Fráza „vytvoriť kritickú situáciu, aby sa alkoholik spamätal“, sa často chápe zle a je nesprávne aplikovaná. Neznamená to, že by sme sa mali pliesť do aktivít alkoholika, nastrážiť mu pascu alebo urobiť čokoľvek, čo by bolo trestom za zúfalú chorobu alkoholizmu. Takéto činy nemôžu byť ospravedlnené na základe toho, že „to je pre jeho vlastné dobro“. Boh nám nedal právo rozhodovať o tom, čo je dobré pre niekoho iného; potrebovali by sme jeho vlastný božský náhľad, aby sme vedeli, čo alkoholika vedie do jeho šialeného úniku z reality.

Pripomienka na dnešný deň

Nikto nepotrebuje vytvárať pre alkoholika krízovú situáciu. Alkoholik sa ženie ku neodvratnej kríze zakaždým, keď nad ním alkohol prevezme kontrolu. Našou úlohou je dovoliť, aby na nešťastného alkoholika dopadli nevyhnutné dôsledky, čo sa určite stane, ak nebudeme robiť nič preto, aby sme tomu predišli. Problém, ktorému bude v konečnom dôsledku alkoholik čeliť, bude problémom, ktorý si spôsobil sám.

„Intrigy na prekabátenie závislej osoby sú odsúdené zlyhať. Skúmajme svoje vlastné motívy, aby sme sa uistili, že nehráme hry, na ktoré sami doplatíme. Budeme sa musieť veľmi snažiť, aby sme dospeli k takejto úprimnosti, ale určite sa to oplatí.“

1. jún

Istá členka Al-Anon pripomenula na stretnutí jeden príbeh z knihy AL-ANON ČELÍ ALKOHOLIZMU, kde sa hovorí o skúsenostiach človeka, ktorý každý deň dochádzal vlakom do práce a rozprával sa s neznámymi cestujúcimi. Každý deň sa stretol s niekym, kto mal problém s alkoholizmom: mladý otec, ktorý viedol svoje dieťa k matke, aby sa oň starala; starší muž, ktorého úspešné podnikanie stroskotalo kvôli pitiu jeho obchodného partnera; žena, ktorá sa v šesťdesiatich rokoch musela postarať o svoje vnúčatá preto, lebo jej syn aj s manželkou boli alkoholici.

„Tieto krátke úryvky mi potvrdili jednu vec“, povedala členka. „Keď si uvedomíme, aký je tento problém rozšírený, je na nás, aby sme boli vnímaví a pomáhali takýmto ľuďom v tom, aby našli Al-Anon. Každý z nás by mohol niekomu pomôcť – susedovi, príbuznému, priateľovi alebo aj cudziemu človeku. Takúto pomoc musíme robiť; bude to obrovským prínosom aj pre náš vlastný rast.“

Pripomienka na dnešný deň

Program Al-Anon je vzácny dar; chcem sa s ním deliť. Nebudem sa pripravovať o príležitosť pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

„To, čo môžem dať, nikdy nie je toľko, koľko dostanem, keď dávam.“

2. jún

V Al-Anon počúvame veľa varovania proti prechovávaniu hnevu. Zriedka sa nájde človek, ktorý sa nepoddá hnevu, keď cíti, že sa niekto k nemu nesprával dobre alebo to môže byť tak, že sa hneváme na svoj osud, na nešťastie, na spôsob života.

Nijaká dávka sebadisciplíny nás nemôže uzdraviť od hnevu. Niekedy sa zdá, že čím viac proti nemu bojujeme, tým viac na nás dolieha a vzdúva sa v našej mysli ako temná nemoc, ktorá vnára naše emócie do zmätku.

Vieme, že je deštruktívny a môžeme sa úprimne snažiť oslobodiť sa od neho. Čo môžeme urobiť?

Najprv myslíme na svoje osobné dobro. Zraňuje to človeka, na ktorého sa hneváme? Zraňuje to nás? Potom si uvedomíme, že tento zničujúci pocit vychádza z nepochopenia jeho príčiny. Poďme ho „rozpitvať“, aby sme zistili, čo v našom vnútri spôsobilo, že sme reagovali tak, ako sme reagovali.

Pripomienka na dnešný deň

V mojom novom spôsobe života podľa Al-Anon nemám nijaké miesto na hnev. Nebudem s ním bojovať s neochvejným odhodlaním, ale rozumne ho zbavím existencie tým, že pokojne odhalím jeho príčinu.

Istý člen Al-Anon napísal: „Najlepšou protilátkou na hnev je neustále praktizovanie vďačnosti.“

„Nič na svete nezožiera človeka viac ako zápal pre hnev.“ (Friedrich Nietzsche)

3. jún

Filozofi od času starobylých Grékov vždy kládli veľký dôraz na nápravu zlých návykov každodenným praktizovaním tých dobrých. Aj v Al-Anon na to dávame veľký dôraz. Učíme sa, že nemôžeme ďalej fungovať tak, ako doteraz, impulzívne a automaticky, ak chceme svoj život zlepšiť.

Ak naozaj chceme pokoj mysle, prvá vec, ktorú si musíme uvedomiť je to, že to nezáleží na podmienkach okolo nás, ale na tom, čo je v nás. Úprimné skúmanie vlastných motívov nám môže ukázať, že nachádzame radosť v mučeníctve alebo že sa podvedome obávame toho, že si to zaslúžime.

Keď nájdeme príčiny nášho utrpenia a frustrácie, môžeme vybudovať nápravné návyky, aby sme to prekonali.

Pripomienka na dnešný deň

Program sebapoznávania a seba-zmeny sa ľahko hovorí, ale ťažko robí. Ak sa niečo snažíme robiť príliš veľa a príliš rýchle a očakávame, že sa výsledky dostavia za noc, spôsobuje to veľa zlyhaní. Budem skúmať len jednu chybu, jeden zlozvyk a pracovať na jeho odstránení. Keď spozorujem zmeny, ktoré táto snaha spôsobí v mojich vonkajších okolnostiach, získam odvahu meniť sa aj naďalej k lepšiemu.

„Nie je ľahké, aby sa určitý princíp stal človeku vlastný, ak si ho nebude každý deň udržiavať a vo svojom živote na ňom pracovať.“ (Epictetus)

4. jún

V Al-Anon si postupne uvedomujeme dôležitý vplyv, ktorý má modlitba v našich životoch. Predstava modlitby (ako, prečo, kedy) si z našej strany vyžaduje určité uvažovanie.

Keby som sa modlila: „Nech sa stane moja vôľa“, nebolo by to presne to isté, čo hovorím, keď prosím Boha, aby urobil to, čo chcem ja? Keby som mala dostať to, za čo sa modlím, uspokojilo by ma to a urobilo naozaj šťastnou? Viem vždy, čo je pre mňa najlepšie?

Modlitba teda nie je tým, že budem dávať Bohu pokyny, ale je to prosba, aby som spoznala Jeho vôľu.

Pripomienka na dnešný deň

Nemalo by pre nás byť také ťažké prijať zrejmú skutočnosť, že niekoľkí z nás vedia, čo naozaj chceme, no nikto z nás nevie, čo je pre nás najlepšie. Toto poznanie zostáva v Božích rukách. Je to ten najlepší dôvod, aby sme svoje modlitby ohraničili na prosby o vedenie, o otvorenú myseľ, aby sme ho mohli prijať a o odvahu a dôveru používať ho.

„Modlím sa, aby som dokázala trpezlivo očakávať na poznanie Božej vôle pre môj život.“

5. jún

Istý člen Al-Anon povedal: „Zdá sa, že nikto neoceňuje odvahu, ktorú si vyžaduje život s alkoholikom."

Samozrejme, že si to vyžaduje odvahu, rovnako ako si vyžaduje odvahu čeliť životu za akýchkoľvek okolností.

Potrebujeme odvahu veriť, že nijaká situácia nie je beznádejná, prežívať radosť, keď máme dôvod byť zúfalí, odolávať nutkaniu sťažovať sa iným na náš ťažký údel. Vyžaduje si veľa odvahy odolať pokušeniu prevziať na seba zodpovednosti alkoholika, až kým nepríjmeme skutočnosť, že tým len bránime jeho uzdraveniu.

A nadovšetko si veľa odvahy vyžaduje nevyzerať odvážnym, ako to robia mnohí v očakávaní súcitu od príbuzných, priateľov a susedov. „Chudák odvážna drobná žena“ môže byť dobrou potravou pre sebaľútostivé ego, ale oslabuje charakter a ničí dôstojnosť.

Pripomienka na dnešný deň

Chýba mi dôvera a odvaha urobiť veci, ktoré zlepšia moju situáciu? Bojím sa vzdať povinností iného človeka? Dokážem sa zdržať, aby som neurobila niečo, čo môže zlepšeniu len zabrániť? Možno nemám potrebnú silu a dôveru, ale môžem ich nájsť, ak sa obrátim k Bohu a poprosím o Jeho vedenie.

„Modlitby o odvahu a vedenie nezostávajú nikdy nezodpovedané, no musím byť pripravená správať sa podľa tohto vedenia.“

6. jún

„Teraz prichádza spasenie a sila ...“ Túto vetu z Biblie používala istá skupinka Al-Anon ako tému svojho stretnutia. Každý člen povedal, ako bol zachránený od toho, aby urobil príliš rýchle a možno aj tragické chyby, keď riešil problém alkoholizmu a ako mu inšpirácia Al-Anon poskytla silu postaviť sa k danej situácii s rovnováhou a vyrovnanosťou – a v konečnom dôsledku s dôverou.

Väčšina z nás, ktorí sme si tento program vzali k srdcu a skutočne ho aplikujeme do svojho života, sme sa stretli s rovnakou skúsenosťou. No samotnú prácu musíme konať sami tým, že budeme neustále čítať, meditovať, modliť sa a odovzdáme sa pomoci iným.

Pripomienka na dnešný deň

Zázraky, o ktorých počúvam v Al-Anon, sa nikomu nestanú, kým pre to nevyužijú svoju myseľ a srdce. Slobodne zdieľaná skúsenosť, sila a nádej sú poruke, aby ma zachránili od znechutenia a zmätku. Chcem túto pomoc? Ak áno, pre riešenie všetkých mojich problémov použijem duchovný model života.

„Po niekoľkých recidívach som sa naučila, že Al-Anon neznamená len to, že večer pôjdem na stretnutie, vypočujem si spíkra a do nasledujúceho stretnutia na všetko zabudnem. Je to každodenný program, ktorý za mňa nemôže urobiť nikto iný.

7. jún

Predpokladajme, že v snahe „urobiť si prestávku“ od neustále vírivých myšlienok si ticho sadnem, aby som premýšľala o slove ohľaduplnosť. Znamená oveľa viac než obyčajnú zdvorilosť; môžete byť zdvorilí bez zrniečka osobnej lásky. Na druhej strane ohľaduplnosť je vyjadrením lásky, úprimného záujmu o pohodlie iného človeka, o jeho pokoj mysle a pohodu. Dokonca aj usmernenie popleteného cudzinca môže byť činom ohľaduplnosti, ak sa budem snažiť o jasnú a ukľudňujúcu odpoveď.

Praktizovanie ohľaduplnosti v našich domácnostiach nám poskytuje veľa príležitostí k tomu, aby sme každý deň šírili lásku aj v tých najdrobnejších prejavoch. Napriek tomu ju často prehliadame v rutinných kontaktoch s tými, ktorých milujeme.

Pripomienka na dnešný deň

Využijem každú príležitosť, aby som bola ohľaduplná k svojim najbližším, aj k tým, ktorí sú mimo mojej sféry. Teplo a láskavosť ohľaduplnosti vyberie žihadlo hnevu a dodá dôstojnosť a dôležitosť členom mojej domácnosti tak, že sa budú cítiť bezpeční a milovaní.

„Ohľaduplnosť spôsobuje, že život je menej nepríjemný. Neporozumenia sa strácajú; život je zbavený odvrátiteľných prekážok.“

8. jún

Čo ma po prvýkrát priviedlo do Al-Anon? Prísľub úľavy od neznesiteľného bremena. Inými slovami povedané, prišla som si niečo zobrať, ako to robíme všetci. Zakrátko som zistila, že „branie“ z veľkej miery závisí na mojej ochote dávať – robiť službu iným, či sa jedná len o priloženie ruky k dielu pri príprave a upratovaní miestnosti po stretnutí alebo o utešovanie a povzbudzovanie iných, keď sa nachádzajú v problémoch. Rovnaký duch dávania sa musí odohrávať v každej oblasti môjho života, hlavne u tých, ktorí sú mi blízki. Názov tohto druhu dávania je láska.

Pripomienka na dnešný deň

Dávať lásku je samé o sebe naplnením. Nesmie nám záležať na tom, či je opätovaná alebo nie. Ak ju dávam len preto, aby som získala odpoveď podľa mojich podmienok, moja láska je anulovaná. Ak mám schopnosť lásku dávať a ak je potom aj akýmkoľvek spôsobom opätovaná, je to len špeciálny bonus. Len ak dávame lásku slobodne a bez toho, aby sme očakávali, že bude opätovaná, nachádzame samých seba a budujeme sa duchovne.

„Získal niečo človek, ktorý prijal množstvo láskavostí a sám nijaké neposkytol? Veľký je ten, ktorý koná najviac úžitku.“ (Ralph Waldo Emerson: Esej o vyrovnaní)

9. jún

Aké úžasné veci by sa mohli diať v mojom živote, keby som sa dokázala zbaviť môjho prirodzeného nutkania ospravedlňovať svoje činy! Je úprimnosť tak hlboko potlačená pod vrstvami viny, že ju nemôžem uvoľniť, aby som pochopila svoje motívy? Byť úprimná k sebe samej nie je vôbec ľahké. Je ťažké skúmať, prečo som mala ten či onen podnet a prečo som sa podľa toho správala. Nič nespôsobuje to, že sa cítime takí zraniteľní, ako keď sa vzdáme opory svojich alibi.

Napriek tomu viem, že sebaklam znásobuje moje problémy. Ako to mám napraviť?

Pripomienka na dnešný deň

Vyberiem si len jednu charakterovú chybu, ktorú dokážem slobodne uznať a po rozumnom uvažovaní sa jej úplne zbavím. Povedzme, že budem analyzovať svoju pohnútku hnevať sa. Ak samú seba presvedčím o jej zbytočnosti, vo svojom živote uvidím neočakávané, vítané zmeny.

Budem skúmať moje skutočné dôvody pre každé rozhodnutie, ktoré urobím a ktoré zahŕňa podniknutie nejakých krokov. Ak mi to ukáže, že samú seba klamem, čo sa týka pravých motívov, budem sa snažiť tento sebaklam aj jeho pôvod napraviť.

„Vieme veľmi dobre, ako si ospravedlniť a odobriť svoje vlastné správanie, ale je pre nás veľmi ťažké, ak to vidíme u iných.“

10. jún

Keď nováčik v Al-Anon povie sponzorovi svoj príbeh o konflikte s alkoholikom, musíme si uvedomiť, že je to len jedna strana tohto príbehu.

Najprv sú tieto hlásenia našich krívd vysoko podfarbené a zdramatizované našim vlastným zmätkom. Malé incidenty môžu byť nafúknuté; neustále napätie, hnev a frustrovanosť nám bránia v racionálnom pohľade.

Rast v Al-Anon nás privádza k súcitnému chápaniu alkoholikovej hlbokej viny a nešťastia. Keď každodenne aplikujeme program vo svojom živote, sme ochotní uznať, že na rodinných problémoch musíme mať svoj podiel aj my.

Pripomienka na dnešný deň

Výzva Al-Anon pre mňa je v tom, aby som dobrovoľne zrušila svoje vlastné myšlienky krivdy voči iným, hlavne voči alkoholikovi; aby som čelila príčinám, spôsobeným z veľkej miery mojou vlastnou mizériou a verila, že môžem urobiť veľa preto, aby som svoj život zlepšila vykorenením mojich vlastných nedostatkov.

„Ak ti spôsobuje bolesť vonkajšia príčina, sám sa z nej osloboď. Keď okolnosti zapríčiňujú, že si znepokojený, rýchlo sa navráť k sebe; nezostávaj rozladený s Bohom vesmíru.“

11. jún

Naše inšpirujúce slogany znamenajú pre rôznych ľudí veľa rôznych vecí! Keď nejaká žena čelí kríze, môže si s dôverou povedať: „Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu.“ V tomto prípade je to odvážne vyjadrenie viery, že musí zvíťaziť dobro a že akékoľvek rozhodnutie, ktoré mohla urobiť, založené len na jej ľudskom úsudku, nemuselo byť múdre. Necháva problém Bohu a očakáva, že ju bude viesť v tom, čo má robiť.

V inom prípade Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu môže byť zúfalým vyjadrením porážky, vyjadrením apatie, neochoty hrať svoju časť v danej úlohe.

Tí, ktorí sa jednoducho otáčajú k svojim problémom chrbtom, sa toho nevzdávajú a nenechávajú to Bohu – opúšťajú svoj záväzok konať podľa Božej inšpirácie a vedenia. Neprosia o pomoc, ani ju neočakávajú; chcú, aby sa to všetko spravilo bez ich pričinenia.

Pripomienka na dnešný deň

Nemôžem si jednoducho nevšímať zodpovednosť, ktorú mám pri riešení problémov, nech sú akokoľvek veľké. Je pravdou, že potrebujem Božie vedenie, ale správať sa podľa neho – to je už moja práca; nemôžem sa jej vyhýbať bez toho, aby som sa obrátila chrbtom k životu samému.

„Nedovoľ mi poddať sa apatii alebo porážke, keď je všade okolo mňa dôkaz o milujúcom Bohu, ktorý mi pomôže v každej mojej potrebe.“

12. jún

Je naozaj škoda, že nemôžeme ísť niekde na trh a kúpiť si veľký balík zmyslu pre humor rovnako, ako si môžeme kúpiť napríklad droždie. Oboje vykonáva približne rovnakú prácu: droždie dodáva chlebu ľahkosť, príjemnú konzistenciu a chuť; humor uľahčuje ťaživú zložitosť nášho každodenného života a vyhládza hrboľaté miesta v našej vzájomnej komunikácii.

Pripomienka na dnešný deň

Chcem si pamätať, že zakaždým, keď mám pokušenie zaujať ťažký, pochmúrny pohľad na udalosť, nakoniec to nemusí byť až také zlé. Možno, ak sa na to pozriem bližšie, je v tom prvok zábavy – fantázie, absurdnosti alebo dokonca uľavujúcej pochabosti. Moja nálada spôsobuje, že to vidím čierno aj vtedy, keby som to mohla rozjasniť nádychom ružovej farby.

Budem sa usilovať hľadať veci, ktoré môžu k môjmu životu pridať veselosť a vykompenzovať tie vážne alebo problematické. Budem si rozvíjať zručnosť pre rozpoznanie humorných momentov a pre to, aby som sa z nich mohla tešiť. Toto môže byť naozaj konštruktívny spôsob, ako odpútať svoju myseľ od mojich každodenných ťažkostí.

„Je to obyčajne úzkosť, ktorá nám bráni v tom, aby sme v živote videli tie jasnejšie a krajšie veci. Úzkosť existuje v našom vnútri, preto máme slobodu odmietnuť jej účinok na spôsob, akým reagujeme na to, čo sa nám stane.“

13. jún

Istá dlhoročná členka Al-Anon napísala o tragickom odcudzení medzi ňou a jej drahou dospelou dcérou. Snažila sa zabrániť dievčaťu, aby urobila to, čo sa jej zdalo ako zlé rozhodnutie rovnako, ako sa pred mnohými rokmi snažila prinútiť svojho manžela, aby prestal piť.

„Hoci som sa obávala toho, že sa nikdy nezmierime, dúfala som, že nájdem odpoveď v našom programe. Sústredila som sa na prvý krok: na svoju bezmocnosť nad inými. Koľko si to vyžiadalo trpezlivosti! Aké neustále pokušenie urobiť niečo namiesto toho, aby som problém prenechala Bohu. Ale podarilo sa mi to – a fungovalo to! Zdanlivo neprekonateľná bariéra ticha a nenávisti zmizla. Opäť sme sa naučili milovať tým, že sme sa navzájom prijali také, aké sme.“

Pripomienka na dnešný deň

Ako často v krízových situáciách zisťujeme, že je lepšie trpezlivo čakať, kým sa problém vyrieši sám prirodzenou a nevyhnutnou cestou, ako sa ho neustále snažiť naočkovať svojou vlastnou, snáď aj chybnou kontrolou.

„Začiatok lásky je dovoliť tým, ktorých milujeme, aby boli sami sebou a nesnažiť sa ich meniť tak, aby zapadli do nášho vlastného obrazu. Ináč milujeme len odraz seba, ktorý v nich nachádzame.“ (Thomas Merton: Žiadny človek nie je ostrov)

14. jún

Keby mi niekto povedal: „Tu je liek, ktorý môže zmeniť celý tvoj život k lepšiemu; uvedie ťa do stavu vyrovnanosti, pomôže ti prekonať hlodanie skrytej viny za chyby z minulosti, dá ti nový pohľad na seba a svoju duchovnú hodnotu a umožní ti riešiť životné výzvy s dôverou a odvahou.“ Zobrala by som si ho?

Toto je sľub dvanástich krokov AA a Al-Anon, ak nebudeme lipnúť na svojich bremenách, citových znepokojeniach, rodinných škriepkach a mizérii.

Pripomienka na dnešný deň

Každý deň si vyhradím čas na to, aby som svoje myšlienky sústredila na dvanásť krokov. Prejdem si ich po jednom a budem pozorovať, ako sa ich neustálym štúdiom mení môj pohľad.

Nie je to ľahká úloha, ale ani život bez nich nie je ľahký. Rozhodnem sa pre tento užitočný liek a dovolím, aby na mne pracovala jeho uzdravujúca moc.

„Dvanásť krokov AA, ktoré sa snažíme dodržiavať, nie je ľahkých. Na začiatku si môžeme myslieť, že niečo z toho je nepotrebné, ale ak sme k sebe úprimní, zistíme, že sa na nás všetky vzťahujú .... „ (Návrh uvítania, ktoré sa používa na stretnutiach Al-Anon)

15. jún

Keď prichádzame do Al-Anon, sústreďujeme sa hlavne na alkoholizmus niekoho, kto je v našom živote dôležitý. Prvý krok hovorí: „Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom.“ Skôr alebo neskôr musíme prijať skutočnosť, že pre nás neexistuje nijaký spôsob ako zastaviť nutkanie piť. Túžba prestať piť môže vyjsť len od alkoholika.

Môžeme ho viesť alebo inšpirovať vlastným príkladom, ale nemôžeme odliať iného človeka, nech je nám akokoľvek blízky, do formy, ktorú sme si vybrali my.

Druhú časť prvého kroku akceptujeme ľahšie: „ .... naše životy sa stali neovládateľné.“ To vieme. No to, čo v tomto bode možno nevieme, je to, čo s tým urobiť.

Pripomienka na dnešný deň

Uvedomujem si, že prvý krok vyžaduje, aby som sa vzdala opratov kontroly nad inými ľudskými bytosťami. Pripomína mi, že môj život sa stal nezvládateľným; mojou prvou úlohou je uviesť ho do poriadku. Ak chcem skutočne zvládať svoj život, nebudem mať čas na to, aby som zvládala život niekoho iného.

„Prvý krok vo mne predpokladá radikálnu zmenu – v mojom spôsobe zmýšľania o alkoholikovi a v mojom postoji voči nemu a voči jeho chorobe. Staré deštruktívne zvyky musím niečim nahradiť ...“

16. jún

Noví ľudia v Al-Anon reagujú na prvý krok rôznym spôsobom. Väčšina z nich prijíma myšlienku bezmocnosti, ale majú určité rezervy. Je pre nich ťažké uveriť, že neexistuje nič, čo by mohli urobiť, aby priamo prinútili alkoholika prestať piť.

Druhý krok okamžite zaznieva ako zvučná správa o nádeji. Uisťuje nás, že pomoc je na dosah, pomoc moci presahujúcej všetko, čo dokážeme pochopiť alebo si predstaviť.

Čo pre mňa môže táto moc urobiť? Môže nám prinavrátiť duševné zdravie. Môže položiť moje nohy na pevnú zem a ukázať mi spôsob, ako obnoviť svoj život, ktorý môže byť v danom období príliš utrápený na to, aby mi umožnil rozmýšľať triezvo.

Moje zúfalstvo bolo možno také veľké, že som stratila vieru, ktorú som raz mala – úplnú, odovzdanú vieru v niečo, čo je ďaleko za mnou.

Pripomienka na dnešný deň

V mojej veľkej potrebe útechy a nového uistenia mi druhý krok navrhuje, aby som svoju vôľu odovzdala múdrosti milujúceho Boha vo svojej snahe nájsť rozumný a racionálny spôsob života.

„Uvažovanie o tom, čo sa okolo nás deje každý deň, by nám ukázalo, že vyšší zákon než zákon našej vôle reguluje všetky udalosti; že naše bolestivé skúsenosti nie sú nevyhnutné. Láska, ktorá verí, nás zbaví obrovského nákladu starostí. Ó, moji bratia, Boh existuje!“ (Ralph Waldo Emerson)

17. jún

Kým sa dostaneme k štúdiu tretieho kroku, začneme vnímať nežné a postupné vedenie k pravdám, ktoré sme si nikdy neuvedomovali alebo sme ich nevyužívali.

Tento krok je pre každého z nás osobne výzvou. Navrhuje nám rozhodnutie: vzdať sa našich záležitostí a odovzdať ich Bohu, aby ich vyriešil, čo môže urobiť len vtedy, ak sa vzdáme svojej vôle a svoje životy odovzdáme do jeho starostlivosti.

Tretí krok je extraktom centrálnej myšlienky filozofov všetkých čias. Nebolo by múdre prijať ich múdrosť ako väčšiu, než je tá naša?

Pripomienka na dnešný deň

Slová „rozhodli sme sa zveriť svoju vôľu a život do starostlivosti Boha tak, ako ho chápeme“, by mi mohli život tak veľmi uľahčiť, keby som dokázala podriadiť svoju vôľu tej Jeho. Toto je pre mnohých z nás kameňom úrazu: cítime sa zaviazaní aplikovať silu našej vôle do našich problémov. Týmto spôsobom sa nijaké riešenie nenájde.

„Pre každého z nás existuje vedenie a ak budeme načúvať, budeme počuť tie správne slová. Určite pre vás existuje to správne, ktoré si z vašej strany nevyžaduje nijakú voľbu. Postavte sa do stredu prúdu moci a múdrosti, ktorá tečia do vášho života. Potom budete bez námahy donútení k pravde a k dokonalej spokojnosti.“ (Ralph Waldo Emerson)

18. jún

Grécky filozof Sokrates povedal: „Poznaj seba“. Štvrtý krok nám hovorí, ako to urobiť, ako uskutočniť nebojácnu morálnu inventúru samých seba. Máme vidieť samých seba takých, akými naozaj sme – náš charakter, motívy, postoje a činy.

Hlboko zakorenený zvyk sebaospravedlňovania ma môže pokúšať, aby som dokázala ospravedlniť každú chybu, keď ju odhalím. Budem obviňovať iných za to, čo robím na pôde, na ktorej som nútená reagovať na ich nesprávne konanie?

Bolo povedané, že dokonca ani psychiater nedokáže kvôli takýmto prekážkam analyzovať sám seba. Toto ma povzbudí, aby som dokázala, že osobná úprimnosť a pokora môže dosiahnuť to, čo vyššie poznanie často nedokáže.

Pripomienka na dnešný deň

Celková inventúra mojich dobrých a zlých kvalít môže byť zaujímavá a užitočná ako začiatok mojej práce na štvrtom kroku. No keď som pripravená pustiť sa do toho a napraviť moje chyby, budem pracovať naraz len na jednej alebo dvoch a to tak dlho, ako si to bude vyžadovať, aby som bola spokojná, že som v tom urobila skutočný pokrok a zbavila sa ich.

„Dokonalosť je veľmi ďaleko, ale k zlepšeniu môže dôjsť každý deň.“

19. jún

Sebaskúmanie, o ktorom sa hovorí v kroku štyri, je dlhodobým záväzkom. Musím v ňom pokračovať tak dlho, kým nezačnem vidieť chyby, ktoré mi spôsobujú toľko veľa problémov.

Deň za dňom sa musím usilovať postaviť sa tvárou v tvárou voči sebe takej, aká som a naprávať všetko, čo mi bráni v tom, aby som sa stala človekom, akým chcem byť.

Keď rozmýšľam o každom jednom dni a myslím na následky toho, čo som povedala a urobila, môžem pokračovať a prejsť ku kroku päť, ktorý hovorí, aby som tieto nedostatky priznala – najprv Bohu a potom aj sebe v akejsi súkromnej spovedi. Keď to urobím, budem potrebovať odvahu dokončiť tento krok tým, že sa so svojimi omylmi zverím inej osobe, ktorej dôverujem. Takéto priznanie si vyžaduje pokoru a úprimnosť.

Pripomienka na dnešný deň

Keď pochopím zložitosť úlohy postaviť sa tvárou v tvár sebe a svojim chybám, budem sa chrániť pred sebaospravedlňovaním a sebaspravodlivosťou. Dobre si uvedomujem, aké je ľahké ospravedlňovať samú seba a zo svojich omylov obviňovať iných a zvlášť alkoholika.

„Keď chcem svoje chyby prekonať, najprv musím vedieť, čo to vlastne je. Potom sa k nim musím priznať a nakoniec ich s trpezlivým sebanaprávaním zmenšiť, aj keď sa od nich možno nedokážem oslobodiť úplne.“

20. jún

Šiesty krok je inšpirujúcou výzvou poddať sa vedeniu našej vyššej moci. Tento vyrovnaný, nádherný výrok podriadenia sa Božej vôli budem čítať tak často, ako potrebujem: „Boli sme celkom pripravení, aby Boh odstránil všetky naše charakterové nedostatky.“

Mojim cieľom bude to, aby som bola „celkom pripravená“ – vzdať sa negatívnych myšlienkových návykov, ktoré sa odrážali v mojom živote. Boh je rovnako „celkom pripravený“, aby prijal túto pokornú obeť mojich zlyhaní a pomohol mi zmeniť moje myslenie a konanie tak, aby mi prinieslo vyrovnanosť a dokonca možno aj šťastie.

Pripomienka na dnešný deň

„Charakterové nedostatky“, ktorých sa chcem zbaviť, sú vo mne určite hlboko zakoreneným zvykom. Keď príjmem Božiu pomoc pri ich odstraňovaní, bude pri tom potrebná moja každodenná vedomá spolupráca. Budem sa o to snažiť trpezlivo, jeden nedostatok po druhom. Ak budem naozaj ochotná, uvidím, že budú postupne nahrádzané podnetmi inej kvality, s ktorými dokážem žiť celkom slobodná od neoprávnenej sebakritiky.

„Bože, daj, aby som bola celkom pripravená na odstránenie mojich nedostatkov, aby som mohla prijať svetlo do mojich problémov a ich skutočnej príčiny.“

21. jún

Keď ma uvažovanie o kroku štyri, päť a šesť presvedčilo, že som pripravená oslobodiť sa od prekážajúcej vady môjho charakteru, nasledujúci krok sedem hovorí, aby som poprosila Boha, aby to odo mňa odstránil.

Krok sedem je o aplikácii odstránenia všetkých mojich nedostatkov, ale každý z nich musím vyriešiť osobitne, keď ho budem prejavovať vo svojich každodenných aktivitách. Musím neustále prosiť Boha, aby ma od nich oslobodil.

Pripomienka na dnešný deň

Nebudem od seba očakávať príliš veľa a nebudem očakávať ani to, že sa naraz zlepším a že to dokážem bez pomoci mojej vyššej moci. Musím si neustále pripomínať, aby som prijímala jej pomoc vo všetkom, o čo sa snažím.

Ak sa napríklad usilujem byť neustále tolerantná a milá naproti každému, skoro sa to stane automatickou reakciou bez ohľadu na to, aké nepríjemné môžu byť vonkajšie okolnosti. Tento nový postoj podfarbí všetko, čo budem robiť a spôsobí, že budem prijateľnejšia naprosti sebe aj iným.

„Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.“ (Prvé slovo je pre siedmy krok kľúčové.)

22. jún

Dnes budem v tichosti a úprimne uvažovať o kroku osem: „Urobili sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotní to napraviť.“

Kľúčovým slovom je ochota – priznať si svoje chyby, aby sme očistili svoje svedomie od viny.

Jediná aktivita, ktorú musíme v tomto kroku urobiť, je spísanie zoznamu. Toto môžem urobiť len tak, že dovolím, aby moje skľučujúce a hlodavé viny vystúpili na povrch mojej mysle, pripravené na to, aby boli zlikvidované a aby ma už viac netrápili.

Pripomienka na dnešný deň

Komu som ublížila? Určite tým, ktorí sú mi najbližšie – mojej rodine. Viem, že moja nepriateľská reakcia voči alkoholikovi bola zraňujúca. Ublížila som aj svojim deťom tým, že som ich nebadane naočkovala, aby pohŕdali svojim rodičom – alkoholikom? Komunikovala som im svoju úzkosť a hnev? Vybíjala som si na nich svoju frustrovanosť?

„Ôsmy krok nás stavia na prah slobody od sebanenávisti; otvára dvere pre nový pokoj mysle, ktorý – ak ho raz zažijeme, už ho nikdy nebudeme chcieť stratiť.“

23. jún

Čo treba urobiť so zoznamom tých, ktorým sme ublížili, ako o tom hovorí ôsmy krok? Deviaty krok vraví, aby sme to napravili, „kedykoľvek je to možné okrem prípadov, keby to ublížilo im alebo niekomu inému“.

K tomu bude potrebné rozvážne a úprimné sebaskúmanie.

Napríklad obyčajné ospravedlnenie obyčajne nestačí k tomu, aby sme sa zbavili viny za kritiku, ktorá narobila veľa škody. To môže naozaj znovu otvoriť starú ranu. Zmena postoja urobí oveľa viac pri vykompenzovaní minulej neláskavosti.

Ak som niekoho pripravila o akúkoľvek materiálnu vec, priznám tento dlh a vyrovnám ho v plnej výške.

Rozpory medzi mnou a mojimi príbuznými alebo bývalými priateľmi sa môžu často zahojiť tým, že potlačím svoju pýchu a urobím prvú ponuku na zmierenie. Aj v prípade, že na mojej strane bol len nepatrný podiel viny, veľkorysé gesto bude pre mňa prospešné.

Pripomienka na dnešný deň

Ak urobím deviaty krok so starostlivým a rozvážnym úsudkom, zbaví ma to bremena, ktoré ďalej nemusím niesť.

„Láska a trpezlivosť môže spôsobiť dostatočnú nápravu za minulé zranenia; obnoví to v nás duševné zdravie a naše životy uvedie do stavu vyrovnanosti.

24. jún

V krokoch, ktoré predchádzajú kroku desať, sme sa zaoberali minulosťou – dá sa povedať „vyčistením domu“. Skúmali sme spomienky na krivdy, ktoré sme prispôsobili nášmu novému pohľadu na našu úlohu v živote. Teraz sa v kroku desať stáva tento postup každodenným rituálom; je to „upratovanie domácnosti“, ktoré sa deje pri večernom skúmaní udalostí dňa.

„Ďalej sme pokračovali v osobnej inventúre a zakaždým, keď sme urobili chyby, okamžite sme sa priznali.“

Ak sa tento krok stane súčasťou nášho každodenného života, nezostane nijaký zvyšok viny, kvôli ktorej by sme sa mali trápiť; vo svojom živote budeme naďalej udržiavať veci neustále v poriadku.

Pripomienka na dnešný deň

Desiaty krok je podstatný pre sľub Al-Anon, ktorý som si dala, že budem žiť deň za dňom. Hoci nemôžem očakávať, že dosiahnem dokonalosť, môžem sledovať svoj pokrok a tešiť sa z hlbokého uspokojenia, ktoré mi prináša. Najprv to môže mať len malý zjavný účinok na moje vonkajšie okolnosti, ale keď budem vnímavá na riešenia, povedie ma to k nim.

„Pozeraj sa na seba – tam nájdeš všetky svoje odpovede.“

25. jún

V jedenástom kroku nachádzam aktívny duchovný recept na praktizovanie programu Al-Anon:

„Cez modlitbu a meditáciu sme zlepšovali náš vedomý kontakt s Bohom tak, ako ho chápeme a modlili sme sa len za poznanie Jeho vôle pre nás a za silu ju uskutočniť.“

Ak žijeme podľa rady Al-Anon Prvým veciam prvé miesto, modlitba a meditácia budú na prvom mieste, pretože týmto spôsobom prijímame vedenie pri svojich rozhodovaniach.

Pripomienka na dnešný deň

Som príliš zaneprázdnená, aby som sa modlila? Nemám čas na uvažovanie? Potom si musím položiť otázku, či som bola niekedy schopná vyriešiť svoje problémy bez cudzej pomoci. Keď im každý deň čelím, chcem uznať svoju potrebu pre Jeho vedenie. Nedovolím, aby tento, ani žiadny ďalší deň prešiel bez toho, aby som si vedome uvedomovala Boha.

„Je to Boh, ktorý ma prepása silou a spôsobuje, že moje cesty sú dokonalé.“ (Žalmy)

26. jún

Záverečné víťazné vyjadrenie duchovnosti, ktoré je v dvanástom kroku, môže mať každý z nás, ak žijeme podľa Al-Anon. „Ako výsledok týchto krokov sme sa duchovne prebudili a snažili sa niesť tento odkaz iným a praktizovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.“

Duchovné prebudenie znamená uvedomiť si, že nie sme sami a bezmocní; naučili sme sa určité pravdy, ktoré teraz môžeme niesť iným, aby sme im pomohli.

Pripomienka na dnešný deň

Budem pripravená na duchovné prebudenie, ktoré určite príde, keď podriadim svoju vôľu Božej. Vrhne to nové svetlo na mnohé veci. Dá mi schopnosť robiť svoje úsudky a rozhodnutia na duchovnej úrovni, kde budem vedená Božou dobrotou a múdrosťou.

„Spíme; chodíme v tme, až kým nenájdeme Božiu ruku, ktorá nás povedie Jeho cestou – cestou duchovného osvietenia.“

27. jún

My, ktorí sa naozaj snažíme využívať program Al-Anon, máme rôzne dôvody, prečo byť vďační, keď vidíme výsledky. Toto bola aj skúsenosť jednej členky, ktorú povedala svojim priateľom na jednom stretnutí.

Jej najväčší problém sa týkal jej detí: „Nikdy som nevedela, čo mám s nimi urobiť, keď prišiel môj manžel domov opitý. Cítila som, že by mali byť ochránené pred násilím, ale prílišná ochrana by pre ne nebola dobrá. Nechcela som ich ovplyvňovať proti ich otcovi; vedela som, že ich miluje tak, ako aj oni jeho.

Všetky odpovede som našla v Al-Anon. Citlivo som im vysvetlila chorobu ich otca a zistila som, že majú prirodzený súcit. Vyhýbala som sa scénam tým, že som nedovolila, aby moje frustrácie prepukli v hnev. Usilovne som sa snažila byť voči nim dôsledná a férová. Výsledky boli také, v aké som dúfala, a za to som Al-Anon veľmi vďačná.“

Pripomienka na dnešný deň

Naše deti sú prvou vecou, o ktorej treba uvažovať na prvom mieste. Náš postoj je kľúčom k úspešným rodinným vzťahom – a ich normálnemu rastu.

„A nadovšetko nikdy nevyužívam deti ako figúrky v konfliktoch. Ich reakcia na rešpektovanie je veľmi dobrá.“

28. jún

Medzi mnohými vecami, ktoré sa učíme v našom kontakte so spoločenstvom Al-Anon, je aj táto: Buď k sebe dobrá.

Toto je pre mnohých z nás prekvapivo ťažká úloha. Niektorí si tak veľmi vychutnávajú svoje utrpenie, že všetko, čo sa stane, je nafúknuté do enormných rozmerov, keď to nanovo prežívajú a hovoria. Tí, čo radi ľutujú samých seba, sa veľmi ťažko odučujú od svojho martýrstva, až kým na nich v Al-Anon nedoľahne radosť z vyrovnanosti a spokojnosti.

Iní si liečia svoje krivdy, hnevajú sa na svoj životný údel, hľadajú obetných baránkov, ktorých obviňujú za všetko, čo sa im stalo a často je to práve alkoholik. Ešte sa nenaučili byť k sebe dobrými. Stále majú pred sebou radostnú skúsenosť vzdania sa problému – a úžasné dobrodružstvo mávnutia rukou nad „zraneniami“.

Pripomienka na dnešný deň

Veľmi málo z toho, čo sa udeje v každodenných udalostiach, stojí za to, aby som sa trápila, hnevala alebo ľutovala samú seba. Ak som stále pripravená urážať sa a byť zraňovaná, svoju spokojnosť predávam veľmi ľahko. Musím pamätať na to, aby som bola k sebe dobrá!

„Aká by som mohla byť šťastná a užitočná, keby som si so sebou nevliekla taký veľký náklad nepríjemného emocionálneho zmätku. Nikto ma o to nežiada, tak prečo to robím?“

29. jún

S alkoholikom sa delím o jedného spoločeného nepriateľa: sebaklam. Recitál utrápeného člena, ako vníma svoj život, môže byť plný hrozných podrobností utrpenia; príbeh, ktorý povedal partner – alkoholik, môže byť rovnako trýznivý a tým, ktorí si vypočujú obidve stránky, sa môže zdať, že opisujú celkom odlišné vzťahy.

Každý reaguje vlastným spôsobom na to, čo sa deje. Každý nevedome potláča fakty, ktoré sa na nich môžu odrážať zle a zväčšovať viny iných. Hoci situácia môže vyznievať neznesiteľne, zdá sa, že ani jeden z nich sa od nej nechystá odstúpiť. Takisto nie sú v stave vnímať to racionálne, až kým nezmenia svoj postoj.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa vyhývať posudzovaniu v súkromných sporoch; na obidvoch stranách je sebaklam, ktorý nedokážem vyhodnotiť. Budem sa brániť, aby som niekomu radila urobiť radikálny krok, na ktorý nie je ani jeden z nich citovo pripravený.

„Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu“ je dobré pravidlo, ktoré treba dodržať, keď nás požiadajú, aby sme poskytli radu v nešťatných situáciach v nejakej domácnosti.“

30. jún

Čas, ktorý trávim skúmaním minulosti, plačom na minulými chybami a zlyhaniami, je stratený.

Toto je dôvod, prečo je 24-hodinový koncept v AA aj Al-Anon tak veľmi zdôrazňovaný.

Náš včerajšok nemá nijakú dôležitosť okrem toho, ak ho vnímame ako skúsenosť, vďaka ktorej môže byť dnešok prínosnejším. Zármutok a sebaodsudzovanie za to, čo sme urobili alebo neurobili, len ničí našu sebaúctu, z ktorej by sme mohli čerpať vyvážený pohľad na seba.

Pripomienka na dnešný deň

Ľútosť nad zraňujúcimi vecami, ktoré som spôsobila iným, môže byť uzdravená tým, že to napravím tak, ako najlepšie viem. Ľútosť nad premeškanými príležitosťami zmizne, keď sa dnes budem snažiť urobiť múdre rozhodnutia. Chcem tento deň naplniť myšlienkami a činmi, ktoré nebudem musieť ľutovať. Chcem si na seba zobrať len toľko, koľko dokážem dobre zvládnuť bez zhonu alebo napätia.

„Len pre dnešok budem prežívať tento deň a nebudem naraz riešiť všetky moje problémy. Tie z minulosti ma dnes nemusia trápiť; tým budúcim budem čeliť, keď sa vynoria.“ (Z publikácie Al-Anon: Len pre dnešok)

1. júl

Istá členka Al-Anon povedala: „V Al-Anon som sa naučila, že muž, ktorého som si vzala, nemôže byť zdrojom môjho šťastia ani zármutku. Dar života je môj osobný dar rovnako, ako jeho život patrí jemu, nech sa z neho tešíme alebo ho ničíme; každý z nás s ním nakladá tak, ako chce.

Vidím, že je nahnevaný. Musím byť aj ja? Správa sa nepriateľsky. Musím sa tak správať aj ja? Som neverná manželskému sľubu, keď dosiahnem kúsok sebadôvery, zatiaľ čo on aj naďalej trpí kvôli pochybnostiam o sebe?

Nie som jeho vodca, ani pán, ani opatrovník. Sme jednotlivci a každý si musí nájsť vlastnú cestu k svojim cieľom. O moje zdroje útechy a sily sa so mnou odmieta deliť; bola to trpká skúsenosť, cez ktorú som sa naučila, že nemá cenu mu ich núkať.“

Pripomienka na dnešný deň

Prispôsobiť sa veciam v stave, v akom sú a byť schopná milovať bez toho, aby som sa pokúšala pliesť do záležitostí niekoho iného alebo ho kontrolovať, nech mi je akokoľvek blízky – o to sa usilujem a môžem to nájsť v Al-Anon. Učenie je niekedy bolestivé; odmenou je život sám – bohatý, plný a vyrovnaný.

„Ak sa odovzdáš sebe a Bohu, budeš len málo negatívne ovplyvňovaný tým, čo prijímaš zvonku.“ (Thomas A´Kempis)

2. júl

Zdá sa mi, že niektorí ľudia, ktorých stretávam v Al-Anon, majú akúsi prirodzenú radosť zo života. Ich optimizmus vám prezradí, že vedia, že hneď za rohom na nich čaká niečo dobré. Ich optimistická istota ovplyvňuje každého utrápeného človeka, s ktorým sa rozprávajú. Z každého stretnutia robia akési zvláštne dobrodružstvo.

Noví členovia sa divia, keď zistia, že mnohí z týchto ľudí v čase, keď boli v Al-Anon noví, mali takisto svoje trápenia a boli celkom zúfalí. Al-Anon im priniesol radosť zo života, nádej a istotu, ktorú sú pripravení používať na pomoc iným.

Pripomienka na dnešný deň

Akonáhle som ochotná zapojiť sa do programu a uplatňovať v živote dvanásť krokov a slogany každodenným čítaním a neustálym aplikovaním, zabudnem na to, že sa mám na ľudí „hnevať“, a zabudnem samú seba ľutovať. Tak zostane na svete veľa priestoru a čas na rozmýšľanie nad vyrovnanosťou, prijatím a vďačnosťou za to dobré, čo nás stretáva každý deň.

„Budem schopná pomáhať iným len vtedy, keď dovolím, aby Al-Anon vyjasnil môj pohľad na moje problémy. Kým sa nebudem deliť s ostatnými s tým, čo z tohto programu dostávam, môj vlastný pokrok bude ohraničený.“

3. júl

Niekto raz povedal: „Jediný rozdiel medzi kameňmi úrazu a kameňmi, ktoré nám pomáhajú prejsť na druhú stranu je v tom, ako ich používame.“

Je to upokojujúca myšlienka, že nikto mi do cesty nemôže postaviť kamene úrazu, pretože sa ich učím používať krok za krokom, ako napredujem v zdravom spôsobe života.

Problémy spôsobené alkoholizmom sa nedajú prehliadať; sú veľké a hrozné. Ale nemusím dovoliť, aby mi zablokovali cestu. Môžem si predstavovať, že každý z nich je jeden z dvanástich krokov. Mám aspoň Boží dar triezvosti, ktorý mi pomáha, nie ako v prípade chorého alkoholika, ktorý je znova a znova lapený narastajúcimi kameňmi úrazu!

Pripomienka na dnešný deň

Prekážky mi nemôžu brániť v tom, aby som našla v živote to dobré a nasledovala ho tam, kam vedie. Nič sa mi v tom nemôže postaviť do cesty – iba ak by som to dovolila.

Al-Anon ma pozýva, aby som urobila tento krok: aby som zmenila svoj pohľad na seba a na svet, ktorý okolo seba vytváram.

„ ... ľudia sa môžu povznášať na kameňoch, ktoré vedú na druhú stranu, nad svoje mŕtve egá k vyšším veciam.“ (Tennyson: In Memoriam)

4. júl

Básnik Henley vo svojej poéme Invictus hovorí: „Som majster svojho osudu, som kapitán svojej duše.“

Prvá vec, ktorú si všímam je to, že hovorí o svojom osude, o svojej duši. Ak som sa správala, akoby som bola kapitánkou a majsterkou niekoho iného, nie je to dobrý nápad obrátiť moju pozornosť k tomu, aby som rozkazovala sebe?

Takisto si však musím uvedomiť, že môj osud a stav mojej duše nezávisí na mne samej; v mojich životných skúškach potrebujem pomoc Boha. Nijaká ľudská múdrosť nestačí na to, aby dokázala život celkom uspokojiť a spraviť ho úspešným.

Pripomienka na dnešný deň

Boh začne riadiť môj život, ak Ho poprosím o vedenie a budem vnímavá na indikátory Jeho vôle pre mňa. Predtým, ako som začala chodiť na Al-Anon, som si toho vzala na seba príliš veľa v snahe nachádzať riešenia. Teraz viem, že správne riešenia môžem urobiť len tak, že svoje problémy odovzdám Jemu. Boh musí byť súčasťou môjho života; budem ho „spoznávať na všetkých mojich cestách“. Potom sa dokážem nad svoje problémy povzniesť.

„Boh prebýva všade tam, kdekoľvek mu to človek dovolí.“ (Martin Buber)

5. júl

Istý spíker AA poskytol na jednom stretnutí členom Al-Anon tento neobyčajný pohľad na „druhú stranu ohrady“:

„Nealkoholik v rodine si neuvedomuje, že alkoholik má veľmi zraniteľné postavenie. Neustále musí byť na stráži, pretože hlboko vo svojom vnútri vie, koľko starostí prináša svojej rodine. Vie, že je úplne nastavený kritike.

Ale už ste si niekedy uvedomili, že vaše záchvaty hnevu a nepekné slová sú ako švihanie mečom? Pamätajte, že alkoholik bičuje sám seba – neustále. Ak mu pridávate ďalšie rany, nabádate ho k tomu, aby preniesol niečo zo svojej viny na vás. To mu môže brániť v tom, aby klesol celkom na dno a uvedomil si, ako veľmi potrebuje pomoc, aby mohol nájsť triezvosť.“

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa snažiť pochopiť, ako zúfalo alkoholik kvôli svojej vine trpí. Nepoddám sa pohnútke kopnúť doňho, keď padne. Každý z nás trpí kvôli alkoholizmu iným spôsobom. Ja, ktorá mám Boží dar triezvosti, musím byť tou, ktorá si uvedomuje, že môj partner nie je sám so sebou spokojný bez ohľadu na to, aký drzý a vzdorovitý sa môže javiť.

„Ak by som nemala to šťastie a bola alkoholičkou, ako by som chcela, aby sa ku mne správal človek, s ktorým žijem? Zlaté pravidlo je užitočným nástrojom vo všetkých našich vzťahoch.“

(Zlaté pravidlo: Správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.)

6. júl

Zmena od aktívneho alkoholizmu k triezvosti spôsobuje v našich životoch veľké pozdvihnutie. Je to výzva pre oboch partnerov. Toto zložité prispôsobenie sa vyžaduje úplne nový spôsob zmýšľania.

Počas rokov aktívneho pitia museli partneri alkoholikov preberať na seba množstvo ich povinností. Okrem toho, že museli zarábať, aby sa rodina uživila, museli sa aj starať o deti a o celú domácnosť. Manželky alkoholikov museli často robiť nadčasy, aby naplnili rodinný rozpočet, alebo sa zaobísť bez mnohých nevyhnutností a takisto zastúpiť manžela pri práci okolo domu.

S nástupom triezvosti sa mnohé z týchto úloh menia a od mnohých zvykov sa treba odučiť. Program Al-Anon, ak ho budeme aplikovať každý deň, nám pomôže prispôsobiť sa normálnemu spôsobu života.

Pripomienka na dnešný deň

Naučím sa, že nemám očakávať príliš skoro príliš veľa a nadovšetko sa naučím, že triezvosť nezmení môjho partnera na super dokonalú ľudskú bytosť, ktorá bude celkom zodpovedať mojim požiadavkám.

Al-Anon mi pomôže navrátiť zdravý spôsob myslenia, aby som dokázala jednať vo svojich rodinných vzťahoch s láskou a porozumením.

„Žiadne veľké zlepšenie nie je možné v údele ľudstva dovtedy, kým sa neuskutoční zmena v jeho spôsobe zmýšľania.“

7. júl

Čo je také dôležité na tom, aby všetko bolo správne? Prečo si svoje životy komplikujeme a sťažujeme svoje problémy tým, že trváme na tom, aby bol náš pohľad akceptovaný?

V napätiach, ktoré sú súčasťou života s alkoholikom, nám môže tento postoj spôsobiť veľa problémov. Akú škodu by spôsobilo „vzdať sa“ – prijať to, čo alkoholik hovorí bez ohľadu na to, či to dáva nejaký zmysel alebo nie.? Prečo sa toho jednoducho nevzdám a neodovzdám to Bohu?

Budem sa snažiť aplikovať slogan Nekomplikuj to do každého prípadu, ktorý by mohol zväčšiť napätie a spôsobiť výbuch. Budem sa snažiť uvedomovať si, že výmena nepriateľských slov mi nepomôže získať vyrovnanosť, ktorú by som chcela.

Pripomienka na dnešný deň

Prečo by som mala reagovať na kritiku a obviňovanie bez ohľadu na to, či je alebo nie je oprávnená? Čo môžem získať prudkým popieraním a neracionálnymi diskusiami? V neurotickom prostredí môže čokoľvek vyvolať hádku. Nemusím sa toho zúčastniť; budem to ignorovať – bezstarostne, ak sa to dá. Toto je vynikajúca technika pre to, ako sa vyhnúť rozkolom. Náš pokojný nezáujem môže spôsobiť, že alkoholik začne vážne rozmýšľať o triezvosti.

„Ak ustúpite v hádke, možno sa nestanete víťazom, ale zachránite si svoju dôstojnosť a nadhľad.“

8. júl

Je to zaujímavá a poučná skúsenosť počúvať hlasy na stretnutí Al-Anon; ani nie tak veľmi v tom, čo hovoria, ale ako to hovoria. Samotný zvuk a a modulácia hlasu môžu odkryť skryté postoje dotyčnej osoby.

Čo počuje súdny poslucháč v takejto skúsenosti?

U tých, ktorí študujú program a tešia sa z ovocia, ktoré prináša jeho uplatňovanie v živote, tón a spôsob prejavu odráža dôveru, pokoru, súcit s tými, ktorí sa nachádzajú v problémoch, a úprimné uznanie toho, že nedokážu vyriešiť všetky problémy.

U tých, ktorí sú ešte stále poviazaní svojim nešťastím, počujeme za ich slovami hnevlivé odsudzovanie alkoholika, sebaľútosť a nekompromisné rozhodnutie „zvíťaziť“, nech sa deje čokoľvek.

Pripomienka na dnešný deň

Spôsob, akým hovorím, často odkrýva viac ako to, čo poviem.

Ak chcem, aby program u mňa fungoval, je dôležité ho žiť. Toto sa prejaví vo všetkom, čo budem robiť a hovoriť.

„Keď budem počúvať viac ako obyčajné slová, môžem sa naučiť oveľa viac, ako ma obyčajné slová môžu naučiť.“

9. júl

Z čoho sa skladá sebaľútosť, že sa dokáže uhniezdiť v mojej mysli a udržiavať ma v nešťastnom stave? Môže to byť závisť tých, ktorí majú viac materiálnych vecí – lepší dom, luxusnejšie auto. Môže to byť môj odpor k monotónnosti, ak nemám dostatočnú úľavu od každodenného trápenia. Môže to byť preto, lebo kritizujem iných: „Prečo to nemôže robiť tak, ako to chcem ja; prečo povedala alebo urobila to či ono?“ Alebo môžeme byť zatrpknutí, ak náš partner jednoducho zmenil miesto, kde trávi večerný čas – už nechodí do krčmy, ale na stretnutia AA.

Sebaľútosť prichádza z koncentrácie na negatívne aspekty života.

Nájdem spôsoby, ako docieliť, aby bol môj život zaujímavejší a budem novým spôsobom vnímať príjemné veci, ktoré sa udejú každý deň. Budem pracovať smerom k vyspelejšiemu postoju – a uspokojím sa s tým, čo bude menej ako to, čo mi nahovárajú moje romantické sny a ich túžby.

Pripomienka na dnešný deň

Al-Anon je úžasné miesto, kde sa dá pozorovať, ako rôzni ľudia reagujú na svoje okolnosti. Tí, ktorí majú najviac dôvodov k vďačnosti, často šomrú a sťažujú sa. Iní, ktorí žijú beznádejný a možno aj tragický život, sa nejakým spôsobom držia spokojnosti a dokážu získať radosť z toho mála, ktoré majú.

„Očakávať, že život bude presne podľa našich predstáv, znamená vítať frustrovanosť.“

10. júl

Keď mám veľa problémov, často zisťujem, že rada od veselého optimistu moju podráždenosť len zhorší! Cítim, že moje utrpenie nie je správne pochopené – ľuďom ani nedôjde, aký som martýr! Myslím si: „Je dosť ľahké rozprávať, ale ako sa môžem usmievať, keď neexistuje nič, kvôli čomu by som mala byť šťastná?“

Je dosť zvláštne, že som zistila, že zámerné úsilie „zbaviť sa toho smiechom“ má najprekvapujúcejšie výsledky v tom, že moje trápenie zmenšuje na znesiteľnú mieru.

Toto je pomocná rada, ktorá sa nachádza v našom letáku Len pre dnešok:

Pripomienka na dnešný deň

„Len pre dnešok budem šťastná. Toto predpokladá, že je pravdou to, čo povedal Abraham Lincoln: „Väčšina ľudí je taká šťastná, ako si to vo svojej mysli zaumieni.“

Nijaký život nie je celkom tmavý a zamračený. Hľadajme v ňom svetlejšie a radostnejšie veci. Toto často spôsobí, že sa mraky rozplynú!“

„Keď sa držíme svojich problémov, spôsobuje nám to len väčšiu bolesť. Sústredím sa na tú radostnejšiu stránku.“

11. júl

„Čo ak ...“ Ako často počúvame tieto slová od tých, ktorí žijú s problémom alkoholizmu. Iba dve krátke slová, ktoré sú tak veľmi zaťažené hrôzou, strachom a úzkosťou.

Čo ak nepríde domov?“ „Čo ak sa nepostará o deti, kým budem v práci?“ „Čo ak minie všetky peniaze na alkohol?“ „Čo ak ... „ , môžeme tam doplniť všetko, čo si v našich zúfalých predstavách dokážeme premietnuť.

Pripúšťame, že tieto veci sa môžu stať, ale ak sa nestanú, zbytočne sme sa sami namočili do utrpenia a ak sa tieto veci v budúcnosti naozaj stanú, budeme na to ešte menej pripravení.

Pripomienka na dnešný deň

Odpoveďou Al-Anon na „Čo ak ...“ je „Nevytváraj si predstavy! Nepredstavuj si to najhoršie; rieš svoje problémy vtedy, keď sa vyskytnú. Ži jeden deň za druhým.“

Nemôžem urobiť nič s vecami, ktoré sa nikdy nestali; nedovolím, aby skúsenosti z minulosti spôsobili, že sa budem báť neznámej budúcnosti.

„Je zbytočné a bezúčelné žiť v zármutku alebo radosti kvôli budúcim veciam, ktoré sa možno nikdy nestanú.“

12. júl

Predpokladajme, že som sa rozhodla sústrediť na prvý krok a pred všetkými ostatnými vecami na niekoľko minút zabuchnem svoju myseľ. Ako by som to mohla preložiť do iných slov, aby to na mňa naozaj zapôsobilo a riadilo moje postoje?

„Bezmocní na alkoholom“ mi takisto hovorí: „Ak som nad ním bezmocná, prečo sa snažím vynakladať svoje úsilie na zabránenie pitiu iného človeka?“

Takisto to znamená: „Vzdaj sa toho problému a dovoľ vyššej moci, ktorá pracuje na všetkých veciach, aby pracovala aj na tej.“

Ak som nad alkoholom bezmocná, môj jediný rozumný postup je žiť a nechať žiť – naučiť sa žiť môj život v plnosti a dovoliť ostatným, aby žili ten svoj. Alebo povedané jednoduchšie – starať sa o seba.

Pripomienka na dnešný deň

Práve teraz, dnes, uľahčím svoje bremeno tým, že sa vzdám tej časti, ktorá mi nepatrí. Dnes sa pozriem bližšie na svoje myšlienky a pohnútky a urobím len to, čo sa odo mňa požaduje.

„Zachovávaj u seba pokoj a potom budeš schopná prinášať pokoj aj iným. Preto buď v prvom rade zanietená voči sebe ... „ (Thomas A´Kempis)

13. júl

Nie je nijaká náhoda, že som prišla do Al-Anon. Priviedla ma tam neznáma moc kvôli mojej potrebe zdieľať sa s inými a prijímať od nich útechu. Aby som vyjadrila svoju vďačnosť za tento dar, prevezmem na seba určité zodpovednosti:

- Budem študovať a využívať myšlienky Al-Anon a to nie len pre seba, ale aj pre to, aby z nich mali úžitok moji priatelia v skupine.

- Budem sa zaujímať o ich problémy a budem sa im snažiť pomôcť ich vyriešiť duchovne.

- Nebudem využívať čas v skupine k tomu, aby som hovorila o svojich problémoch, ale budem sa snažiť, aby sa vo všetkom, čo poviem, odrážalo učenie Al-Anon, čo bude mať význam pre tých, ktorí ma počúvajú.

Pripomienka na dnešný deň

Návšteva dobrého stretnutia Al-Anon je napĺňajúcou skúsenosťou. Jej účel je oveľa vyšší než len to, že si večer niekam zájdem. Budem sa na tieto stretnutia pripravovať tak, že si budem čítať literatúru Al-Anon, aby som mohla aj ďalším odovzdávať niečo cenné. Výsledkom takejto plnej účasti bude pre mňa lepší spôsob života.

„Nemôžeme sa odosobniť od ľudskosti bez toho, aby sme ohrozili svoje duchovné zdravie.“

14. júl

Múdre slová istého člena AA, ktorý je poradcom pre rodiny alkoholikov: „Áno, alkoholik môže byť tlačený k triezvosti.“

Jeho partnerka: „Ale ja som skúšala už všetko. Nepočúva rozumné vysvetľovanie. Kričala som a sťažovala som sa, platila účty, vyhrážala sa, že odídem – nič nefunguje.“

„Samozrejme, že nie. Vy ste tá, ktorá uplatňuje silu, nútite ho, a to nikdy nefunguje. Navrhujem vám, aby ste s tým prestali. Jediná sila, ktorá ho môže zmeniť, je tlak, ktorý silnie v jeho vnútri, keď naňho rodina odmietne reagovať. Keď nemôže rátať s tým, že mu budete pomáhať, keď nebudete zmierňovať jeho vinu tým, že s ním budete bojovať, a odmietnete ho dostať z problémov, potom bude donútený čeliť následkom osobne. Inými slovami povedané, skúste nečinnosť namiesto neustálych pokusov prísť na to, čo sa s tým dá urobiť.“

Pripomienka na dnešný deň

Nie je ľahké zdržať sa od reakcie na to, čo robia iní a čo nás zdanlivo ovplyvňuje. Zdravé odpútanie prináša všetky zmeny, ktoré sme neboli schopní urobiť tým, že sme s problémom neustále bojovali.

„Boh pomáha tým, ktorí sa nesnažia prevziať Jeho prácu.“

15. júl

Samoľúbosť je nepriateľ, ktorého ľahko spoznávame u iných, ale ťažko ho priznávame u seba. Len zriedkavo sa uvádza medzi hlavnými ľudskými zlyhaniami, napriek tomu nám môže brániť v každej forme osobného rastu.

Samoľúbosť jednoducho znamená byť si istý tým, že ja mám pravdu a brať ako samozrejmosť to, že môj pohľad nemôže byť nesprávny. Znamená to posudzovanie iných podľa toho, čo ja považujem za správne. Prekáža to porozumeniu a láskavosti a ospravedlňuje vo mne kvality, ktoré by som u iných netolerovala. Arogantná samoľúbosť je často pri koreni rodinných rozkolov.

Pripomienka na dnešný deň

Nedovoľ mi byť si istá, že moje myslenie je vždy správne. Dovoľ, aby som začala tým, že budem trochu kritická vo vzťahu k tvrdému odhodlaniu robiť veci po svojom. Budem mať oči aj myseľ otvorenú myšlienkam iných a to aj vtedy, keď nebudú v súlade s mojimi. Potom budem otvárať dvere rastu.

„Moja vyrovnanosť nezávisí na tom, že vyhrám každé kolo zápasu so životom. Závisí na mojom prijímaní iných v ich vlastných podmienkach. Božej, daj mi takú vyrovnanosť.“

16. júl

Často počúvame, ako niekto hovorí, že určitý postup na strane alkoholika ukazuje jeho nevyspelosť. Toto je obľúbeným označením toho, „čo ho trápi“, a podľa odborníkov je to často pravda.

No do Al-Anon neprichádzame preto, aby sme robili inventúru iných, ale seba. Je to preto, lebo aj my sme nedospelí jednotlivci, ktorí sú priťahovaní k alkoholikom ako k svojim partnerom – je to trochu podobné, ako keď dieťa k sebe volá iné dieťa.

Ak mi nevyspelosť spôsobuje problémy, budem skúmať svoje vlastné reakcie a pracovať na nich.

Hádky s alkoholikom kvôli bezvýznamným záležitostiam, to je nevyspelosť. A rovnaké sú aj nevrlosť, slzy a vychytralé triky, aby sme „s ním vypiekli“. Podobné sú mnohé ďalšie veci, ktoré robia niektorí z nás aspoň niekedy.

Pripomienka na dnešný deň

Úloha je predo mnou jasne postavená: dať dokopy to, čo so mnou nie je v poriadku; kontrolovať moje pokušenie hrať detské hry v celkom vážnej ľudskej dileme. Náprava mojich vlastných nedostatkov zlepší záležitosti u každého, koho sa to nejakým spôsobom dotýka.

„Vyspelosť je schopnosť zniesť skúsenosti ničiace ego a nestratiť perspektívu pri skúsenostiach budujúcich ego.“ (Robert K. Greenleaf)

17. júl

Len niekoľkí z nás sú celkom oslobodení od pocitu viny. Môžeme byť skrúšení kvôli našim vlastným slovám alebo činom, alebo pre veci, ktoré sme nedokončili. Môžeme sa dokonca cítiť vinní kvôli neracionálnym alebo falošným obvineniam alkoholika.

Keď ma trápi pocit viny, nemôžem za deň urobiť všetko, čoho som schopná. Musím sa tohto pocitu zbaviť, ale nie tým, že ho zatlačím na bok, ale tým, že rozpoznám a napravím jeho príčinu.

Oslobodená od tejto záťaže sa môžem celkom vložiť do mojej každodennej práce a môjho duchovného rastu. Potom budem mať niečo cenné, čo môžem dať ostatným namiesto toho, aby som sa sústreďovala na svoju vlastnú frustrovanosť.

Pripomienka na dnešný deň

Odmietnem to, aby ma trápil stiesnený pocit viny. Nájdem jej zdroj a vynahradím všetky škody, ktorú som spôsobila. Budem si dávať pozor, aby som to neprikrášľovala sebaospravedlňovaním a samospravodlivosťou. To by zabrzdilo všetko, čo sa snažím uskutočniť.

„Človek pocíti úľavu a radosť, keď vloží svoje srdce do svojej práce a urobí ju najlepšie ako vie; ale to, čo povie alebo urobí iným spôsobom, mu neprinesie nijaký pokoj.“ (Ralph Waldo Emerson: Esej o sebestačnosti)

18. júl

Fráza, ktorú v Al-Anon počúvame pomerne často, znie: „Áno, ale ...“

Členka A vysvetľuje, ako sa dá myšlienka Al-Anon aplikovať do problému členky B. B ju preruší a povie: „Áno, ale ... „ a pokračuje v tom, že hovorí, aký je jej prípad odlišný, že je oveľa horší ako u ostatných, a že by sa nedal vyriešiť niečím takým jednoduchým, ako je aplikovanie niektorého z krokov alebo sloganov.

„Áno, ale ...“ znamená, že nie je pripravená počúvať, pretože nechce, aby bol jej problém podcenený. Ona s ním žila a len ona vie, aký je hrozný. Prehliada skutočnosť, že sme tu všetci z rovnakých dôvodov.

Pripomienka na dnešný deň

Ak mám niekedy pokušenie povedať „Áno, ale ...“, pripomeniem si, aby som sa sústredila na to, čo hovorí môj priateľ v Al-Anon. Ak som si istá, že chcem, aby bol môj život lepší, budem počúvať s otvorenou mysľou a aplikovať to, čo budem počuť.

Kľúčom pre Al-Anon je prijať a používať program bez akýchkoľvek „Áno, ale“, čo odkryje len moju neochotu a neistotu.

„Nebudem odolávať vplyvu novej myšlienky. Mohla to byť práve tá, ktorú som potrebovala bez toho, aby som si to uvedomovala. Budem sa usilovať, aby bola moja myseľ flexibilnejšia a vnímavejšia novým uhlom pohľadu.“

19. júl

Ako členovia skupiny Al-Anon navštevujeme stretnutia, udržujeme kontakt s inými, čítame, meditujeme a modlíme sa. Je úžasné uvedomiť si, že táto účasť spôsobuje, že my sami sme tiež súčasťou celosvetovej siete skupín, ktoré pracujú za rovnakým účelom: zbudovať lepšie životy pre seba a pre tých okolo nás. Predstavte si obrovskú silu k dobru, ktorá je vytváraná rovnakým spoločenstvom, ako je to naše.

Členovia Al-Anon na každom kontinente, v takých vzdialených miestach, ako je Austrália, Japonsko, Uruguay alebo Pacifické ostrovy – to všetko sú moji bratia a sestry. To, čo robím, im pomáha; a to, čo robia oni, pomáha mne.

Národnosť, rasa, farba pleti, náboženstvo, bohatstvo, chudoba – nič z toho nie je podstatné pre nás členov tohto veľkého milujúceho spoločenstva.

Pripomienka na dnešný deň

Keď hovorím so svojimi priateľmi z Al-Anon, uvedomujem si, že všetci sme súčasťou niečoho, čo je oveľa väčšie ako naša skupinka. Budem pamätať na tých, ktorí sú v tisíckach skupín po celom svete. Táto vzájomná myšlienková výmena obohatí nás všetkých.

„Toto je skutočne činnosť ducha a pevne verím, že jednota sveta v porozumení a pokoji by mohla povstať z týchto snáh ...“ (člen Al-Anon z Nového Zélandu)

20. júl

Chcieť vedieť, prečo alkoholik pije alebo prečo v triezvom stave robí to, čo robí, je „svrbenie, ktoré sa nedá poškriabať“.

Niektorí z nás sa nikdy neprestanú pokúšať zistiť to. Keďže nie sme psychiatri, naše bádania musia skončiť frustrovaním, tak to príjmime ako niečo, čo je nemožné a takisto nedôležité.

To, čo je dôležité a čo patrí do nám Bohom danej sily, aby sme to mohli rozlúštiť je to, čo my robíme, čo nám komplikuje život a spôsobuje v ňom zmätok. Keď na to prídeme a urobíme niečo preto, aby sme to zmenili, zmizne slušná kôpka našich problémov.

Pripomienka na dnešný deň

Zakaždým, keď sa prichytím pri tom, že sa snažím prísť na pohnútky iných ľudí, prestanem a opýtam sa samej seba: „Čo som povedala alebo urobila, čo podnietilo tento čin? Prečo som na to reagovala tak, ako som reagovala? Spôsobuje u mňa to, čo sa stalo, veľkú zmenu alebo zbytočne nafukujem nejakú maličkosť?“

„Zanechaj tú prílišnú túžbu poznania; nachádza sa v tom príliš veľa rozptýlenia. Existuje veľa vecí, poznanie ktorých je veľmi málym alebo nijakým prínosom pre dušu.“ (Thomas A´Kempis)

21. júl

Z poznania, že patrím do spoločenstva Al-Anon, ktoré je súčasťou celosvetového spoločenstva usilujúcim sa o rovnaký cieľ, môžem čerpať silu a útechu. Naša malá skupinka je len jedna z tisícov.

Čo nás drží pohromade, toľko veľa rôznych národností a vyznaní? Neexistujú nijaké pravidlá a regulácie, žiadna manažérska kontrola, nikto nehovorí „musíš urobiť to, alebo nesmieš urobiť ono“. Napriek tomu existuje vláda princípov, ako sa uvádza v dvanástich tradíciách, ktoré prijíma každý člen a každý skupina.

Každý z nás svojim vlastným spôsobom pracuje pre dobro ostatných. To, čo nás viaže dokopy, je spoločný problém, ktorý sa vyrieši porozumením a vzájomnou službou. Al-Anon funguje z milosti Boha.

Pripomienka na dnešný deň

Patrím do Al-Anon. Je to dôležitá súčasť môjho života, pretože mne, aj všetkým ľuďom po celom svete, ktorí zdieľajú moju túžbu naplniť život zmysluplne a s určitým zámerom, poskytuje jednotu v myšlienkach a činoch. Nepoznám ich, ale sú to moji priatelia a ja som ich priateľkou. Čím viac každý z nás žije podľa duchovných princípov Al-Anon, tým viac si navzájom pomáhame bez ohľadu na to, aká veľká vzdialenosť nás môže rozdeľovať.

„Ďakujem Bohu za to, že mi pomohol nájsť Al-Anon, ktorý mi ukazuje cestu k novému životu.“

22. júl

Členka Al-Anon môže zasvätiť veľa času čítaniu vedeckých kníh o alkoholizme, pretože si predstavuje, že jej to pomôže lepšie zvládať jej „problém“. Ak sa nechceme stať profesionálmi na poli alkoholizmu, nezískame nič ani hĺbkovým štúdiom tejto choroby.

Nepomôže nám ani skúmať dôvody alkoholikovho správania; určite nie vtedy, kým naše vlastné správanie ukazuje, že nie sme celkom rozumní. Takže znovu, všetka zmena musí začať pri nás.

Hľadať by sme mali svoju vlastnú vyrovnanosť; čím sa dokáže, že to má pozoruhodnú silu inšpirovať ostatných v našej domácnosti.

Pripomienka na dnešný deň

Čítam o alkoholizme preto, lebo ešte stále dúfam, že dokážem nájsť spôsob, ako dotlačiť partnera k tomu, aby prestal piť? Zvaľujem všetko rodinné nešťastie na alkoholika bez ohľadu na to, či je alebo nie je triezvy? Mám odvahu čeliť svojim vlastným chybám a charakterovým nedostatkom? Ospravedlňujem si svoje rozhorčenie a zdôvodňujem svoju sebaľútosť?

„Mnohým problémom sa vyhýba ten, ktorý sa neusiluje vedieť, čo ostatní hovoria alebo robia, ale len to, čo robí on sám, aby to bolo spravodlivé a čisté.“ (Marcus Aurelius: Meditácie)

23. júl

Keď je môj duch rozrušený, moje utrápené myšlienky mi víria mysľou a usilujem sa nájsť dôvod, ako sa z toho dostať, bolo by lepšie prestať hľadať dôvody a pevne sa držať myšlienky, ktorá hovorí o tichosti a vyrovnanosti. Jednou z nich je: Nekomplikuj to.

Pravdepodobne nie je nič, čo by som teraz mohla urobiť – v túto minútu, hodinu, dnes, aby som vyriešila problém, ktorý nahlodáva pokoj mojej mysle. Prečo potom seba mučím?

Prestanem sa snažiť hľadať spôsoby a prostriedky. Nebudem znovu a znovu omieľať také trpké myšlienky, ktoré by mohli spôsobiť, že by som fyzicky ochorela. Vyprázdnim svoju myseľ od všetkej tej popletenosti a budem sa držať len jednej jednoduchej myšlienky, a zároveň budem očakávať na Božie vedenie.

Pripomienka na dnešný deň

Veci, ktoré ma trápia, sú často pre ľudské zdôvodnenie príliš komplexné. Vskutku ich jediná realita môže byť v mojich zmätených myšlienkach. Keď sa dostanem do takejto bezvýchodiskovej situácie a budem si pripomínať, že to nemám komplikovať, zistím, že sa mi vrátila vyrovnanosť.

„V tieni Tvojich krídel bude môj úkryt, až kým táto tyrania nepominie.“ (Kniha spoločných modlitieb)

24. júl

Nováčik, ktorý príde do Al-Anon, sa obyčajne cíti v tomto nepriateľskom svete osamelo a potápa sa do mora problémov. Musíme si byť istí, že niektoré z nich sme si mohli vyrobiť sami, ale všetci sme sa museli naučiť veľa o živote s alkoholikom skôr, než sme si v sebe mohli začať vytvárať vyrovnaný a usporiadaný svet.

Nebuďme príliš horliví a nechcime túto zmätenú osobu zasypať radami. Srdečné privítanie a slová nádeje a znovauistenia budú všetkou terapiou, ktorú na začiatku môže zúžitkovať. Jeden z členov by mal takisto ponúknuť ochranné krídlo a ochotu vypočuť si jeho problémy, ak by sa o nich po stretnutí chcel porozprávať.

Pripomienka na dnešný deň

Každý z nás by mal venovať pár myšlienok nováčikovi. Jeho príchod do Al-Anon môže náš život obohatiť a rovnako mu môžeme pomôcť my. Prináša nám príležitosť predstaviť mu uzdravujúcu pomoc programu Al-Anon. Takýmto odovzdávaním sami získavame, keď sa s ním delíme s tým, čo sme sa naučili a naše vlastné myšlienky sú vyjasňované novými pohľadmi. Takisto nám to pomáha uvedomiť si, koľko veľa nadhľadu sme získali, odkedy sme boli v našom spoločenstve nováčikmi.

„Modlím sa o vedenie v snahe pomôcť nováčikovi. Chcem byť selektívna pri zdieľaní sa so svojou skúsenosťou, silou a nádejou tak, aby som naplnila jeho potreby.“

25. júl

Stále dookola počúvame a čítame, že nad alkoholom sme bezmocní a že triezvosť alkoholika nie je našou vecou, ani našou zodpovednosťou. Potom sa môže zdať paradoxné trvať na tom, že my ako partneri môžeme mať obrovský vplyv na dosiahnutie jeho triezvosti a na pomoc v tom, aby si ju udržal.

Keď aj naďalej sekírujeme a tyranizujeme, sťažujeme sa a kritizujeme, vo veľkej miere preberáme zodpovednosť za oneskorené vytriezvenie a za pokĺznutie od triezvosti.

Al-Anon nám ukazuje, ako zmeniť tieto deštruktívne postoje. Keď opustíme úlohu žalobcu, sudcu a manažéra, klíma v domácnosti sa veľmi zlepší. Príjemné, radostné prostredie, ktoré môžeme vytvoriť, často u alkoholika vytvorí túžbu po vytriezvení.

Pripomienka na dnešný deň

Byť bezmocným nad alkoholom a alkolikom jednoducho znamená, že sa to nedá uskutočniť donútením. Zmena nášho postoja má na druhej strane neohraničenú moc priniesť domov vyrovnanosť a pokoj.

„Nie som bezmocná nad sebou a nad tým, ako sa správam a ako reagujem. Toto je mocou, ktorá môže spôsobiť zázraky v zmene postoja u iných.“

26. júl

Najjednoduchšie a najzložitejšie zo všetkých našich sloganov je slovo MYSLI. Zdá sa, akoby sme neustále rozmýšľali veľmi sústredene, ale je to väčšinou o našich problémoch a o tom, koho z nich viniť. Zdá sa, že sa nedokážeme posunúť k mysleniu o tom, čo by sme mohli robiť my v tom, čo nám škodí. Jedno slovo, o ktorom treba rozmýšľať, je odveta.

Myslela som si niekedy: „Ja mu dám!“ „Ja mu zaplatím za to, čo urobil!“ Vyhľadávam úľavu od môjho hnevu v odplate namiesto toho, aby som ju hľadala v odpustení?

Ak mi niekto ublíži bez toho, aby si to uvedomoval, a ja to dokážem prehliadnuť, mojou odmenou je vnútorná žiara. Ak alkoholom rozčúlený partner vyjadruje nenávisť voči samému sebe silným jazykom namiereným na mňa, viem, že to nemá nijaké opodstatnenie a preto to môžem ignorovať.

Pripomienka na dnešný deň

Skôr, ako niečo urobím alebo vyrieknem ostré slová, budem rozmýšľať o tom, čo ma vyprovokovalo k tomuto impulzu. Ak dokážem samú seba presvedčiť, aby som nič nerobila ani nehovorila, môžem sa v tichosti a vnútorne tešiť, že moja vyššia moc mi dala milosť byť ticho. Takéto konštruktívne zmýšľanie je kvalitným budovaním samého seba – je to len jeden z mnohých spôsobov.

„Aký úžitok bude mať človek z toho, že bude konať spravodlivo, ak si tým niekoho znepriatelí?

27. júl

Čo keby na svete nebol taký problém, akým je alkoholizmus? Boli by preto všetky manželstvá a všetky ostatné medziľudské vzťahy dokonalé? Samozrejme, že nie! Potom by malo byť ľahké uvedomiť si, že triezvosť nemôže priniesť oslobodenie od všetkých našich problémov.

Je pravdou, že alkoholizmus môže zničiť manželstvá, ktoré by mali ináč dobrú šancu na úspech. No je tiež pravdou, že v manželstve sa partneri musia v základných veciach prispôsobiť jeden druhému.

Prvoradým zámerom Al-Anon je pomoc pri riešení problémov, ktoré vyvolal alkoholizmus. No rovnako dôležitá je jeho prospešnosť v tom, aby nám pomohol prispôsobiť sa našim partnerom a ostatným ľuďom.

Pripomienka na dnešný deň

Ak sa chcem naozaj naučiť, ako ľahko a šťastne „zapadnúť“ do svojho prostredia a do vzťahov s inými ľuďmi, Al-Anon má niečo pre mňa. Keď som sa raz stretla s problémom alkoholizmu, ktorý ma predstavil programu Al-Anon, očakávam, že ho budem využívať po celý zvyšok svojho života.

„Každý z nás potrebuje nejakú filozofiu, podľa ktorej má žiť“, poznamenal istý člen AA, „a ja sa uspokojím s dvanástimi krokmi.“

28. júl

Jedna vec o Al-Anon, ktorú sotva niekto niekedy poznamená, alebo si ju dokonca uvedomí je skutočnosť, že nám život veľmi uľahčuje. Keď zvažujeme výhody štúdia dvanástich krokov, čítania literatúry, navštevovania stretnutí, môžeme si povedať: „Vždy mi ukladajú nejakú povinnosť!“ No všetky veci, ktoré Al-Anon navrhuje, sú pre náš vlastný úžitok – presne preto, aby bol život príjemnejší a znesiteľnejší. Uviazli sme v problémoch? Al-Anon ukazuje na cestu k riešeniam. Naši spolučlenovia nás dokonca vedú za ruku a ukazujú nám, ako na seba aplikovali úžasné, uvoľňujúce myšlienky, ktoré sa my teraz učíme.

Pripomienka na dnešný deň

Účinky programu Al-Anon sa mi odkrývajú ako séria malých zázrakov, keď každý deň pozdvihujem ďalšie bremeno, keďže o ňom začínam premýšľať iným spôsobom.

Budem tento program nasledovať, akoby na ňom závisel môj život, a v skutočnosti to tak naozaj je, ak si pod slovom život predstavujem skutočný spôsob života – radostný a príjemný.

„Odolávať duchovnému vedeniu znamená poraziť sám seba. Program Al-Anon je duchovný spôsob života.“

29. júl

Dnes začnem do každého dňa vkladať stíšenie Al-Anon a budem na to pamätať hlavne v časoch rodinných problémov a nezhod. Ak pridám do mojej domácnosti prvok ticha, aspoň nebudem pridávať nič k zmätku.

Kľud môže byť dosiahnutý úplným tichom, ale ak má ticho v sebe dokonca aj stopu hnevu alebo nepriateľstva, stráca svoju moc. Ponuré ticho je dokonca väčšou výzvou pre partnera ako reč. Skutočné ticho má v sebe kvalitu vyrovnanosti, prijatia a pokoja.

V období stresu si túto skutočnosť musím neustále pripomínať.

Pripomienka na dnešný deň

Môžem sa donútiť byť ticho tým, že si uvedomím, že hnevlivé slová sa ma nemôžu dotknúť, ak im to nedovolím. Väčšina hnevlivých slov nemá nijaké logické ani rozumové opodstatnenie, tak prečo by ma mali zraniť? Ak výbuch hnevu zo strany alkoholika mieri na mňa, budem to chápať tak, že to môže byť len vyjadrením jeho vlastnej viny; nedovolím, aby sa to usadilo na mojich pleciach.

„V pokoji a kľude sa vyjasňuje pravda ... „

30. júl

Koľko hodín bdelosti sa nachádza v dnešnom dni? Čo s nimi urobím? Dnešok je ten jediný deň, s ktorým mám niečo urobiť, tak ho využijem opatrne. Nepremrhám ani jeden okamih tým, že sa budem trápiť nad včerajškom a nedovolím ani to, aby mi mysľou preletela hrôza zo zajtrajška.

Tento čas využijem pre moje podstatné veci a snáď sa najprv popasujem s tými ťažšími, aby som nemala pokušenie odložiť ich na zajtra. Naplánujem si trochu času na to, aby som sa potešila a oddýchla si a trochu – možno len desať minút na meditáciu a modlitbu osamote.

Pripomienka na dnešný deň

Dnešný deň patrí mne. Môžem s ním urobiť úžasné a tvorivé veci, vrátane vytvorenia poriadku v mojom okolí a v mojej mysli. Nikto iný nevlastní môj segment času, preto záleží len na mne, ako dobre naplním každý okamih pre svoje uspokojenie.

Al-Anon mi hovorí, aby som žila jeden deň za druhým. Dnes je ten deň.

„Len pre dnešok sa nebudem báť. Nebudem sa báť hlavne toho, aby som sa radovala z nádhery a verila, že rovnako, ako budem dávať tomuto svetu, tento svet bude dávať mne.“ (Z publikácie Al-Anon: Len pre dnešok)

31. júl

Rada by som sa pozrela späť na celý mesiac a videla, aký pokrok som urobila a aké zmeny sa udiali v mojom živote ako výsledok uplatňovania programu Al-Anon.

Venovala som dostatočnú pozornosť dvanástim krokom? Prečítala som si každý deň aspoň niečo? Sú moje rodinné vzťahy vyrovnanejšie a šťastnejšie ako boli pred mesiacom? Obnovila som si narušené priateľstvo; urobila som niečo dobré pre niekoho, kto bol zranený, snažila som sa vyhnúť klebetám, usilovala som sa naučiť niečo nové?

Pripomienka na dnešný deň

Toto bude môj deň pre preskúmanie a prípravu na ďalší mesiac, v ktorom si obnovím moje úsilie napredovať vo svojom osobnom rozvoji.

Ak nemôžem vidieť nijaké zlepšenie v mesiaci, ktorý sa dnes končí, nebudem preto znechutená, lebo okrem iného sa musím naučiť prijímať seba takú, aká som. S tým sa musí začať všetko dobré, čo môžem dosiahnuť.

„Príležitostné skúmanie môjho napredovania je povzbudivým cvičením, lebo mi ukazuje, že sa postupne učím, ako žiť v duševnej rovnováhe a pokoji.“

1. august

Možno, že mnohí z nás si niekedy pomysleli: „Och, keby som tak mohla od tohto všetkého ujsť a začať úplne odznova.“

Myslíme si, že nový začiatok by všetko vyriešil; že už by sme znovu nerobili tie isté chyby a mali by sme šancu byť šťastnými.

Samozrejme, že vieme, že toto je len detinská predstavivosť. Skutočnosť, že sa vôbec dokážeme zaoberať takouto myšlienkou by mala spôsobiť, že trochu zapochybujeme o svojej vyspelosti. Vieme veľmi dobre bez ohľadu na to, či si to priznáme alebo nie, že by sme si so sebou brali aj svoje problémy. Nemôžeme od seba ujsť.

Nie je to jasný dôkaz, že mnohé zo svojich problémov sme si vytvorili sami a mnohé zo svojich osobných utrpení sme na seba uložili takisto sami?

Pripomienka na dnešný deň

Veľký krok smerom k vyspelosti je uvedomiť si, že nemôžem zmeniť podmienky tým, že od nich utečiem. Môžem len zmeniť to, ako sa budem pozerať na ne a na ich vzťah voči mne – a to sa dá dosiahnuť len tým, že zmením seba.

„Kúsok po kúsku môžem zmeniť svoj svet – nie tým, že ujdem do nového sveta, ale tým, že ja sa zmením zo „starej“ na „novú“.

2. august

Slogany Al-Anon sú malé útržky rady. Keby sme boli schopní uviesť ich všetky do praxe, boli by sme blízko dokonalosti ako duchovné ľudské bytosti.

Zoberme si napríklad tento: Ži a nechaj žiť. V týchto štyroch slovách je zhustená celá životná filozofia. Po prvé sme napomínaní, aby sme žili – naplno, príjemne, šťastne a naplnili svoj osud radosťou, ktorá vychádza z toho, že budeme robiť dobre všetko, čo robíme. Potom prichádza zložitejšie napomenutie: Nechaj žiť. To znamená uznať právo, aby každá iná ľudská bytosť žila tak, ako chce bez toho, aby sme ju kritizovali alebo súdili. Vylučuje sa tým, že by sme pohŕdali tými, ktorí nerozmýšľajú rovnako ako my. Varuje nás pred rozhorčením; hovorí nám, aby sme sa vyhýbali vykladaniu činov iných ľudí ako zámerných krívd naproti nám.

Pripomienka na dnešný deň

Čím viac uvažujem o živote a dovoľujem aj ostatným, aby žili, tým viac sa z toho učím. Budem sa snažiť, aby to bolo mojim meradlom vo všetkom, čo robím a hlavne v tom, aký mám vzťah k ostatným ľuďom v mojom živote.

„Keď sú moje myšlienky sústredené na to, aby som sa učila ako žiť, budem mať menšie pokušenie zapojiť moju myseľ do myšlienok o tom, ako žijú iní.“

3. august

Niekedy som taká zamestnaná myšlienkami o tom, čo robí niekto iný a kde a prečo to robí, že mi moje vlastné myšlienky v mojom vnútri vytvárajú zmätok. Keď sa to stane, viem, že som kandidátkou na nové a úprimné sebaposúdenie. Ak sama sebe umožním, aby som sa vyhla tejto sebakonfrontácii, budem kandidátkou na kruté prebudenie!

Nesmiem zabudnúť na to, že mojou prvou povinnosťou je urobiť zmeny v mojich myšlienkových postupoch. Moje napredovanie k tomu, aby som sa stala cennou ľudskou bytosťou, závisí na vykonaní týchto zmien rovnako ako zlepšenie, po ktorom túžim v mojich životných okolnostiach.

Pripomienka na dnešný deň

Nemôžem zmeniť nič, len seba. Potrebujem sa zmeniť? Ak veci idú nesprávne, alebo sa to aspoň zdá, možno je to kvôli tomu, ako na ne reagujem. Ak príjmem skutočnosť, že základný zdroj môjho nešťastia je vo mne, dám si dobrý dôvod k tomu, aby som so sebou niečo urobila. Nie je to ľahké, ale odmena sa nedá vyčísliť.

„Moje šťastie nemôže závisieť na tom, že budem vynucovať zmeny u niekoho iného. Rovnako moja bieda nevychádza z nikoho iného, len zo samej seba.“

4. august

Jeden zdroj frustrácie, ktorý zriedka rozpoznávame, je v tom, že očakávame príliš veľa od iných alebo očakávame príliš konkrétne to, čo cítime, že by iní mali byť, hovoriť, dávať alebo robiť.

Ak očakávam, že niekto iný sa bude v danej situácii správať určitým spôsobom a dotyčný v tomto očakávaní zlyhá, mám právo byť sklamaná alebo nahnevaná?

Každá ľudská bytosť má svoje individuálne pohnútky a motivácie, ktorým nemôžem rozumieť, ani ich nemôžem kontrolovať. Môžem povedať: „Ale on vedel, čo som očakávala“, a vôbec si neuvedomím, že presne toto bol dôvod, že rebeloval a správal sa presne opačne.

Moja snaha o pokoj mysle prinesie ovocie oveľa skôr, ak prestanem očakávať a uvoľním sa, aby som veci prijala také, aké sú.

Pripomienka na dnešný deň

Neurčím si šablónu, založenú na mojom vlastnom očakávaní a želaniach a nebudem očakávať, aby podľa nej žil niekto iný. Toto je zasahovanie škodlivého charakteru; poškodzuje pokoj mojej mysle a dôstojnosť a aj tých, ktorých „dusím“ svojimi očakávaniami.

„Aj ja často zlyhávam v tom, aby som žila podľa očakávaní iných.“

5. august

To, čo získavame zo svojho spojenia s Al-Anon závisí vo veľkej miere na tom, čo do neho vkladáme. Program Al-Anon mi určite môže pomôcť zbaviť sa môjho zúfalstva a frustrácií, ale hlavná snaha počúvať, pozorovať a sústrediť sa musí vychádzať odo mňa. Al-Anon ukazuje na cestu, ale my ňou musíme prejsť. Al-Anon poskytuje nástroje, ale my ich musíme používať.

Pripomienka na dnešný deň

Ak začnem aplikovať program Al-Anon, každý deň budem čítať niečo z jeho literatúry, budem vnímať stretnutia ako príliš dôležité na to, aby som ich mohla vynechať a aplikovať všetko, čo sa učím, som na tej správnej ceste. Po ceste môžem pomáhať iným pracovať na ich problémoch a tak získavať ďalšiu pomoc zo svojej ochoty deliť sa s tým, čo od Al-Anon získavam.

Chcem si neustále uvedomovať svoju úlohu ako členky tohto spoločenstva a vedome prežívať upokojujúcu vzájomnú výmenu skúseností, ktorú toto členstvo umožňuje. Je to akoby som našla pevný ostrov, kde bývajú láskaví a vnímaví priatelia.

„Dôvod, prečo tak zdôrazňujem svoje členstvo v Al-Anon je to, že Al-Anon je nástroj, ktorý zo mňa robí lepšieho človeka.“

6. august

Toto je deň, ktorý mi dal Boh do rúk. Keby som si tak dokázala uvedomiť, aký je to úžasný dar, využila by som každý jeho okamih k tomu, aby bol môj život vyrovnanejší a odmeňujúcejší. Nepozerala by som sa späť na sklamania z minulosti a nerozmýšľala by som so strachom o budúcnosti. Žila by som len pre dnešok – tak dobre, ako viem. Odložila by som kritické myšlienky voči iným. Všímala by som si zaujímavé veci – výrazy na tvárach ľudí, rastlinu, ktorá rastie na mojej okennej rímse, detský pôvab a šarm, usporiadanie oblakov. Dnes sa všade okolo mňa nachádzajú zázraky, ak si otvorím oči a budem sa z nich tešiť.

Pripomienka na dnešný deň

Nedovoľ mi byť takou zamestnanou myšlienkami na svoj smútok a problémy, aby mi mohlo uniknúť dobro dnešného dňa. Dnes môžem začať nový spôsob využívania mojich minút a hodín, nový spôsob pohľadu na moje okolie a moje životné podmienky. Dnešný deň budem žiť tak, aby som sa naň spätne mohla pozerať s radosťou a uspokojením a s prípravou na dni, ktoré ešte prídu.

„Dnešok je všetok čas, ktorý mám. Nikto mi nemôže zabrániť v tom, aby som ho využila dobre. Ak bude dnešok dobrým dňom, zajtrajšok môže byť ešte lepším.“

7. august

„Využi slogan“, hovorí niekto na stretnutí. „Stále ho maj na mysli a nedovoľ, aby ti ho zastreli mraky problémov. Správaj sa podľa neho!“

Zoberme si napríklad slogan: „Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu!“

Čím pevnejšie v mysli zvieram svoje problémy, tým menšiu príležitosť dávam Bohu, aby mi ich pomohol vyriešiť. Čím usilovnejšie a zúfalejšie sa ich snažím vyriešiť, tým viac mi unikajú odpovede.

Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu. Ak nemôžem vyriešiť svoj problém, snáď to urobí On, ak sa toho vzdám a dovolím Mu to.

Pripomienka na dnešný deň

Keď túto krátku frázu hovorím stále dookola, poskytuje mi to taký pocit uvoľnenia a relaxácie, že nič sa nezdá také ťažké ako predtým. Zdá sa, že myšlienka vzdania sa z mojich pliec zložila ťažký náklad a opäť mi dovoľuje slobodne dýchať. Prečo bolo pre mňa také ťažké vzdať sa toho? Je to preto, lebo cítim, že len ja môžem riešiť veľké problémy? Viem, že to nie je pravda, tak sa toho vzdám a odovzdám to Bohu.

„Božia pomoc je stále dostupná; všetko, čo musíme urobiť, je dať Mu priestor v našich životoch a byť stále pripravení prijať Jeho vedenie.“

8. august

V Al-Anon počúvame, že členovia si navzájom nedávajú rady. Toto sa týka hlavne takých rád, čo navrhujú dramatický krok, ktorý by spôsobil radikálnu zmenu v manželskom zväzku. Toto nerobíme a nesmieme to robiť.

V Al-Anon poskytujeme dobré rady inými spôsobmi. Navrhujeme pozerať sa na seba a tam hľadať príčiny našich problémov; radíme závislosť na Božom vedení. Odporúčame veľa literatúry Al-Anon, štúdium dvanástich krokov a sloganov. Navrhujeme duchovné spôsoby pre nachádzanie nových pohľadov a novej sily a zdieľame sa s osobnými skúsenosťami na ich aplikovanie.

Pripomienka na dnešný deň

Keď ma veľmi trápi nejaký nevyriešiteľný problém, rada príjmem radu od členov Al-Anon, aby som sa sústredila na slogan alebo krok a našla v ňom riešenie. Viem, že konštruktívny krok môžem urobiť len vtedy, keď pozdvihnem svoje myšlienky a emócie z ich zmätočného stavu.

„Používanie sloganov a dvanástich krokov ma posilní k tomu, aby som robila múdre rozhodnutia.“

9. august

Viem, aké je ľahké dovoliť hnevu usídliť sa v mojom vnútri pri myšlienke na niekoho, kto ma zranil. Oveľa ťažšie je prijať nezaujaté stanovisko, aby sme zabránili jeho ďalšiemu hromadeniu. Ak to neurobím, explodujem a zničím seba a všetko okolo mňa.

Keď sme frustrovaní vo svojej túžbe potrestať toho, na koho sme nahnevaní, môžeme to „vyklopiť“ na našich nevinných najbližších, niekedy dokonca na naše vlastné deti, na tie mladé životy, ktoré nám Boh zveril do rúk. Určite máme záväzok, povinnosť lásky, vyhýbať sa popudu emocionálneho poškodenia, ktoré už na ne rodič-alkoholik mohol uvaliť.

Pripomienka na dnešný deň

Je veľa dobrých dôvodov k tomu, aby som sa vyhýbala uvažovaniu nad hnevlivými myšlienkami, ktoré môžu prerásť v divé útoky na iné ľudské bytosti. Iný dobrý dôvod na utíšenie môjho hnevu skôr, ako sa mi vymkne z rúk, je predísť emocionálnym jazvám, ktoré to môže na mne zanechať.

„Ak sa zdá, že je niekto medzi vami pobožný a nestráži svoj jazyk, podvádza svoje vlastné srdce; viera tohto človeka je zbytočná.“ (Epištola Jakuba)

10. august

V knihe Príslovia čítame: „Úder jazyka láme kosti. Váž svoje slová a urob priestor a mreže svojim ústam. Závisť a hnev skracujú život.“

Tento výrok hovorí priamo k programu Al-Anon. Neustále je nám pripomínané, že pracujeme, aby sme sa zlepšili, aby sme sa chránili od vplyvov zmätku, hnevu a rozhorčenia.

V týchto slovách z Biblie máme priame odporúčanie skontrolovať svoju účasť v problémoch, ktoré máme s inými. A dôvod, ktorý z toho plynie – náš vlastný úžitok – je rovnako cenný v každom učení Al-Anon.

Pripomienka na dnešný deň

Dovoľ mi uvedomiť si, koľko veľa škody som mohla urobiť a ešte stále robím tým, že hovorím veci, ktoré mi prídu na myseľ ako prvé. Dovoľ mi uvedomiť si, že najhoršia reakcia nespútaného hnevu padá na mňa. Čo poviem v jedinom momente nekontrolovaného hnevu môže mať nepochopiteľné dlhodobé následky.

„Buď rýchly počuť, pomalý hovoriť, pomalý do hnevu, lebo hnev človeka neodráža Božiu spravodlivosť.“ (Epištola Jakuba)

11. august

Aj s narastajúcim porozumením filozofie Al-Anon môže byť pre nás ťažké prijať takýto výrok: „Al-Anon je cesta k osobnej slobode.“

Predpokladajme, že sa cítim ako väzeň, lapený v mrzutom spôsobe života rovnako, ako je to u mnohých z nás. Čo s tým robím? Moja zrejmá pohnútka je snažiť sa manipulovať miesta a ľudí okolo mňa do stavu, v akom budú pre mňa prijateľnejší. Hádam sa, hnevám a plačem, aby som dosiahla, že sa môj partner bude správať spôsobom, o ktorom si myslím, že ma urobí šťastnejšou? Šťastie sa takýmto spôsobom nezískava.

Sloboda od môjho zúfalstva a frustrácie môže prísť len zo zmeny vo mne, v postojoch, ktoré udržiavajú podmienky, ktoré spôsobujú môj zármutok.

Pripomienka na dnešný deň

Mám moc oslobodiť sa tým, že porazím svoje osobné nedostatky, ktoré ma pripútavajú k mojim problémom. A nie najmenšou z nich je krátkozrakosť, ktorá spôsobila, že som odmietla prijať zodpovednosť za to, aká som.

„Nedaj sa premáhať zlom, ale zlo premáhaj dobrom.“ (List Rímskym)

12. august

Je ťažké prekonať zvyk stanovovania noriem pre našich partnerov a očakávať, že ich budú nasledovať. Nanešťastie toto môže pokračovať aj potom, keď alkoholik vytriezvie a chodí do AA. My zistíme, aké by mali byť výsledky jeho triezvosti v zmenených postojoch a správaní a keď veci nejdú tak, ako očakávame, sme frustrovaní a nahnevaní.

Musím sa naučiť nechať svojho partnera Bohu a jeho priateľom v AA. Musím sa naučiť neočakávať a nevyžadovať. Sústredím sa a budem si vážiť jeho pozitívne a želané činy a nebudem sa sústreďovať na to negatívne. Inými slovami, musím so svojim vlastným postojom urobiť niečo konštruktívne.

Pripomienka na dnešný deň

Nebudem vyhľadávať dokonalosť u iného človeka, kým sama nedosiahnem dokonalosť. Keďže viem, že sa to nikdy nestane, dovoľ mi prijímať veci také, aké sú a prestať ich manipulovať k zmene. Dovoľ mi hľadať múdrejší prístup k životu - u seba, nie u iných ľudí.

„Musíš sa naučiť vzdať sa svojej vlastnej vôle v mnohých veciach, ak si chceš udržať pokoj a súlad s ostatnými.“ (Thomas A´Kempis)

13. august

Trpíme viac ako potrebujeme a často je to snáď preto, lebo to chceme. Mnohí z nás si znovu otvárajú staré rany tým, že prebývajú na minulosti – na tom, čo „on alebo ona urobil minulý týždeň alebo minulý rok“. Mnohí z nás žijú v nepotrebnom hroznom očakávaní toho, čo prinesie zajtrajší deň.

Zaujímavým a odmieňajúcim cvičením pre dnešok môže byť skúmanie všetkých vecí, ktoré ma v danom momente bolia. Spochybním ich platnosť, aby som sa presvedčila, či je v nich nejaký základ pre moju zatrpknutosť – alebo pre to, čoho sa bojím. Pravdepodobne k svojej radosti objavím, že mám práve v tomto okamihu viac ako dosť dôvodov na to, aby som bola šťastná a spokojná.

Pripomienka na dnešný deň

Prečo umožňujem sama sebe, aby som trpela? Je nejaký význam alebo hodnota v záležitostiach, kvôli ktorým si „dovoľujem“ trpieť? Čo ak „to povedal“ – alebo „to urobila“? Aj keď to malo za cieľ ublížiť mi, nemôže ma to naozaj zasiahnuť, ak si postavím stráž k dverám mojej mysle.

„Niektoré zo svojich rán si si vyliečil, a ešte horšie si dokonca pretrpel, ale aké utrpenia zármutku si zniesol od zla, ktoré nikdy nenastalo.“ (Ralph Waldo Emerson)

14. august

Keď rodina alkoholika klesne na dno a začne sa šplhať smerom hore cez AA, je to začiatok rastu v osobnej a duchovnej dospelosti.

Ak zaručujeme, a určite musíme, že obidvaja partneri v alkoholickom manželstve sú neurotikmi, aj my nealkoholici potrebujeme pomoc programu vedúceho k rastu.

Ak teda osoba A urobí kroky k tomu, aby sa mala lepšie a bude čeliť životu ako zodpovedná dospelá osoba, ako s ňou môže osoba B udržiavať tempo bez sebaporozumenia, ktoré nakoniec získavame v Al-Anon? Toto je praktická logika slov v našom navrhovanom uvítaní: „Práca v jednote kvôli spoločnému cieľu spôsobí viac než to, že posilní obidvoch partnerov jednotlivo. Spája ich to.“

Pripomienka na dnešný deň

Ak člen AA rozpozná, že triezvosť je len začiatok jeho rastu, aj jeho partner potrebuje neustálu pomoc v prispôsobovaní sa novým problémov ich spojeného vzťahu. Al-Anon nám ukazuje, ako dosiahnuť túto zodpovednosť s dôstojnosťou, šarmom a láskou.

„ ... aby naša láska a útecha narastali rovnako s narastaním našich dní.“

15. august

Každý z nás má ako človek enormný potenciál. Mnohé z našich frustrácií pochádzajú z toho, že sami nerobíme všetko, čo najlepšie vieme a neberieme od života všetko, čo nám ponúka a čo je pripravené na to, aby sme to hneď prijali.

Hoci do Al-Anon prichádzame s tým, že chceme vyriešiť konkrétny problém, nie vždy si uvedomujeme, že rozvoj nás samých by mohol byť odpoveďou a to nie len pre problém života s alkoholizmom, ale aj pre iných.

Riešenia závisia na mne. S pomocou mojej vyššej moci môžem okrášliť svoj život pohodlím, vyrovnanosťou a radosťou. Nezávisí to na nijakej inej osobe a čím skôr túto skutočnosť príjmem, tým skôr budem schopná čeliť samej sebe realisticky.

Pripomienka na dnešný deň

Ľudia ma môžu ovplyvniť len do tej miery, do akej im to dovolím. Nemusím sa nechať ovplyvňovať inými, pretože mám slobodu prehodnotiť moje vlastné želania a normy a rozhodnúť sa, čo je pre mňa najlepšie. Zistím, že si dokážem uvedomiť svoju vlastnú silu a dôveru tým, že budem verne pracovať s programom Al-Anon a používať ho vo svojom vlastnom živote.

„ ... jediná skutočná odpoveď na frustráciu je zaoberať sa snahou o napredovanie toho, čo je jedinečné ja. Toto mi dáva impulz a odvahu správať sa konštruktívne vo svete okolo mňa.“ (Robert K. Greenleaf)

16. august

Môže to byť tak, že hrubé slová a obvinenia, ktoré používame na bičovanie alkoholika za to, čo urobil alebo v čom zlyhal, nenechávajú po bitke za sebou nijakú stopu. Ale ako sa to dá spoznať? Ako môžeme riskovať ublíženie inej osobe, ktorá je už tak hlboko zranená svojou vlastnou vinou?

Má Boží hlas príležitosť, aby sme ho počuli uprostred hnevlivého kriku? Aký má zmysel, že sa poddám neuváženým záchvatom hnevu? Aby som potrestala alkoholika? Aby som uľavila svojim potláčaným pocitom?

Pripomienka na dnešný deň

Nemôžem potrestať nikoho bez toho, aby som potrestala seba. Uvoľnenie môjho napätia, aj vtedy, keď sa zdá byť ospravedlnené, zanecháva za sebou stopy zatrpknutosti. Ak som sa slobodne nerozhodla, že môj vzťah s mojim partnerom už nemá v mojom živote nijakú cenu, urobila by som dobre, keby som zvážila dlhodobý úžitok z tichého akceptovania v časoch stresu.

„Ako potrestáš tých, ktorých výčitky svedomia sú väčšie ako ich zločiny?“ (Kahlil Gibran: Prorok)

17. august

Niekedy zabúdame, aká bolestivá bola pre nás skúsenosť, keď sme prvýkrát prišli na stretnutie Al-Anon. Pamätáte si na myšlienky, ktoré vám vírili hlavou, na obavy a neistotu? V mysli sa nám vynárali otázky: „Je to tá správna vec?“ „Čo mi povie, ak na to príde?“ „Robím hanbu svojej rodine, keď priznávam, že môj manžel a otec príliš veľa pije?“ „Čo ak niekto povie, že som tam bola?“

Potom sme boli uistení zistením, že Al-Anon má pre nás ochranný plášť anonymity. Každý člen vie, že nijaké slovo sa nesmie dostať za dvere našej miestnosti a zvlášť to, že nikdy nesmie spomenúť nijaké meno.

Pripomienka na dnešný deň

Nováčik sa v Al-Anon ihneď cíti bezpečne, keď zistí, že môže hovoriť slobodne bez strachu z toho, že to niekto niekde zopakuje. Túto istotu mu dlhujeme. Sme jej zaviazaní našimi vlastnými tradíciami, ako aj našou osobnou potrebou ochrany pred ľahkomyseľným ohováraním.

Každý deň si budem pripomínať, že sa musím chrániť pred tým, aby som odkryla čokoľvek, čo sa týka člena Al-Anon alebo AA.

Dvanásta tradícia: Anonymita je duchovným základom všetkých našich tradícií, ktorá nám neustále pripomína, aby sme princípy umiestňovali nad osobnosti.

18. august

Niektorí z nás mali dlhý zoznam sťažností voči alkoholikovi, hlavne počas obdobia, kedy pil aktívne. Najhoršia možná vec, ktorú môžeme urobiť, je pamätať si ich, premýšľať o nich a leštiť si svoje svätožiary martýrstva. To najlepšie, čo môžeme urobiť, je vymazať ich zo svojej pamäte, aby sa každý nový deň stal príležitosťou na to, aby sme veci zlepšili.

Mojou úlohou nie je neustále vykonávať inventúru chýb a nesprávneho konania môjho partnera. Mojou úlohou je sledovať moje vlastné chyby a vykoreniť ich, aby to, čo hovorím a robím, pomohlo veci zlepšiť - pre mňa a pre moju rodinu.

Pripomienka na dnešný deň

Zhromažďovať si zoznamy sťažností je viac ako mrhanie časom; je to mrhanie života, ktorý by sme mohli žiť oveľa uspokojivejšie. Ak si vediem zoznam trápenia a urážlivého správania, vraciam ich do stavu bolestivej reality.

Zistila som, že je prekvapivo ľahké zabudnúť na ne, keď začnem každý deň používať program Al-Anon.

„Hrôzu toho momentu“, povedal kráľ, „nikdy, nikdy nezabudnem.“ „Ale zabudneš“, povedala kráľovná, „ak si z neho neurobíš memorandum.“ (Lewis Carroll: V zrkadle)

19. august

Môj postoj voči inému človeku bez ohľadu na to, či pije alebo nie, môže mať neopísateľný vplyv na život mojej rodiny. Možno som počas dlhých rokov pitia nadobudla zvyk, že som ho stále zhadzovala, prejavovala pohŕdanie nad jeho činmi, pobúrenie nad zanedbávaním jeho povinností. Som zodpovedná za následky takých postojov. Dokonca aj trochu porozumenia a súcitu nám ukáže, že naše správanie ničí jeho ego a že ego alkoholika je už bolestivo ubité vinou a strachom.

Pripomienka na dnešný deň

Nikdy nechcem zabudnúť na to, že môj partner bez ohľadu na to, čím sa previnil, je Božie dieťa a preto má právo, aby som ho rešpektovala a vážila si ho. Budem sa chrániť pred preberaním úlohy sudcu a trestateľa, pretože nemôžem zničiť iného človeka bez toho, aby som neuvalila veľké poškodenie na samú seba.

„Je ľahké, veľmi ľahké, otriasť vierou človeka v neho samého. Využiť to k tomu, aby sme zničili jeho ducha, je diablovou prácou.“ (G. B. Shaw: Candida)

20. august

Istá členka, ktorej manžel sa nedávno pripojil k AA, hovorila o svojich aktuálnych skúsenostiach: „Nechodí na dosť stretnutí, aby mohol zostať triezvy. Všimla som si, že hladina vo fľaši so škótskou whisky bola trochu pod čiarou, ktorú som tam urobila. Nechce, aby som na AA chodila s ním, ale ja tam chodím aj tak; musím vedieť, ako to tam funguje.“

Iná členka hovorí: „Správaš sa k nemu ako k dieťaťu v detskej ohrádke a rozhoduješ za neho, čo by mal robiť. Kto ti povedal, že máš svojho manžela kontrolovať? Prečo si myslíš, že vieš, čo je pre neho to správne? Príjmi skutočnosť, že sa o to pokúša a dovoľ mu, aby triezvosť našiel svojim vlastným spôsobom.“

Pripomienka na dnešný deň

Niekedy je šokom, keď sa proti nám obrátia chyby v našom myslení, ale vždy musím pamätať na to, že motív Al-Anon je láskavý a nápomocný.

Ak som na nesprávnej koľaji, chcem to vedieť, aby som mohla napraviť svoj mylný postoj. Iní môžu často vidieť naše problémy jasnejšie ako my a z toho získavame najlepšiu pomoc.

„Uč ma rozmýšľať priamo a neurážať sa nad kritikou, ktorá je mienená ako láskavé vedenie.“

21. august

Ak som presvedčená, že je beznádejné očakávať v mojom živote nejaké zlepšenie, pochybujem nad Božou mocou. Ak verím, že mám dôvod pre zúfalstvo, priznávam sa k osobnému neúspechu, pretože mám moc zmeniť seba a tomu nemôže zabrániť nič, len moja vlastná neochota.

Nikdy mi nedovoľ predstavovať si, že moja spokojnosť so životom závisí na tom, čo môže urobiť niekto iný. Toto je chyba v myslení, ktorej sa môžem v Al-Anon zbaviť. Môžem sa naučiť využívať nezmerateľnú a nevyčerpateľnú Božiu moc, ak som ochotná neustále si uvedomovať Božiu blízkosť.

Pripomienka na dnešný deň

Nie som odkázaná na milosť neľudského a nevypočitateľného osudu, pretože mám moc rozhodnúť, aký bude môj život. Nie som sama. Mám dôveru a vieru v Al-Anon, ktorý podporí moje snahy, ako je to vyjadrené láskavým záujmom a pomocou mojich priateľov v mojej skupinke. Nie som sama, pretože Boh je so mnou, kedykoľvek si to uvedomím.

„Byť bez nádeje znamená zaprieť úžasné možnosti budúcnosti.“

22. august

Ak mi ostrý tŕň alebo črepina prepichne ruku, čo urobím? Veľmi rýchlo to z ruky odstránim. Určite by som to tam nenechala, aby ma to bolelo, až kým by to začalo hnisať a nainfikovalo celé telo.

Ale čo robím s tŕňmi rozhorčenia a nenávisti, keď preniknú moje myšlienky? Nechám ich tam a sledujem, ako rastú a zároveň veľmi trpím kvôli narastajúcej bolesti?

Je pravda, že rozhorčenie a nenávisť sa oveľa ťažšie vytrhujú z našich myšlienok ako fyzický tŕň z prsta, ale na tom závisí toľko veľa, že urobím všetko preto, aby som ich odstránila skôr, než sa ich jed rozšíri ďalej.

Pripomienka na dnešný deň

Ak naozaj nechcem byť zranená a ak som si istá, že mi sebaľútosť neposkytuje akési tajné uspokojenie, podniknem všetky potrebné kroky, aby som svoju myseľ oslobodila od bolestivých myšlienok a emócií. Najlepší spôsob, ako to robiť, nie je nekompromisným uplatnením vôle, ale nahradením týchto bolestivých myšlienok myšlienkami lásky a vďačnosti.

„Ty nemáš ani zďaleka moc ublížiť mi ako mi musí byť ublížené.“ (William Shakespeare: Othello)

23. august

V Al-Anon sa učíme toľko veľa a takými zaujímavými a neočakávanými spôsobmi. Uprostred jednej takejto duchaplnej výmeny na stretnutí sa zrazu všetci zasmiali nad niečim, čo niekto povedal. „Počkaj“, prerušila stretnutie jedna členka, „každý za týmto stolom sa usmieva – všetci sme odložili svoj smútok a svoje krivdy. Správame sa takto aj doma alebo si automaticky nasadzujeme svoje martýrske tváre? Viem, že ja to tak robím a práve teraz som sa rozhodla, že to zmením.“

Pripomienka na dnešný deň

Zvykla som si nosiť svoju martýrsku tvár, aby som svojmu partnerovi pripomínala, aké to s ním mám ťažké? Alebo sa snažím pozdvihnúť jeho ducha, ktorý je už aj tak veľmi deprimovaný vinou a zmätkom? Budem sa odteraz naozaj snažiť byť príjemná a trochu veselá aj vtedy, keď veci nejdú tak, ako by som si želala? Bojím sa, aby sa ostatní nedozvedeli, že mám dôvody k tomu, aby som bola šťastná alebo chcem, aby ma každý ľutoval?

„ ... že ty si šťastný, lebo si zaviazaný Bohu; aby si v tom mohol pokračovať, buď zaviazaný aj sebe.“ (John Milton: Stratený raj)

24. august

Časom si pri svojom štúdiu programu Al-Anon uvedomíme neustále narastajúcu hodnotu úprimnosti a vľúdnosti. Keď sa to stane, jedna z prvých vecí, ktoré si dokážeme priznať, je to, že naše správanie, ako aj správanie alkoholika, je veľmi vzdialené od toho, čo sa považuje za zdravé a logické. Keď to dokážeme urobiť bez hanby, je to akoby sme sa oslobodili z panciera, ktorý nás obmedzoval.

Toto je proces, ale nepredstavujme si, že to všetko urobil pre nás Al-Anon. Dostali sme sa na plošinu; ešte stále je veľa vysokých miest, kde sa musíme vyšplhať, aby sme dosiahli vyrovnanosť a plný život.

Pripomienka na dnešný deň

Ak niekedy dospejem k samoľúbemu záveru, že už viac nepotrebujem Al-Anon, dovoľ mi, aby som si pripomenula, že to môže pre mňa urobiť oveľa viac než preniesť ma cez muky spôsobené životom s problémami alkoholizmu.

Viem, že môžem urobiť oveľa väčší pokrok v sebanaplnení, lebo Al-Anon je filozofia, spôsob života; nikdy nevyrastiem z toho, že by som Al-Anon už viac nepotrebovala.

„Keď prekonám problémy, ktoré ma priviedli do tohto spoločenstva, verím, že moje pokračujúce hľadanie duchovného porozumenia prinesie ešte väčší úžitok.“

25. august

Podarilo sa mi niekedy niečo dosiahnuť, keď moje emócie vírili hystériou? Uvedomujem si, že impulzívne reakcie – keď som povedala prvú vec, čo mi prišla na myseľ – sú porážkou mojich vlastných zámerov? Nemohla som nič stratiť, keď som sa zastavila, aby som premýšľala: Pomaly a pokojne. Nezmenila by sa každá kríza do zvládnuteľnej veľkosti, keby som dokázala trochu čakať, kým zistím, čo je v tejto situácii najlepšie urobiť? Ak si chcem byť istá, že neprilievam olej do ohňa, bude najlepšie nerobiť a nehovoriť nič, kým sa veci neupokoja. Pomaly a pokojne.

Pripomienka na dnešný deň

Odstúpiť od konfliktu a zmätku si môže vyžadovať trochu sebakontroly, ale je to úžasná ochrana pre pokoj mojej mysle. Ak nemôžem urobiť alebo povedať nič, čo by utíšilo búrku, uvalím trest len na seba. A každá malá bitka, ktorú vyhrám – so sebou – spôsobí, že tá nasledujúca bude ľahšia. Rob to pomaly a pokojne, lebo tak sa to podarí. Zajtra sa to všetko bude zdať oveľa menej dôležité!

„Tichosť je úžasný spojenec, môj priateľ. Kým si budem udržiavať duševnú rovnováhu, neurobím nič, čo by veci ešte zhoršilo.“

26. august

Raz niekto na stretnutí Al-Anon povedal: „Moja manželka bola v kontakte s AA desať rokov, ale nikdy nedokázala osláviť svoje prvé výročie. Takmer sa jej to podarí, ale potom sa stane niečo a ona znovu začne piť. Môže to trvať len niekoľko dní, ale tieto opakované zlyhania sú také frustrujúce, že rozmýšľam nad tým, či to vôbec niekedy dokáže.“

Toto je problém, ktorý vie Al-Anon dobre vyriešiť. Povedali mu, že dlhé obdobia triezvosti boli príčinou k tomu, aby sa radoval; že si mal vážiť úprimnú snahu svojej manželky zostať triezvou a neodsudzovať jej zlyhania. A nadovšetko tento problém nie je jeho, ale jej, preto nemá ovplyvňovať jeho život ako jednotlivca.

Pripomienka na dnešný deň

Príliš často na seba preberám problémy alkoholika a cítim, že by som mala byť schopná niečo s tým urobiť. Keď si uvedomím, že som opäť skĺzla do tohto postoja, sústredím sa na prvý krok – „priznali sme svoju bezmocnosť ...“

„Prečo sa trápiš, že veci nejdú podľa tvojho želania? Je niekto taký, u koho sa všetko deje podľa jeho vôle? Nie som to ani ja, ani ty, ani nikto iný na tejto zemi.“ (Thomas A´Kempis)

27. august

Zaujímavým cvičením a hodným trochy uvažovania by bolo rozmýšľať nad presným významom slova „uraziť sa“.

Toto slovo opisuje skutok slobodného prijatia zranenia, o ktorom si myslíme, že sa ho niekto snažil vložiť na nás. Urazíme sa, ale nemusíme to urobiť. Máme slobodu odmietnuť zranenie spôsobené zlomyseľnou poznámkou alebo zákerným činom.

Celá táto záležitosť v skutočnosti spočíva na nás. Voľba prijať alebo odmietnuť urážku je len a len naša.

Pripomienka na dnešný deň

Zo začiatku to nemusí byť ľahké, ale ak si budem stále pripomínať, že nedovolím, aby som bola zranená niečím, čo niekto povie alebo urobí, môže to spôsobiť úžasnú zmenu v mojom postoji a rozpoložení.

Kedykoľvek prežívam, že mi niekto ubližuje, v tichosti odmietnem urážku a akýkoľvek pokus o odvetu. Bude to veľká úľava, keď sa takéto incidenty vytratia a nezanechajú na mne nijakú stopu! Neurazím sa.

„Čo mi môžu urobiť slová, ak ich nevpustím do srdca?“

28. august

Význam frázy „pozabudnúť sa“ ma napomína, aby som sa neprestala ovládať. Keď niekto povie niečo neuvážené alebo nepekné, hovoríme, že „sa pozabudol“ s významom, že v náhlom výbuchu nekontrolovaného hnevu zabudol na svoje najlepšie ja.

Práve o tom hovoril niekto na stretnutí Al-Anon. Dotyčná vravela, ako jej výbušnú prchkosť pomohla prekonať matka, keď bola ešte malá:

„Kedykoľvek ma pochytil záchvat zúrivosti, moja mama mi potichu povedala: „Ty si sa pozabudla, moja milá; moduluj svoj hlas a potom to nebude tak bolieť.“ Vždy ma to zahanbilo. Raz som jej odpovedala: „Dobre, mami, nebudem sa zabúdať a ona reagovala: „Zabúdať sa? Len moduluj ...“ a obidve sme sa smiali.“

Pripomienka na dnešný deň

Ak budem pamätať na to, akou chcem byť, nebudem sa zabúdať a nepoddám sa hnevlivému náporu prchkosti. Budem pamätať, že mám svoj hlas modulovať – ticho vždy pripravuje pôdu pre pokoj.

„Nezabúdaj sa v časoch hnevu ... „

29. august

Koľko z mojich frustrácií a sklamaní vychádza z príliš veľkého očakávania! Je dobré stavať si vysoké normy, ale len vtedy, ak sme pripravení akceptovať s úplnou vyrovnanosťou výsledky, ktoré budú vzdialené od toho, čo sme očakávali.

Od alkoholika očakávame viac, ako môže zvládnuť chorý a zmätený človek. Keď je triezvy, myslíme si, že sa celkom zmenil. A nadovšetko kladieme príliš veľké nároky na seba.

Pripomienka na dnešný deň

Dovoľ mi uspokojiť sa s menej než ako by som si priala a byť ochotnou prijať a vážiť si to. Nebudem od nikoho očakávať príliš veľa, ani od seba. Spokojnosť vychádza z vďačného prijímania dobra, ktoré k nám prichádza a nie zo zúrivosti na život, pretože nie je lepší. Tento zdravý postoj vôbec nie je rezignáciou, ale je realistickým prijatím.

„To, čo máš, sa môže zdať malé; chcel by si oveľa viac. Vidíš deti, ako pchajú ruky do fliaš s úzkym hrdlom a snažia sa odtiaľ vybrať cukríky. Ak majú plnú ruku, nemôžu ju vytiahnuť von a preto začnú plakať. Ak sa niekoľkých cukríkov vzdajú, môžu vytiahnuť zvyšok. Aj ty sa vzdaj svojich túžob; nežiadaj príliš veľa ...“ (Epictetus)

30. august

Keď je situácia v rodine naozaj zúfalá a myslíme si, že ďalej už nedokážeme žiť v neistote, strachu, deprivácii a biede, môžeme sa rozhodnúť niečo urobiť. To je dobré. Ale čo? Toľko veľa závisí od správneho smerovania. Budem o tom rozmýšľať:

Je môj súčasný stav mysle, či ide o hnev, zatrpknutie alebo zmätok taký, v ktorom dokážem robiť múdre rozhodnutia? Príliš skoro som sa poddala priateľskej rade, ktorá bola síce dobre mienená, ale bola založená len na ohraničenej znalosti všetkých faktorov?

Pripomienka na dnešný deň

Ak som už na konci povrazu, žila som v tomto chaose priveľmi dlho. Dovoľ, aby som bola ešte trochu trpezlivá a zvážila všetky alternatívy. Bude radikálna zmena naozaj lepšia pre mňa, pre deti a aj pre môjho partnera?

Skôr, ako urobím rozhodnutie alebo niečo podniknem, zdvojnásobím svoju snahu o aplikovanie programu Al-Anon. Môže mi to priniesť celkom iné, konštruktívnejšie riešenie ako tie drastické, nad ktorými uvažujem.

„Presvedč sa, že liek, pre ktorý sa rozhoduješ v neuvážených a zúfalých momentoch, nebude horší ako súčasná choroba.“

31. august

„Dnes je pekne“, hovoria ľudia, keď je pekné počasie. Jedna z vecí, ktorú sa v Al-Anon učíme je, že takýto druh dňa nezávisí na počasí, ale na našich postojoch a reakciách na to, čo sa deje.

Každý deň môže byť pre nás pekným. Malý letáčik Al-Anon „Len pre dnešok“ to hovorí takto: „Len pre dnešok budem príjemný. Budem vyzerať tak dobre, ako sa len dá, budem mať pokojný hlas a budem zdvorilý. Nebudem hľadať chyby.“ Toto určite rozjasní dnešný deň – mne aj všetkým, ktorých stretnem!

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa usilovať, aby bola moja myseľ radostná v každom okamihu dnešného dňa. Nebudem očakávať príliš veľa; to ma ochráni pred tým, aby som sa hnevala kvôli maličkostiam, ktoré nejdú tak, ako by som si to predstavovala. Budem sa snažiť dosiahnuť niečo konkrétne, možno urobiť nejakú domácu prácu, ktorú som tak dlho odkladala. Budem mať na tvári príjemný úsmev pre každého, koho dnes stretnem.

„Aký mi to dáva dobrý pocit uvedomiť si, že všetko, s čím sa musím zaoberať, je len dnešný deň. Hneď je všetko oveľa ľahšie!“

1. september

Keď nás obklopia naše problémy a prenikajú našimi myšlienkami, nachádzame sa v izolácii, a potom kvôli tomu máme akútny pocit osamelosti. Môžeme sa zveriť svojim priateľom, ale pod povrchom cítime, že nikto nerozumie tomu, čím prechádzame.

Prebývanie na svojich problémoch pred nami zatvára svet, ktorý čaká len na to, aby sme si ho užívali. Nič nemá skutočnú silu pripraviť nás o radosti, ktoré sa nachádzajú v každodenných okamihoch života – dokonca v rutinnej domácej práci, ak sa urobí dobre. Tí z nás, ktorí máme to šťastie, že sa staráme o mladé životy, môžeme zabudnúť na svoje vlastné problémy, keď naplno odovzdáme svoju pozornosť im a ich rozvoju. Sledovanie našich detí je ako čítanie fascinujúcej a často aj zábavnej knihy!

Pripomienka na dnešný deň

Môžem mať veľké problémy, ale môžem docieliť, aby boli menej bolestivé, keď svoje myšlienky nasmerujem k veselším veciam. Vo svojich problémoch sa nebudem izolovať. Budem sledovať a tešiť sa z toho dobrého a príjemného, čo sa nachádza vo svete okolo mňa.

„Nedovoľ mi, aby som sa pripravovala o veľa drobných radostí, ktoré môžu byť moje, len si ich musím vziať.“

2. september

Prišiel čas, aby som si uvedomila, že môj postoj voči životu, ktorý žijem a voči ľuďom, môže mať konkrétny, merateľný efekt na to, čo sa so mnou deje každý deň. Ak očakávam dobré veci, určite sa ich dočkám. Dokonca aj pôvab ohľaduplnosti poskytuje okamžitú bohatú odmenu v odpovedi, ktorá je srdečná. Uvedomovanie si iných – tolerantné nekritické uvedomovanie – postupne zmení moju osobnosť k lepšiemu.

Pripomienka na dnešný deň

Ak sa budem každý deň snažiť postaviť môj uhol pohľadu a moje postoje na pevný duchovný základ, viem, že to zmení všetky okolnosti môjho života k lepšiemu. Uvidím výsledky v spôsobe, akým mi druhí ľudia odpovedajú a v spôsobe, akým sú napĺňané moje každodenné potreby.

Záujem, láska a láskavosť na mojej strane sa budú odrážať vo všetkom, čo sa v mojom živote bude diať.

„Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané.“ (Evanjelium Matúša)

3. september

Aká je tá veľká myšlienka v Al-Anon? Čo sa skrýva za tými uisteniami, že mám moc zlepšiť formu a charakter svojho života?

Je to ukryté v slovách: Pozeraj sa na seba. Čo robím ja, čo mi spôsobuje ťažkosti alebo sťažuje tie, ktoré už mám? Mohlo by to byť v tom, že sa snažím napraviť všetko tým, že hľadám chybu u niekoho iného? V Al-Anon ma povzbudzujú k tomu, aby som skúmala svoje impulzy, motívy, činy a slová. Toto mi pomáha napraviť dôvody môjho vlastného nepokoja a neobviňovať z toho iných.

Pripomienka na dnešný deň

Nie je ľahké prijať myšlienku, že v prvom rade sme zlyhali my. Je pre nás ťažké uveriť, že naše správanie nie je také, ako by malo byť.

Keď sa mi podarí prekonať zvyk, že budem ospravedlňovať všetko, čo robím a budem využívať také nástroje ako je ohľaduplnosť, nežnosť a úprimný záujem o iných, budú sa diať zázraky. To viem, pretože som videla, ako sa stali u tých, ktorí vyskúšali žiť podľa Al-Anon.

„Ak sa nedokážeš správať tak, ako by si chcel, ako môžeš očakávať, že iný sa bude správať tak, ako si želáš? Chceme, aby tí ostatní boli dokonalí, ale svoje vlastné chyby si nevšímame.“ (Thomas A´Kempis – parafrázované)

4. september

Niektorí z nás po dlhom prežívaní rán osudu, ktoré sme nevedeli zvládať, dosiahli bod zlomu. Vo svojej beznádejnosti sme sa dokonca cítili odmietnutí Bohom, preto nás nikdy nenapadlo, aby sme pomoc hľadali u Neho.

Úžasná vec na Al-Anon je to, že sme povzbudzovaní obnoviť našu vieru v silu väčšiu, ako sme my. Možno sme si mysleli, že sme bití, ale jednoducho sme zabudli, že Boh nám dal silu a prostriedky, ako držať vztýčenú hlavu a žiť. Znovu sa učíme identifikovať samých seba s Božským princípom, ktorý nad nami vládne.

Pripomienka na dnešný deň

Isté poznanie, že Boh je stále so mnou a prejavuje sa cezo mňa, ma bude viesť v každej ťažkosti. Toto je zdroj dôvery a sily, ktorý mi pomôže čeliť životu celkom iným spôsobom. Jeho pomoc mi umožní odpútať sa od problémov, ktoré mi nepatria.

„Dovoľ mi pridať do môjho života duchovný rozmer; potom nikdy nebudem sama, keď budem čeliť problémom, ktoré sa objavia.“

5. september

Toľko veľa z toho, čo sa musíme naučiť v Al-Anon, má niečo spoločné s objavením samého seba – mojej skutočnej osoby. Jeden grécky filozof jednoducho povedal: „Poznaj seba“. Iný: „Mali by sme vnútorný pokoj, lenže ho tam nehľadáme.“

Kompletné sebapoznanie nie je možné, ale ak sa pozrieme „do seba“, otvoria sa nám oči a uvedomíme si, v čom sa ešte môžeme zlepšiť. Je to ťažké, lebo sa bojíme, že sa nám nebude páčiť to, čo uvidíme a môžeme sa obávať toho, že sa nebudeme vedieť zmeniť. Napriek tomu to, čo môžeme nájsť, keď sa pozrieme do seba, môže byť celkom prekvapivé – všetky tie dobré kvality ukryté pod ťažkými nánosmi viny.

Pripomienka na dnešný deň

Náš najväčší handicap je sebapodvádzanie. Nedokážeme v sebe rozpoznať chyby, ktoré kritizujeme u iných.

Keby som tak dokázala predvídať, aká je to inšpirujúca skúsenosť skúmať samú seba, neváhala by som. Napokon prvý krok je to, že máme byť vo svojom skúmaní celkom úprimní.

„Keby som vedela, aká naozaj som, je možné, že by som sa mala radšej ako sa mám teraz.“

6. september

Snažila som sa žiť podľa programu Al-Anon? Potom sa určite musím učiť prekonávať tendenciu kontrolovať iných – smerovať ich, pletkárčiť a manipulovať, čo môže vyústiť len v moju vlastnú prehru.

Nebudem sa pliesť do záležitostí alkoholika, ani ho sledovať, radiť mu a preberať na seba jeho zodpovednosti. Musí mať rovnakú slobodu robiť vlastné rozhodnutia tak, ako mám ja, lebo ak sa rozhodne nesprávne, musí za to trpieť on.

Možno som si myslela, že mám právo a povinnosť stanoviť normy pre svoju rodinu a nútiť ich, aby podľa toho žili. V Al-Anon sa učíme oveľa lepší spôsob.

Tu je živý obraz od úžasného novelistu Tolstoja, ktorý túto situáciu vyjasňuje:

Pripomienka na dnešný deň

„Sedím na chrbte iného človeka, dusím ho a nútim, aby ma niesol a napriek tomu uisťujem seba aj ostatných, že mi ho je veľmi ľúto a že si želám uľahčiť mu to všetkými možnými spôsobmi – až na to, že nezosadnem z jeho chrbta.

„Uč ma nechávať iným ich vrodené právo na dôstojnosť a nezávislosť rovnako, ako si želám ja, aby mi ho nechali.“

7. september

Do Al-Anon nechodíme – alebo by sme nemali – kvôli tomu, aby sme tam hľadali ľútosť. Nemali by sme očakávať, že nás ostatní budú uisťovať o tom, že náš hnev je ospravedlnený alebo že by sme sa mali správať agresívne. Vskutku sa snažíme odolať agresii zo strany iných tak, že si udržiavame svoju vlastnú dôstojnosť a duševnú rovnováhu. Krátko povedané to, čo pre nás robí program Al-Anon cez svojich členov, je jeho pomoc, aby sme zmenili spôsob, akým sa pozeráme na naše rodinné problémy.

Ak sa sťažujem na niečo, čo urobil „on“, niekto môže poukázať na to, že vyzerám príliš odhodlane. (Nebudem to považovať za chybné dokonca ani vtedy, keď použijú slovo „tvrdohlavá“!) Keď sa priznám, že kontrolujem jeho aktivity, môžu mi povedať, že to veci určite neprospeje, ale že mi to zabráni v ďalšom raste.

Pripomienka na dnešný deň

Stretnutia a priateľstvá v Al-Anon môžu byť inšpirujúce, zaujímavé, poučné a dokonca aj zábavné. Ale sú tiež zasvätené vážnym veciam, ako je to, že ma menia na sebavedomú, duchovne orientovanú dospelú ľudskú bytosť. Ak je toto to, čo chcem, budem počúvať s otvorenou mysľou, prijímať návrhy a dobre využívať to, čo sa budem učiť.

„Modlím sa, aby nič nestále v ceste môjmu vnímaniu toho, čo mi ponúka Al-Anon.“

8. september

My, ktorí sme si zvolili za svojich životných partnerov ľudí zo skupiny alkoholikov, si často myslíme, že naše životy sú obzvlášť ťažké a komplikované. A často také aj sú. Uverili sme, čo je dosť mylné, že sme jediní ľudia na svete, ktorí majú skutočné problémy! Musíme rozpoznať, že alkoholik – neistý, osamelý a často príliš citlivý na realitu života, má obyčajne veľa milých kvalít, za ktoré by sme mali byť vďační. Určite by ho mnohí z nás nechceli vymeniť za menej zaujímavého, aj keď možno spoľahlivejšieho partnera.

No veci sa dostali do bodu zúfalstva a my sme celkom beznádejní. Čo máme robiť?

Pripomienka na dnešný deň

V Al-Anon som v sebe objavila silu osvietiť novým svetlom situácie, ktoré sa môžu zdať beznádejné. Učím sa, že túto silu musím využiť nie nato, aby som zmenila alkoholika, lebo nad tým som bezmocná, ale na to, aby som prekonala svoje vlastné pomýlené myšlienky a postoje. Ak dokážem domov priniesť slnko, určite sa to neminie účinku u tých, ktorí tam bývajú.

„Pomôž mi využívať dary, ktoré si mi dal. Chcem ich využívať na pomoc iným a robiť si svoj vlastný svet lepší a jasnejší.“

9. september

Tu je otázka pre mňa, ktorá mi otvára nie len oči, ale aj myseľ: Čo robím s tým, čo mám? Namiesto plaču nad tým, čo nemám a želaním, aby bol môj život iný, čo robím s tým, čo mám?

Som si celkom istá, že robím všetko možné preto, aby bol môj život úspešný? Využívam svoje schopnosti dobre? Uvedomujem si a vážim všetko, čo mám a som za to vďačná?

V skutočnosti som majiteľkou neohraničených zdrojov. Čím viac s nimi pracujem, tým viac rastú a zatienia zložité a bolestivé stránky, ktorým teraz venujem toľko veľa pozornosti.

Pripomienka na dnešný deň

Nie je môj život plný potencionálneho dobra, ktoré nevyužívam? Nemohla by som ho začať uskutočňovať, keby som zmenila svoj postoj? Na začiatok budem aplikovať veľké množstvo vďačnosti aj za tie najmenšie výhody a radosti. Keď budem stavať na tomto vzácnom základe súčasného a konkrétneho dobra, veci sa budú aj naďalej meniť k lepšiemu.

„Bože, daj, aby som bola vďačná za všetky dobré veci, ktoré som brala ako samozrejmé.“

10. september

Opäť si kladiem rovnakú otázku ako včera: „Čo robím s tým, čo mám?“ Táto otázka sa dá aplikovať mnohými spôsobmi. Napríklad si zoberme schopnosť pamätať si veci. Ak som dostala dar dobrej, jasnej pamäte, ako ho využívam?

Nie je pravdepodobné, že by mi Boh tento dar udelil kvôli tomu, aby som odhalila staré omyly, zranené city, márne žiale a osobné utrpenia. Toto by bolo jasným zneužívaním Jeho daru, keď má každý toľko veľa príjemných a uspokojivých vecí, na ktoré si pamätá.

Pripomienka na dnešný deň

Čo robím s touto vzácnou schopnosťou spomínať si na to, čo sa stalo v minulosti? Ak ju využívam na to, aby som si spomínala na príjemné a zaujímavé skúsenosti, poskytne mi úsporný pohľad na problémy, s ktorými sa občas stretávam. Takisto môžem využiť tento dar k tomu, aby som si uskladnila dnešné požehnania, ktoré mi pomôžu prekonať budúce trápenie.

„Nedovoľ, aby tvoje myšlienky prebývali na dňoch zármutku, ale radšej na tých, ktoré ti prinášajú jas a pokoj.“

11. september

Občas sa na stretnutiach Al-Anon vyťahujú krivdy a správy o domácom násilí. Predsedajúca jedného z takýchto stretnutí, ktorá takisto rozprávala o svojich vlastných problémoch v domácnosti, otriasla skupinu týmto konečným vyjadrením:

„Často, keď som vyvolala hádku so svojim manželom, rozmýšľala som nad tým, ako by som sa cítila, keby niekto nahrával kazetu s tým, čo mu hovorím a s tónom hlasu, aký som pri tom používala. Revala a kričala som ako bez seba; využívala som pri tom všetky zbrane sarkazmu a ostrej kritiky. A mimochodom, slovo sarkazmus pochádza z gréckeho slova s významom „trhať mäso“.

Necítila by som sa ako spodina, keby som sa na tej kazete počula? Neposkytlo by mi to akýsi obraz môjho vlastného podielu na rodinných problémoch?

Prosím vás, počúvajte sa a zamyslite sa nad tým, či by nepomohlo, keby ste sa sami trochu schladili.“

Pripomienka na dnešný deň

Odteraz si budem značiť, ako u nás doma vznikajú hádky. Ak som ja tá, ktorá ich podnecuje, to bude celkom prvá vec, ktorú sa budem u seba snažiť napraviť. Ak ma k tomu vyprovokuje niekto nahnevaný, budem reagovať pokojne alebo nebudem reagovať vôbec.

„Krotká odpoveď odvracia hnev, ale trýznivé slová podnecujú zlosť.“

12. september

Keď sa člen Al-Anon zaviaže, že niekomu poradí, je veľmi dôležité, aby si pamätal, že táto rada by mala byť ohraničená na poskytnutie pomoci dotyčnej osobe len v otázke duchovného rastu. V prekročení tejto hranice, keď človek dáva radu v súvislosti s nejakým krokom, ktorý má dotyčný podstúpiť, je veľké nebezpečenstvo. Nikto z nás nemá na to právo.

Niekedy môže poskytnúť radu nejaký frustrovaný neurotik a tá vyprovokuje nepriateľstvo medzi mužom a ženou. Dotyčný môže túto situáciu ešte vyostriť tým, že bude ospravedlňovať rozhorčenie manželky. Podporovanie takýchto rozhorčení môže mať veľmi vážne dôsledky; je to rovnaké, akoby ju dotyčný napomínal, aby „si stála za svojimi právami“ a „nedovolila to alebo ono“. Dotyčný získava nevedomé uspokojenie z riadenia životov iných ľudí a zároveň žije v tom, že jeho zámery sú dobré.

Pripomienka na dnešný deň

Nebesá, ochraňujte ma pred mojimi dobrými priateľmi, ktorí s tým najlepším zámerom udržiavajú rany môjho hnevu otvorené, oslabujú ma svojou ľútosťou a ospravedlňujú moje sťažnosti. V mene konania dobra môžu brzdiť moje uzdravenie tolerantného a láskyplného vzťahu s mojou rodinou.

„Nesmieme ľahko pripisovať váhu každému slovu a návrhu, ale musíme opatrne a pokojne zvažovať záležitosť podľa Boha.“ (Thomas A´Kempis)

13. september

Bol raz jeden manželský pár, ktorý žil v nádhernom dome a mal veľa materiálnych vecí, o ktorých si mnohí z nás myslia, že sú dôležité, aby bol človek spokojný. No oni neboli spokojní. Jedno nedorozumenie za druhým spôsobovalo, že situácia sa stále zhoršovala. Nikto v hádke nechcel ustúpiť ani o krôčik, až sa napokon ich láska zmenila na nenávisť. Nakoniec manželka trvala na tom, aby bol stred domu predelený tehlovým múrom a každý obýval svoju polovicu. Každý z nich sa pobral svojou cestou a už nikdy viac so sebou neprehovorili ani slovo. Vo svojej izolácii prežili veľa mizerných rokov.

Budujem si nevedomky stenu medzi mnou a osobou, s ktorou som sa zosobášila? Skladá sa z tvrdohlavosti, samovôle, samospravodlivosti a túžby trestať? Takáto stena môže byť taká tvrdá a nepoddajná, akoby bola postavená zo skutočných tehál. Nenechá mi nijaké miesto na rast. Jeden člen to vyjadril takto:

„Bože, daj mi múdrosť rozoznať chyby, z ktorých staviam stenu, takú stenu, ktorá sa nedá preniknúť ani láskou.“

14. september

Počúvame to znova a znova v AA, aj v Al-Anon: tento program je duchovný, nie náboženský. Každý z nás si musí nájsť svoju cestu do Neba a učenie Al-Anon posilňuje našu vieru v spôsob, akým sa rozhodneme uctievať svoju vyššiu moc, nech je to čokoľvek. Ak nám naša zasvätená prax v Al-Anon pomáha vytvoriť si Nebo na zemi, nijaká náboženská viera by sa nesporila s týmto šťastným výsledkom.

Napriek tomu sa niekedy stáva, že členka, ktorá je zasvätená konkrétnemu náboženstvu, sa môže snažiť získať si ostatných pre svoju vieru, pretože je naozaj presvedčená, že sa len snaží pomôcť. Toto môže viesť k zmätku a k mnohým ťažkostiam a môže skutočne vyústiť vo vytvorenie trhlín v manželstve, ktorého základom je spoločná viera.

Pripomienka na dnešný deň

V našich tradíciách a v mnohej literatúre sa zdôrazňuje, že a) nie sme spojení s nijakou organizáciou, b) do programu Al-Anon môžu byť aplikované princípy akejkoľvek viery.

„Modlím sa za múdrosť, aby som sa neplietla do osobného života a viery iných a aby som im pomáhala len pomocou princípov Al-Anon.“

15. september

Dobrý spôsob, ako sa dostať spod našich každodenných problémov, je prestať reagovať na všetko, čo sa objaví. Niektorí z nás majú neustálu pohnútku urobiť niečo so všetkým, čo sa udeje, so všetkým, čo nám niekto povie.

Samozrejme, že je čas, kedy treba reagovať. Ale táto reakcia by mala byť založená na obozretnom premyslení všetkých faktorov. Nemala by byť spustená len závanom vetra. Keď sa nám niečo nepáči, nie je to hrozba pre náš život, našu bezpečnosť, ani nič dôležité. Ak sa na to budeme pozerať z perspektívy, pomôže nám to „vzdať sa toho“.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa snažiť prekonať svoje sklony reagovať na to, čo ľudia hovoria alebo robia. Nemôžem vedieť, prečo to robia, pretože nemôžem rozumieť ich vnútornému nešťastiu a nutkaniu o nič viac, ako oni nemôžu rozumieť môjmu. Keď reagujem, odovzdávam kontrolu nad pokojom mojej mysle do rúk iných. Moja vyrovnanosť je pod mojou kontrolou a nevzdám sa jej kvôli nepatrným veciam.

„Modlím sa za toleranciu a múdrosť vyhnúť sa nesprávnym reakciám na to, čo ostatní hovoria alebo robia.“

16. september

Istá členka na stretnutí hovorí: „Neustále sa mu to snažím vysvetliť, ale zdá sa, že mu nič nedochádza.“

Iná členka odpovedá: „Možno práve vtedy, keď sa nám nedarí vysvetliť to jemu ani nikomu inému, mali by sme zvážiť, či to, o čo sa snažíme, má skutočne cenu. Mohlo by to byť tak, že to nie je správne alebo že naše rozhodnutie „vysvetliť mu to“ používame v nesprávnom čase? Berieme ohľad na to, že ostatní ľudia môžu mať iný názor ako máme my?“

Pripomienka na dnešný deň

Správne a nesprávne nie je vždy čierne a biele. Skôr, ako zaujmem pozitívne stanovisko, najprv by bolo múdre uistiť sa, že je rozumné a potom by som mala vziať do úvahy všetky možné dôvody proti môjmu „správnemu“ pohľadu. Otvorená myseľ je veľmi užitočná, keď som konečne ochotná žiť a nechať žiť.

„Nedovoľ mi vnucovať moje vlastné istoty iným. Mohla by som sa mýliť. Veľkorysá tolerancia môže vyhladiť mnohé hrboľaté miesta v mojom dnešnom živote.“

17. september

Často v Al-Anon počúvame, že dvanásť krokov je spôsob života a to nie len v tom, ako zvládame problémy alkoholizmu, ale aj vo všetkom ostatnom. Musíme len nahradiť slovo „alkohol“ názvom problému, ktorý nás konfrontuje.

Napríklad začiatok prvého kroku hovorí: „Priznali sme svoju bezmocnosť nad alkoholom.“ Toto priznanie môžeme aplikovať do mnohých ďalších problémov, o ktorých vieme, že by sme ich mali byť schopní ovládať, ale nedarí sa nám to.

Mám moc, ktorú mi dal Boh, a to je moc nad mojou vlastnou mysľou, emóciami a reakciami. Ak túto moc uplatňujem múdro, problémy okolo mňa sa vyriešia bez toho, aby som do nich musela zasiahnúť.

Pripomienka na dnešný deň

Skôr, ako som začala chodiť do Al-Anon, robila som všetko, čo som mohla, aby som ovládala život môjho partnera. Napriek tomu som každý deň dávala najavo, že nedokážem zvládnuť ani len svoj vlastný život! Cítila som, že som nútená do niečoho, čo som nechcela robiť ani som tým nechcela byť. V Al-Anon som zistila, ako byť sama sebou.

„Ak sa budem snažiť ovládať život iného človeka, zlyhám. Keď svoje myšlienky sústredím na zlepšenie samej seba, môžem rátať s pomocou mojej vyššej moci.“

18. september

Väčšina z nás mala hneď po príchode do Al-Anon len jednu myšlienku: triezvosť pre alkoholika. Zrazu zistíme, že toto nie je cieľom Al-Anon. Musíme zmeniť seba a keď sa nám to podarí, zmeny, ktoré urobíme, môžu tak zlepšiť naše okolie, v ktorom žijeme, že alkoholik bude triezvosť hľadať sám.

Keď alkoholik chodí do AA, môžeme si myslieť, že všetky naše problémy sa už vyriešili, a tak sa mylne domnievame, že už nemusíme robiť nič. Stretnutia a telefonáty s našimi priateľmi z Al-Ann sa nám už nezdajú dôležité. To je preto, lebo zabúdame na dve základné pravdy:

Pripomienka na dnešný deň

1. Citové rozrušenie je jednou z príčinou alkoholizmu. Táto podmienka sa môže zlepšiť, keď alkoholik bude praktizovať duchovné prvky programu AA. Obdobie prispôsobovania sa môže byť pre našu trpezlivosť dlhé a tiež vyčerpávajúce, ak nemáme k dispozícii pomoc Al-Anon, ktorý nám takisto pomáha rásť.

2. To, čo sme sa naučili v Al-Anon a takisto všetku pomoc, ktorú sme dostali, musíme podávať ďalej utrápeným nováčikom v spoločenstve, kde sme prišli, keď sme sa nachádzali v problémoch.

„Ak verím, že život bude bohatý a odmieňajúci len vtedy, ak ho budem žiť s duchovnými smernicami, viem, že vždy budem potrebovať pomoc Al-Anon.“

19. september

Istej členke Al-Anon so zvlášť závažným problémom povedala na stretnutí druhá členka: „Ja by som to tak nenechala!“

Odpoveď bola nasledovná: „Ja to tak nenechávam, ale snažím sa naprávať moje vlastné chyby, držať jazyk na uzde, keď mám pokušenie kričať naňho a nepliesť sa do jeho problémov. Nikdy totiž nechcem zabudnúť na to, že mám voči svojmu manželovi záväzok. Chcem podľa tohto záväzku, ktorý som mu pri sobáši dala ochotne a vážne, aj žiť.“

Pripomienka na dnešný deň

Manželstvo uzavreté v očakávaní celoživotného blaha a slobody od starostí nás musí priviesť k šoku, keď si uvedomíme, že život taký jednoducho nie je. Dospelý človek vníma, že alkoholizmus a s ním súvisiace problémy sú len jedným z nešťastí, ktoré sa nám môžu v manželstve prihodiť. Keď by sme tým ostatným dokázali čeliť s odvahou, prečo nie aj tomuto? Záväzok voči osobe, s ktorou sme sa zosobášili si vyžaduje, aby sme urobili všetko, čo môžeme, aby sme napravili naše problémy. To, čo máme robiť, sa učíme v Al-Anon. To, ako to využijeme, je na nás.

„ ... v nemoci a v zdraví, v dobrom aj v zlom ...“

20. september

Ak nás iracionálne a nezodpovedné správanie alkoholika oklamalo v tom, že sme prijali postoj pohŕdania alkoholikom, mali by sme samých seba vážne preskúmať.

Alkoholici nie sú „zlí chlapci“, ktorých treba ovládať, vychovávať alebo trestať. Sú to choré, zmätené a vinou ovládané ľudské bytosti s veľmi ubitou osobnosťou.

Boh nedal nikomu právo pokorovať iného človeka. V každom jednom z jeho detí sú kvality, ktoré by mali vyjadrovať našu úctu a odmietať zlo, ktoré by sa k nám vrátilo a zranilo nás.

Pripomienka na dnešný deň

Pre moju vyrovnanosť je nevyhnutné oddeliť v mojej mysli chorobu alkoholizmu od človeka, ktorý ňou trpí. Budem mu prejavovať úctu, akú si zasluhuje každý človek. Toto mu vráti sebadôveru, ktorá je dôležitým prvkom v túžbe po navrátení triezvosti.

„Najistejší plán, aby sa stal človekom, je takto o ňom zmýšľať.“ (James R. Lowell)

21. september

Pokiaľ nepochopím vnútorný význam dvanástich krokov, mojim prirodzeným impulzom je odolávať tomu, aby som uznala, že sa vzťahujú na mňa.

Nechcem veriť tomu, že som bezmocná nad alkoholom, ani tomu, že som dovolila, aby sa môj život stal nezvládateľným. Napriek tomu viem, že musím akceptovať prvý krok predtým, ako môžem ďalej napredovať.

Hoci väčšina z nás uznáva, že je moc, ktorá je vyššia ako sme my, v prvom momente nás šokuje myšlienka, že potrebujeme „navrátiť duševné zdravie“, ako o tom hovorí druhý krok. No úprimné zhodnotenie mnohých mojich reakcií mi ukazuje, že som sa príliš často uchyľovala k jalovým a detským trikom, aby som dosiahla to, čo chcem. S myšlienkami porušenými strachom, zúfalstvom a zlobou a vynervovaním som nedokázala uvažovať jasne, ani robiť nijaké múdre rozhodnutia.

Pripomienka na dnešný deň

Každý z dvanástich krokov ma vyzýva k tomu, aby som bola voči sebe celkom čestná. Spôsobia, že budem pripravená prijímať pomoc mojej vyššej moci pri obnovení úplného duševného zdravia vyspelého a rozumného dospelého človeka.

„Dvanásť krokov ukáže na cestu k Bohu a k Jeho nekonečnej múdrosti a dúfam, že táto múdrosť ma bude neustále viesť.“

22. september

Keď sa sústreďujem na maličkosti, ktoré ma rozčuľujú a vyráža z nich zloba, ktorá neustále rastie, zdá sa, akoby som zabúdala na to, ako môžem „napínať“ svoj svet a rozširovať svoj obzor. Toto je spôsob, ako zmenšiť problémy na ich skutočnú veľkosť.

Trápenie kvôli drobnostiam vysáva moju duchovnú energiu, ktorú by som mohla určite lepšie využiť. Som ochotná mrhať svojim životom týmto spôsobom?

Keď mi niekto alebo niečo spôsobuje problémy, chcem to vnímať v tom, ako to súvisí s celým mojim životom, hlavne s tou jeho časťou, ktorá je dobrá a za ktorú by som mala byť vďačná. Širší pohľad na moje okolnosti spôsobí, že budem schopnejšia lepšie zvládať všetky ťažkosti, či sú veľké alebo malé.

Pripomienka na dnešný deň

Odmietam, aby bola moja vyrovnanosť prehlušená udalosťami, ktoré samé osebe nie sú dôležité. Nenechám sa vyrušiť tým, čo robia ostatní bez ohľadu na to, či sa pokúšajú ublížiť mi alebo nie. Nedovolím, aby boli moje myšlienky zašpinené zlobou; to by mi nijako nepomohlo, naopak by ma to mohlo zraniť.

„Prečo prijímame veci, ktoré nás trápia, keď by sme s nimi mohli niečo urobiť?“

23. september

Jedna z našich falošných predstáv je to, že my, ako partneri alkoholikov, to všetko riadime. Táto forma sebapodvodu môže len zvýšiť našu frustrovanosť. Spôsobuje, že náš domov sa stáva bojiskom, na ktorom má alkoholik najlepšiu šancu vyhrať každý zápas. Často nás oklame alkoholikova premenlivá nálada, jeho sľuby, výzvy a iné manévrovanie. Toto je ten najlepší dôvod pre odpútanie svojich myslí a citov od neustálych konfliktov a hľadanie pokojného a usporiadaného spôsobu života so samým sebou. Ak prestaneme bojovať s každou príhodou, neprítomnosť aktívneho „soka“ musí zákonite spôsobiť zdravé zmeny v celej domácnosti a u každého jej člena.

Pripomienka na dnešný deň

Nebudem sa snažiť preľstiť nikoho iného, ale budem si aj naďalej žiť svoj život v kľude tak, aby som mala menej dôvodov pre neoprávnenú sebakritiku. Nebudem sa zaoberať tým, čo robia ostatní, ale budem rozmýšľať o tom, čo robím ja. Nebudem reagovať na popudlivé slová a činy.

„Keď vás uráža akékoľvek zlyhanie iného človeka, obráťte sa k sebe a študujte svoje vlastné zlyhania. Potom zabudnete na svoj hnev.“ (Epictetus)

24. september

Keď už nejaký čas využívame program Al-Anon, jedna vec nám bude jasná: neohraničený úžitok môžeme získať od zmeny nášho myslenia. Nijaký rozumný človek by to nepovažoval za ľahkú úlohu; a je to naozaj tak - v živote nie je nič ťažšie!

Predpokladajme, len predpokladajme, že sme sa rozhodli žiť podľa tejto myšlienky, vyjadrenej jedným zo zakladateľov AA:

„Prestaňme okolo seba rozhadzovať obvinenia.“ Túto myšlienku by sme mohli skúmať, meditovať o nej, správať sa podľa nej, odteraz až do konca našich dní. Čo by sa stalo, keby sme prestali obviňovať každého za všetko? Prežívali by sme zázraky tolerancie a dôstojnosti – bohaté duchovné odmeny, odrazené v živote skutočného naplnenia.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa snažiť neobviňovať alkoholika. Ako môžem vedieť, cez čo prechádza vo svojom zápase s fľašou, ktorá je vždy prítomným únikom? Čo môžem vedieť o jeho úsilí o zlepšenie po tom, čo prestal piť? Nebudem ho obviňovať. Nebudem obviňovať nikoho. Nebudem obviňovať ani samú seba.

„Koho mám obviňovať? Koho mám právo obviňovať? Dovoľ mi sústrediť sa na to, aby som sa správala tak, aby som nemusela robiť chyby; viac nemôžem urobiť.“

25. september

Keď vnímam, že moje porozumenie programu Al-Anon rastie, a môžem dokonca vidieť hmatateľné výsledky mojich nových postojov, potom si môžem klásť otázniky nad výrokmi typu: „Al-Anon je cesta k osobnej slobode.“

Zapletení do zložitej rodinnej situácie pochybujeme, či sa niekedy vôbec oslobodíme od všetkých tých bied a starostí. Keď rozmýšľame o tom, ako úzko sú naše životy prepletené s inými, sme si istí, že dosiahnutie osobnej slobody nie je možné.

Kľúčové slovo je osobná. Môžeme sa oslobodiť od mnohých vecí, ktoré sa nám môžu javiť ako potrebné. V Al-Anon sa môžeme naučiť rozvíjať svoju osobnú slobodu tým, že ostatným dovolíme, aby si sami kontrolovali svoje činy a osudy.

Pripomienka na dnešný deň

Osobná sloboda je moja – len sa jej musím chopiť. Bez ohľadu na to, aké úzke sú putá lásky a záujmu, ktoré ma pútajú k mojej rodine a priateľom, musím vždy pamätať, že som jednotlivec, slobodný, aby bol sám sebou a žil si svoj život vo vyrovnanosti a radosti.

„Keď viem, že som slobodná sama so sebou, budem schopnejšia myslieť na iných.“

26. september

Zopakujme si niektoré z výrokov zakladateľky Al-Anon:

„Verím, že samoľúbosť je najhorší hriech zo všetkých. Je ťažké, aby lúč svetla prenikol pancierom samospravodlivosti.

Mnohé z vecí, o ktorých som si myslela, že ich robím nesebecky, sa stali len zdôvodňovaním toho, aby som si presadila to, čo som chcela. Toto odhalenie zdvojnásobilo naliehavosť žiť čo najpresnejšie podľa dvanástich krokov.

Na začiatku som bola hlboko zranená tým, že niekto iný priviedol môjho manžela k triezvosti, keď som to ja nedokázala. Teraz som sa naučila, že manželke alkoholika sa to podarí len zriedka. Kým som túto skutočnosť neobjavila, nenašla som pokoj mysle.

Slovo „pokorne“ som nikdy nechápala. Myslela som, že to znie podlízavo. Dnes to pre mňa znamená, že sa vidím v skutočnom vzťahu k mojim blízkym a k Bohu.“

Pripomienka na dnešný deň

„Je ľahké klamať niekoho motívmi a uznať, že je to ťažké, ale veľmi prospešné.“

„Vyjednávanie s Bohom a prosíkanie, aby splnil moje želania, nie je tá najvyššia forma modlitby. Je to celkom iné ako keby som sa modlila len za poznanie Jeho vôle pre mňa.“

27. september

Jedna členka Al-Anon raz povedala: „Snažila som sa zvládnuť život môjho manžela, hoci som nebola schopná zvládať ani ten svoj. Chcela som sa dostať do jeho mozgu a obrátiť skrutky smerom, o ktorom som si myslela, že je ten správny. Trvalo mi dlho, kým som si uvedomila, že toto nie je moja práca. Jednoducho som k tomu nemala „vybavenie“. Nikto z nás ho nemá. A tak som si začala otáčať skrutky v mojej hlave tým správnym smerom. Toto ma naučilo trochu viac a tom, ako zvládať svoj vlastný život.“

Pripomienka na dnešný deň

Ak sa môj život stal nezvládateľným, ako ho môžem ovládať? Som nútená robiť veci, ktoré nechcem, prestávam sa ovládať, robím intrigy a úkladne sa snažím, aby všetko išlo tak, ako chcem ja? Som teraz takým človekom, akým chcem byť? Úprimná snaha zvládnuť môj vlastný život mi otvorí mnohé dvere, ktoré moje prevrátené myslenie držalo zatvorené.

„Ak nedokážeš byť takým, akým by si chcel, ako môžeš očakávať, že ostatní budú zodpovedať tvojim predstavám?“ (Thomas A´Kempis)

28. september

Jeden z dôvodov, prečo chodíme do Al-Anon je to, aby sme sa učili o alkoholizme. Učíme sa, že je to choroba, ktorá môže skončiť fyzickým, duševným a duchovným bankrotom. Takisto sa učíme, že neexituje nijaký liek, ale triezvosť je možná prostredníctvom uzdravujúcej pomoci AA – keď je alkoholik na to pripravený. Učíme sa, že naše vlastné reakcie na situáciu alkoholika nie sú rozumné; aj my sme išli dole vodou. Učíme sa, že úprimné zhodnotenie samých seba nám otvorí cestu k zlepšeniu a posunie nás na cestu k duševnému zdraviu a vyrovnanosti. Čítanie literatúry Al-Anon a výmena skúseností a myšlienok s našim priateľmi z Al-Anon nás v tejto snahe veľmi podporí.

Pripomienka na dnešný deň

Žiť podľa programu Al-Anon môže viesť k takej spokojnosti, akú sme nikdy predtým nezažili. Tým z nás, ktorí tento program používajú úprimne, ponúka najbohatší úžitok. Je to učebný proces, ktorý pracuje najlepšie pre tých, ktorí k nemu pristupujú s ochotou a pokorou.

„Prosím Boha, aby som bola ochotná učiť sa žiť život v plnosti prostredníctvom svetla, ktoré môžem nájsť v Al-Anon.“

29. september

Niekto navrhol, aby sme k sloganom, ktoré používame v Al-Anon, navrhli ďalší: Počúvaj a uč sa. Moja prvá reakcia bola: „Nie! Nikto na stretnutiach Al-Anon nehovorí nič, čo by bolo užitočné. A čo tí, ktorí radia: „Vyhoď toho tuláka von!“ Neneguje sa tým všetko, čo by sme mali v Al-Anon počuť?“ Ale počkať! To, čo sa učím z negatívnych komentárov, môže byť užitočné v tom, že otvorím svoju vlastnú myseľ môjmu vlastnému nesprávnemu mysleniu. Keď niekto radí, môžem si povedať: „Ale v Al-Anon nemáme dávať rady.“ Ak niekto vyjadrí nepriateľský postoj a zlobu nad tým, čo alkoholik robí, môže ma to naučiť vyhnúť sa tomu, aby som to robila.

Pripomienka na dnešný deň

Počúvaj a uč sa, to je zdravá doktrína, ak ju používame dobre. Ak počúvame len to, čo sami hovoríme, nerobíme v našom myslení nijaký významný pokrok.

„Je to choroba nepočúvania ... ktorá mi spôsobuje problémy.“ (William Shakespeare)

„Modlím sa, aby som sa mohla z počúvania učiť – bez ohľadu na to, či s tým, čo počujem, súhlasím alebo nie.“

30. september

Bol raz jeden muž, ktorého milovaná manželka sa zmenila z očarujúceho dievčaťa, ktoré si zobral, na nasiaknutú alkoholičku. Trpela chorobou, nazvanou alkoholizmus, hoci o tom nevedel ani jeden z nich.

On bol vždy nahnevaný a frustrovaný, lebo ju nedokázal zastaviť v tom, aby pila. Čím viac sa snažil, tým horšie sa kvôli tomu cítila a tým viac pila. Bola plná viny a výčitiek, pretože všetko prenechala na neho. On musel chystať deti do školy, nakupovať, variť a upratovať.

Potom mu niekto povedal o Al-Anon. Hoci vedel, že jeho prípad je beznádejný, povedal si, že to aj tak skúsi. Keď čítal, kládol otázky a počúval, zistil, že sa na svoje problémy môže pozerať z inej perspektívy. Keď zistil, že jeho manželka je chorá a trpí nutkavým pitím, prestal sa obviňovať z toho, že ju nedokáže kontrolovať. Uvedomil si, že deti ho neznášajú, pretože je často nahnevaný a správa sa nerozumne a že mamu milujú preto, lebo sa nikdy neháda a inštinktívne vycítili, že je chorá. Začal rozmýšľať o svojich vlastných potrebách, o tom, že potrebuje odpočinok a trochu sa zotaviť a zabezpečil si pani, ktorá sa začala starať o domáce práce. Urobil veľa zmien a to hlavne vo svojom postoji k alkoholikovi.

Po období vzbury a odporu si jeho manželka uvedomila, že potrebuje pomoc.

Raz ho požiadala, aby ju odprevadil na AA.

1. október

V Al-Anon často hovoríme o dôležitosti modlitby. Táto myšlienka si vyžaduje určité uvažovanie. Keby som sa nadchla kvôli tomu, za čo sa modlím, bola by som šťastná? Viem stále, čo je pre mňa to najlepšie? Vyjednávam s Bohom, ku ktorému sa modlím („Chcem svojho partnera, ale len pod podmienkou, že prestane piť!“) alebo Mu dávam pokyny („Prosím, nedovoľ Petrovi, aby aj naďalej pil!“)?

Pripomienka na dnešný deň

Jednu vec musíme bezpodmienečne prijať: Len niekoľkí z nás vedia, čo naozaj chceme, ale nikto z nás nevie, čo je pre nás najlepšie. Toto poznanie zostáva napriek nášmu odporu v rukách Boha.

Toto je dôvod na ohraničenie našich modlitieb na prosby o vedenie, otvorenú myseľ prijať ho a silu jednať podľa neho.

V tichosti odsuniem akékoľvek rozhodnutia až dovtedy, kým sa prostredníctvom svojho kontaktu s Bohom uistím, že sú správne. A budem sa modliť, aby som neurobila nijaký krok, ani len ten najmenší, ktorého zámerom by bolo niekoho potrestať.

„Každý dobrý dar a každý dokonalý dar je zhora a prichádza dole od Otca svetiel, v ktorom niet nestálosti, ani náznak odklonu.“ (List Jakubov)

2. október

Toto je príbeh nováčika v Al-Anon, ktorý vlastne nebol nováčikom ... pretože mal odvahu vymaniť sa zo situácie, ktorá mu bránila v uplatňovaní programu.

Keď predsedajúca videla na stretnutí novú tvár, požiadala ju, aby o sebe niečo povedala. Namiesto toho, aby začala recitál o svojich problémoch v domácnosti (ktoré boli dosť vážne), hovorila o tom, prečo odišla zo skupiny, kam začala chodiť pred niekoľkými mesiacmi.

„Stručne povedané“, začala, „hľadám v okolí skupinu, kde sa budem cítiť dobre. Al-Anonu som sa chopila ako obnoviteľa života, ktorý je určite pre mňa. Pripojila som sa k skupine, nikdy som nevynechala nijaké stretnutie a každý deň som čítala literatúru Al-Anon. Takto som sa dostala k myšlienke, že každý v skupine a v spoločenstve si je rovný. Skupinu, do ktorej som patrila, viedla žena „veteránka“ a vládla nad všetkým skutočne železnou rukou. Osem rokov bola sekretárkou, vedúcou stretnutí, tou, ktorá vyberala všetky programy. Vedela, čo je pre nás dobré! My sme nemuseli ani rozmýšľať! A nevidela som, že by tam niekto napredoval. Členstvo v skupine by sme mohli označiť ako „posuvná populácia“; väčšina členov tam prestala chodiť a to všetko len kvôli tejto jednej osobe. Ja som sa nevzdala a tak som tu, lebo verím, že nájdem skupinu, kde naozaj uvidím spoločenstvo Al-Anon v akcii.“

3. október

Veselé a ošúchané frázy nie sú pre nováčikov, ktorí sa nachádzajú v skutočnej beznádeji, veľkou pomocou a rovnako ani postoj: „Neboj sa, Al-Anon robí zázraky!“

Manželka a matka, ktorá videla, ako všetko išlo dole vodou, prežila stratu svojho domova a zatknutie manžela, sa môže cítiť ešte viac odsúvaná od nádeje v radostnom, optimistickom kruhu ľudí v Al-Anon, ktorí sú na vzostupe.

Takíto nováčikovia by si mali nájsť sponzorov, ktorí dokážu pochopiť ich problémy a pomôcť im s trpezlivosťou a taktom.

Pripomienka na dnešný deň

Je to duchovná skúsenosť viesť zúfalého nováčika k novému vnímaniu situácie. Učíme sa nepatrnému rozdielu medzi ľútosťou a súcitným porozumením. Nevychvaľujeme sa svojím vlastným úspechom v Al-Anon, ale dovoľujeme, aby hovoril sám za seba.

Dobrý sponzor udržiava kontakt, nenásilne vyjadruje myšlienku, že pred svitaním je najväčšia tma a pozdvihuje jeho ubité ego.

„Modlím sa za príležitosť pomáhať bezmocným; ukáže mi to ako sa deliť s niekým, kto to naozaj potrebuje.“

4. október

Na stretnutí Al-Anon sme počuli: „Musím niesť len vinu jednej osoby – mňa. Ak ma alkoholik obviňuje kvôli svojim problémom, nepríjmem to, ale ani sa nebudem brániť, pretože tým by sa len začala nezmyselná vojna. Viem, že ma obviňuje kvôli svojej bolestivej potrebe zložiť niečo zo svojich výčitiek na niekoho iného. Toto by vo mne malo vyvolať len súcit; nie zlobu, ani hnev.“

Iná členka odpovedá: „Prajem si, aby som tomu mohla uveriť! Keď mi môj manžel prestane nadávať, cítim sa, akoby mi na chrbte sedel diabol a mal v každom vrecku päťdesiatkilový náklad!“

Pripomienka na dnešný deň

Nemusím prijímať obviňovanie kvôli iracionálnemu správaniu inej osoby. Budem si riešiť svoje vlastné nedostatky. Ak to budem robiť úprimne podľa krokov štyri až desať, zmena vo mne sa bude odrážať v živote každého človeka, ktorý sa ma nejakým spôsobom dotýka.

„Dovoľ mi vážiť moje chyby na čestnej váhe a urobiť odškodnenie ako najlepšie viem. Ale nedovoľ, aby tá váha bola nevyvážená váhou toho, čo urobili ostatní.“

5. október

Keď si znovu a znovu opakujem modlitbu vyrovnanosti, mohla by som padnúť do zvyku bezduchého odrapotania slov bez toho, aby som si uvedomovala ich význam. Toto by otupilo jednu z mojich najužitočnejších zbraní z Al-Anon. Ak rozmýšľam o význame každej vety vtedy, keď ju hovorím, moje chápanie bude rásť spolu s mojou schopnosťou uvedomovať si rozdiel medzi tým, čo môžem a čo nemôžem zmeniť.

Modlitba v prvom rade uvádza, že v mojom živote sú veci, ktoré nemôžem zmeniť; moja vyrovnanosť závisí na ich prijatí. Čím viac s nimi bojujem, tým viac ma mučia. „Odvaha zmeniť veci, ktoré môžem“ mi dáva neobmedzenú slobodu pracovať na tých veciach, ktoré sa týkajú mňa.

Pripomienka na dnešný deň

Modlitba vyrovnanosti hovorí, aby som prosila Boha „o odvahu zmeniť veci, ktoré môžem“. Je tam slovo veci, nie ľudí. V mojom živote je určite veľa vecí, ktoré treba zlepšiť, ale to sa dá len prostredníctvom zmeny v mojich vlastných postojoch a činoch k lepšiemu.

„V každom probléme, či je veľký alebo malý, bude u mňa fungovať modlitba vyrovnanosti, keď si budem uvedomovať jej význam zakaždým, keď ju poviem.“

6. október

Niekedy sa stane, že niekto na stretnutí vychvaľuje Al-Anon, ale tí, ktorí dotyčného poznajú vedia, že je to plytké vyjadrenie. Vyjadruje súcit s alkoholikom, ale všetka jemnosť sa vytráca, keď je dotyčný nahnevaný alebo sklamaný. Vtedy sa dostávajú k slovu skutočné, neskrotené chyby a on sám si to ani neuvedomuje.

Keď na sebe robíme len povrchové zmeny a naša podpora programu je povrchná, naše napredovanie je pomalé a často znovu a znovu upadáme. Obnova musí byť skutočným duchovným novým zrodom. Musí ísť do hĺbky a každá jedna charakterová chyba musí byť nahradená novou a dobrou kvalitou.

Pripomienka na dnešný deň

Musím byť voči sebe celkom čestná pri odkrývaní chýb, ktoré brzdia môj duchovný rast. Postupne každú jednu opatrne a čestne nahradím konštruktívnym postojom.

„Ľudia si myslia, že komunikujú svoje cnosti .. len verejnými činmi a slovami. Nevidia, že cnosť alebo jej protiklad vydáva dych v každom okamihu.“ (Emerson: Esej o sebestačnosti – parafrázovaná)

7. október

Zo stretnutia Al-Anon: „Predtým, ako som prišla do Al-Anon, bolo to akoby som tápala v tmavej miestnosti v snahe vyhnúť sa prekážkam bez toho, aby som ich videla. Keďže tam nebolo nijaké svetlo, neustále som sa zraňovala, pretože som o veci zakopávala alebo som do nich narážala.

Potom som prišla do Al-Anon a naučila som sa, že mám moc zažnúť svetlo, získať jasný pohľad na život, na jeho ťažkosti aj dobré veci. Napriek tomu sa mi často stáva, že zabudnem zažnúť. Stále sa zraňujem, ale už je to lepšie, lebo viac čítam a viac program uplatňujem.“

Pripomienka na dnešný deň

Hľadáte svetlo v pochmúrnej situácii? Je tu, v Al-Anon. Nikto vás nemôže nútiť, aby ste ho prijali, ale určite to budete chcieť, keď zistíte, o koľko ľahšie sa vám budú riešiť nevyhnutné životné problémy. Jedna členka to vyjadrila takto: „Teraz vidím veci v inom svetle.“

„ ... a Boh riekol: Nech je svetlo ...“ (Prvá kniha Mojžišova)

„ ... svetlo vždy rozptyľuje tmu.“

8. október

Keď na stretnutí Al-Anon počujem, že môžem pomôcť sama sebe bez ohľadu na to, aké veľké sú moje problémy a trápenia, možno si myslím: „To sa ľahko povie, ale vy vôbec nemáte predstavu, čím prechádzam.“

Keď do toho aplikujeme trochu rozumnej reality, musíme si položiť otázku, či náhodou nerobíme z maličkostí niečo obrovské, čo sa zdá byť neznesiteľné. Väčšina z nás to občas robí. Napríklad môžeme zveličovať nezhody týkajúce sa financií; drobné konflikty nafukujeme do obrovských krívd. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, vyhľadávame problémy a sme pripravení sústrediť sa na malé veci, ktoré by sme mohli ľahko prekonať, ak by sme naozaj túžili po skutočnom pokoji mysle.

Pripomienka na dnešný deň

Ak z malých problémov nerobím veľké, môžem si ušetriť veľa zármutku. Zápas o moje „práva“ často vytvára viac problémov než keď prijímam menej, ako očakávam. Ak si naozaj cením svoju vyrovnanosť, budem sa vyhýbať tomu, aby som z maličkostí robila veľké veci. Vzdať sa ich bude ľahšie, ak to budem často praktizovať a prinesie to veľký úžitok pre moje vnútorné uspokojenie.

„Kedykoľvek po niečom nadmerne túži, o chvíľu bude sám so sebou nespokojný.“ (Thomas A´Kempis)

9. október

Keď hovoríme o zázrakoch, ktoré sa dejú v Al-Anon, často medzi ne zahŕňame príchod partnera do AA a jeho triezvosť.

Toto je naozaj zázrak, ale nie je to náš zázrak; je alkoholikov. Nie je našou vecou (a nikdy nebolo!) sledovať ho, trápiť sa kvôli jeho triezvosti, dávať pozor, aby nepil a aby chodil na „správny“ počet stretnutí AA. Ak budeme aj naďalej pokračovať v technikách manažovania a dohliadania, čo spôsobilo počas jeho pitia toľko veľa problémov, koledujeme si o ťažkosti.

Môžeme a mali by sme byť vďační za to, čo sa mu podarilo, ale našou úlohou je prostredníctvom Al-Anon pomôcť sebe. Tento úžasný program nám pomôže urobiť niečo v našich vlastných životoch. Našou zodpovednosťou voči alkoholikovi je nechať ho, aby ovládal svoju vlastnú triezvosť a byť k nemu jemným, zdvorilým a spolupracovať.

Pripomienka na dnešný deň

Starosti o člena AA, nech je mi akokoľvek blízky, prináležia jeho priateľom v AA. Musí mať slobodu žiť podľa programu podľa jeho vlastného spôsobu. Ak som zaňho skutočne vďačná, nebudem sa do toho miešať.

„Usiluj sa byť rozvážny a konať svoje vlastné veci.“ (List Tesalonickým)

„ ... a nezamieňaj si veci iných so svojimi vlastnými.“

10. október

Bez viery v silu väčšiu ako som ja som ako loďka, ktorú na mori ovláda búrka a robí si s ňou, čo chce. Vrhám sa od jedného problému k druhému; nech je môj zápas akokoľvek odvážny, moja vlastná sila a múdrosť naň nestačí.

Každý z nás potrebuje niečo, na čo sa môže upnúť s absolútnou dôverou. Ak ma rozčarovali moje sklamania alebo ma zradil niekto, komu som dôverovala, cítim sa, ako by som bola na celom nepriateľskom svete osamelá a zraniteľná.

Nebudem sa pripravovať o Božiu pomoc a o Jeho vedenie. Vidím, čo sa v Al-Anon deje, keď sa delíme so svojimi vedomosťami, odvahou a nádejou. Je nám prinavrátená dôvera a dôstojnosť poznaním, že sme Božie deti.

Pripomienka na dnešný deň

Ak je moja viera kvôli sklamaniam nejasná, môžem ju začať znovu získavať upnutím sa k duchovnej myšlienke, ako je tá, ktorá je vyjadrená v modlitbe vyrovnanosti. Táto životná filozofia mi poskytne istý základ pre moju vieru.

„Lebo chodíme vierou, nie videním ... „ (Druhý list Korintským)

11. október

Manželka, ktorá má dlhodobý zvyk ovládať svojho manžela, si možno ani neuvedomuje, že ho neustále smeruje a napomína:

„Dnes si neobliekaj tú modrú košeľu – obleč si túto“, „Už by sme mali ísť do kostola, tak sa priprav“, „V tomto počasí nechoď autom nikam!“, „Tento týždeň si už bol na AA štyrikrát – doma potrebujeme vymaľovať!“

Sú to maličkosti, ale takýto postoj upiera manželovi slobodu výberu, všetku dôstojnosť a mužnosť. Ona hrá úlohu matky a správa sa k nemu ako k dieťaťu, ktoré nevie, čo má robiť, ak mu to niekto nepovie.

Pripomienka na dnešný deň

Ak som počas rokov pitia na seba nemúdro prevzala zodpovednosť, ktorá patrila môjmu manželovi, teraz tento zvyk riadenia zmením. Prostredníctvom Al-Anon som si uvedomila, že triezvosť mohla nastať oveľa skôr, keby som sa bola schopná postaviť bokom a dovolila alkoholikovi znášať následky jeho vlastnej voľby. Budem rešpektovať jeho práva ako práva jednotlivca.

„Každý z nás má právo a povinnosť robiť svoje vlastné rozhodnutia. Uzurpovať si toto právo ničí charakter.“

12. október

Bol raz jeden Obrovský Palec, ktorý patril žene alkoholika s tromi dospievajúcimi deťmi. Všetci štyria bývali pod jej palcom, takže keď vyrastali, nemohli toho robiť veľmi veľa. Ich duch sa často zvíjal pod obrovskou záťažou; zakaždým, keď sa chceli spod neho dostať, urobili niečo nesprávne a palec na nich znovu doľahol.

Otec to zvládal tak, že bol takmer celý čas naliaty; svoj únik k fľaši robil tak prefíkane, že bez ohľadu na to, ako veľmi ho mama sledovala, nebola ho schopná prichytiť, kým sa neopil do bezvedomia. Každý si o nej myslel, že bola veľmi milá pani a všetci ju ľutovali, že mala so svojou rodinou toľko veľa problémov.

Naozaj nemala dôvod, aby prišla do Al-Anon a riešila si tam svoje problémy, pretože stále vedela, čo treba robiť. No chcela, aby jej manžel prestal piť a tak si povedala, že to skúsi. Zo začiatku bola dosť nešťastná, lebo niektorí z členov mali sklony nedávať si pred ústa servítku. Bola dosť pobúrená, keď sa jej snažili ukázať, čo svojej rodine urobila, ale k úžasu všetkých sa časom Palec začal zmenšovať a strácať váhu a veci sa zdali jasnejšie.

Stále viac a viac si uvedomovala, čo robí a keďže bola rozhodná, začala program aplikovať každý deň a ostatné problémy sa veľmi pekne vyriešili.

13. október

V Al-Anon sa stretávame kvôli tomu, aby sme sa delili so skúsenosťami, silou a nádejou. To robíme tým, že navštevujeme stretnutia, diskutujeme, počúvame, robíme poradenstvo, telefonujeme si kvôli úteche a obnove dôvery.

Je úžasné vedieť, že táto úzka komunikácia, tento kontakt nie je ohraničený len na členov jednej skupiny; zahŕňa celý svet! Od skupín Al-Anon v južnej Afrike prišla do Spojených štátov táto správa:

Pripomienka na dnešný deň

„Učte sa čeliť veciam tak, ako prídu a keď prídu, uvažujte pokojne. Nemusíme byť schopní kontrolovať veci, ktoré sa udejú, ale môžeme kontrolovať svoj postoj voči nim.“

Táto jasná správa z ďalekého kontinentu inšpiruje ľudí z Al-Anon po celom svete v ich úsilí po vyrovnanosti. Demonštruje, ako sme si v našom láskyplnom spoločenstve podobní.

„A buďte obnovení duchom svojej mysle ... lebo sme si navzájom údami.“ (List Efezským)

14. október

Do Al-Anon chodíme preto, lebo veríme, že je tam niečo, čo chceme. Inými slovami povedané, prichádzame tam, aby sme si niečo vzali. Spočiatku vôbec nevieme, že toto branie veľmi úzko súvisí s dávaním.

Skoro objavíme, že naša ochota pomáhať iným na nás vplýva bezprostredne a dobročinne. Naše napredovanie v programe závisí na tomto uspokujúcom pocite zo zdieľania sa, odovzdávania seba, či to má poučiť a potešiť nováčika, alebo slúžiť v skupine, podporovať naše spoločenstvo alebo trpezlivo počúvať niekoho, kto má problémy.

Pripomienka na dnešný deň

Čím viac odovzdávam zo seba samej a čím viac otváram svoje srdce a myseľ pre iných, tým viac rastu budem prežívať pri riešení mojich problémov. V Al-Anon sa učím, že nikdy nemám porovnávať svoje dávanie s prijímaním; samotné dávanie mi zabezpečuje odmenu.

„Ten, ktorý dáva, je len kanálom pre dary, ktoré prijal od Boha. Nemôže si ich hromadiť alebo držať pre seba bez toho, aby tento kanál zablokoval.“

15. október

Nováčik v skupine je pochopiteľne znepokojený, rozrušený a možno aj zúfalý. Rovnako, ako sa to zdalo spočiatku nám, aj jemu sa jeho skúšky zdajú príliš veľké na to, aby ich človek mohol zniesť. Neuvedomuje si, že svojimi sťažnosťami, nariekaním a snahou prekabátiť alkoholika ich ešte zhoršuje. S príchodom do Al-Anon sa učíme všetky tieto veci nerobiť. Jeho „recitál“ môže byť naviac skreslený hystériou; aj to je prirodzené.

Všetko toto by nás malo varovať, aby sme nerobili radikálne posudzovanie problémov niekoho iného, ani mu nenavrhovali riešenia. Musíme mu pomôcť, aby bol schopný robiť tieto rozhodnutia samostatne.

Pripomienka na dnešný deň

Bez ohľadu na to, aká neznesiteľná sa môže javiť situácia dotyčného, viem, že nemám schopnosti ju posudzovať, pretože nepoznám všetky faktory. Nemôžem ani merať emocionálnu bolesť dotyčného podľa mojich vlastných skúseností a pocitov, ale môžem ponúknuť útechu a nádej a tiež uzdravujúcu terapiu programu Al-Anon.

„Naša ôsma tradícia hovorí: „Práca dvanástich krokov Al-Anon by mala navždy zostať neprofesionálna.“

16. október

Na pomoc Al-Anon sa obracajú rôzni ľudia – bohatí a chudobní, vzdelaní a nevzdelaní, ľudia so spoločenským leskom, aj bez neho.

Niekedy môžeme pozorovať, že tí, ktorí mali viac výhod, majú sklony sa nad iných trochu povyšovať; môžu kritizovať chybnú gramatiku, nízky prejav alebo nevhodné šaty.

Našťastie títo ľudia s ilúziou nadradenosti prišli do Al-Anon, pretože tu zistia, že ide o spoločenstvo rovnocenných ľudí. Často sa stáva, že osoba, od ktorej by najmenej očakávali duchovný nadhľad, povie niečo, čo zasiahne priamo do srdca poslucháčov, dodá im svetlo, útechu a nádej.

Pripomienka na dnešný deň

V Al-Anon som preto, aby som pomohla vyriešiť svoje problémy, prekonať nedostatky a pomôcť iným nájsť vyrovnanosť rovnako, ako sa o to snažím ja. Nebudem robiť nijaké posudzovanie osôb ani kritizovať, ale pokorne príjmem dobro vo všetkom, čo v spoločenstve nájdem.

„Kto som, aby som súdil Božie deti podľa toho, ako hovoria alebo čo nosia? Budem načúvať ich pomoci, ktorú mi môžu poskytnúť.“

17. október

Dvanásť krokov nám dáva duchovnú múdrosť, ktorá odkrýva a rozširuje naše chápanie, keď ich postupne jeden po druhom študujeme. No je jeden krok, ktorý by sme mohli každý deň študovať od samého začiatku kvôli jeho neobyčajnej moci vrhať svetlo na iných. Je to krok jedenásť, ktorý hovorí o modlitbe a meditácii.

Meditácia je tichá a podporujúca aplikácia mysle premýšľať o duchovnej pravde. Jej cieľom je odkloniť naše mysle od problémov, ktoré prežívame, pozdvihnúť naše myšlienky nad krivdy a nespokojnosť, ktoré skresľujú naše myslenie.

Pripomienka na dnešný deň

Aspoň 5 minút večer a ráno si vyčlením na duchovné sústredenie a z mysle vylúčim všetko okrem jednej duchovnej myšlienky. Každú meditáciu začnem a ukončím vedomým uvažovaním o Bohu.

„Cez modlitbu a meditáciu sme si zlepšili náš vedomý kontakt s Bohom tak, ako Ho chápeme a modlili sme sa len za poznanie Jeho vôle pre nás a pre silu ju uskutočniť.“ (Krok jedenásť)

18. október

Stručná štúdia niektorých vecí, ktoré ani nepostrehneme:

Naše postoje ostatní obyčajne vnímajú na základe toho, čo hovoríme a robíme a ako to robíme - ak postoje skutočne odrážajú to, čo cítime. Niekedy môže nežné jednanie a jemné, zdvorilé slová len napodobňovať naše skutočné pocity. Môžeme si dokonca myslieť, že sme prekonali zlobu, samospravodlivosť a sebaľútosť, ale ak sa ešte stále nachádzajú v našom vnútri, budú z nás nejakým záhadným spôsobom vychádzať na povrch a popierať to, čo sa snažíme predvádzať vo svojej falošnej hre.

„Ako to vie?“, pýta sa zmätená manželka. „Nikdy nezvyšujem hlas, nikdy sa nehádam, snažím sa robiť všetko, čo odo mňa očakáva a napriek tomu neustále vzdoruje!“

Pripomienka na dnešný deň

Len zmena môjho správania a toho, čo hovorím a robím, nepotvrdzuje zmenu môjho vnútorného postoja. Podvádzam samú seba, ak si predstavujem, že môžem celkom zamaskovať moje skutočné pocity. Nejakým spôsobom vyjdú na povrch a len predĺžia nesúlad v mojej rodine. Musím celkom vykoreniť nepríjemné pocity, ktoré som sa snažila ukryť.

„Je veľa vecí na nebi a na zemi ... o ktorých vo svojej filozofii snívaš.“ (William Shakespeare)

19. október

V známej španielskej klasickej hre Don Quichot rozpráva autor o zmätenom hrdinovi, ktorý chce napraviť chyby sveta. Na ceste za dobrodružstvom sa stretáva s veternými mlynmi a predstavuje si, že sú to hrozní obri. Bojuje s nimi svojim hrdzavým mečom, až kým celkom vyčerpaný nepadne na zem.

Nie je to častokrát s nami podobne, že zbytočne bojujeme proti veterným mlynom a používame pri tom našu ťažkú kanonádu hnevu a obáv z malicherností, ktoré za to vôbec nestoja?

Pripomienka na dnešný deň

Mrhám svoj čas a energiu na boj proti situáciám, ktoré nie sú hodné ani toho, aby som si na ne spomenula? Nedovolím, aby moja predstavivosť robila z malých problémov veľké. Budem sa snažiť vnímať každú situáciu jasne a budem sa jej venovať len vtedy, ak si to zaslúži. Toto je duševné zdravie, ktoré chcem mať prinavrátené, ako o tom hovorí druhý krok.

„Bože, daj mi schopnosť rozlišovať medzi tým, čo je a čo nie je dôležité.“

20. október

Naše slogany sú jasné a jednoduché, a napriek tomu môžu pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci. Prirodzene ich nejako podfarbujeme podľa našich vlastných skúseností a reakcií na slová a myšlienky.

Napríklad slogan Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu môže pre niektorých ľudí znamenať, že všetko, čo musíme urobiť, je vyhnúť sa výzvam, ktoré nás konfrontujú a Boh to všetko nejakým duchovným magickým spôsobom urobí za nás.

V tom, že nám dal slobodnú vôľu, inteligenciu a rozum bol zámer; môžeme samých seba naplniť len vtedy, keď budeme tieto dary využívať pri riešení našich každodenných problémov.

Pripomienka na dnešný deň

Môžem byť pripravená poddať sa Božiemu vedeniu, môžem oň pokorne požiadať, ale spolu s mojou ochotou ho prijímať musím aj spolupracovať a konať svoj podiel. Ak som naozaj vnímavá, On mi dá svoju vôľu postupne každý deň spoznať; ale musím podľa nej žiť.

„Poddanie sa Božej vôli nám nedáva certifikát k neschopnosti. Každý z nás sa musí usilovať plniť Jeho vôľu, ktorú nám zjavuje spôsobmi, ktoré rozpoznávame len vtedy, ak sme ochotní a vnímaví.“

21. október

Jeden z návrhov, ktoré počúvame v Al-Anon je: Nerob inventúru za nikoho iného, len za seba. Toto nás môže prekvapiť, ak cítime spolu s mnohými, že všetka naša mizéria je spôsobená správaním alkoholika. Sme horliví v tom, ako ospravedlňujeme samých seba a vysvetľujeme, čo urobil, čo nás tak šokovalo a čo je neospravedlniteľné! Potom sa pýtame, ako si môže niekto vôbec myslieť, že my na tom máme podiel viny!

Postupne pochopíme, že mnohé veci sme mohli urobiť oveľa múdrejšie. Možno sme kritizovali veci, ktoré sme si vôbec nemali všímať. Mnohé problémy sme si spôsobili tým, že sme sa miešali do cudzích vecí. Nakoniec vidíme, že musíme vykonať veľa inventúry pri nás samých.

Pripomienka na dnešný deň

Mám vo zvyku kritizovať iných? Naučím sa žiť a nechať žiť.

Mám obavy a predstavujem si hrozné veci, ktoré prinesie budúcnosť? Vzdám sa toho a odovzdám to Bohu a budem žiť len pre dnešok.

Zhoršujem rodinné problémy výbuchmi hnevu a nekontrolovanými slovami a činmi? Budem si stále pripomínať, že mám rozmýšľať! Som neustále v štádiu zmätku? Dám prvým veciam prvé miesto.

„Zisťujem, že slogany sú veľkou pomocou pri vykonávaní mojej nebojácnej morálnej inventúry.“

22. október

Keď som pohrúžená do programu Al-Anon v mojom úsilí o pokoj mysle, cítim, že som rozhodnutá pochopiť svoje vlastné pohnútky a motívy a napraviť tie, ktoré ma brzdia.

Snaha o sebaporozumenie je ťažká, ale nie nemožná. Môžeme sa o sebe naučiť veľa, ak máme odvahu čeliť skutočným motívom bez toho, aby sme sa podvádzali tým, že sa im budeme vyhýbať. Dokážeme to, ak nedovolíme, aby nepríjemné pocity viny zastreli naše dobré kvality, ktoré musíme rozpoznať a budovať na nich.

Pripomienka na dnešný deň

Vykonávanie vlastnej inventúry neznamená, že sa sústredím na svoje nedostatky až dovtedy, kým mi z pohľadu nezmizne všetko dobré. Spoznanie dobra nie je čin pýchy alebo namyslenosti, ako sa môžu mnohí obávať. Ak rozpoznám svoje dobré kvality ako dar od Boha, môžem to robiť so skutočnou pokorou a zároveň vyjadrovať radostné uspokojenie z toho, čo je vo mne príjemné, láskavé a veľkorysé.

„Som väčší, lepší ako som si myslel; nevedel som, že je vo mne toľko dobra.“ (Walt Whitman)

23. október

Niekedy je dobré skúmať bežnú a známu frázu, meditovať o nej, rozobrať ju a skúmať jej vnútorný význam.

Počujeme, ako niekto hovorí: „Stojí vo svojom vlastnom svetle.“ Ako jasne sa tento obraz vynára z nášho zatieňovania svojho vlastného šťastia chybným zmýšľaním. Odstúpme na bok, aby mohlo svetlo zažiariť na nás a na všetko, čo robíme, aby sme veľmi jasne videli seba a okolnosti okolo nás.

Ak máme Al-Anon, nie je potrebné, aby sme stáli vo svojom vlastnom svetle a snažili sa vyriešiť naše problémy v tme. Spôsoby a prostriedky, ktoré Al-Anon ponúka, osvietili cestu tisíckam zúfalých ľudí, takže si nikto nemôže dávať otázky na ich mocou.

Pripomienka na dnešný deň

Keď čelím problému, ktorý sa zdá neriešiteľný, keď sa cítim v určitej situácii ako v pasci a nevidím žiadne východisko, dovoľ, aby som sa samej seba opýtala, či stojím vo svojom vlastnom svetle. Musím nájsť výhodné miesto, odkiaľ môžem najlepšie vidieť moje problémy také, aké sú; potom prídu aj odpovede.

... „a svetlo bude svietiť v tmavých miestach a všetko bude jasné ako deň.“

24. október

Jeden večer sa zdalo, že členovia sa neobyčajne príliš sťažujú – na to, že nerobili to, k čomu mali oprávnenie, na správanie alkoholika alebo všeobecne na ich ťažký životný údel.

Potom jedna osoba, ktorá je veľmi otvorená, povedala:

„Viete, všetko toto vyznieva akoby niektorí z nás mali o živote detské predstavy a očakávali, že v živote nebudeme mať nijaké problémy. Spomínam si na jednu herečku, ktorú som dávno počula v rádiu a jej obľúbená fráza znela: S tým dobrým si musíte zobrať aj to trpkejšie. Toto je tiež celkom dobrá filozofia Al-Anon, pretože nám hovorí, že musíme prijať niektoré nepríjemné skúsenosti a zároveň nikdy nezabúdať sústreďovať sa aj na tie dobré veci.“

Pripomienka na dnešný deň

Očakávam, že v živote bude všetko presne také, aké chcem? Možno by som sa mala lepšie pozrieť na tieto očakávania a presvedčiť sa, či sú v mojej situácii reálne. Ak sa neustále snažím dosiahnuť nedosiahnuteľné, unikne mi veľa príjemných vecí, ktoré sú hneď vedľa mňa.

„Modlitba vyrovnanosti je vynikajúcim liekom pre nespokojnosť.“

25. október

Ľudia často žasnú, keď vidia zmeny, ktoré prináša program Al-Anon u tých, ktorí podľa neho žijú. Toto je jeho tajomstvo: je budovaný na fundamentálnej etickej filozofii, ktorá bola známa celé storočia. Je vyjadrená v rôznych rozšírených knihách, ako je napríklad Biblia alebo Ezopove bájky.

Láskavé jednanie s našimi blízkymi je opisované aj v Liste apoštola Pavla Efezským: „Ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, miernosť ...“

Rovnaká myšlienka sa objavuje v bájke o vetre a slnku, ktoré sa dohadovali o tom, ktorý z nich dokáže ako prvý zobliecť plášť okoloidúcemu. Keď vietor začal fúkať silno a studeným dychom, cestujúci sa do plášťa pevne ovinul; potom zasvietilo slnko a cestujúci si plášť zobliekol sám.

Pripomienka na dnešný deň

V Al-Anon sa rôznym spôsobom opakuje dookola tá istá myšlienka, že nič nedosiahneme silou ani nátlakom. Budem si pripomínať, aby som vo svojom posudzovaní a činoch nebola príliš tvrdá.

„Láskavosť je tá najmocnejšia sila na svete ...“

26. október

Prvý krok, v ktorom je napísané, že sme „priznali svoju bezmocnosť“, sa často považuje za jeden z najťažších. No pre niektorých z nás je druhý krok rovnako ťažký, pretože nás nabáda, aby sme priznali, že naše správanie nebolo vždy celkom triezve. Tu je jeden príklad:

Dosť bežným zvykom, ktorý je nerozumný a sebaklamný, je robiť z maličkostí veľké problémy. Nerobíme to preto, že by sme nemali dosť tých veľkých problémov, to nie! Je to preto, lebo na nás dopadá ťažoba všetkého a všetky veci sa javia ako čierne a nedokážeme rozoznávať medzi tým, čo je dôležité a čo si nemusíme ani všímať.

Pripomienka na dnešný deň

Zakaždým, keď sa stane niečo, čo ma frustruje alebo zlostí, postavím sa bokom a položím si otázku: „Je to hora alebo krtinec?“ Jednoducho nebudem mrhať časom a energiou na nedôležité veci; ušetrím si ich, aby som zvládla tie veľké!

„Niektorí ľudia sa trápia a zaháľajú, snažia sa a strkajú v honbe za krtincami, z ktorých chcú vyrobiť vysoké vrchy.“

27. október

Keď sa v Al-Anon snažíme nasať príliš veľa a príliš rýchlo, môže nás to znechutiť a nemusíme už v programe pokračovať. Ale uvážme fakt, že filozofovia počas celých vekov venovali celé svoje životy uvažovaniu nad takýmito pravdami a keďže nám naše zaneprázdnené životy nechávajú len trochu času na meditáciu a štúdium, urobili by sme múdro, keby sme postupovali pomaly a sústreďovali sa vždy len na jednu myšlienku.

Pripomienka na dnešný deň

Vyberiem si len jednu myšlienku z dvanástich krokov alebo z literatúry Al-Anon a budem sa ju snažiť každý deň aplikovať. To mi dá malé zrniečko bezpečia, ku ktorému môžem pridať ďalšie, keď to budem potrebovať. V tomto procese nachádzame dôležitú aplikáciu nášho sloganu Pomaly a pokojne.

Nebudem sa snažiť naraz pochopiť celý program, ináč budem celkom zmätená. Budem si pripomínať, že jediná dôležitá vec je aplikovať to, čo som sa naučila – aby to fungovalo pre mňa a pre všetky moje životné situácie.

„Ak sa v Al-Anon nenaučím nič okrem toho, že nemám pchať ruky do toho, čo sa ma naozaj netýka, táto jedna vec mi osvieti a rozjasní môj život.“

28. október

Občas sa stane, že nás zachváti nálada typu „ja chudáčik“; ovládnu nás všetky problémy, ktorým musíme čeliť. Je veľmi pravdepodobné, že sa to stane vtedy, keď začneme meniť naše zmýšľanie a začneme premýšľať o sebe a o našom vzťahu k iným. Na začiatku môžeme byť príliš analytickí a snažiť sa naraz vyriešiť príliš veľa.

Na toto rozpoloženie našej mysle existuje takmer neomylný predpis: vyprázdniť svoje mysle od všetkých myšlienok až na jednu: dnešok a to, ako ho využijem.

Pripomienka na dnešný deň

Tento deň je môj. Je jedinečný. Nikto na celom svete nemá presne takýto deň. Obsahuje súhrn všetkých mojich skúseností z minulosti a celý môj budúci potenciál. Patrí mi, a môžem s ním urobiť čo chcem. Môžem ho naplniť radostnými okamihmi alebo zničiť nezmyselnými starosťami. Ak mi prídu na myseľ bolestivé spomienky na minulosť alebo hrozivé myšlienky o budúcnosti, zbavím sa ich. Nemôžu mi zničiť dnešný deň.

„Dnešok je môj vzácny dar od Boha. Ako ho využijem? Čím menej dovolím ostatným, aby ho ovplyvňovali, tým pre mňa bude vyrovnanejší a uspokojujúcejší.“

29. október

Musíme robiť veľa rozhodnutí – malé každodenné rozhodovania, a takisto veľké predsavzatia, ktoré v našom živote spôsobujú dôležité zmeny.

Či ide o malé alebo veľké rozhodnutia, je lepšie, keď využijeme v každej situácii prezieravosť. Ak zahŕňajú aj iných ľudí, je dobré zapojiť tam ingrediencie ako je láska, veľkorysosť, tolerancia a obyčajná láskavosť. Potom budeme robiť rozhodnutia, s ktorými môžeme pohodlne žiť.

Ak je rozhodnutie, ktoré sa práve chystám urobiť, nabité hnevom, zlobou alebo zatrpknutosťou, bude múdre trochu s ním počkať, kým hystéria opadne a v kľude zvážim všetky faktory.

Pripomienka na dnešný deň

Budem pamätať, že rozhodnutie, ktoré urobím v čase krízy nemusí byť rovnaké, ako by som urobila, keby kríza pominula. Neurobím unáhlene nič, čo by som mohla neskôr ľutovať.

„Všetky naše odhodlania a rozhodnutia robíme počas určitého rozpoloženia alebo v nálade, ktorá sa neskôr určite zmení.“ (Proust)

30. október

Zvykli sme si na to, že Al-Anon sa opisuje ako spoločenstvo a často zabúdame, akú má toto slovo pre každého osobitne dôležitosť. Oxfordský anglický slovník hovorí, že je to „účasť, spoločenstvo záujmu, zmýšľania a charakteru; duch priateľstva ... hlavne duchovného, atď.“ V spoločenstve niečo zo seba odovzdávame a čím viac dávame, tým viac prijímame.

Ak vybočím zo svojho vychodeného chodníčka, aby som pomohla pri probléme priateľovi a budem sa mu snažiť pomôcť pochopiť daný problém a vysporiadať sa s ním duchovne, v skutočnosti získavam viac ako dávam, pretože sa učím skúmaním svojich vlastných myšlienok a ich vyjasňovaním. Mnohé riešenia mojich vlastných problémov sa mi vyjasnili práve vtedy, keď som pomáhala niekomu inému.

Pripomienka na dnešný deň

Dobro, ktoré získavam z duchovného učenia Al-Anon, bude pre mňa pracovať najplnšie, keď využijem príležitosti odovzdať to niekomu inému. V tomto spoločenstve som len kanálom Božej láskyplnej pomoci.

„Preto ten, ktorý učí iného, neučí aj seba?“ (List Efezským)

31. október

Al-Anon nie je organizácia; nemá nijakých manažérov ani riaditeľov. Je to spoločenstvo rovnocenných ľudí, ktorých spája niečo, čo sa volá „poslušnosť nevynutiteľnému“. To znamená, že každá skupina vedie prácu Al-Anon podľa duchovných princípov, uvedených v našich tradíciách, ktoré prijíma a nasleduje zo slobodnej vôle bez toho, aby ju niekto riadil alebo nútil.

No niekto môže povedať: „Ale štvrtá tradícia hovorí, že každá skupina by mala byť samostatná. Neznamená to, že naše stretnutia môžu prebiehať tak, ako to chceme my, používať akúkoľvek literatúru a vo všeobecnosti robiť všetko tak, aby to vyhovovalo nám?“

Odpoveď je, že táto samostatnosť, uvádzaná v štvrtej tradícii je ohraničená na to, čo je dobré pre spoločenstvo ako celok. Ak sa skupina odkloní od myšlienok a postupov, ktoré sú pre najväčšie dobro najväčšieho počtu členov Al-Anon, preberá na svoje plecia zodpovednosť za poškodenie spoločenstva, ku ktorému všetci vzliadame o pomoc.

Keď skupina čelí otázkam alebo problémom, odpovede nájde v dvanástich tradíciách. Preto je dôležité, aby sme ich všetci poznali. Zdravie a jednota celého Al-Anon závisí na spolupráci všetkých skupín.

„Každá skupina by mala byť samostatná okrem záležitostí, ktoré ovplyvňujú inú skupinu alebo Al-Anon, alebo AA ako celok.“ (Štvrtá tradícia)

1. november

Život s alkoholikom so sebou prináša rôzne problémy, ktoré sa vyskytujú v rôznych podobách. Ak ide o alkoholikovo nevypočítateľné správanie, hanbu a iné relatívne malé problémy, Al-Anon dokáže poskytnúť nealkoholikovi pokoj mysle.

V iných prípadoch môžu rodine chýbať nevyhnutné veci a môže čeliť násiliu, krutosti, policajným zásahom, strate domova a potrebe pomoci zo strany verejnosti.

Pobúrení takýmto utrpením môžu niektorí z nás v Al-Anon cítiť, že je správne a užitočné poradiť nealkoholikovi, aby podnikol drastický krok. No neustále by sme mali mať na mysli, že ak človek, ktorému chceme pomôcť, urobí nejaké rozhodnutie v hystérii alebo zúfalstve, pravdepodobne to nebude správe rozhodnutie.

Pripomienka na dnešný deň

Dokonca aj v prípadoch, ktoré sa mi zdajú ako beznádejné, sa vyhnem posudzovaniu alebo poskytovaniu rád. Ak dokážem presvedčiť zúfalú manželku alebo manžela, aby sa aspoň na nejaký čas pokúsil pochopiť program Al-Anon a využívať ho, výsledná zmena v postoji by mohla pomôcť urobiť správne rozhodnutia.

„Bože, daj, aby som nikdy nikoho nenútila k tomu, aby urobil nejaký krok okrem toho, aby konštruktívne využíval myšlienky Al-Anon.“

2. november

Aké úlohy hráme v našich vzťahoch s rôznymi ľuďmi? Keď sme na túto tému narazili v Al-Anon, istý člen povedal, že každý z nás by sa mal bližšie pozrieť na naše postoje k svojim rodinám. Poukázal na to, že na stretnutiach Al-Anon sme často veselí a ochotní prijímať program v nádeji, že bude fungovať aj u nás.

No ďalej pokračoval slovami: „Ale máme rovnako milú tvár aj vtedy, keď jednáme s alkoholikom a so svojimi deťmi? Alebo sa často mračíme a nadávame, napomíname a sťažujeme sa, a obraz, ktorým sami seba doma prezentujeme, je obraz bosa, mentora a odsudzovateľa?

Pripomienka na dnešný deň

Ak je môj postoj doma stále mrzutý a kritický, budem sa snažiť zmeniť to sledovaním toho, čo hovorím a robím a ako na to moja rodina reaguje. Svoju úctu a rešpekt si nevyhradím len na autsajderov, ktorým sa chcem zapáčiť, ani na tých, na ktorých chcem urobiť dojem. Ľudia, s ktorými žijem, stoja za moje najlepšie správanie a určite chcem na nich pozitívne reagovať s rešpektom a láskavosťou, ktorú som im doteraz mohla nevedome odmietať.

„Radostné srdce je ako liek, ale zlomený duch vysušuje kosti.“ (Príslovia)

3. november

Al-Anon podobne ako iné skupiny ľudí s rovnakým záujmom má svoj vlastný jazyk – určité slová a frázy, ktoré vyjadrujú konkrétne myšlienky. Môžeme ich rozpoznať a používať bez toho, aby nám bol celkom jasný ich význam.

Napríklad si zoberme frázu: „Odpútaj sa od problému, ale nie od človeka“. Niektorí si mysleli, že to znamená, že Al-Anon je proti oddeleniu od partnera. Iní si myslia, že si majú zatvoriť svoju myseľ a jednoducho ignorovať všetko, čo sa stane. Ani jedno z toho nie je pravda.

Keď nás nabádajú k odpútaniu, nikdy to neznamená nezáujem alebo ľahostajnosť. V takom prípade by to vyjadrovalo len zúfalstvo alebo beznádej, no láskavé odpútanie nám poskytuje nádej pre lepšie dni.

Pripomienka na dnešný deň

Samozrejme, že ma musí zaujímať to, čo sa deje s ľuďmi v mojom živote. Dôvodom citového odpútania je skutočnosť, aby som sa vyhla vtiahnutiu do krízy, ktorú spôsobuje alkoholik. Ak sa do toho nebudem miešať, alkoholik bude nútený nájsť si svoju vlastnú cestu ako sa dostať z ťažkostí. Toto je zdravý, nápomocný druh odpútania Al-Anon.

„Odpútanie motivované láskou nás môže ochrániť pred zbytočnou bolesťou a pripraviť pôdu pre skutočne odmieňajúci vzťah.“

4. november

Jeden člen Al-Anon raz poznamenal, že hlavný zdroj nášho nešťastia je v tom, že sami vlastne nevieme, čo chceme. Myslíme si, že nie sme spokojní s tým, čo máme, s tým, ako žijeme a s tým, ako sa k nám správajú iní. Navrhol, aby sa každý z nás pozrel hlboko do seba a presvedčil sa, čo mu naozaj prinesie uspokojenie.

Ak toto sebaskúmanie odhalí, že sme nespokojní preto, lebo si myslíme, že by sme si zaslúžili lepšie auto, väčší dom alebo viac peňazí, musíme ísť ešte hlbšie a hľadať skutočnú príčinu. Je to závisť? Je to naša neschopnosť tešiť sa naplno z toho, čo máme? Hľadáme v obrannom postoji našich nedostatkov príčiny, z ktorých by sme mohli viniť iných?

Pripomienka na dnešný deň

Vyrovnanosť môžem nájsť len tým, že vykorením svoju nespokojnosť. Musím sama sebe uznať skutočné dôvody, prečo konám tak, ako konám. Robím to, čo mám? Ak nie, príčinou mojej nespokojnosti môže byť nerozpoznaná vina. Je pre mňa ťažké prežívať a vyjadriť uznanie? Budem sa snažiť rozvíjať postoj vďačnosti. Očakávam, že sa iní budú správať podľa mojich očakávaní? Budem žiť a nechám žiť.

„Všetko je zhrnuté v tomto: že nie sme spokojní sami so sebou a že s tým určite môžeme niečo urobiť.“

5. november

Bolo raz jedno milé dievča, ktorému susedia povedali o Al-Anon. To dievča bolo veľmi hrdé a len váhavo priznalo, že jej brat svojim pitím ničí celú rodinu. Išla na niekoľko stretnutí, ale vždy váhala, keď ju pozvala jej susedka. Zdalo sa, akoby si myslela, že je trochu nad ostatnými ľuďmi, ktorí s ňou hovoria o svojich príbuzných alkoholikoch. No susedka, ktorá bola oddanou členkou Al-Anon, si uvedomovala, že dotyčná sa ešte nenaučila dôležitosť pokory pri zvládaní životných problémov.

Kritizovala spôsob, akým ľudia na stretnutiach rozprávali; hovorila, že niektorí z nich sú nevzdelaní a nehovoria spisovne, atď. Po dlhom úsilí, keď s ňou susedka trpezlivo pracovala, sa jej konečne podarilo presvedčiť ju, že najdôležitejšia vec na Al-Anon je spôsob, akým si navzájom pomáhajú prostredníctvom lásky a vzájomného záujmu o problémy iných. A že najdôležitejší spôsob, ako túto pomoc získať, je počúvať to, čo sa tam hovorí a nie ako sa to hovorí.

Jedného dňa táto susedka, ktorá každé ráno a každý večer čítala Bibliu, našla v nej odstavec, o ktorom si myslela, že by mohol pomôcť – a aj pomohol! Bolo tam napísané:

„Na svete je toľko veľa rôznych hlasov a každý z nich je dôležitý.“ Tento verš zo 14. kapitoly Prvého listu Korintským (verš 10) dievčaťu vyjasnil, že odpoveď dostane, ak bude počúvať bez kritiky. A presne to aj urobila!

6. november

Na stretnutí Al-Anon sme počuli: „Som ochotná uznať, že program Al-Anon ako osobná disciplína môže urobiť veľa pre toho, kto ho používa. Ale nemôžem uveriť, že potrebujeme pomoc toho, čo nazývate vyššia moc alebo Boh.“

Aj pre tých z nás, ktorí veria len tomu, čo vidia a čoho sa dotýkajú, má Al-Anon pomoc. Keď postupne prežívame zázračné výsledky používania dvanástich krokov (dokonca len tých, ktoré nesúvisia s duchovnými vecami), vedie nás to k viere v silu väčšiu ako sme my. Cez duchovné osvietenie prijímame dar viery. Nakoniec si uvedomíme, že dobré zmeny v našich životoch by sa nemohli udiať bez Božieho vedenia.

Pripomienka na dnešný deň

Ak uznáme realitu našich problémov a realisticky dokážeme zhodnotiť skúsenosť z toho, že na nich pracujeme, máme tie najlepšie dôvody veriť vo vyššiu moc. Potom vidíme, že môžeme využívať zdroj pomoci, ktorý presahuje naše ľudské chápanie.

„Prečo by sme sa mali pokúšať pohnúť vrchmi vo svojej vlastnej sile, keď viera, „dokonca taká malá ako horčičné zrno“, nám môže pomôcť dosiahnuť to, čo sa zdá byť nemožné?“

7. november

„Cez modlitbu a meditáciu sme si zlepšili svoj vedomý kontakt s Bohom ....“, hovorí krok jedenásť. Toto mi dáva uistenie, že môj vedomý kontakt s Ním závisí celkom na mne, na mojej túžbe po ňom. Táto veľká moc je moja, je neustále blízko mňa a je mi vždy k dispozícii.

Pripomienka na dnešný deň

Každý deň si budem pripomínať, ako veľmi záleží na tom, aby som si stále uvedomovala vplyv Boha v mojom živote. Príjmem Jeho pomoc vo všetkom, čo budem robiť. Bez takéhoto odovzdania sa vyššej múdrosti by bol môj život odovzdaný na milosť a nemilosť silám, ktoré nedokážem ovládať.

Meditácia ma privedie bližšie k Bohu a k božským kvalitám mojich blízkych, ktorí sú tiež Jeho deti. Modlitba odvráti moje myšlienky od problémov. Keď budem meditovať a modliť sa, vzdám sa ich a naučím sa, že ich vyriešenie nezávisí len na mne.

„Boh je prítomný v každom svojom stvorení, ale nie všetci si Jeho prítomnosť uvedomujú rovnako.“

8. november

Keby som dokázala jasne rozlíšiť medzi sebaláskou a láskou voči sebe, bol by to obrovský krok vpred v zmene môjho postoja naproti alkoholikovi. Sebaláska je zdrojom nepriateľstva a arogancie, veľkého ega, okolo ktorého sa všetko točí. Spôsobuje, že nie som schopná vidieť nič, len svoje vlastné názory. Je to znamením mysle, ktorá je uzavretá reálnym pocitom voči iným.

Na druhej strane láska naproti sebe nesie v sebe príkaz: „Budeš milovať svojich blížnych ako seba.“ Milovať iných a pomáhať im môžeme len vtedy, ak máme pokoj sami so sebou. Keď si ceníme vlastnú dôstojnosť a hodnotu ako dôstojnosť a hodnotu ľudských bytostí, sme lepšie schopní súcitiť s inými.

Pripomienka na dnešný deň

Sebaláska často nosí masku falošnej pokory, za ktorou zveličujeme svoju vlastnú dôležitosť a ospravedlňujeme chyby, ktorých sa dopúšťame naproti iným. Skutočná pokora pochádza z lásky k sebe, ktorá je uvedomovaním si toho, akí naozaj sme.

„Rozhodni sa byť sebou a vedz, že ten, kto nájde seba, stráca svoje trápenie.“ (Matthew Arnold)

9. november

Sú ľudia, ktorí prišli do Al-Anon kvôli ťažobe neznesiteľného bremena. Očakávajú, že sa to dá vyriešiť len ľudskými prostriedkami, ale čoskoro zistia, že pomoc, ktorú prijímajú, poskytujú síce ľudské bytosti, no tieto sú kanálmi lásky a múdrosti od vyššej moci.

Možno nikdy nezažili bezpečie a útechu živej viery; často to bolo tak, že stratili vieru, ktorú mali niekedy dávno a to kvôli nešťastiu, ktoré ich zavalilo. Možno si myslia, že Boh je krutý a nespravodlivý, že sa nezaujíma ani o nich, ani o ich bremená. Niektorí z nich sa v úplnom zúfalstve domnievajú, že nie sú hodní Božej starostlivosti.

Pripomienka na dnešný deň

Božia pomoc je stále blízko a je mi k dispozícii – ak som ochotná prijať ju. Aktívne uvedomovanie si „nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane“ vyrieši každý problém.

„Krátka ruka potrebuje človeka, aby dosiahla do Neba, a rovnako je Nebo pripravené znížiť sa k nemu.“ (Francis Thompson: Milosť cesty)

10. november

Tu je ďalší recept pre ten horúčkovitý stav napätia, ktoré nazývame zmätenosť: Len na chvíľu vyprázdni svoju myseľ od všetkých myšlienok. Potom do nej vpusť jedinú myšlienku a sústreď sa na ňu počas jednej minúty. Nech je to jednoduchá vec, ktorú si dokážeš vo svojej mysli predstaviť – ruža konkrétnej farby; prázdna misa, do ktorej vkladáš krásne ovocie; maličký kúsok novmesiaca. Nemysli na nič iné okrem tejto jednej veci a nedovoľ ničomu, aby ťa vyrušilo. Tá minúta sa ti bude zdať ako hodina, ale na konci tejto sústredenej myšlienky bude napätie a zmätok preč a budeš schopnejšia zvládnuť svoj súčasný problém.

Pripomienka na dnešný deň

Problémy narastajú, keď trávime viac a viac času premýšľaním o nich. Takéto myšlienky preruším meditáciou zakaždým, keď ich tiaž bude pre mňa príliš veľká. To upokojí moje myslenie a umiestni môj problém do patričného uhla pohľadu.

„Meditácia je duchovný spôsob odvrátenia myšlienok od toho, čo ma trápi. Je to ako pozdvihnutie alebo občerstvenie.“

11. november

Zdá sa, akoby nám známe frázy nič nehovorili; aj vtedy, keď počúvame pozorne, nemusíme byť schopní analyzovať ich hlbší význam, pretože sme na ne veľmi zvyknutí.

Jedného večera istá členka pri vysvetľovaní svojho problému niekoľkokrát použila frázu: „Je mi z toho zle.“ To, čo tým chcela povedať bola skutočnosť, že je to neznesiteľné alebo frustrujúce. No iný člen, ktorý to vzal doslovne, povedal:

„Dojíma ma skutočnosť, že určité okolnosti vyvolávajú u Jany chorobu. Všimol som si, že keď citovo reagujem na nejakú situáciu, dokonca to môže byť len nespravodlivé obvinenie, naozaj mi je z toho zle a prejavujú sa pri tom normálne fyzické symptómy. Al-Anon ma naučil mať na mysli svoje dobro; snažím sa zostať nad vecou, keď sa objavia búrkové mraky napätia a náladovosti. Toto je zdravé myslenie – myslenie Al-Anon.“

Pripomienka na dnešný deň

Zatvorím si myseľ pred tým, čo počujem a vidím, keď ma to pokúša k hádke alebo hnevu. Hnev príjmem s miernosťou, aby som si chránila pokoj svojej mysle.

„Trvá to dosť dlho, kým zmeníme dobré odhodlania na dobré zvyky, ale určite to za to stojí.“

12. november

Jedným z receptov Al-Anon je aj „Počúvaj a uč sa“. Všetci by sme mohli pekne napredovať, keby sme dokázali pestovať zručnosť počúvať – nekriticky – všetko, čo počujeme na stretnutiach alebo od našich priateľov z Al-Anon.

Niekedy sa stane, že slová tých najobyčajnejších ľudí alebo tých, ktorí majú negatívny postoj a sú zmätení, nám môžu zrazu priniesť nejakú myšlienku, ktorá nám pomôže. Ak sa sústreďujeme na temné myšlienky o svojich vlastných problémoch, mohlo by nám ujsť niečo, čo by nám pomohlo ich prekonať. Ak pohŕdame nejakým zanedbaným človekom, ktorý možno nehovorí spisovne, náš postoj nám môže zabrániť v prijímaní neočakávane užitočných myšlienok.

Pripomienka na dnešný deň

V jednej starej piesni sa spieva: „Budem počúvať Tvoj hlas, aby som nezablúdil“, čo nám môže pripomenúť, že Jeho hlas k nám hovorí aj cez tie najnepatrnejšie z Jeho detí.

Podstatnou kvalitou dobrého počúvania je pokora. Pokrytecký postoj môže zabrániť tomu, čo potrebujeme pre svoje vedenie.

„Počúvanie je privilégiom múdrosti.“ (O. W. Holmes)

13. november

Raz prišla do Al-Anon nová členka, plná starostí a zmätku. Bola ochotná sa učiť, študovala kroky a snažila sa ich uplatňovať. „Zázračná zmena“ (o ktorú sa všetci usilujeme) sa dostavila pomerne skoro a každý nad tým žasol. Na jednom stretnutí ju požiadali, aby niečo povedala:

„Chcela som ten program vlastniť, tak som čítala všetky kroky ešte predtým, ako som na nich postupne začala pracovať. Jedno slovo v jedenástom kroku ma zastavilo: meditácia. Každé ráno som si vyhradila desať minút a snažila sa sústrediť na jednu vec, premýšľajúc o všetkých jej prvkoch a kvalitách. Najprv som sa sústredila na myšlienku dneška, do ktorého som sa práve zobudila. Vravela som si: Toto je deň plný hodín a minút, počas ktorých sa ešte nič nestalo. Ešte som neurobila nijaké chyby, ešte som netrpela. Potom sa moja myseľ sústredila na to, čo sa stalo v uplynulých dňoch a zistila som, že znovu prežívam všetky tie hrozné udalosti. Prestaň!, povedala som si. Zišla si z cesty od meditácie. A opäť som sa vrátila k uvažovaniu nad týmto jedným nedotknutým dňom. Potom sa mi myseľ znovu zošmykla a začala som rozmýšľať o hrôze zo zajtrajška. Znovu som sa musela vrátiť k dnešku a jeho neohraničeným možnostiam.

Postupne to bolo stále ľahšie a ľahšie sústrediť sa na jednu myšlienku bez toho, aby som blúdila v myšlienkach o zlobe a strachu. Som si istá, že tieto meditácie mi poskytujú zmysel reality v mojom živote. Využívam ich pri krokoch, pri modlitbe vyrovnanosti a pri každej nápomocnej duchovnej myšlienke. Naozaj to funguje.“

14. november

Zdá sa to divné, keď rozmýšľam nad tým, že Boh je v mojom vedomí najprítomnejší vtedy, keď som hlboko v zúfalstve a všetko, čo Mu dokážem povedať, je: „Bože, pomôž mi!“

A On nám pomáha, keď sa k Nemu obraciame v našich potrebách, lebo keď už človek nevidí nijaké východisko, vtedy má Boh príležitosť zasiahnuť. Rovnako podstatný dôvod pre modlitbu je vyjadriť našu vďačnosť. Vďačnosť je samá o sebe zdravou a liečebnou silou a stáva sa ešte reálnejšou, keď z nej urobíme pravidelnú súčasť našich modlitieb.

Tí z nás, ktorí žili dlho s alkoholizmom a teraz sa môžu tešiť z uzdravenia svojho milovaného z tejto choroby, majú vynikajúce dôvody pre modlitby vďačnosti.

Pripomienka na dnešný deň

Budem si neustále pripomínať mnohé požehnania, ktoré každý deň prežívam a nezabudnem za ne ďakovať.

„Modlíš sa vo svojom utrpení a núdzi; keby si sa tak modlil aj v časoch, keď prežívaš plnú radosť.“ (Kahlil Gibran: Prorok)

15. november

Jeden zo spôsobov, akými mi Al-Anon veľmi pomáha je skutočnosť, že mi pripomína pravdy, na ktoré zvyknem zabúdať. Napríklad na stretnutiach znova a znova počúvam a v literatúre čítam: Alkoholizmus je choroba; alkoholik je chorý človek; netrestáme ľudí za to, že sú chorí.

Možno túto myšlienku ústami ovládam, ale keď príde na jej skutočné prijatie, môj inštinktívny postoj k alkoholikovi je často odmietavý, akoby bol nepriateľ úmyselne rozhodnutý zničiť ma. Potrebujem si neustále pripomínať, že takéto pocity brzdia môj duchovný pokrok aj zlepšenie v rodinnej situácii. Musím sa zbaviť jedu zloby, nevôle voči osobe, ktorú nemôžem spravodlivo súdiť a zbytočnej sebaľútosti.

Pripomienka na dnešný deň

Ak trpím zatrpknutosťou voči alkoholikovi, budem sa držať myšlienky, že môj rast a vyrovnanosť závisia na prekonaní môjho odporu. Ak sa od toho neoslobodím, môžem to vniesť aj do vzťahov s inými ľuďmi, dokonca aj s tými v Al-Anon, ktorí sa mi usilujú pomôcť.

„Nevyrušujú nás činy ľudí, ale to, ako na ne reagujeme. Zbavte sa toho a zmizne aj hnev. Nijaký nesprávny skutok iného človeka nás nemôže zahanbiť.“ (Marcus Aurelius)

16. november

„Veľmi ľahko sa povie, aby sme svoje mysle odpútali od problémov, s ktorými žijeme, ale ako sa to dá urobiť?“, pýta sa jeden z členov Al-Anon. „Nie je to ľahké, keď sme každý deň zapletení do mnohých problémov a musíme robiť jedno rozhodnutie za druhým a tieto rozhodnutia môžeme robiť len so zmätenou mysľou!“

Počas dňa musí existovať aspoň trochu času, v ktorom môžeme pozdvihnúť svoje myšlienky z močiaru zmätku, ak sa nám aspoň podarí vyjadriť niekoľko slov a rozmýšľať o ich význame: Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu; Ži a nechaj žiť; Pomaly a pokojne.

Pripomienka na dnešný deň

Viem, že neustále prebývanie na mojich problémoch zmenšuje moju schopnosť vnímať ich jasne a robiť múdre rozhodnutia. Nebudem komplikovať súčasnosť skúmaním minulosti, ani sa nebudem báť toho, čo by sa mohlo stať zajtra. Jedným zo spôsobov, ako sa ľahšie odpútať, je odstrániť z mojich myšlienok minulosť a budúcnosť.

„Ten, kto sa oslobodí od rušivých žiaľov nad minulosťou a od trápenia, ktoré leží pred ním zistí, že je schopný čeliť súčasnosti.“

17. november

Ak som sa stala súčasťou Al-Anon preto, lebo potrebujem pomoc, nebolo by mojou porážkou, keby som dovolila, aby moje osobné rozpory prekážali celkovému prínosu tohto programu?

Jednotlivci majú sklony viac či menej dominovať; niekedy sa prílišne presadzujú tí najzručnejší a najužitočnejší, čím vyvolávajú u ostatných odpor. Niekedy medzi dvomi ľuďmi neexistuje nijaké osobné spojenie.

Chcem mať stále na mysli, že moja pomoc závisí od jednoty skupiny. Nedovolím si, aby som mala odpor k niečomu, čo robí niekto iný; príjmem skutočnosť, že sa naozaj snažia pomôcť bez ohľadu na to, čo povedia alebo urobia.

Pripomienka na dnešný deň

Budem sa vedome snažiť hľadať dobro v každom človeku v mojej skupine. Nebudem nikoho kritizovať. Ak dôjde k nezhodám v určitých princípoch, dajú sa vždy vyriešiť pomocou dvanástich krokov a tradícií.

„Penalizujeme samých seba, keď dovolíme, aby nesúhlas jednej osoby ohrozil jednotu celej skupiny. Čokoľvek, čo poškodzuje skupinu, je prekážkou v jej schopnosti fungovať pre dobro každého jej člena.“

18. november

Ako členka Al-Anon patrím do skupiny, ktorá je súčasťou spoločenstva tisícov takýchto skupín po celom svete. Nikto si nedokáže predstaviť rôznych ľudí, ktorí prichádzajú do Al-Anon za rovnakým účelom, ako som to urobila ja: naučiť sa lepšiemu spôsobu života napriek ťažkostiam života s alkoholikom. Ich spoločenská jednota a zvyklosti sa od mojich líšia, ale duch, ktorý nás motivuje, je ten istý. Toto nás spája do jedného spoločenstva všade na svete.

Pripomienka na dnešný deň

V určitom zmysle mám záväzky voči členom každej skupiny, nie len tej mojej. Touto povinnosťou je sledovať a zachovávať princípy a tradície Al-Anon. Princípy pre jednotlivcov sú uvedené v dvanástich krokoch. Tradície, ktorých je tiež dvanásť, sú smernicou pre skupiny. Pre všetkých členov Al-Anon, aj pre mňa osobne je dôležité poznať tieto kroky aj tradície a chrániť ich pred skomolením a skreslením. Budem ich čítať a snažiť sa ich aplikovať v osobných aj skupinových záležitostiach.

Prvá tradícia: Naše spoločné dobro je prvoradé; osobné napredovanie nás všetkých závisí na jednote nášho spoločenstva.

19. november

Niekto na stretnutí Al-Anon povedal: „Počas prvého roku v Al-Anon som sa sústreďovala na zmenu môjho postoja k alkoholikovi. Naučila som sa vyhýbať hádkam, kontrolovala som podnety k sťažnostiam a nadávkam. Tvrdo som pracovala na tom, aby som sa zbavila zloby. Keď sa náš vzťah zlepšoval a on začal chodiť na AA, mala som menej dôvodov k tomu, aby som sa ľutovala. Myslela som si, že uplatňujem program.

„No u nás nebolo všetko v poriadku. Bola tam neustála tendencia drobných podráždení. Veľmi som sa snažila odpútať moju myseľ od toho, aby som sa sústreďovala na problém alkoholika. Golf, kuželky, karty, čítanie a spoločenské kontakty mi nenechávali dostatok času a pozornosti, ktorú som mala venovať svojim deťom; môj dom nebol nikdy uprataný; príprava jedál bola trápením. Nerobila som to, čo som mala!“

Pripomienka na dnešný deň

„Zrazu som sa prebudila do skutočnosti, že Al-Anon od nás žiada oveľa viac, než len to, aby sme zápasili s problémom alkoholizmu. Musíme ho aplikovať do všetkých oblastí nášho života – a podľa ich dôležitosti.“

„Modlím sa, aby som pamätala na to, že prvým veciam patrí prvé miesto.“

20. november

„Naša skupina“, vysvetľuje jedna členka, „sa sústreďuje na dvanásť krokov. Zriedka diskutujeme o tradíciách, pretože si myslíme, že osobné vedenie jednotlivcov je pre nás užitočnejšie ako ukazovatele súvisiace s fungovaním celej skupiny.“

Toto je pokrivené zmýšľanie, lebo skutočnosťou je, že tradície sú nevyhnutné pre prežitie a správne fungovanie skupiny, prostredníctvom ktorej každý jednotlivec prijíma vytúženú pomoc.

Tradície nám napríklad hovoria, že tí, ktorí majú v skupine na starosti rôzne zodpovednosti, sú zároveň aj jej vodcami. Vedení svetlom druhej tradície nebudú skupine dominovať, ani ju riadiť, ako sa to niekedy stáva, keď nejaký príliš cieľavedomý a tvrdohlavý člen trvá na tom, že bude skupine neustále predsedať a robiť všetky rozhodnutia, týkajúce sa celej skupiny.

Pripomienka na dnešný deň

„Naši vodcovia sú len dôveryhodní služobníci – oni nevládnu.“ Slúžia, ale nekontrolujú. Al-Anon je spoločenstvom rovnocenných ľudí a každý jeho člen by mal vítať príležitosti k službe. Kto teda poskytuje autoritu, pod ktorou skupina funguje? Druhá tradícia hovorí: „Pre zámer našej skupiny je len jedna autorita, milujúci Boh tak, ako sa prejavuje vo vedomí skupiny.“

„Každý by si mal uvedomiť, že naše hľadanie cesty a snaha o pokoj mysle z veľkej miery závisí na našich postojoch v skupine.“

21. november

Niekto presvedčil pána J., aby prišiel na stretnutie Al-Anon. Jeho manželka sa konečne pripojila k AA a naozaj sa usilovala o triezvosť a o to, aby sa rozvinula v zdravého človeka prostredníctvom duchovných prvkov v programe AA.

Pánovi J. sa to jednoducho nepáčilo. Spolu so svojou manželkou sa radi zabávali na rôznych spoločenských udalostiach a jej triezvosť bola pre tieto aktivity prekážkou. Jemu sa to zdalo úplne smiešne, aby niekto z ich spoločenskej vrstvy uznal, že je zotročený alkoholom. Dokonca aj po štyroch či piatich stretnutiach Al-Anon stále nemohol pochopiť, prečo chce jeho manželka aj naďalej pokračovať v AA, keď už nepije a nechápal ani to, čo by mu mohlo ponúknuť Al-Anon.

Pripomienka na dnešný deň

Keď uvažujem o tom, ako sa ľudia obmedzujú tým, že majú zatvorenú myseľ, zisťujem, že pýcha často komplikuje uzdravenie z alkoholizmu, aj z emocionálnej choroby, ktorou trpí ten, čo žije s alkoholikom. Uvedomujem si, aké je nevyhnutné prijímať zmeny v mojich životných návykoch, ak mi naozaj ide o vyrovnanú a usporiadanú existenciu.

„Niektorí ľudia nevedia, ako veľmi potrebujú nový spôsob života, až kým ich nepremôže nešťastie.“

22. november

Je čudné, že mnohé skupiny si len sotva uvedomujú dvanásť tradícií a ich dôležitosť v tom, aby udržiavali skupinu Al-Anon silnú a jednotnú. Tradície nás chránia pred deštruktívnymi účinkami nadvlády jednotlivých členov. Spôsobujú, že sme si rovní, aby sme mohli v súlade spolupracovať k dosiahnutiu nášho duchovného rastu a porozumenia.

Keď každý člen skupiny pozná tradície a napomáha ich fungovaniu v skupine, sme v bezpečí pred mnohými rizikami, čo trápia ľudí, ktorí sa stretávajú za konkrétnym účelom.

V Al-Anon sa konfliktné názory stali len odlišnými, a naše problémy sa dajú riešiť tolerantným chápaním a vzájomnou úctou.

Keď sa vyskytnú problémy, odvoláme sa na desiatu kapitolu knihy Život s alkoholikom, kde nachádzame vysvetlenia a riešenia prostredníctvom dvanástich tradícií.

Pripomienka na dnešný deň

Budem pokladať za svoju povinnosť zoznámiť sa s dvanástimi tradíciami Al-Anon, aby som mohla konať svoj podiel pri podpore rastu našej skupiny a každého jej člena.

„Naše spoločné dobro je prvoradé; náš osobný rast závisí na jednote skupiny.“ (Prvá tradícia)

23. november

Dnes sa nebudem ničoho báť. Ak budem mať myseľ plnú nepomenovaných hrozieb, vystopujem ich a odhalím ich nereálnosť. Budem si pripomínať, že Boh má nado mnou kontrolu a že ja mám len prijať Jeho ochranu a vedenie. To, čo sa stalo včera, ma dnes nemusí trápiť.

Toto je úplne nový deň a je v mojej moci urobiť ho dobrým len tým, ako o ňom budem rozmýšľať a čo s ním urobím.

Pripomienka na dnešný deň

Ak žijem vždy len pre jeden deň, nebudem sa zaoberať strachom z toho, čo by sa mohlo stať zajtra. Ak sa sústredím na aktivity dnešného dňa, nebudem mať v mysli priestor na starosti a rozčuľovanie. Každú minútu dnešného dňa naplním niečim dobrým – čo uvidím, čo si vypočujem alebo čo urobím. Na konci dňa sa obzriem späť s uspokojením a vyrovnanosťou.

„Spomínam si na slová starej pesničky, v ktorej sa spievalo: „Nikdy si nerob starosti so starosťami, až kým ti starosti nezačnú robiť starosti.“

24. november

V niektorých skupinách Al-Anon je dosť rozšírená myšlienka, že na stretnutia chodíme len preto, aby sme si vypočuli tragické príbehy iných ľudí – ich podrobný opis, s ktorým sa snáď môžeme aj stotožniť. Toto je jedna, ale len jedna z funkcií Al-Anon. No keď sú všetky príbehy neustálym omieľaním prečinov alkoholika, nikto sa nenaučí nič okrem toho, že všetci prechádzame takmer rovnakými skúsenosťami. Kde v tom má svoje miesto rast?

Ak chcem určiť, akú veľkú pomoc mi môže stretnutie poskytnúť, mala by som si položiť otázku: „Koľkí ľudia sa tu dnes naučili niečo o aplikovaní princípov Al-Anon? Koľkí mi poskytli konštruktívne myšlienky, ktoré si môžem so sebou odniesť a využívať ich?“ Toto je jediné meradlo skutočne hodnotných stretnutí.

Pripomienka na dnešný deň

To, čo hovorím na stretnutí Al-Anon, by nemalo byť recitálom podrobností o chybách a činoch niekoho iného. Prišla som, aby som sa naučila, ako riešiť svoje frustrácie a ťažkosti a tieto vedomosti odovzdávať aj iným. Osobné problémy môžem prediskutovať so svojím sponzorom alebo s iným priateľom z Al-Anon.

„Skutočne cenné stretnutie Al-Anon je také, v ktorom sa sústreďujeme na princípy a nehovoríme o osobných veciach.“

25. november

Niekedy sa stáva, že členka Al-Anon, ktorá je hlboko zasvätená určitej konkrétnej veci alebo náboženskej organizácii, sa snaží presvedčiť skupinu, aby sa podieľala na jej nadšení a zúčastňovala sa ho.

Nech je tento projekt akokoľvek cenný, je dobré mať na pamäti, že primárnym zámerom Al-Anon je naučiť sa, ako v živote s problémom alkoholizmu získať vyrovnanosť pre seba. Naša tretia tradícia poukazuje na to, že by nebolo múdre, keby sme na seba ako skupina prevzali akékoľvek záujmy, ktoré s našich programom nesúvisia. Kvôli nášmu vlastnému dobru a napredovaniu sa ako skupina nezapájame do iných vecí či organizácií, hoci jednotlivci sú slobodní a ak si to želajú, môžu to urobiť.

Pripomienka na dnešný deň

Tretia tradícia uvádza veľmi zreteľne jediný záväzok Al-Anon: „Keď sa príbuzní alkoholikov stretávajú k vzájomnej pomoci, môžu sa označiť za skupinu Al-Anon pod podmienkou, že nie sú spojení s nijakou inou organizáciou.“

„ ... prostredníctvom našich tradícií sa chránime pred prekrúcaním a skomolením myšlienky Al-Anon.“

26. november

Ľudia, ktorí majú problémy, hľadajú pomoc a často o ňu žiadajú vo forme rady od skúsenejších členov, ktorí sú im ochotní pomôcť.

„Môj manžel príde domov opitý, zapne naplno televízor a nikto nemôže spať; čo mám robiť?“ „Bol zatknutý kvôli bitkám; čo mám robiť?“ „Už ma nebaví stále sedieť doma, nikdy so mnou nikam nejde; čo mám robiť?“

Tí skúsenejší členovia si uvedomujú, že nikomu netreba hovoriť, čo má robiť. Ľudia prijímajú a využívajú len tie rady, na ktoré sú pripravení. Pomôcť nováčikovi aplikovať príncípy Al-Anon vo všetkých problémoch je nevyhnutnou súčasťou procesu, prostredníctvom ktorého všetci rastieme. Potom budeme vedieť, ako robiť rozhodnutia, ktoré sú pre nás najlepšie a budeme mať odvahu odhaliť ich.

Pripomienka na dnešný deň

Keď ma žiadajú o radu, viem len to, čo by som robila ja, keby som mala rovnaký problém, ale neviem, čo by bolo správne pre niekoho iného. Dobrá rada v Al-Anon má formu nenásilného vysvetľovania princípov Al-Anon, aby v nich ľudia mohli nájsť pre seba správne odpovede.

„Nemôžem vyriešiť problémy niekoho iného. No môžem mu ukázať, ako sa riešia problémy prostredníctvom programu Al-Anon.“

27. november

Muž, ktorého manželka je alkoholička, často váha s vyhľadaním pomoci v Al-Anon, pretože mu to pripadá ako priznanie zlyhania na jeho strane. Môže váhať s tým, či sa vzdať martýrstva v súvislosti s nesením celej zodpovednosti za rodinu; možno ho vnútorne uspokojuje závislosť alkoholičky na jeho osobe, lebo ju považuje za slabú a bezmocnú.

V programe Al-Anon sa môže naučiť, že je celkom v poriadku, ak na seba nepreberie manželkine zodpovednosti. Po čase objaví svoje vlastné motívy a zmení svoje postoje. A nebude robiť nič, aby kontroloval chorobu svojej manželky, pretože prvý krok ho uisťuje o tom, že to nedokáže.

Pripomienka na dnešný deň

Keď niekto vidí logiku a nádej v myšlienke Al-Anon, príjme nevyhnutnosť uvoľnenia manželky spod svojej úzkostlivej nadvlády. Uvedomí si, že manželka bude hľadať triezvosť len vtedy, keď jej umožní, aby čelila svojmu problému. Jeho snaha o pomoc teraz nie je priznaním zlyhania, ale dôkazom jeho sily hľadať nový život pre svoju rodinu.

„Ak máš dar sily, potom vieš, že tvojou úlohou je pozdvihovať tých, ktorí sú pošliapávaní.“

(George Meredith: Bremeno sily)

28. november

V Al-Anon počúvame, že nijaká situácia nie je beznádejná. Najprv tomu nemôžeme uveriť. Nádej a zúfalstvo sú ľudské emocionálne postoje; sme to my, kto je beznádejný a nie podmienky našich životov. V zúfalej situácii sa vzdávame nádeje, pretože sme neschopní uveriť v možnosť zmeny k lepšiemu.

Pripomienka na dnešný deň

Ak som sa spoliehala len na svoj vlastný úsudok a snažila som sa napraviť to, čo je nesprávne pomocou nesprávnych nástrojov, mám dôvod pre zúfalstvo. V Al-Anon sa naučím rozpoznávať svoje chyby, vnímať prekážky svojvôle a samospravodlivosti, ktoré som si sama kládla do cesty. Potom už nebudem trvať na tom, že niečo je nemožné, lebo sa mi to nepodarilo uskutočniť. Iným sa to podarilo a mnohí z nich mali oveľa väčšie problémy ako ja. Keď budem využívať program Al-Anon a dovolím, aby ma viedla Božia vôľa namiesto mojej, môj skomolený názor nahradí poriadok a pokoj mysle.

„ ... a nemôžete uveriť; všetky veci sú možné pre toho, kto verí.“ (Evanjelium Marka)

29. november

V jednej brožúrke Al-Anon je uvedený tento ťažko pochopiteľný výrok: „Problém s pitím v domácnosti sa často oveľa ľahšie rozpozná podľa manželkinho správania ako podľa správania alkoholika.“

Nie je toto nevyhnutný dôsledok našich búrlivých emócií, zúfalstva a neistoty? Nepotvrdzujú to naše márne snahy preľstiť alkoholika, prinútiť ho prestať piť a prevziať na seba jeho zodpovednosti? Tento dobrovoľne prijatý boj kontrolovať nekontrolovateľné nie je určite racionálny!

Keď zakúsime účinky aplikovania programu Al-Anon a budeme sledovať zázračné zmeny, ktoré sa udejú v postojoch našich priateľov v Al-Anon, môžeme sa vďačne dívať späť na to, že aj naše vzťahy sa zlepšujú.

Pripomienka na dnešný deň

Keď vidím pokrok, ktorý som urobila, začína mi byť jasné, že mnohé z mojich počiatočných návykových reakcií museli byť zmenené na normálne správanie dospelého človeka. Jediný možný spôsob, ako zlepšiť podmienky života človeka je zlepšiť jeho citové podmienky.

„Väčšina vecí, ktoré som robila v hneve a frustrovanosti situáciu len zhoršovali. Teraz sa učím vzdať sa ich.“

30. november

Jedným zo spôsobov, akým si dopomáhame k vyrovnanosti a usporiadanému životu je prostredníctvom uplatňovania dvanásteho kroku, pretože je to práve posledný z dvanástich krokov, podľa ktorého v Al-Anon žijeme.

Znamená to byť stále pripravený pomôcť inej osobe, ktorá sa nachádza v problémoch – niekomu novému, kto možno ešte nepočul, že Al-Anon môže pomôcť v rodine, kde sa nachádza alkoholizmus. Toto „šírenie odkazu“ si vyžaduje neustále uvedomovanie si možných potrieb: možno u suseda alebo u niekoho, koho bežne stretávame a kto indikuje, že s takýmto problémom žije.

Pripomienka na dnešný deň

Taktne ponúknem pomoc každému, kto sa potrebuje naučiť, ako žiť so všetkými ťažkosťami, ktoré môže alkoholizmus vytvoriť alebo vyostriť. Môj prvý návrh by mal byť, že vždy existuje nádej a že Al-Anon ponúka nový spôsob života v spoločnosti iných, ktorí majú rovnaký problém.

„Vždy budem pripravená niesť tento odkaz ďalej. Táto potreba je všade okolo mňa, ak som dostatočne vnímavá, aby som ju rozpoznala. Tým, že pomáham iným, pomáham aj sebe.“

1. december

Počas tohto mesiaca, ktorý nás privedie k záveru ďalšieho roka, budem skúmať udalosti v mojom živote z pozície človeka, ktorý stojí len o trochu ďalej ako ja a budem sa snažiť pozerať na seba ako na inú osobu.

Urobila som nejaký pokrok v mojej snahe napraviť svoje nesprávne postoje? Dovolila som, aby ma znechutenie uvrhlo späť do mojich starých zvykov? Keď mi niečo, čo som urobila, spôsobilo nejaké ťažkosti, snažila som sa z toho obviniť niekoho iného?

Ako mi Al-Anon pomohlo uvedomiť si niektoré z mojich schopností?

Pripomienka na dnešný deň

Keď sa pozerám späť na tento rok, pokojne budem uvažovať o svojich skutkoch a postojoch, akoby som hodnotila napredovanie niekoho iného. Neurobím z toho príležitosť pre obviňovanie a ľútosť. Nebudem obviňovať nikoho za nič, čo sa stalo, pretože v Al-Anon som sa naučila, že nemám súdiť iných. Dnešok a každý deň, ktorý príde, naplním príležitosťami, ktoré sa budem snažiť čo najlepšie využiť.

„Účelom mojej inventúry je nadobudnúť jasný obraz o tom, kde stojím teraz a rozpoznať nedostatky, ktoré potrebujem napraviť; na ich ospravedlnenie nebudem využívať nijaké prostriedky sebaklamu.“

2. december

Keď sme na stretnutí, myšlienky Al-Anon sa nám zdajú byť také jasné, že nikdy nepochybujeme o tom, že ich môžeme aplikovať do svojich každodenných životov. Žiaľ, potom zase začne prevažovať staré myslenie a dostaneme sa k tomu, čo v AA korešponduje s „pokĺznutím“ alebo recidívou. To nie je dôvod, aby sme kvôli tomu boli znechutení.

Ak sa pozerám späť na postoj, aký som mala predtým, než som začala chodiť do Al-Anon, vidím, ako veľa som sa naučila a ako veľa si z toho pamätám a využívam to pri riešení mojich každodenných problémov. Nemôžem od seba očakávať dokonalé majstrovstvo v tejto oblasti, ale budem trpezlivá.

Pripomienka na dnešný deň

Ak pre mňa nie je ľahké vidieť seba tak, ako ma vidia ostatní a rozpoznať pokrok, ktorý som urobila, stačí, ak budem pozorovať zlepšenie u ostatných v mojej skupine. Dokonca aj niektorí z tých, u ktorých sa zdalo, že ich problém je „beznádejný“, robia veľké pokroky v tom, že sa učia odpútavať od mnohých trýznivých epizód v alkoholizme. Rozpoznávajú, že ani ich myslenie a činy neboli vždy triezve. Program Al-Anon využívajú k tomu, aby navrátili samým sebe uvážlivé a vyrovnané rozpoloženie.

„Al-Anon neprodukuje zázraky za noc, ale keď sa obzrieme späť, uvedomujeme si, že zázrak je v procese uskutočňovania.“

3. december

Sú otázky, a kladú si ich mnohí z nás, ktoré nás vedú priamo do slepej uličky frustrovanosti: „Prečo nemôže ...?“, „Čo zase vyvedie?“, „Prečo nedokáže pochopiť ... ?“

Sú celkom jednoduché, ale veľavravné. Odkrývajú naše presvedčenie, že my máme nad všetkým kontrolu, že my vieme, čo treba urobiť; že sme múdrejší ako ostatní. Vedú nás k frustrovanosti, pretože my nemáme kontrolu nad nikým a nad ničím, len nad sebou.

Thomas Merton vo svojej knihe Znamenie Jonáša píše: „Prestaňte si klásť otázky, ktoré nedávajú nijaký zmysel. A ak dávajú, zistíte to vtedy, keď to budete potrebovať – nájdete otázky aj odpovede.“

Pripomienka na dnešný deň

Radšej si položím otázky: „Čo ma núti k tomu, aby som robila alebo hovorila veci, ktoré spôsobujú problémy?“, „Prečo sa sústreďujem na nedostatky niekoho iného namiesto toho, aby som sa sústreďovala na vlastné?“ Na takéto otázky dokážem nájsť odpovede, ak budem dostatočne úprimná.

„Špekulovať nad postojmi a motívmi iných ľudí je mrhaním času a námahy. Skúmať svoje vlastné dôvody je cestou objavov!“

4. december

Niektorí z nás prichádzajú do Al-Anon, aby zistili, prečo alkoholik pije. Bojíme sa, že je to preto, lebo „ma už nemiluje“ alebo preto, lebo niečo, čo sme urobili alebo robíme ho hnevá a preto pije.

Veľmi sa nám uľaví, keď sa dozvieme, že alkoholizmus je choroba. No je takisto užitočné vedieť, že veci, ktoré sme robili, mu mohli brániť v tom, aby sa zo svojej choroby uzdravil.

S tými najlepšími zámermi sme sa ho snažili vyliečiť tak, že sme s ním jednali ako s úmyselne zaťatým a zlým. Dozvedáme sa, že čokoľvek robíme, aby sme ho pokorili a obvinili, len zvyšuje jeho vinu alebo zosilňuje jeho prehlásenia, že je to naša vina. Toto nás učí obrovským hodnotám politiky „ruky preč“. Je ťažké sa k nej dopracovať, ale funguje zázračne!

Pripomienka na dnešný deň

Nebudem mrhať myšlienky na to, aby som objavila dôvody, prečo alkoholik pije. Al-Anon odpovedá, že svoje problémy dokážem zvládnuť tým, ak o nich zmením svoje zmýšľanie, napravím svoje vlastné chybné postoje a dovolím alkoholikovi, aby sa staral o svoj vlastný problém.

„Prosím Boha, aby mi pomohol držať sa toho správneho smeru, ktorý zmení môj život k lepšiemu.“

5. december

Život podľa programu Al-Anon, ku ktorému sa obrátime, keď máme veľké problémy, nás môže v konečnom dôsledku konfrontovať so zvláštnou výzvou.

Najprv sme možno pochybovační: „Ako sa môže môj hrozný problém vyriešiť tým, že sa pripojím k nejakej skupine?“ Potom to začneme zisťovať. Naučíme sa, ako žiť a nájsť vyrovnanoť uprostred alkoholického chaosu. Vnímame, že rastieme, chápeme a pomáhame.

No keď sa hlavný problém odstráni alebo zmenší tým, že alkoholik začne chodiť na AA, môžeme si myslieť, že už sme v Al-Anon veteránmi a že sme to už „dokázali“. Začneme vynechávať stretnutia, nemáme čas na to, aby sme potešovali utrápených nováčikov, zabúdame čítať literatúru Al-Anon.

Potom príde výzva pokračujúcich problémov a zrazu si uvedomíme, ako veľmi potrebujeme Al-Anon, aby sme boli schopní čeliť výzvam aj naďalej.

Pripomienka na dnešný deň

Neuchyľujem sa k Al-Anon len preto, aby som sa učila žiť s aktívnym alkoholikom. Je to môj spôsob života, stále bohatšieho a odmieňajúcejšieho, keď sa učím tento program využívať do jeho hĺbky.

„AA privádza alkoholika k triezvosti, aby dokázal absorbovať hlbší význam tohto programu. Al-Anon mení naše myslenie za rovnakým účelom.“

6. december

Pred viac ako 2000 rokmi napísal jeden staroveký filozof slová múdrosti, ktorej hlavné myšlienky sa zdajú byť zarážajúco moderné pre nás, ktorí študujeme dvanásť krokov. Týkajú sa omylov nás ľudí, do ktorých klesáme od začiatku vekov:

Človek, ktorý verí, že jeho napredovanie závisí na ničení iných, nie je celkom zdravý –

ani ten, kto sa trápi kvôli veciam, ktoré sa nedajú zmeniť –

ani ten, kto trvá na tom, že niečo nie je možné preto, lebo sa to nepodarilo jemu.

Muž, ktorý sa nedokáže odkloniť od svojej rutiny, aby osviežil svoju myseľ odpočinkom, zmenou a meditovaním, nie je múdry.

Ten, kto si myslí, že môže nútiť ostatných, aby robili to, čo sa jemu zdá správne, potrebuje pomoc.

Pripomienka na dnešný deň

Slová múdrosti nás inšpirujú, ale majú hodnotu len vtedy, ak si ich dokážeme vziať k srdcu a využívať ich v našich každodenných životoch.

„Základné pravdy, ktoré mi pred oči stavia Al-Anon, majú nezmerateľnú moc pomôcť mi.“

7. december

Tieto slová, o ktorých sa dlho predpokladalo, že sú z r. 1692 a podľa legendy sa našli na istom cintoríne v Baltimore, boli v skutočnosti inšpiratívnou prácou moderného bostonského básnika Maxa Ehrmanna a sú z r. 1927. Ich výstižný názov je Desiderata (Požiadavka).

„Kráčaj pokojne uprostred hluku a zhonu a nezabúdaj, aký pokoj sa nachádza v tichu. Pokiaľ je to možné bez toho, aby si musel kapitulovať, vychádzaj dobre so všetkými ľuďmi. Hovor pravdu ticho a jasne; počúvaj iných, aj tých jednoduchých a nevzdelaných, lebo aj oni majú svoj príbeh.“

Pripomienka na dnešný deň

Rovnako, ako naša modlitba vyrovnanosti, aj opakovanie týchto viet každé ráno nám môže určiť našu náladu na daný deň a urobiť z neho naozaj dobrý deň. Môže to slúžiť ako pripomienka, že musíme dbať na kvalitu nášho vlastného správania a ako sa to učíme v Al-Anon – na tom závisí všetko!

„Nedovolím, aby bol môj vnútorný pokoj narušený zmätkom okolo mňa. Budem nežná a tolerantná a zároveň si udržím svoje právo na individualitu. Budem počúvať a hodnotiť a nebudem súdiť zdroj toho, čo počujem.“

8. december

Je veľmi smutné, keď sa členovia skupiny Al-Anon uhniezdia v akomsi „veteránstve“ a stretávajú sa len kvôli tomu, aby sa trochu porozprávali a poklebetili.

Vitalita a nádej, ktorá predtým skupinu inšpirovala, je dávno preč. Preč je aj výmena skúseností, sily a nádeje, výzva k aplikovaniu programu do každej oblasti života. A preč je aj priateľstvo, ktoré sa zaujímalo o utrápených ľudí a viedlo ich k tomu, aby sa učili o krokoch k vyrovnanosti, dôvere a obnovenej viere a to všetko sa dialo cez našu vzájomnú pomoc a starostlivosť.

Pripomienka na dnešný deň

Nebudem zabúdať na to, že možnosti tohto širokého duchovného programu sú pre mňa stále neohraničné. Ešte stále sa musím veľa učiť. Dovoľ mi pamätať aj na to, že skupina Al-Anon je vitálnou črtou akejkoľvek komunity; žije v nej toľko veľa tých, ktorým môže priniesť nádej! Pokúsim sa ich nájsť s pomocou kostolov, lekárov, súdov a poradcov a rozdeliť sa s nimi s myšlienkou Al-Anon.

„Každý deň je v Al-Anon novým dobrodružstvom, ukazujúcim cestu k ešte lepšiemu spôsobu života.“

9. december

Je povzbudivé vedieť, že členovia Al-Anon po celom svete si môžu byť vzájomnou inšpiráciou; myšlienky a modlitby sa prenášajú priestorom, aby nás podporili a pomohli nám. Tieto múdre slová pochádzajú od skupín Al-Anon vo Francúzsku:

„Všetci sme mali pocit, že sme pripútaní k ťažkému závažiu, ktoré nás ťahá na všetky strany a kým nás to ťahalo, stratili sme správny smer aj jednanie.

Teraz máme inú reťaz – tú, ktorá nás spája v Al-Anon. Každý z nás je jedným z jej článkov a je rovnaký ako ostatné. Je to reťaz, ku ktorej sa môžeme pripojiť, kedykoľvek to potrebujeme.“

Pripomienka na dnešný deň

Aká je to úľava byť schopná odpútať sa od reťaze, ktorá nás viaže k váhe alkoholizmu – vedieť, že ňou nemusíme byť beznádejne ovládaní. Sme oslobodení poznaním, že na ňu nemáme ani ten najmenší vplyv. Aké je to ľahké a príjemné byť ohnivkom v tej druhej reťazi, ktorá nás spája v Al-Anon a objaviť, ako napraviť postoje, ktoré nás pripútavali k našim obavám.

„Ten, kto jedná múdro, nájde dobro.“ (Príslovia)

10. december

Môj život je sériou odhalení – udalostí a príležitostí príjemných aj rušivých. Každý deň je ich plný, dokonca aj každá hodina a preto je pre mňa ťažké pozrieť sa nezaujatým pohľadom na to, čo sa deje. Stojím príliš blízko.

Ak by boli tieto udalosti ako veľa druhov tovaru – potravín alebo textilu, videla by som jasne, či sú dobré alebo zlé. Keď sa pozriem na udalosti v mojom živote rovnakým spôsobom, môžem žasnúť nad objavom, že to dobré vo veľkej miere prevažuje to zlé. Napriek tomu sa tak veľmi sústreďujem na moje skúšky a starosti, že sotva myslím na tie príjemné a uspokojivé veci, ktoré sa dejú každý deň.

Táto skutočnosť je akútnym uvedomovaním si toho, čo nás obklopuje a čo sa deje. Môže sa to rozvíjať, ako keby sme sledovali nejakú hru alebo film.

Pripomienka na dnešný deň

Ak sa naučím všetko vnímať novým pohľadom, zistím, že mám veľa dôvodov pre spokojnosť a vďačnosť. Keď zistím, že klesám pod tiažou negatívnych myšlienok, dobrovoľne sa od nich odvrátim.

„Dovoľ mi pozorovať s novým záujmom aj tie najbežnejšie veci, ktoré sa dejú v každom novom dni.“

11. december

V literatúre aj na stretnutiach sa často zdôrazňuje, že Al-Anon nie je náboženský, ale duchovný program. Centrálnou pravdou všetkých bohoslužieb, vierovyznaní, cirkví alebo dogiem je, že Boh je podstatou nášho bytia, a toto je aj duchovná myšlienka programu Al-Anon.

Ak prestaneme chodiť do kostola, môžeme si myslieť, že sa vzdávame Boha, ktorý nás sklamal. Môžeme ho vnímať ako trestateľa, ktorý nám naložil nezaslúženú bolesť a utrpenie. Akokoľvek ho vnímame, dokonca aj keď ho vôbec nepoznáme, je vždy tu, v nás, v každej veci a v každej osobe vo vesmíre, neustále pripravený pomôcť, ak sme ochotní túto pomoc prijať. To, ako dobre využívame uvedomovanie si Boha v našom každodennom živote, nezávisí na Ňom, ale na nás.

Pripomienka na dnešný deň

Spozorovala som, že tí, ktorí v programe Al-Anon napredujú najlepšie sú tí, ktorí sú pripravení prijať pomoc vyššej moci. Ak sú to schopní urobiť, je pre nich potom ľahšie vzdať sa toho a odovzdať to Bohu a ich problémy sa vyriešia samé spôsobom, ktorý prevyšuje ľudské chápanie.

„Pane, Ty si našim príbytkom vo všetkých generáciách.“ (Žalmy)

12. december

Aká veľká je potreba ľudí mať obetného baránka; niekoho alebo niečo, koho môžeme obviniť z našej nespokojnosti. „Keby to neurobila, nebolo by sa to stalo“; „Prečo nemôže urobiť to, čo od neho očakávam?!“; „Všetko je to jej chyba!“

Musím si uvedomiť, že zakaždým, keď cítim, že ma niekto urazil alebo zranil, aspoň časť môjho nešťastia je spôsobená tým, ako som reagovala. V skutočnosti nie som taká zraniteľná okolnosťami alebo činmi iných, ako si to myslím. Veľa z toho, čo sa mi stane, či je to dobré alebo zlé, som si vytvorila sama.

Pripomienka na dnešný deň

Ak som presvedčená, že som do veľkej miery „kapitánkou svojej duše“, môžem ľahšie prijať skutočnosť, že mám moc odvrátiť nešťastia, sklamania a iné problémy. Obviňovanie iných z toho, čo sa mi stalo, by u mňa spôsobilo duchovnú nečinnosť.

„Nič mi nemôže poškodiť okrem mňa samej; škoda, ktorou trpím, si so sebou nesiem sama a nikdy naozaj netrpím okrem toho, keď je to spôsobené mojou vlastnou vinou.“ (Ralph Waldo Emerson cituje Svätého Bernarda v Eseji o vyrovnaní)

13. december

Predstavme si človeka, ktorý prichádza do Al-Anon zúfalý a zmätený chaosom, ktorý spôsobil alkoholizmus. Nájde tu úprimné priateľstvo ľudí, ktorí sú ochotní deliť sa s ním so svojím časom, myšlienkami a skúsenosťami. Dostane tu literatúru Al-Anon a začne ju študovať. Nakoniec sa naučí, ako uprostred toho zmätku dosiahnuť vyrovnanosť. Jeho život sa zlepšuje. Al-Anon preňho urobil veľa.

Má záväzok voči skupine, spoločenstvu a nováčikom, ktorí potrebujú pomoc? Logická odpoveď znie: áno. Ale skutočná odpoveď je nie. Nevyžaduje sa od neho, aby v akejkoľvek forme splatil to, čo tu prijal. Jeho jediný záväzok je voči nemu samému; dlží samému sebe ďalší rast, ktorý získa tak, keď ostatným bude odovzdávať to, čo prijal.

Pripomienka na dnešný deň

Zdieľanie sa obohacuje môj život. Aj keď mám v skupine nejakú funkciu alebo vykonávam drobné povinnosti, je to pre mňa zdravá terapia. Cítim potrebu utešovať a viesť strápeného nováčika, pretože mi to poskytuje náhľad do mojich vlastných postojov, ktoré sú ešte stále chybné.

„V nijakom bode môjho života nedosiahnem dokonalosť; nikdy nenastane čas, kedy nebudem potrebovať radosť a uspokojenie vychádzajúce z pomoci iným.“

14. december

„Sponzorstvo – o čom to celé je“ je názov brožúrky, ktorá je k dispozícii každému členovi Al-Anon. Pre mnohých z nás je to nová myšlienka. Môžeme mať pochybnosti o tom, či sme v programe dostatočne silní; môžeme si myslieť, že „nemáme čas zobrať na seba problémy niekoho iného“. Byť sponzorom je veľké dobrodružstvo. Je to oveľa viac – je to veľké vzdelávanie v medziľudských vzťahoch a v duchovnom raste.

Keď s tým začneme, budeme žasnúť nad zistením, koľko veľa z programu Al-Anon sme už vstrebali. A z tejto osobnej vzájomnej výmeny a zdieľania sa sponzor často získava oveľa viac ako ten, koho sponzoruje!

Pripomienka na dnešný deň

Nie je to len nováčik, kto má úžitok z toho, že má konkrétnu osobu, ku ktorej môže vzhliadať, že ho bude viesť; dokonca aj veterán v programe môže zistiť, že iný člen s odlišným a možno aj lepším náhľadom, môže poskytnúť obrovskú pomoc. Ako to povedala jedna členka: „... odpovede neprichádzajú z kníh, ale zo vzájomnej starostlivosti a hlasného premýšľania spolu s niekym, s kým sa cítime dobre.“

„Veľmi by som odporúčala spoonzorstvo každému jednému v Al-Anon. Otvára celkom novú oblasť v mysli a srdci; je to veľká práca a musíš v nej rásť.“

15. december

Učím sa v sebe rozpoznávať akékoľvek neprimerané citové reakcie na veci, ktoré sa stanú alebo na niečo, čo mi niekto povie. Ak si všimnem, že ešte stále sa zvíjam a mučím kvôli chybám a sklamaniam z minulosti, napravím to. Rovnako sa budem chrániť pred hrozivými myšlienkami nad tým, čo by sa mohlo stať v budúcnosti. Ako môžem vedieť, čo sa stane?

Toto uvedomovanie si prichádza zo štúdia programu Al-Anon. Ukazuje mi, ako prekonať tieto chyby tým, že sa budem zaujímať vždy len o jeden deň.

S týmto jedným dňom si ľahko poradím, ak som nepremrhala moju energiu na deštruktívne emócie a ak nevyvolávam nepriateľstvo kritizovaním, sťažovaním a výčitkami.

Pripomienka na dnešný deň

Keď sa stane čokoľvek, čo ma počas tohto dňa vyruší, položím si otázku: „Je to môj problém?“; „Skutočne na tom tak veľmi záleží?“; „Je to dôležité?“

„Dnes si budem dávať pozor na to, ako reagovať a na to, čo budem mať pokušenie povedať alebo urobiť.“

16. december

Existujú super-optimisti, ktorí si predstavujú, že Al-Anon má magickú formulku pre vyliečenie všetkých životných chorôb. Myslia si, že stačí hodinka za týždeň a všetko bude v poriadku.

Situácia, v ktorej sú životy a duševné zdravie celej rodiny v stávke, sa nedá tak ľahko vyriešiť, ale super-optimisti sa pevne držia ilúzie, že Al-Anon dokáže dať všetko do poriadku. Nič nedáva do poriadku; všetko záleží od nás – nie len od stretnutia raz za týždeň, ale od množstva prečítanej literatúry, neustáleho si pripomínania princípov a ich neustáleho uplatňovania. Al-Anon má program, ale sme to my, ktorí tento program musíme používať.

Pripomienka na dnešný deň

Zmena celého spôsobu nášho myslenia je obrovská úloha a nesmieme ju brať naľahko. Ale mnoho tisíc členov môže dosvedčiť, že je to tá najviac odmieňajúca a sebe slúžiaca aktivita, ktorá bola kedy vynájdená na uzdravenie chorých rodinných vzťahov!

„Počúvaj, čítaj, rozmýšľaj, používaj – hovorí Al-Anon tým, ktorým ide naozaj o lepší spôsob života."

17. december

Istý člen Al-Anon z Francúzska, ktorý je manželom alkoholičky, napísal do Svetového servisného centra: „Spomínam si na našu tabuľu v triede, ako sa z nej ťažko dalo prečítať to, čo tam bolo napísané, pretože sme ju zotierali handrou plnou prachu z kriedy. Potom sme ju zotreli mokrou špongiou a tabuľa bola čistá a čierna a veľmi pekne sa dalo prečítať to, čo tam bolo napísané.

Nie je to rovnaké s úzkosťami, ktoré ma trápia? Ak ich chcem zo svojej mysle vymazať, nesmiem na to používať handru plnú zaprašených myšlienok, ale musím „ňou prejsť špongiou“, aby nebolo vidieť nič z toho, čo tam bolo napísané predtým, len nové myšlienky, ktoré chcem vidieť a podľa nich žiť.“

Pripomienka na dnešný deň

Z každého kúta sveta ľudia v Al-Anon komunikujú iným svoje užitočné myšlienky. Ako živo nám tento pražísky manžel ukazuje potrebu vymazať naše zbytočné obavy z našich myslí a sŕdc!

„Modlím sa, aby som začínala každý nový deň s čistou tabuľou a písala na ňu len to, čo je pre mňa dobré.“

18. december

Myšlienky, ktoré treba vziať na stretnutie Al-Anon:

Uistím sa, aby to, čo poviem, bolo pre niekoho užitočné a nebudem stretnutie využívať len ako obecenstvo pre moje problémy.

Budem počúvať všetko, čo sa tam bude hovoriť, aby som mala nejaké konštruktívnemyšlienky, ktoré by som si so sebou vzala domov a mohla ich používať.

Nepoddám sa nutkaniu rozprávať ďalej potom, keď som už povedala to, čo som chcela – a to, čo poviem, bude mať priamu súvislosť s predmetom stretnutia.

Ak ma niekto požiada o radu, poskytnem mu ju len v súvislosti s princípmi Al-Anon a nenavrhnem mu nijaký krok, ktorý by mal urobiť.

Pripomienka na dnešný deň

Stretnutia Al-Anon sú v podstate skupinovou terapiou, z ktorej by si mal každý prítomný načerpať maximálny úžitok. Ak mám osobný problém, ktorý chcem prediskutovať, budem o ňom hovoriť s mojim sponzorom pred stretnutím alebo po ňom alebo ho prediskutujem telefonicky.

„Nepremrhám ani minútu z tej jednej hodiny týždňa, keď sa môžeme spolu deliť so skúsenosťami, silou a nádejou.“

19. december

Každý týždeň má 168 hodín. Tí, ktorí prichádzajú do Al-Anon pre pomoc, majú mnohé z týchto hodín naplnené znepokojujúcimi a dokonca aj bolestivými skúsenosťami: neistotou, nenaplnenými potrebami a aj násilím. Sú spôsoby, ako veľa z tohto utrpenia prekonať a Al-Anon nám ponúka jeden z nich.

Nestojí za to obetovať jednu zo 168 hodín na stretnutie Al-Anon? Nestojí za to obetovať každý deň 10 minút na čítanie literatúry Al-Anon, ktorá nám hovorí, ako si môžeme pomôcť a snáď aj pol hodinu na to, aby sme pozdvihli inú osobu z jej problémov?

Pripomienka na dnešný deň

Vyžaduje si to len veľmi málo času naučiť sa, ako sa Al-Anon vzťahuje na mňa a na môj chaotický život, a uvedomiť si, že zmeny, ktoré prežívam, sa zdajú byť ako zázraky. Žiť podľa programu Al-Anon je každodenný program a čím viac o tom premýšľam, tým väčšia bude moja odmena – v spokojnosti, naplnení a neustálom duchovnom raste.

„Každá minúta, ktorú využijem na premýšľanie a využitie programu Al-Anon spôsobí, že dokážem prežiť všetky hodiny v týždni.“

20. december

Al-Anon mi poskytuje neoceniteľnú príležitosť urobiť niečo pre iných. Daj, aby som neprehliadala skutočnosť, že ak pomáham niekomu inému, dostávam viac ako dávam. Mám satisfakciu z počúvania problémov iných. Môžem si ujasniť mylné predstavy o programe, čo pomôže môjmu priateľovi vyvinúť väčšie úsilie v tom, aby si dal svoj život do poriadku. Už táto skutočnosť by bola pre mňa veľkou odmenou. Ale získam aj skúsenosť, ktorá mi pomôže vo vyjasňovaní mojich vlastných myšlienok a vo vnímaní mojich problémov v novom svetle.

Pripomienka na dnešný deň

Nikto z nášho spoločenstva nemá voči nikomu nijaké záväzky. Nedovoľ, aby som sa zdobila svätožiarou za dobrý skutok, pretože tým, že som to urobila, som viac pomohla sebe než tomu, ktorému som sa snažila pomôcť. Čím viac svetla poskytujeme iným, tým lepšie vidíme sami.

Dokonca aj slovo, vyslovené alebo napísané v ďalekej krajine, ma môže zasiahnuť a vrhnúť nové svetlo na moje vlastné komplikácie.

„Ako ďaleko dosiahne sviečka svojimi paprskami! Rovnako svieti dobrý skutok v nemravnom svete.“ (Shakespeare: Benátsky kupec)

21. december

Na stretnutí Al-Anon sme počuli: „Svoje problémy som si do Al-Anon priniesla len preto, aby som sa dozvedela, že si ich musím vyriešiť sama. Al-Anon mi poskytne svetlo a ukáže mi, ako sa to dá.

Vyjasnilo sa mi to na mojom druhom stretnutí. Vyrozprávala som tam môj hororový príbeh a svoj recitál som ukončila zúfalým výrokom: Čo mám robiť?

Jeden člen povedal: Umývaj riady! Choď na prechádzku! Čítaj knihy! Začni niečo robiť, aby si svoju myseľ odpútala od zmätku, ale nerieš svoje problémy dovtedy, kým ich nebudeš vidieť celkom jasne. Začneš o nich rozmýšľať ináč a riešenie sa dostaví.

Toto je podľa mňa program Al-Anon v kocke. Bola som tým všetkým taká zaneprázdnená, že som nemala viac času na to, aby som si viac hovela vo svojom trápení.“

Pripomienka na dnešný deň

Nebudem skúšať robiť dôležité rozhodnutia dovtedy, kým svoju myseľ nevyslobodím od zloby, sebaľútosti a beznádeje. Potom budem pripravená.

„S vyrovnanosťou, ktorú nachádzam v Al-Anon, sa veľa z mojich ťažkostí vyrieši samo bez môjho pričinenia.“

22. december

Al-Anon má pre mňa veľa pokladov, ak som ochotná ich prijať, ale nič pre mňa nemôže urobiť viac ako to, že sa skutočne naučím žiť v prítomnosti. To znamená, že si viac budem uvedomovať seba a nepatrné radosti, ktoré často prejavia svoju dôležitosť až vtedy, keď ich sledujem s potešením.

Bez ohľadu na to, aká pochmúrna mohla byť situácia, ktorá sužovala moje myšlienky, všade okolo mňa existujú radostné záblesky, ktoré odvádzajú moju myseľ od jej starostí. No musím ich vyhľadávať, aby sa mi nestratili!

Pripomienka na dnešný deň

Uznávaný vedec Huxley to vyjadril slovami: „Pre každého človeka je svet rovnako svieži ako bol prvý deň a plný nespočetných noviniek pre toho, kto má oči, aby ich videl.“

Toto je konštruktívny a odmieňajúci spôsob dosiahnutia odpútania, ktoré sa tak často v Al-Anon spomína.

„Bože daj, aby som bola vnímavá; obnov vo mne moju schopnosť uvedomovať si zázraky.“

23. december

Ak si postavíme svoje ciele príliš vysoko, môže nás to viesť k frustrácii a k zhoršeniu nášho stavu. Perfekcionalistka, ktorá sa tvrdohlavo drží svojich predstáv o tom, aký by mal život byť, má často problém pochopiť prvky programu Al-Anon, akými je prijatie a odpútanie. Od seba aj od svojho partnera požaduje príliš veľa.

Toto nutkanie k perfekcionalizmu, ktorý je nereálnym idealizmom, môže byť neurotickým symptómom, ktorého zvládnutie môže byť rovnako ťažké ako alkoholikovo nutkanie piť. Z malých problémov robí veľké, zvyšuje našu beznádej, keď veci nejdú tak, ako si to predstavujeme a bráni nám v tom, aby sme život brali taký, aký je.

Pripomienka na dnešný deň

Naučím sa trochu ustupovať od svojich predstáv a prijímať to, čo by som rada spochybnila a vzdorovala tomu. Budem sa snažiť dosiahnuť vyrovnané odpútanie, čo neznamená, že alkoholika opustím alebo sa oňho nebudem zaujímať, ale znamená to moje rozhodnutie, že nedovolím, aby sa ma príliš hlboko dotýkalo to, čo sa deje a čo nie je vo svojej podstate až také dôležité.

„Potichu sa prispôsobiť tomu, čo je možné a dosiahnuteľné - v tom je šťastie.“

24. december

Existuje ľahší spôsob, ako sa zbaviť bolestivých myšlienok a predstáv, než je nasledovanie rady istého filozofa: „Vyprázdni svoju myseľ ...“ Je to nahradiť obavy a utrpenie niečim príjemným.

Keď to robím, neunikám od svojich problémov, ale svoju myseľ si očisťujem od zmätku, aby som sa vedela lepšie rozhodovať, keď príde ten správny čas.

Neustále prebývanie na znepokojujúcich záležitostiach nikdy nič nevyrieši; snaha nasledovať komplikácie problému spôsobuje len to, že stratím schopnosť zostať nad vecou.

Pripomienka na dnešný deň

Obrátim sa k jednoduchým veciam, akými je pozorovanie stromu alebo oblakov, písanie dlho odkladaného listu, zhotovenie nejakej veci, napr. búdky pre vtáčikov, handrovej bábiky alebo koláča. Zámerne sa „stratím“ v nových záujmoch, aby potom, čo sa od nich znovu vrátim, boli moje myšlienky občerstvené a pripravené jasne sa zaoberať tým, čomu musím čeliť.

„Zmena prostredia, nový záujem, kreatívny čin – toto je liek pre strápených.“

25. december

V Al-Anon nám často navrhujú, aby sme skúmali svoje motívy. Nie je ľahké opýtať sa: „Prečo som to urobila?“ a vedome hľadať príčinu. Naozaj som chcela, aby mi ušli tie hnevlivé slová; chcela som zámerne ublížiť? Alebo som si len ventilovala tlaky viny, neadekvátnosti alebo strachu? Keď sa bližšie pozriem na tieto dôvody, verím tomu, že to, čo som povedala alebo urobila, bolo oprávnené?

Svoje činy môžeme ospravedlňovať, ale často ich len odôvodňujeme alebo sa vyhýbame pravde. Keď ideme hlbšie, aby sme odkryli svoje motívy, objavíme, aké bolestivé je priznať dokonca aj sebe, že sme sa mýlili. Al-Anon vysoko oceňuje úprimnosť voči samému sebe; ak sa postavíme tvárou v tvár svojim chybám, je to prvý krok k tomu, aby sme ich prekonali.

Pripomienka na dnešný deň

Som na ceste k dosiahnutiu dospelosti, keď môžem radostne prijať skutočnosť, že vždy nemám pravdu. Potom ku mne môžu preniknúť nové pravdy a môžem otvoriť svoju myseľ užitočným vplyvom, ktoré sú všade okolo mňa.

„Každá cesta človeka je v jeho očiach správna, ale Boh skúma jeho srdce.“ (Príslovia)

26. december

Témou nášho stretnutia bol slogan Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu. Každý člen mal tri minúty na to, aby k tomu niečo povedal. Tu je vyjadrenie jedného z prítomných:

„Nechcem nikoho šokovať, ale zdá sa mi, že niektorí z nás berú tento slogan príliš doslovne. Neznamená to, že jednoducho zahodíme všetky svoje problémy a dovolíme Bohu, aby sa o všetko postaral. Je na nás, aby sme využili inteligenciu, ktorú nám dal.

Dnes ráno sa stala jedna vec, ktorá to ilustruje. Snažila som sa vtiahnuť niť do ihly. Trápila som sa s tým, ale nedarilo sa mi. Automaticky som si povedala: Uvoľni sa, vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu. Ale aj tak mi to nešlo. Zrazu som si uvedomila, že nevyužívam rozum, ktorý mi dal. Zobrala som si ihlu s väčším uškom a ani neviem ako sa mi to podarilo, niť bola v ihle. Je to len taká drobnosť, ale dá sa aplikovať aj na väčšie veci.“

Pripomienka na dnešný deň

Nebudem vždy očakávať, že mi Boh pomôže, keď som príliš lenivá urobiť to, čo mám – rozmýšľať!

„Boh pomáha tým, ktorí si sami pomáhajú.“

27. december

Poďme rozmýšľať o problémoch skupiny, o tých nezhodách, ktoré sa niekedy stanú, lebo si navzájom celkom nerozumieme. Nie je prekvapujúce, že my, ktorí sme prišli do Al-Anon takí zmätení a nešťastní, a ktorých myslenie bolo pokrivené rodinnými ťažkosťami, si pri niektorých spôsoboch procesu nerozumieme alebo máme iné názory. Každý pochádzame z iného prostredia, máme iné ciele, motívy, normy a nádeje a tieto môžu vyústiť do konfliktu, keď je pre nás ťažké navzájom komunikovať.

Pre skupinové problémy, ako aj pre naše ako jednotlivcov, využívame užitočnú frázu v dvanástej tradícii, ktorá končí: „neustále si pripomíname, že máme umiestňovať princípy nad osobnosti“.

Pripomienka na dnešný deň

Kedykoľvek mám pokušenie byť netrpezlivou alebo nahnevať sa, pretože niekto v skupine so mnou nesúhlasí, pripomeniem si, že mám dávať princípy nad osobnosti. Všetko, čo sa mi stane ako jednotlivcovi, všetko, čo zahŕňa moje vzťahy k skupine, môžem dať do poriadku aplikovaním princípov Al-Anon. Toto pozdvihuje všetky diskusie vysoko nad úroveň osobností a prináša harmonické riešenia.

„Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé; osobné napredovanie závisí hlavne na jednote spoločenstva.“

28. december

Dnes budeme rozmýšľať o našich zámeroch. Toto slovo bude pre mnohých z nás znamenať široký rozdiel medzi tým, čo chceme robiť, teda aký je náš zámer a medzi tým, čo v skutočnosti robíme. Chceme byť milí a tolerantní, ale nejaký nekontrolovateľný impulz mení náš postoj na niečo, čo neskôr budeme ľutovať. Chceme toho dosiahnuť toľko veľa, ale ak nezačneme reálnym odhadom toho, čo sme schopní urobiť, svoje očakávania nenaplníme. Chceme dobrý život pre seba a pre naše rodiny, ale zdá sa, akoby nás od toho ostatní neustále odkláňali alebo umožníme, aby nám činy iných bránili v naplnení toho, v čoho uskutočnenie sme dúfali.

Pripomienka na dnešný deň

Moje zámery sú dobré. Keď ich nenaplním, som sklamaná; dokonca ma môže tlačiť k zemi pocit viny. Ako sa tomu môžem vyhnúť? Budem sa snažiť vyjasniť si svoje zámery, rozhodnúť sa, čo naozaj chcem robiť, hovoriť a uskutočniť. Toto mi pomôže, aby môj život nabral uspokojivý a produktívny smer.

„Dovoľ, aby som si bola v prvom rade istá, aké mám zámery a tiež dôvody pre moje rozhodnutia; toto povedie moje myšlienky do konštruktívnych kanálov a zabráni mi v tom, aby som sa pokúšala o niečo, čo je nepraktické alebo nemožné.“ (Celebra Tueli)

29. december

„Sú nejaké veci, ktoré absolútne odmietam prijať“, povedala istá členka na stretnutí.

Toto je príliš často pravdivým výrokom niekoho, kto trpí nadmernou pýchou alebo je neschopný priznať, že sa niekedy mýli.

Skôr, ako sa rozhodnem, že nemôžem prijať to alebo ono, bude lepšie, ak preskúmam svoj podiel v tomto mŕtvom bode. Boli moje očakávania prehnané? Žiadala som príliš veľa? Som konfrontovaná s prirodzenou odvetou za môj prísny, nekompromisný postoj?

Ak sme niekoho zranili alebo sme od neho žiadali príliš veľa, rýchla odveta nás môže ohromiť alebo rozzúriť. Nemali by sme skúmať dôvody a urobiť niečo pre to, aby sme ich napravili?

Pripomienka na dnešný deň

Môžem sa cítiť oprávnená „zaujať stanovisko“, ale dovoľ mi zvážiť, či to nebolo niečo, čo som urobila, čo následne viedlo ku kríze. Zostať neústupná môže vyústiť do katastrofy, ktorú som ešte menej pripravená akceptovať!

„Sme dostatočne rýchli vo vnímaní a hodnotení toho, čím trpíme kvôli iným, ale vôbec sa nestaráme, ako ostatní trpia kvôli nám.“ (Thomas A´Kempis)

30. december

Existuje stará nemecká ľudová rozprávka, v ktorej dobrá víla prináša dieťaťu jeden dar: schopnosť predvídať výsledok všetkého, čo urobí.

Je to dar, ktorý by sme mohli využívať všetci, hlavne vtedy, keď uvoľníme cestu zúfalstvu a rozhodneme sa za každú cenu oslobodiť od situácie, ktorá sa zdá byť neznesiteľná.

Keby sme si mohli predstaviť výsledok takého kroku, akým je napr. ukončenie manželstva, možno by sme neboli takí rýchli pripraviť naše dieťa o jeho rodiča; mohli by sme sa vyhnúť zodpovednosti z obáv nad všetkými povinnosťami, ktoré by sme museli prevziať. Nadovšetko by sme sa museli aj naďalej potýkať s našimi vlastnými nedostatkami, presne tými, ktoré nám možno pomohli priviesť nás až do budu zúfalstva.

Pripomienka na dnešný deň

Ak chcem urobiť veľkú zmenu, ktorá ovplyvňuje aj životy iných, dovoľ mi najprv zvážiť možné výsledky. Naozaj som sa pokúšala skúmať a napraviť moje vlastné omyly? Existuje spôsob, ako by som mohla zlepšiť svoj postoj? Počkám s tým veľkým rozhodnutím dovtedy, kým to všetko neskúsim.

„Skutočne múdre rozhodnutie môže spočívať v mojej vlastnej náprave.“

31. december

Toto je deň, ktorým sa uzatvára ďalší rok. Je to dobrý čas, aby som sa v tichosti a úprimne pozrela na svoj osobný rast. Bol to dobrý rok, lepší než tie predošlé? Priviedlo ma každodenné vedenie programu Al-Anon k lepšiemu uvedomeniu si a prijatiu samej seba, takej jedinečnej akou som?

Ak ľutujem svoje chyby alebo to, na čo som zabudla, pustím to z hlavy. Nový rok, ktorý leží predo mnou, nemá čas na zbytočnú ľútosť. Budem žiť len deň po dni a každý deň sa pokúsim prežiť lepšie ako ten predošlý, keď budem rásť v dôvere a vo viere.

Pripomienka na dnešný deň

Znovu som si predsavzala žiť v nadchádzajúcom roku deň po dni, a uvoľniť sa od trápení minulosti a neistôt budúcnosti. Nech príde čokoľvek, postavím sa k tomu s vyrovnanou mysľou.

„A vieme, že všetky veci spolu pôsobia dobro pre tých, ktorí milujú Boha.“ (List Rimanom)

TÉMATICKÝ INDEX

Tento zoznam tém zahrnutých vo vašej knihe každodenného čítania bude pre vás veľkou pomocou pri plánovaní stretnutí, aj pre vaše osobné potreby.

Al-Anon ako

- spoločenstvo: 201, 203, 304, 323, 344

- spôsob života: 1, 10, 26, 65, 70, 138, 166, 209, 261, 272, 324, 340, 354

Alkoholizmus ako choroba: 24, 109, 264, 320, 339

Anonymita: 18, 66, 230

Ciele Al-Anon: 75, 88, 127, 128, 134, 329

Čestnosť voči sebe: 2, 14, 130, 161, 170, 171, 237, 280, 366

Dávanie: 10, 53, 153, 160, 287, 288, 304, 348, 355

Deti: 179, 245

Dokonalosť: 358

Frustrovanosť: 19, 217, 228, 242, 338, 358

Hnev: 2, 20, 48, 55, 69, 106, 187, 222, 223, 229, 238, 241, 255, 293

Humor: 164

Kritika: 20, 92, 233, 290

Kríza:

- ako sa s ňou vysporiadať: 100, 124

- vytváranie krízy: 98, 152

Kroky všeobecne: 141

- prvý: 30, 32, 42, 86, 116, 135, 144, 167, 194

- druhý: 33, 145, 168, 265, 300

- tretí: 9, 34, 169

- štvrtý: 36, 101, 170, 171, 295, 296

- piaty: 101, 171

- šiesty: 172

- siedmy: 173

- ôsmy: 174

- deviaty: 175

- desiaty: 176, 213, 336, 366

- jedenásty: 177, 291, 312, 318

- dvanásty: 153, 178, 195, 335, 343, 348

Láska: 5, 113, 160, 165, 257

Láskavosť: 20, 299

Manželia alkoholičiek: 110, 239, 274, 326, 332

Martýrstvo: 13, 96, 155, 180, 192, 226, 231, 236

Meditácia: 126, 141, 291, 312, 315, 318

Modlitba: 22, 74, 123, 156, 177, 275, 319

Modlitba vyrovnanosti: 65, 279

Motívy: 101, 112, 130, 137, 146, 155, 202, 270, 296, 360

Múdrosť: 293, 300, 341

Náboženstvo: 122, 258, 330, 346

Nádej: 94

Nezištnosť: 93

Nováčikovia: 53, 81, 94, 142, 206, 277, 289, 349

Obviňovanie: 3, 78, 147, 268, 347

Očakávania: 217, 242, 298, 309

Odplata: 149

Odpustenie: 120

Odpútanie: 3, 7, 29, 51, 54, 83, 98, 131, 150, 151, 183, 196, 225, 250, 259, 267, 285, 286, 308, 321, 357

Odvaha: 84, 119, 157

Ohľaduplnosť: 48, 159

Otvorená myseľ: 49, 97, 200, 275, 317

Ovládanie: 30, 32, 86, 116, 139, 144, 167, 194, 250, 261, 271, 285, 334

Pokĺznutia: 73, 147, 207, 239

Pokĺznutia v Al-Anon: 84, 337

Pokora: 61, 260, 310, 326, 364

Pomoc alkoholikovi: 24, 98, 109, 133, 187, 196, 207, 262, 264, 339

Postoj: 78, 87, 190, 207, 232, 246, 264, 292, 307

Prijatie: 32, 47, 76, 86, 129, 135, 358

Radosť: 12, 101, 184, 245, 357

Rady: 50, 57, 128, 206, 221, 256, 306, 331, 353

Riešenie problémov: 100, 103, 105, 107, 125, 128, 148, 297, 356

Rozhodnutia: 13, 28, 137, 243, 303, 365

Rozvod: 50, 137, 243, 263, 365

Vďačnosť: 6, 8, 46, 64, 126, 253, 283, 319, 345

Viera: 60, 67, 74, 80, 103, 122, 168, 186, 234, 248, 284, 311, 314

Vina: 127, 199, 278

Samoľúbosť: 197, 237, 262

Sarkazmus: 114, 255

Sebaklam: 14, 35, 78, 98, 130, 146, 161, 181, 267, 282

Sebaľútosť: 6, 11, 21, 75, 96, 119, 122, 180, 191, 192, 240, 282, 302

Sebaovládanie: 95, 229, 238

Sebapoznanie: 2, 14, 21, 115, 117, 136, 146, 156, 170, 171, 247, 249, 265, 280, 296, 350, 364

Sebarešpektovanie: 13, 16, 117

Sebaúcta: 134, 313

Sebeckosť: 121

Sloboda: 74, 129, 224, 269

Slogany všeobecne: 143, 295

- Pomaly a pokojne: 19, 111, 189, 238, 301

- Prvým veciam prvé miesto: 179, 324

- Nekomplikuj to: 143, 205

- Vzdaj sa toho a odovzdaj to Bohu: 28, 95, 107, 125, 131, 163, 220, 294, 361

- Počúvaj a uč sa: 39, 41, 49, 81, 97, 190, 200, 255, 273, 317, 343

- Ži a nechaj žiť: 72, 122, 215, 260

- Deň po dni: 1, 19, 79, 82, 91, 104, 140, 182, 193, 212, 219, 244, 302, 328, 352

- Rozmýšľaj: 20, 43, 238, 298

Sponzorstvo: 137, 142, 277

Spory: 55, 95, 189, 255, 316

Strach: 52, 73, 84, 193, 328

Stretnutia Al-Anon: 38, 39, 62, 75, 77, 97, 191, 195, 230, 329, 353

Súcit: 3, 24, 27, 40, 57, 73, 109, 162, 278

Tichosť: 44, 55, 85, 95, 150, 211, 229, 238

Tradície všeobecne: 325, 327

- prvá: 20, 77, 322

- druhá: 276

- tretia: 258, 330

- štvrtá: 305

- piata: 127, 128, 256

- ôsma: 289

- dvanásta: 18, 66, 230, 362

Triezvosť: 8, 15, 31, 37, 56, 64, 73, 118, 188, 225, 227, 262, 283

Trpezlivosť: 20, 51, 56

Uľahčenie napätia: 143, 315, 359

Uzdravenie v Al-Anon: 4, 23, 38, 44, 45, 68, 71, 89, 184, 185, 210, 218, 281, 334, 351

Vyrovnanosť: 62, 124, 132, 204, 259, 264, 309, 316, 342

Vyzretosť: 198, 214, 360

Zámery: 363

Zanovitosť: 20, 74, 90, 107, 139, 286, 338

Zlosť: 21, 149, 154, 222, 235, 266

Zmeniť to, čo môžem: 17, 25, 58, 70, 72, 92, 99, 102, 115, 119, 133, 155, 185, 198, 202, 204, 214, 216, 224, 228, 234, 253, 254, 263, 271

Zodpovednosť: 195

Zúfalstvo: 28, 63, 100, 103, 108, 119, 252, 319, 333